Vandaag is ongeveer een derde van de bevolking die officieel in België woont van buitenlandse origine of heeft de buitenlandse nationaliteit. Deze cijfers komen van Statbel, het Belgisch statistiekbureau. Bovendien blijft het aandeel buitenlanders van de totale bevolking elk jaar stijgen, zowel in Wallonië als Vlaanderen.

Dat België een populair migratieland is kunnen we verklaren door de immigratiegeschiedenis, die nog steeds uitlopers heeft via bijvoorbeeld gezinshereniging, en de aantrekkelijke economische en sociale situatie. In deze blog ontdek je alles over de immigratiegeschiedenis van België, de belangrijkste redenen waarom naar dit land verhuizen op dit moment zo interessant is en hoe je de Belgische nationaliteit kan verwerven.

De beste leraren Nederlands NT2 beschikbaar
Nikolas
5
5 (5 reviews)
Nikolas
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Renata
5
5 (3 reviews)
Renata
26€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Saar
5
5 (4 reviews)
Saar
45€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Femke
5
5 (2 reviews)
Femke
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Olesya
5
5 (2 reviews)
Olesya
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Sofia
Sofia
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Anouk
Anouk
10€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ellaya
Ellaya
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Nikolas
5
5 (5 reviews)
Nikolas
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Renata
5
5 (3 reviews)
Renata
26€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Saar
5
5 (4 reviews)
Saar
45€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Femke
5
5 (2 reviews)
Femke
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Olesya
5
5 (2 reviews)
Olesya
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Sofia
Sofia
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Anouk
Anouk
10€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ellaya
Ellaya
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Immigratiegeschiedenis van België

immigratie in België
Kolonisatie door volkeren vanuit de hele wereld bepaalde de Belgische geschiedenis

Al duizenden jaren is het land dat sinds 1830 België heet door enorm veel verschillende volkeren van over de hele wereld gekoloniseerd. Dit gebeurde in een sneltempo, met opeenvolgende migratie- en kolonisatiegolven van enkele honderden jaren. Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn de intervallen nog korter geworden en gaat het eerder over periodes van één à twee decennia. Het zijn vooral die immigratiepieken die de huidige diversiteit aan bevolkingsgroepen in België verklaren.

Na de Tweede Wereldoorlog

In de jaren 50 en 60 sloot België bilaterale overeenkomsten af met landen als Italië, Turkije en Marokko om arbeiders te laten overkomen voor de heropbouw na de Tweede Wereldoorlog. Zij gingen onder meer aan de slag in de steenkoolmijnen, in de metaalindustrie en in de bouwsector. In 1974 noopte de economische crisis en de daarmee gepaard gaande werkloosheid de Belgische overheid ertoe om een immigratiestop af te kondigen. Maar de immigratie stopte hiermee niet. Onder meer gezinshereniging zorgde voor een blijvende en continue instroom in de jaren 70 en 80.

Jaren 90 en begin 21e eeuw

In de jaren 90 piekte de volgmigratie, zoals gezinshereniging. Onder meer Turken en Marokkanen lieten steeds vaker familie overkomen of trouwden met een partner in hun geboorteland, zodat deze naar België kon verhuizen. Later zorgde de toetreding van eerst Centraal- en Noord-Europese en later ook Oost-Europese landen voor een sterke instroom van Europese immigranten. Ook het feit dat Brussel de hoofdstad van Europa werd in 1997 zorgde voor een immigratiepiek van EU-burgers.

In het jaar 2000 werd de zogenaamde snel-Belgwet ingevoerd om het vreemdelingen gemakkelijker te maken om de Belgische nationaliteit te verkrijgen. In die wet stond dat je Belg kon worden zonder de taal leren of aan te tonen dat je gewerkt had in België. Je hoefde zelfs niet in België te wonen om de nationaliteit te verkrijgen. Zo werden grote aantallen buitenlanders op korte tijd Belg.

In het begin van de 21e eeuw begon naast volgmigratie en economische migratie van Europeanen ook het aantal asielaanvragen toe te nemen. Dit was het gevolg van oorlogen, conflicten, politieke en economische problemen in (vooral) West-Azië en Afrika.

Op zoek naar les Nederlands met een eigen gekozen privéleraar? Superprof biedt je de oplossing! Waar wacht je nog op?

asielaanvragen in België
Het aantal asielaanvragen nam in het begin van de 21e eeuw toe

Na 2010

De snel-Belgwet zorgde voor veel problemen. Zo was misdadigers weren quasi onmogelijk en konden immigranten die niet bijdroegen aan de economie genieten van allerlei voordelen omdat ze Belg geworden waren. Daarom besloot men hier in 2012 van af te stappen en de wet te hervormen. Sindsdien is het veel moeilijker om Belg te worden. Men bedacht voorwaarden als de landstaal kennen en maatschappelijke integratie aantonen. Bovendien werden de voorwaarden voor gezinshereniging, vooral onder druk van de N-VA, verstrengd tijdens de laatste 10 jaar. Ook dit is dus minder gemakkelijk geworden en heeft gezorgd voor een lichte daling van het aantal gezinsherenigingen.

De laatste decennia neemt de emigratie uit België daarnaast meer en meer toe. Belgen vinden bijvoorbeeld werk in andere landen in Europa, Australië of in de Verenigde Staten en verlaten het land. Desalniettemin blijft de balans positief, in de zin dat er nog steeds meer immigratie dan emigratie is.

Vijf beste redenen om naar België te emigreren

Belgische steden
België telt veel aantrekkelijke sites, steden en landschappen

Zowel om te wonen als om te werken is België een goede plek om te vertoeven. Behalve logische troeven zoals de economische welvaart en de levensstandaard, zijn er nog een paar minder voor de hand liggende dingen die van dit land een aantrekkelijk migratieland maken. We sommen ze even op. Helemaal iets anders van onderwerp? Bekijk anders hier alles over de Vlaams schrijvers en filosofen die je moet kennen.

Variatie aan landschappen en activiteiten

Van prachtige historische steden en pittoreske dorpen tot uitgestrekte velden, duinen, stranden en bergen, België is een heel gevarieerd land. Deze sterk uiteenlopende plekken liggen allemaal vrij dicht bij elkaar, aangezien België een klein land is. Wandelen, fietsen, musea bezoeken, shoppen, naar een zomerfestival gaan of onthaasten in de wellness? In België is er overal veel te doen en te beleven!

Goede gezondheidszorg

In België is de gezondheidszorg zeer goed. Dat komt deels doordat deze grotendeels in handen van de overheid is. Bovendien is de gezondheidszorg vrij goedkoop in vergelijking met andere landen. In de meeste landen – ook in Europa - betaal je veel meer omdat je een privéverzekering moet afsluiten. De mutualiteit in België dekt dokterskosten (huisarts), ziekenhuiskosten en raadplegingen bij geconventioneerde specialisten en tandartsen. Doordat een groot deel van de medische kosten terugbetaald worden, betaal je in België nog amper iets voor medische hulp.

Dens transportnetwerk

Op elke hoek van de straat, zowel in steden als in piepkleine dorpen, is er in België - en zeker in Vlaanderen - wel een tram-, metro-, bus- of treinhalte te vinden. Het transportnetwerk in België is dan ook opvallend dens in vergelijking met andere landen. Vanuit Brussel-Zuid bereik je met de sneltrein bovendien op een paar uur tijd Londen, Parijs, Amsterdam... En vanuit Brussels Airport vertrekken dagelijks honderden vliegtuigen naar alle uithoeken van de wereld.

Veel buitenlanders en expats

Volgens expatorganisatie InterNations zijn één op de acht inwoners van België expats. Dat is uitzonderlijk veel. Dit heeft onder andere te maken met de aanwezigheid van zeer veel EU-burgers, terwerkgesteld in de Europese instellingen. Door de migratiegolven tijdens de laatste decennia wonen er ook nog eens veel buitenlanders, zoals Italianen, Marokkanen, Iraniërs en Turken in België. Dat heeft voordelen voor nieuwe inwijkelingen. Je ontmoet als expat immers snel mensen van jouw thuisland, die in hetzelfde bootje zitten of hebben gezeten. Bovendien zijn werkgevers en verhuurders buitenlanders gewend, wat helpt bij het vinden van een nieuwe job of woonst.

Vriendelijke en gezellige mensen

Belgen zijn eerder bescheiden en op zichzelf. Het duurt dus even eer je ze leert kennen en zeker eer ze nieuwe mensen toelaten in hun kring. Maar zodra een Belg zich op zijn gemak voelt bij iemand, toont hij snel zijn warme, gezellige en vriendelijke aard. Belgen zijn immers echte levensgenieters die houden van eten, drinken, feesten en muziek. Vandaar dat België ook bekendstaat voor de vele festivals, goede restaurants en bars.

Hoe verkrijg je de Belgisch nationaliteit

belg worden
Je moet veel administratieve procedures doorlopen om Belg te worden

Belgen zijn absolute experts in bureaucratie en papierwerk. Het mag dan ook niet verbazen dat Belg worden niet in een-twee-drie geregeld is. De nationaliteit aanvragen, als die niet automatisch wordt toegekend, kost minstens € 150, de prijs voor het registratierecht. Daarbij komen nog de kosten om benodigde documenten aan te vragen, vertalingen… De aanvraag tot het verwerven van de Belgische nationaliteit verloopt via de burgerlijke stand van de gemeente waar je woont.

Voor minderjarigen is de nationaliteit aanvragen redelijk eenvoudig. Minderjarigen worden bijvoorbeeld automatisch Belg als ze in België geboren zijn én Belgische ouder(s) hebben - biologische ouders of door adoptie. Voor kinderen die niet in België geboren zijn, kan de nationaliteit aangevraagd worden op grond van de Belgische nationaliteit van de ouders. Ook een kind dat geen Belgische ouder(s) heeft, maar dat wel in België geboren is, kan de nationaliteit aanvragen als aan bepaalde voorwaarden voldaan is. Voor deze procedures zijn enkele documenten nodig, zoals een geboorteakte en een verklaring van de ouder(s). De procedure voor minderjarigen neemt doorgaans niet zoveel tijd in beslag.

De procedure om Belg te worden als meerderjarige (vanaf 18 jaar) is daarentegen veel ingewikkelder en kan ruwweg ingedeeld worden in naturalisatie en nationaliteitsverklaring. Deze procedures bouwen verder op het reeds vergaarde wettelijk verblijfsrecht. Met andere woorden: wie niet wettelijk verblijft in België kan sowieso (nog) geen Belg worden. Op de website van de Federale overheidsdienst Justitie kan je de uitgebreide uitleg terugvinden over het vergaren van de Belgische nationaliteit.

Wettelijk verblijven in België

Als je EU-burger bent volstaat het om een identiteitskaart of paspoort voor te leggen om verblijfsdocumenten te krijgen, waarna je tijdelijk wettelijk verblijft in België. Voor permanente verblijfsdocumenten moet een extra procedure doorlopen worden.

Voor niet-Europeanen is het moeilijker om wettelijk in België te kunnen verblijven. Zij moeten een visum aanvragen, waar bepaalde - tegenwoordig vrij strenge - voorwaarden aan verbonden zijn.

Wanneer je gedurende een bepaalde periode wettelijk verbleven bent in België, kan je de aanvraag doen om de nationaliteit te verkrijgen. We lichten de procedures nationaliteitsverklaring en naturalisatie even toe.

Nationaliteitsverklaring

Een persoon die minstens 18 jaar oud is kan Belg worden via een nationaliteitsverklaring als hij of zij:

 1. in België geboren is en sinds de geboorte wettelijk in België verblijft. In dit geval hoeft hij of zij geen tests af te leggen of andere bewijzen in te leveren.
 2. sinds vijf jaar wettelijk verblijft in België en:
  • kan bewijzen dat hij of zij één van de drie landstalen beheerst;
  • maatschappelijke integratie kan aantonen, bijvoorbeeld via diploma’s, getuigschriften, inburgeringstrajecten en beroepsopleidingen;
  • economische participatie kan aantonen tijdens die periode, bijvoorbeeld via het bewijzen van het statuut van werknemer of zelfstandige.
 3. sinds vijf jaar wettelijk verblijft in België en:
  • kan bewijzen dat hij of zij één van de drie landstalen beheerst;
  • gehuwd is met een Belg gedurende minstens drie jaar, en dit samenwonend in België, of als hij of zij (adoptie)ouder is van een Belgisch kind jonger dan 18 jaar;
  • maatschappelijke integratie kan aantonen, bijvoorbeeld via diploma’s, getuigschriften, inburgeringstrajecten en beroepsopleidingen.
 4. sinds vijf jaar wettelijk in België verblijft en:
  • kan bewijzen dat hij of zij omwille van een handicap of invaliditeit geen economische activiteit kan/kon uitoefenen of de pensioenleeftijd heeft bereikt.
 5. sinds tien jaar in wettelijk in België verblijft en:
  • kan bewijzen dat hij of zij één van de drie landstalen beheerst;
  • kan bewijzen dat hij of zij heeft deelgenomen aan het economische of socioculturele leven van de onthaalgemeenschap.

De aanvraag gebeurt via de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de aanvrager zijn hoofdadres heeft. Deze ambtenaar maakt het dossier op en stuurt dit door naar de procureur des Konings en de dienst Vreemdelingenzaken en de Veiligheid van de Staat. Deze stap kan weken tot maanden duren. Vervolgens wordt na maximum vier maanden na ontvangst van het dossier een uitspraak gedaan met een positief of negatief advies.

Naturalisatieprocedure

De naturalisatieprocedure is een gunstmaatregel voor personen die uitzonderlijke verdiensten hebben bewezen aan het land. Om aanspraak te kunnen maken op de naturalisatieprocedure moeten personen:

 • minstens 18 jaar oud zijn of ontvoogd zijn vóór die leeftijd;
 • wettelijk verblijven in België op het moment van de aanvraag (opgelet: staatlozen moeten minstens twee jaar wettelijk verblijven in België);
 • buitengewone verdiensten bewezen hebben aan België, of dit kunnen bewijzen, bijvoorbeeld op wetenschappelijk, sociocultureel of sportief vlak;
 • kunnen motiveren waarom het voor hen (quasi) onmogelijk is om via het afleggen van de nationaliteitsverklaring Belg te worden.

De aanvraag gebeurt opnieuw via de ambetanaar van de burgerlijke stand. De Kamer van Volksvertegenwoordigers behandelt de naturalisatieaanvraag vervolgens verder. Deze procedure duurt minstens twee jaar.

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1ste les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Joep