Heeft je kind het moeilijk met huiswerk maken? Dan is het een goed idee om de handen in elkaar te slaan met een huiswerkbegeleider. Op die manier zal je kind ongetwijfeld hoger scoren op de volgende toets.

Als ouder kun je zelf aan huiswerkbegeleiding doen. Je kan je kind zelf helpen met enkele opdrachten voor school en de leerstof opnieuw proberen uit te leggen. Toch is dat niet altijd een goed idee. Als ouder ga je al snel de oplossingen van het huiswerk dicteren om de klus sneller te klaren. Dat is natuurlijk niet de bedoeling van het huiswerk. Het is belangrijk dat je kind de leerstof echt onder de knie heeft en zelf de oplossing kan vinden. Je kind moet ook zelf leren plannen en organiseren om huiswerk zelfstandig te maken.

Verder moeten ouders de rol van leerkracht ook niet op zich nemen. Er is niet altijd tijd om aan huiswerkbegeleiding te doen of misschien beschik je als ouder niet over voldoende kennis Nederlands om te kunnen helpen bij het huiswerk. Het is daarom een goed idee om een de hulp van een huiswerkbegeleider in te roepen.

Lessen bouwen voort op elkaar. Heeft je kind de basis niet begrepen en lukt het huiswerk niet, dan zullen de problemen zich alleen maar opstapelen. Het is daarom heel belangrijk om altijd meteen huiswerkbegeleiding in te schakelen wanneer je merkt dat dat nodig is. Ook als de leerkracht er niet in slaagt om de leerstof op een heldere manier uit te leggen, is hulp welgekomen. Een huiswerkbegeleider zal alles goed uitleggen tot je kind het ook echt begrijpt. Dankzij de nieuwe aanpak, nieuwe voorbeelden en andere bewoordingen zal de leerstof ongetwijfeld wel snel duidelijk zijn. Gelukkig kan je in Vlaanderen terecht bij heel wat uitstekende huiswerkbegeleiders.

Huiswerkbegeleiding aan huis voor een studente
Huiswerkbegeleiding is nuttig voor kinderen in het lager en secundair onderwijs. - Unsplash

Daarnaast focust een huiswerkbegeleider ook op motivatie en studiemethodes. Je kind krijgt dus niet alleen hulp met het maken van huiswerk, maar leert ook plannen, organiseren en met tijdsdruk omgaan.

Maar waar kan je nu huiswerkbegeleiding in Vlaanderen volgen? En zijn er andere manieren om je talenknobbel te trainen?

De beste leraren Huiswerkbegeleiding beschikbaar
Robbe
5
5 (5 reviews)
Robbe
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Annelien
Annelien
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Elise
5
5 (5 reviews)
Elise
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Femke
5
5 (2 reviews)
Femke
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lisa
5
5 (5 reviews)
Lisa
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Daphne
Daphne
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ozge
Ozge
10€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Daniëlle
Daniëlle
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Robbe
5
5 (5 reviews)
Robbe
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Annelien
Annelien
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Elise
5
5 (5 reviews)
Elise
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Femke
5
5 (2 reviews)
Femke
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lisa
5
5 (5 reviews)
Lisa
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Daphne
Daphne
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ozge
Ozge
10€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Daniëlle
Daniëlle
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Op Superprof vind je een huiswerkbegeleider in Vlaanderen

Heeft je kind nood aan huiswerkbegeleiding, dan kan je op ons platform Superprof terecht. Daar koppelen we een huiswerkbegeleider aan studenten die hulp nodig hebben. Zo maakt je kind razendsnel vorderingen en ligt de score op de volgende toets gegarandeerd hoger.

Een huiswerkbegeleider kan wonderen doen. Je kind wordt geholpen met nieuwe woorden en een andere uitleg dan die van de klasleraar. Dat is vaak voldoende om de materie echt te begrijpen. Bovendien leert de huiswerkbegeleider ook hoe je kind met huiswerk moet omgaan. Plannen en organiseren zijn daarbij zeer belangrijk. Het zijn kwaliteiten die aangeleerd worden tijdens de huiswerkbegeleiding.

Een privé huiswerkbegeleider luistert naar alle vragen van je kind. Je zoon of dochter hoeft tijdens de huiswerkbegeleiding niet bang te zijn om ‘domme’ vragen te stellen.

Kind leest uit een boek
Huiswerkbegeleiding kan aan huis en online. - Unsplash

Het spreekt voor zich dat je zelf kiest waar, wanneer, hoe vaak en natuurlijk ook bij wie je huiswerkbegeleiding neemt. Is er een bepaald onderdeel van de lessen waarbij je kind ondersteuning nodig heeft? Of heeft je zoon of dochter het moeilijk met huiswerk in het algemeen en wil je het hele jaar door huiswerkbegeleiding inlassen? Het kan allemaal bij onze huiswerkbegeleiders op Superprof. Thuis les of online? Ook dat bepaal je helemaal zelf.

Bekijk de profielen van al onze huiswerkbegeleiders in heel Vlaanderen.

Breng een bezoek aan het CLB

Het CLB, het centrum voor leerlingenbegeleiding, is een centraal aanspreekpunt waar zowel scholen als leerlingen kunnen aankloppen. Ervaart je zoon of dochter leerproblemen, dan is het een goed idee om contact op te nemen met het CLB.

Het CLB luistert naar het probleem en kan je doorverwijzen naar gespecialiseerde organisaties of huiswerkbegeleiders. Zowel persoonlijke problemen als studieproblemen worden er aangepakt. De medewerkers van het CLB bieden een luisterend oor. Heb je geen idee hoe je in contact kan komen met een huiswerkbegeleider? De medewerkers van het CLB helpen je graag verder.

Het CLB organiseert zelf geen huiswerkbegeleiding, maar werkt wel samen met huiswerkbegeleiders in heel Vlaanderen. Niet zeker wat de beste optie voor jouw kind is? Neem dan contact op met het CLB om de juiste huiswerkbegeleiding te vinden.

Auxilia

Auxilia is een onafhankelijke vzw die zich inzet voor huiswerkbegeleiding. Auxilia werkt op basis van vrijwilligers. Het doel van de organisatie is om huiswerkbegeleiding en studiehulp te bieden aan kinderen en jongeren uit kwetsbare gezinnen. Het gaat dan om kinderen die zich geen studiehulp via andere kanalen kunnen veroorloven.

De huiswerkbegeleiders zijn vrijwilligers van alle soorten achtergronden. De huiswerkbegeleiders komen bij je thuis om je kind te helpen met huiswerk. Je kan als ouder zelf bij Auxilia aankloppen, maar vaak zijn het scholen of het CLB die leerlingen doorverwijzen naar de diensten van Auxilia.

De begeleiding zelf is helemaal gratis, maar als ouder moet je wel eenmalig 12 euro betalen. Dat zijn dossierkosten die de werking van de organisatie moeten garanderen. Daarnaast moeten ook de vervoerskosten van de vrijwilligers betaald worden. Auxilia is in heel vlaanderen actief.

Jong meisje luistert een audio voor een computer
Huiswerkbegeleiders helpen je kind beter scoren. - Unsplash

Huiswerkbegeleiding in Antwerpen

Uilenspel is een organisatie die zich inzet voor toegankelijke huiswerkbegeleiding in Antwerpen voor kinderen in de 3e kleuterklas of het 1e of 2e leerjaar. Er loopt momenteel bovendien een proefproject, Transbaso, om ook leerlingen uit het 5e en 6e leerjaar huiswerkbegeleiding te kunnen bieden. Uilenspel zet zich in om gezinnen te helpen die verkeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie.

Uilenspel werkt samen met 4 Antwerpse scholen. Het zijn de scholen die contact opnemen met de leerlingen om huiswerkbegeleiding voor te stellen. Ben je als ouder geïnteresseerd in de diensten van Uilenspel, contacteer dan de school.  De vrijwilligers van Uilenspel komen 1 uur per week langs aan huis om spelenderwijs huiswerkbegeleiding te bieden. Dankzij een heen-en-weerschriftje heeft de huiswerkbegeleider contact met de leerkracht op school.

De beste leraren Huiswerkbegeleiding beschikbaar
Robbe
5
5 (5 reviews)
Robbe
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Annelien
Annelien
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Elise
5
5 (5 reviews)
Elise
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Femke
5
5 (2 reviews)
Femke
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lisa
5
5 (5 reviews)
Lisa
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Daphne
Daphne
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ozge
Ozge
10€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Daniëlle
Daniëlle
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Robbe
5
5 (5 reviews)
Robbe
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Annelien
Annelien
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Elise
5
5 (5 reviews)
Elise
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Femke
5
5 (2 reviews)
Femke
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lisa
5
5 (5 reviews)
Lisa
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Daphne
Daphne
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ozge
Ozge
10€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Daniëlle
Daniëlle
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Huiswerkbegeleiding in Brugge

In West-Vlaanderen kan je terecht bij verschillende organisaties die huiswerkbegeleiding in Brugge organiseren. De Katrol is een grote vzw die in de hele provincie actief is. Deze organisatie werkt met vrijwilligers die huiswerkbegeleiding komen geven bij je thuis. Die vrijwilligers zijn studenten uit sociale of pedagogische opleidingen. De huiswerkbegeleiding van De Katrol is bovendien helemaal gratis.

Je kan ook aankloppen bij ’t Scharnier. Deze vzw zorgt voor studieondersteuning aan huis bij maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Er is hulp voor kinderen uit het basisonderwijs, het buitengewoon basisonderwijs en de eerste graad secundair onderwijs. Ook deze organisatie werkt met vrijwilligers en is werkzaam in de streek rond Brugge en Blankenberge.

Integraal, tot slot, helpt kansarme gezinnen in Brugge en omstreken met huiswerkbegeleiding. De huiswerkbegeleiding wordt georganiseerd in kleine groepjes na schooltijd.

Huiswerkbegeleiding in Gent

Er zijn ook verschillende organisaties die huiswerkbegeleiding in Gent aanbieden. Actief Studiebegeleiding organiseert huiswerk- en studiebegeleiding voor leerlingen in Gent op zondag. Elke sessie duurt drie uur en de begeleiding gebeurt één-op-één. Deze organisatie biedt eenmaal per week ook studiebegeleiding aan op basisscholen Sint-Salvator en De Mozaïek. De leerlingen krijgen een stille ruimte ter beschikking en kunnen hulp vragen als dat nodig is.

Vzw De Katrol werkt samen met vrijwilligers, studenten, die aan huis komen om huiswerkbegeleiding te geven. Je kan als ouder zelf aangeven wanneer je kind huiswerkbegeleiding nodig heeft. De sessies zijn helemaal gratis.

Uilenspel organiseert huiswerkbegeleiding bij gezinnen die zich in een kwetsbare socio-economische situatie bevinden. De huiswerkbegeleiding van Uilenspel is bedoeld voor kinderen uit de 3e kleuterklas, het 1e of het 2e leerjaar.

Kind krijgt begeleiding bij het lezen van een vrouw
Huiswerkbegeleiding kan bij privé huiswerkbegeleiders en bij organisaties. - Unsplash

Huiswerkbegeleiding in Leuven

Het Buddy-project is een initiatief van de stad voor huiswerkbegeleiding in Leuven. Je kan aankloppen bij het Buddy-project wanneer je kind moeite heeft met leren en huiswerk maken. De kinderen en jongeren krijgen er hulp van een naschoolse studiebegeleider die helpt motiveren en studeren.

Voor kinderen uit kansarme gezinnen is er ook nog de huiswerkbegeleiding van Fabota. Deze organisatie richt zich op kinderen tussen 2,5 en 14 jaar die leerproblemen ondervinden. Elke dag (behalve woensdag) wordt er huiswerkbegeleiding aangeboden in een zogenaamde huiswerkklas van 16:00 tot 18:00 uur. De kinderen komen er om in een rustige ruimte hun huiswerk te kunnen maken.

Huiswerkbegeleiding in andere Vlaamse steden

Ook in minder grote steden kan je huiswerkbegeleiding vinden. In Aalst is er bijvoorbeeld de vzw LeerKRACHT die kinderen uit kansarme gezinnen helpt. De organisatie werkt met vrijwilligers die kinderen 1 of 2 uurtjes huiswerkbegeleiding per week geven. Ook de organisatie Broeiklas biedt huiswerkbegeleiding in Aalst aan.

In de stad Mechelen is er dan bijvoorbeeld weer een buddyprogramma ontwikkeld om kinderen met leerproblemen te helpen. Die buddy doet dienst als een coach en vertrouwenspersoon en helpt leerlingen in het secundair onderwijs ook met huiswerk.

Vind hier waar je huiswerkbegeleiding in Mechelen kan volgen. Superprof wijst je de weg.

En natuurlijk kan je in elke stad en elke gemeente de hulp inschakelen van een professionele huiswerkbegeleider via Superprof.

Conclusie

Huiswerkbegeleiding kan je in het hele land volgen. Er zijn in het heel Vlaanderen organisaties die zich inzetten om betaalbare en toegankelijke huiswerkbegeleiding aan te bieden. Daarnaast kan je ook een beroep doen op de professionele huiswerkbegeleiders van Superprof.

Heeft je kind moeite met het huiswerk zelf en ook met plannen en organiseren? Of ontbreekt er motivatie en een goede studeermethode? Dan kan je in heel Vlaanderen huiswerkbegeleiders via Superprof inschakelen. Je kiest zelf wanneer, waar, van wie en hoe vaak je huiswerkbegeleiding neemt. Zo blijf je de controle over je agenda behouden en kies je huiswerkbegeleiding die bij jouw budget past. Heeft je kind enkel huiswerkbegeleiding nodig voor een bepaald vak? Of is er meer hulp nodig? Jij bepaalt zelf hoe de huiswerkbegeleiding eruitziet. Morgen nog een gaatje vrij in je agenda voor je eerste sessie met de huiswerkbegeleider?

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1e les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...