Privélessen hebben een lange geschiedenis en wordt steeds meer een wereldwijd fenomeen. Tegenwoordig breiden ze zich uit in landen waarvan wordt aangenomen dat het onderwijssysteem niet voldoet aan de behoeften van leerlingen die de beste diploma's willen behalen.

Het Verenigd Koninkrijk geeft in Europa het meeste uit aan particulier onderwijs. In Scandinavië en Duitsland komt privéonderwijs daarentegen veel minder vaak voor. In de rijkere Aziatische en Afrikaanse landen is het gebruikelijk dat er soms iets van een tweedelig onderwijssysteem wordt gecreëerd.

De concurrentie om deel te nemen aan de beste universiteiten en voorbereidende scholen is even heftig als altijd. Bovendien, met de hoge werkloosheidscijfers in veel landen, willen ouders hun kinderen graag zo goed mogelijk voorbereiden op een zekere toekomst.

Om aan deze zorgen tegemoet te komen, zijn privéles en online onderwijs naar voren gekomen als de favoriete oplossing.

De beste leraren Bijles beschikbaar
Annelien
Annelien
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Elise
5
5 (5 reviews)
Elise
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lisa
5
5 (5 reviews)
Lisa
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Fidan
Fidan
12€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ozge
Ozge
10€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Natasja
5
5 (3 reviews)
Natasja
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Esther
Esther
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Tiara
5
5 (1 reviews)
Tiara
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Annelien
Annelien
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Elise
5
5 (5 reviews)
Elise
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lisa
5
5 (5 reviews)
Lisa
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Fidan
Fidan
12€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ozge
Ozge
10€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Natasja
5
5 (3 reviews)
Natasja
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Esther
Esther
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Tiara
5
5 (1 reviews)
Tiara
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Het Verenigd Koninkrijk: Top Uitgever aan Privé Educatie

Helaas is de les op school vaak niet voldoende
Hulp bij huiswerk is een van de belangrijkste redenen om een bijles docent in te huren | Unsplash - Leon

Over het geheel genomen - zowel scholing als collegegeld - geeft Groot-Brittannië de hoogste bedragen in Europa aan privéonderwijs uit, 4,8% van het BBP (Bruto Nationaal Product), vergeleken met het OESO-gemiddelde van 3,6%, en de particuliere bijlesmarkt van het land wordt geschat op £ 2 (€ 2,3) miljard per jaar. Privéles wordt vaak gegeven door studenten en docenten, die werken als privéleraren. Ze doen dat voor het grootste deel als nevenactiviteit naast een hoofd- of voltijdbaan.

De gemiddelde kosten van een privé docent zijn £ 22 (€ 25,-) per uur, met Bristol-Universiteit docenten voor £ 20 (€ 23,-) en het nationale gemiddelde van £ 20 voor basis- en secundair onderwijs, tot £ 26 (€ 30,-) per uur voor universitaire begeleiding en docenten op A-niveau. Thuisleraren in het Verenigd Koninkrijk worden ingehuurd door 31% van de welgestelde gezinnen, maar slechts door 15% van de minder welgestelde gezinnen.

Hoewel het Verenigd Koninkrijk een equivalent van het Franse systeem van belastingvoordelen voor privéonderwijs mist, proberen sommige scholen de kloof te dichten door gebruik te maken van 'leerling premies' - extra geld dat ze van de regering ontvangen voor de toelating van leerlingen die gratis schoolmaaltijden krijgen - om te betalen voor privéonderwijs voor hun meer kansarme leerlingen.

Privélessen zijn een aanvulling geworden op het onderwijs dat via het nationale leerplan wordt gegeven.

Wiskunde is het vak waarin het vaakst bijles wordt gezocht, maar Engels en wetenschappen zijn ook erg populair.

Om verschillende redenen, zoals de ontoereikende kennis van ouders in bepaalde disciplines, gebrek aan tijd of onwil om met een weerbarstige tiener om te gaan, kan de privéleraar een uitstekende vervanging zijn voor ouderlijke hulp.

Privédocenten kunnen helpen met A-niveau onderwijs, examenvoorbereiding en meer. De zoektocht naar perfectie is vooral belangrijk vanaf het begin van de zesde klas van het voortgezet onderwijs, wanneer studenten de vakken kiezen die hun keuze van universitaire opleiding en zelfs carrière zullen bepalen.

Bijlesbureaus zijn talrijk en bieden verschillende cursussen aan.

De meest voorkomende vorm blijft een-op-een-les met een persoonlijke begeleider, hetzij bij het kind thuis of dat van de docent. Dergelijke lessen kunnen worden aangevuld met coaching in kleine groepen of taallessen voor het leren van moderne talen.

Privélessen zijn Marginaal in Noord-Europa

Het Scandinavische schoolsysteem doet het blijkbaar goed
In Scandinavië is er weinig behoefte aan bijles | Pixabay - Klimkin

In Duitsland, Noorwegen, Zweden, Finland, Nederland en Denemarken hebben ouders over het algemeen meer vertrouwen in het onderwijssysteem. In Frankrijk daarentegen komt privéonderwijs zelfs nog meer voor dan in het Verenigd Koninkrijk, wat een weerspiegeling is van de ontevredenheid over het reguliere onderwijs in dat land.

In het Verenigd Koninkrijk zijn examenresultaten nog steeds van het grootste belang. Zelfs als ze niet noodzakelijk de effectiviteit van een individu op het personeelsbestand weerspiegelen, blijven ze de sleutel tot het verwerven van een universitaire plaats en het opbouwen van een goed cv om de weg vrij te maken naar een succesvolle carrière.

Tegenwoordig is het, tenzij je kiest voor een beroepsopleiding in een bepaald beroep of vak, moeilijk om de nodige vaardigheden te verwerven en de arbeidsmarkt te betreden zonder eerst de nodige diploma’s te behalen.

Onderwijssystemen in andere landen hechten minder belang aan examenresultaten. In Finland, dat vaak bovenaan de wereldwijde ranglijst staat als het land met het beste nationale onderwijssysteem, zijn er geen schoolinspecteurs, geen ranglijsten en geen examens tot de leeftijd van zestien jaar. Kinderen worden niet op diploma’s beoordeeld en huiswerk is beperkt tot dertig minuten per dag.

Er is in Finland geen noemenswaardige particuliere onderwijssector, en in andere Noord-Europese landen is het eveneens een schaars fenomeen.

Wat weet je over de geschiedenis van privélessen?

De beste leraren Bijles beschikbaar
Annelien
Annelien
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Elise
5
5 (5 reviews)
Elise
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lisa
5
5 (5 reviews)
Lisa
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Fidan
Fidan
12€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ozge
Ozge
10€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Natasja
5
5 (3 reviews)
Natasja
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Esther
Esther
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Tiara
5
5 (1 reviews)
Tiara
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Annelien
Annelien
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Elise
5
5 (5 reviews)
Elise
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lisa
5
5 (5 reviews)
Lisa
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Fidan
Fidan
12€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ozge
Ozge
10€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Natasja
5
5 (3 reviews)
Natasja
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Esther
Esther
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Tiara
5
5 (1 reviews)
Tiara
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Bijles Thuis: De Norm in Azië

In Japan is succes op school heel belangrijk
Japanse leerlingen volgen vaak op twee manieren onderwijs | Unsplash - Stephanie Hau

Over het algemeen wordt in Azië veel belang gehecht aan uitblinken op school. Aziatische studenten presteren over het algemeen consistent beter dan het wereldwijde gemiddelde.

Anders dan in Europa wordt onderwijs minder gezien als een middel om kennis te verrijken, maar meer als één sociale vooruitgang. Onderwijs is een gebied dat veel respect krijgt, en een gebied waaraan kinderen geacht worden zich te wijden.

In Zuid-Korea overtreft de markt voor privélessen met bijna 15 miljard Amerikaanse dollar (€ 12,5) per jaar die van een enkel Europees land. En de bijlesmarkt zal naar verwachting in de toekomst groeien.

Elk jaar op de tweede donderdag van november houdt het land de adem in voor de resultaten van het toelatingsexamen voor de school. Het is een groot evenement, waarbij verkeerspolitie wordt ingezet, de dienstregeling van trein en metro wordt gewijzigd en zelfs luchthavens worden gesloten!

Er wordt grote druk gevoeld door leerlingen, aangezien ze van het hard studeren en groepsonderwijs van reguliere scholen naar hagwon of particuliere bijles scholen gaan.

De regering van Zuid-Korea kwam in 2009 tussenbeide door een avondklok in te voeren voor privélessen na 22.00 uur.

De organisatie van privélessen wordt steeds meer gereguleerd. Maar wat zal de toekomst voor bijles inhouden?

In Japan, China, Maleisië en Taiwan zijn de verwachtingen van de ouders even hoog en de uitgaven aan privéleraren bedragen tussen de € 800 en € 1.500 per maand per gezin.

In Japan hebben veel leerlingen geen vrije zon- of feestdagen. Privélessen worden zeven dagen per week gegeven bij juku: particuliere bijles scholen. Tussen school en persoonlijke docenten kan een Japanse student tussen de tien en zestien uur per dag werken. Als echter alleen privécursussen worden meegerekend, dragen de studenten in Sri Lanka de zwaarste last, met tot wel dertien uur per week extra.

De toegang tot de meest prestigieuze scholen is voorbehouden aan de best presterende studenten. Daarom volgen in sommige gebieden vrijwel alle leerlingen privélessen.

Op zoek naar online bijles? Ga dan naar deze pagina.

India: Focus op Schoolondersteuning

Onderwijs in India is alleen weggelegd voor mensen met geld
Veel kinderen in India krijgen les op particuliere scholen | Pixabay - akshayapatra

Tegenwoordig is privéonderwijs in India redelijk gewoon geworden, vooral in bepaalde staten van het land. Deze parallelle leervorm is een vertrouwd onderdeel van het onderwijs geworden.

De betrokkenheid van een persoonlijke leraar hangt natuurlijk af van de middelen die de ouders ter beschikking staan. Privélessen zijn alleen beschikbaar voor de midden- en hogere klassen, en zijn meestal buiten bereik van de rest van de samenleving.

De meerderheid van de kinderen die in India privéonderwijs krijgen, zijn afkomstig van dure, niet-gesubsidieerde privéscholen. Terwijl leerlingen op openbare scholen de neiging hebben om extra lessen te volgen om examens te halen, doen leerlingen op privéscholen dat meestal met het oog op betere cijfers.

Studenten in India krijgen les in gemiddeld drie vakken. Bijlescursussen beginnen aan het begin van het schooljaar. Terwijl in Europa en Zuidoost-Azië privélessen meestal 's avonds plaatsvinden, heeft in India meer dan de helft van de studenten' s ochtends les voordat ze naar school gaan.

Studenten volgen cursussen bij coaching organisaties of in particuliere bijscholen.

Privélessen kunnen onderhevig zijn aan corruptie: sommige leraren geven slechts de helft van hun tijd les tijdens schooluren, dus ouders organiseren vaak extra lessen met de docent van hun kinderen om de reguliere lessen te versterken.

Dit soort praktijken is ook gebruikelijk in Cambodja.

Australië: Een Andere Richting voor Privéleraren

Australië begint aan een hervorming van zijn onderwijssysteem, met grote veranderingen, zoals een intensiever kleuterschoolprogramma voor kinderen, inclusief een basiskennis in een vreemde taal.

In het voortgezet onderwijs worden de klassen iets groter, met minder uren les, zodat docenten meer tijd krijgen om zich voor te bereiden.

Ouders blijven vrij om privélessen te financieren, maar scholen zullen het individuele leren versterken door leerkracht-leerling begeleiding.

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1e les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Joep

Enthousiaste en gedreven persoonlijkheid met oog voor detail waarbij ik dit zo goed mogelijk in mijn teksten implementeert. Ik probeer steeds een uniek invalshoek te vinden om ieder woord optimaal naar de lezer over te brengen. Passie voor talloze onderwerpen en stellig een grote liefhebber voor het fietsen!