"De taal die Allah heeft gekozen is de Arabische taal. Hij stuurde zijn kostbare boek (de Koran) geschreven in het Arabisch, de taal van de laatste profeet. Daarom is het de plicht van iedereen om Arabisch te leren." Al-Shafi'i (772-826)

Vanaf 2010 beschouwden 1,6 miljard mensen uit de hele Arabische wereld en ver daarbuiten zichzelf als Moslim, waardoor de Islam de op één na meest wijdverbreide religie ter wereld is na het Christendom (2,4 miljard beoefenaars).

De geschiedenis leert ons dat de Islam de derde monotheïstische religie was die opkwam na het Jodendom en het Christendom.

Moslims erkennen slechts één God, Allah (اللّه in het Arabisch), die de hele mensheid regeert en aan wie de mensheid alles te danken heeft.

Dit goddelijke wezen is ondeelbaar (kinderloos), heeft geen beeld en beveelt totale onderwerping van gelovigen in de Islam (الإسلام, Islam betekent ‘onderwerping aan God’ in het Arabisch).

Gemanifesteerd in de heilige geschriften die bekend staan ​​als de Koran, werd de Islam geopenbaard aan de profeet Mohammed (570-632), politiek, religieus en militair leider uit Mekka (Saoedi-Arabië). Moslims beschouwen Mohammed als de laatste profeet.

Uitgebreide studie van de Koran en onderzoek naar de oorsprong van de Islam hebben geleid tot een legitieme discipline onder Moslims, een Koranwetenschap, die sinds de 19e eeuw tot discussie heeft geleid onder Oosterse onderzoekers.

 • Wat is de ware interpretatie van de Koran?
 • Waarom is de Heilige Koran in het Arabisch geschreven?
 • Is het leren van Koran-Arabisch moeilijker dan het leren van andere vreemde talen?

Het belang van het Arabisch voor de Islam valt niet te ontkennen, en daarom heeft Superprof de redenen onderzocht waarom de Arabische taal door Allah voor de Koran werd verkozen boven alle andere.

De beste leraren Arabisch beschikbaar
Mohamed
5
5 (6 reviews)
Mohamed
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Sanaa
Sanaa
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Houda
Houda
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Housam
Housam
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mohammad
5
5 (1 reviews)
Mohammad
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Omer
Omer
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mahmoud
Mahmoud
10€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Inas
Inas
10€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mohamed
5
5 (6 reviews)
Mohamed
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Sanaa
Sanaa
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Houda
Houda
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Housam
Housam
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mohammad
5
5 (1 reviews)
Mohammad
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Omer
Omer
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mahmoud
Mahmoud
10€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Inas
Inas
10€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Allah: een Semitisch Woord met Wortels in Vele Religies

Er is veel dat je waarschijnlijk niet wist over het Arabisch. Wist je dat het in de tegenovergestelde richting van het Nederlands is geschreven?

Of dat ‘Allah’ het Arabische woord is voor de Islamitische godheid, of God?

De geschiedenis van deze term is eigenlijk heel verhelderend.

Zoals studenten die zich hebben ingeschreven voor cursussen Koran-Arabisch in een moskee en degenen die Arabische literaire vertaling en schrijven leren, weten dat het woord voor ‘God’ in het Arabisch bestaat uit het artikel ‘al’ - ال - wat ‘de’ betekent en het Arabische woord ‘ilah’ - إِلَاه - wat ‘god’ betekent.

De wens van iedere Moslim is om een keer in zijn leven Mekka te bezoeken
Vandaag de dag reizen nog vele Moslims naar Mekka on hun liefde voor de Koran te betuigen ǀ Flickr.com - Shinaz Hassan

Samen vormen de twee termen ‘Allah’ (اللّٰه), wat ‘de god’ betekent. De Koran verklaart dat God absoluut uniek is, een monotheïstisch concept dat tawhid (de ene God) wordt genoemd.

Het zou echter historisch onjuist zijn om dit Arabische woord uitsluitend aan de Islam toe te kennen.

Echt waar?

Ja, het woord ‘Allah’ heeft zijn oorsprong in de Semitische talen van het Midden-Oosten, Aramees en Hebreeuws.

Het bestond lang voor de publicatie van de Arabischtalige Koran, en het gebruik ervan gaat terug tot vóór de opkomst van de monotheïstische Islam.

Het woord ‘Allah’ werd al gebruikt door pre-Islamitische mensen.

De Akkadiërs gebruikten de term ‘ilu’ om God aan te roepen tussen 4.000 en 2.000 voor Christus.

In het Hebreeuws noemen Joden God ‘Elohim’. Tot op de dag van vandaag gebruiken sommige Joden in de Maghreb landen en het Midden-Oosten de term ‘Allah’.

In de Bijbel noemden christenen die Aramees spraken (de moedertaal van Jezus Christus) hun god ‘Allaha’.

Arabische christenen uit Syrië en Arabië die in de 3e eeuw werden vervolgd, gebruikten ook het woord ‘Allah’.

Taalkundige opmerking: de termen ‘Allah’ en ‘Elohim’ komen van dezelfde Semitische wortel!

In het pre-Islamitische Arabië - dat wil zeggen vóór Mohammeds pelgrimstocht in 622 en de oprichting van de Islam - zou Allah zonen en dochters hebben gehad in de vorm van geassocieerde godheden.

De Heilige Koran zelf erkent het bestaan ​​van pan-Arabische godheden die werden vereerd in Mekka, in Saoedi-Arabië, en Aleppo en Palmyra in het hedendaagse Syrië.

 • Al-lāt;
 • Hubal;
 • Manāt;
 • Al-‘Uzzá.

Dus de eerste Arabieren van de Islamitische wereld waren polytheïsten, net als de Romeinen en Grieken uit de oudheid!

Een interessant verhaal:

In 2009 verbood het Maleisische Hooggerechtshof het gebruik van de term ‘Allah’ door christelijke Maleisiërs, een wet die illustreert in welke mate onze samenleving intolerant is voor degenen die hun identiteit opeisen. Sommigen noemen het zelfs archaïsch!

Arabisch als Middel tot Islamitische Expansie

De weg naar Mekka
In de voetsporen van de profeet Mohammed ǀ Flickr.com - whidom88

Waarom Koos Allah Arabisch bij het Dicteren van zijn Wetten?

Het vinden van betrouwbare informatiebronnen en wetenschappelijke studies over Allah en het Arabisch is nogal moeilijk omdat Allah nooit echt heeft bestaan ​​als een fysieke entiteit.

Dat laat ons alleen met hypothesen.

De ene God wordt ‘Allah’ genoemd omdat de Koran via de Arabische taal werd geopenbaard.

Een dergelijke verheerlijking en erkenning van de goddelijke uniciteit (Tawhid) - een vereiste van alle trouwe Moslims - kwam toen predikers de polytheïstische 7e-eeuwse Arabieren die op het Arabische schiereiland woonden, moesten bekeren tot het monotheïsme.

We kunnen er zeker van zijn dat de Koran aan Mohammed werd ‘geopenbaard’ en vervolgens in de Arabische taal werd gepropageerd omdat de profeet uit Saoedi-Arabië kwam en dus Arabisch als moedertaal sprak.

Door Arabisch te leren lezen en spreken, met name het Arabisch van de Koran, kunnen praktiserende moslims de verzen (of soera's) in de Koran begrijpen.

De Arabische taal is daarom het middel waarmee alle gelovigen in de Islam elkaar kunnen begrijpen.

De Islamitische cultuur vertelt ons dat de Islam is ontstaan in 610, toen Mohammed - tijdens een spirituele retraite op de berg Hira - een openbaring ontving van de aartsengel Gabriël. Mohammed hoorde het Heilige Woord van God.

Bij zijn terugkeer in Mekka werd Mohammad voorgesteld als de boodschapper van God en beloofde hij het Heilige Woord te verspreiden.

Volgens de Moslimtraditie was de profeet Mohammed analfabeet. Hij had geen andere middelen dan zijn moedertaal om de verzen van de Koran te onderwijzen en de Islamitische taal en cultuur over het Arabische schiereiland te verspreiden.

God moet de Arabische taal hebben gekozen om de Islamitische wet te dicteren, de sunnah genoemd, omdat Arabisch gewoon de meest geschikte taal was voor de taak.

De ‘taak’ was om te communiceren met een zo groot mogelijk aantal mensen die zich bij de nieuwe religie zouden aansluiten.

Tussen 602 en 628 werd het pre-Islamitische Arabië verwoest door de oorlog tussen het Byzantijnse rijk in het westelijke Middellandse Zeegebied en het Perzische rijk in het oosten (het huidige Iran).

Mohammad stierf in 632. Zijn dood en de territoriale verliezen die gepaard gingen met de Arabische overwinning op Sassanidisch Perzië in 636 markeerden het begin van de Islamitische expansie door de Arabieren van het Nabije Oosten.

Arabisch Benoemen als Officiële Taal van de Islam Verenigt Moslims

In pre-Islamitische tijden, vóór de Hijra - toen Mohammed in 622 Mekka verliet om naar Medina te gaan - waren Arabischsprekenden niet allemaal monotheïsten.

Koran lessen worden al op zeer jonge leeftijd gegeven
Kinderen maken al op zeer jonge leeftijd kennis met de Islam ǀ Flickr.com - Ali Nashme

Sommigen waren Joden, anderen Christenen. Maar Mohammad was de boodschapper van een openbaring die door zijn landgenoten moet worden overgebracht en begrepen.

Documentair onderzoek heeft verschillende hypothesen aan het licht gebracht.

 • De Islam en de Koran zijn in de Arabische taal gemaakt, simpelweg omdat de laatste profeet Mohammed een Arabier was;
 • De Koran is in het Arabisch geschreven omdat hij een Arabisch sprekende bevolking aansprak toen hij voor het eerst verscheen;
 • Allah koos een Arabisch sprekende profeet omdat de stad Mekka nog niet op de hoogte was gebracht van het bestaan ​​van God;
 • Moslims werden opgeroepen tot meditatie en redenering;
 • Arabisch werd gekozen om de Arabische bevolking een uitdaging van welsprekendheid en retoriek te geven.

Wat de reden ook is, de Islamisering van Arabië, de progressieve wending naar Allah en de verspreiding van de Islam in de Arabisch-Islamitische landen van het Midden-Oosten lijken het resultaat te zijn van opeenvolgende territoriale annexaties van het Oosten naar het Westen aan het einde van de 7e eeuw.

Onderwerping aan Allah - ‘Islam’ betekent ‘onderwerping’ in het Arabisch - lijkt te hebben gestreefd naar de uitroeiing van polytheïstische overtuigingen en de installatie van een uniek dogma dat alle Moslims zou verenigen.

Het Leren van Arabisch Vergemakkelijkt de Beoefening van de Islam

"Door de Arabische taal begrijpen we de Koran, en door de Koran leren we de Islamitische wetten. Degenen die geen Arabisch kennen, kennen de Islam niet."

Trouwe moslims worden geleid door de Heilige Koran.

Daarom zijn Arabisch leren en de Moslimwereld nauw met elkaar verbonden. Het leren van Klassiek Arabisch is bijvoorbeeld verplicht voor degenen die de voorschriften van Mohammed willen volgen.

Leer Arabisch in een moskee
Degenen die in de profeet geloven leren het lezen van de Koran in de moskee ǀ Flickr.com - Shinaz Hassan

Wat is Klassiek Arabisch?

De taal van de Arabische gemeenschap is bijna 2000 jaar oud. De Koran is in de 7e eeuw geschreven in een vorm van oud Arabisch waarvan wordt aangenomen dat het door alle Arabisch sprekenden wordt begrepen. Koran-Arabisch wordt literair Arabisch genoemd.

Literair Arabisch lijkt erg op Modern Standaard Arabisch (MSA), dat de basis is van het Arabische schrift in alle Arabisch sprekende landen. Het wordt gebruikt in Arabisch schrift waar het publiek internationaal is (in de media, boeken, kranten enz.)

Literair Arabisch is tegengesteld aan dialectisch Arabisch omdat het laatste verwijst naar de dialecten die in elk Arabisch land worden gesproken. Dit bemoeilijkt de zaken voor iedereen die op zoek is naar een cursus Arabisch, aangezien de taal die in het Midden-Oosten en Noord-Afrika wordt gesproken, van land tot land verschilt.

Met andere woorden, Marokkaans Arabisch (ook bekend als Darija) is niet hetzelfde als Palestijns Arabisch, en Iraaks Arabisch is niet hetzelfde als Egyptisch of Syrisch Arabisch.

Afgezien van het verschil in de Arabische uitspraak, zijn er verschillen in grammaticale structuren, woordenschat en zinnen.

Als het gaat om formeel geschreven Arabisch onderwijs, leren de meeste moedertaalsprekers Arabisch die in Moslimlanden wonen het standaard Arabisch van het MSA dat is gemoderniseerd voor de 20e eeuw.

Om de verzen van de Koran te kunnen begrijpen, moet men echter een ander niveau van het oude klassieke Arabisch, het Koran-Arabisch, leren.

Nog steeds wordt dit literaire Arabisch gebruikt voor heilige Islamitische teksten en liturgieën.

Gelukkig is het Arabisch een erg fonetische (gemakkelijk uit te spreken) taal omdat het maar vier klinkers bevat.

Van alle talen ter wereld behoort het Arabisch tot de talen met de zwakste klinkers en de gemakkelijkste uitspraak.

De mate waarin een taal moeilijk uit te spreken is, hangt direct samen met het aantal klinkers in die taal.

Er zijn acht klinkers in het Turks.

In sommige Europese talen, zoals Nederlands en Frans, zijn er meer dan tien klinkers.

Andere talen die elders in de wereld worden gevonden, hebben meer dan zeven of acht klinkers.

De vier klinkers (A, E, I en U) in het Arabisch bestaan ​​ook in bijna elke andere taal en worden vrij veel gebruikt.

Dus een Arabisch spreker die een andere taal wil leren en goed wil spreken, moet wennen aan het maken van een paar geluiden die niet in het Arabisch bestaan.

Aan de andere kant zou een niet-Arabisch sprekend persoon geen moeite hebben om te wennen aan Arabische klanken, omdat de klanken die in het Arabisch worden gebruikt hoogstwaarschijnlijk de belangrijkste klanken zijn die in zijn of haar eigen taal worden gebruikt.

Als we bedenken dat niet-Arabisch sprekende Moslims de Koran in de oorspronkelijke taal moeten reciteren, is het duidelijk dat Arabisch voor hen vrij gemakkelijk te leren moet zijn en waarom Arabisch als een universele taal wordt beschouwd.

Het volgen van cursussen in de Koran en literair Arabisch kan leerlingen helpen de volgende essentiële doelen te bereiken:

 • Mondelinge communicatie verbeteren in een van 's werelds mooiste talen;
 • De oorsprong van hun voornaam in het Arabisch ontdekken;
 • Het Arabische alfabet leren;
 • Arabische grammatica leren om in het Arabisch te schrijven;
 • Kennis van Arabische woorden uitbreiden;
 • Arabische kalligrafie leren;
 • Het verkennen van Arabische poëzie door dichters als Avicenna;
 • Het krijgen van Islamitisch onderwijs van hoge kwaliteit;
 • Het beoefenen van de kunst van tajwid, het verbeteren van Koranrecitatie;
 • De Koran begrijpen;
 • Arabisch leren lezen.

Het bereiken van je doelen is eenvoudig. Ga gewoon naar de dichtstbijzijnde moskee en informeer naar Arabische taallessen en Islamitische training.

Is de moskee te ver weg?

Probeer dan online lessen Arabisch. Ze liggen voor het oprapen! Typ gewoon ‘Arabische cursus Antwerpen’ of Gent of Brugge of Vlaanderen in de balk van je zoekmachine en je kunt binnenkort de eerste soera’s lezen.

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1e les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Joep