Zoals we inmiddels allemaal weten, is de Japanse cultuur gegrondvest op beleefdheid en respect. De Japanse cultuur is ook rijk aan geschiedenis en traditie.

Maar voor je aan een taalverblijf begint om je taalvaardigheid in het Japans te verbeteren, of gewoon aan een reis om via Tokio of Osaka de prachtige Japanse cultuur, de mythische berg Fuji, of de mooie stad Kyoto te ontdekken, is het belangrijk dat je enkele basisbegrippen onder de knie hebt.

Dit geldt vooral voor wie in Japan wil werken en er gedurende lange of korte tijd wil wonen.

Als buitenlander zul je waarschijnlijk Nihongo leren. Japans voor beginners wordt meestal in deze vorm aangeleerd. Je zult blij zijn om te horen dat de Japanse grammatica helemaal niet moeilijk is in vergelijking met het Nederlands. Het is echter iets moeilijker om de Japanse karakters onder de knie te krijgen!

Dat komt omdat het Japanse schrift gebaseerd is op karakters die aan het Chinees ontleend zijn, en dus geen gebruik maakt van het Latijnse alfabet, zoals Nederlands.

Maar uiteindelijk is Japans net als elke andere taal. Het bevat bijvoeglijke naamwoorden, zelfstandige naamwoorden en zinnen. Om vloeiend Japans te kunnen spreken, moet je in aanraking komen met alle aspecten van de taal.

In dit artikel leren we je de basisbeginselen, zodat je uit de voeten kunt in het Japans. Het wordt een soort inwijding en inleiding tot de taal en al haar verschillende aspecten: de fonetische uitspraak, de kanji en de bijbehorende kana (hiragana katakana), en ook de transcriptie in romaji.

Hoewel het Japanse alfabet radicaal verschilt van het Latijnse alfabet en hoewel de ideogrammen het hele schrijfsysteem van de Japanse taal omgooien, mag je niet ontmoedigd raken!

Beginners die Japans willen leren kunnen ook terecht in dit artikel.

De beste leraren Japans beschikbaar
Yasushi
Yasushi
39€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Elias
5
5 (2 reviews)
Elias
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Dieter
5
5 (2 reviews)
Dieter
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lies
5
5 (2 reviews)
Lies
12€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Luna
Luna
13€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Arno
5
5 (1 reviews)
Arno
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Sara
Sara
10€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Takeshi
Takeshi
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Yasushi
Yasushi
39€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Elias
5
5 (2 reviews)
Elias
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Dieter
5
5 (2 reviews)
Dieter
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lies
5
5 (2 reviews)
Lies
12€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Luna
Luna
13€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Arno
5
5 (1 reviews)
Arno
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Sara
Sara
10€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Takeshi
Takeshi
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Basis-Japans leren: Hoe stel je jezelf voor?

Japans schrijven
Japans schrijven kan moeilijk zijn, maar Japans spreken is veel eenvoudiger! (Bron: Unsplash.com)

Of je nu online Japans leert of via persoonlijke lessen, is het eerste wat je moet weten hoe je jezelf voorstelt.

Allereerst gebruik je, als je iemand voor het eerst ontmoet, de formule "Haijimemashite" (は じ め ま し て て), wat je kunt vertalen in "aangename kennismaking". Als je dit zegt is het gebruikelijk om licht te buigen (fonetisch: "hajimemachite").

Het is een manier om je gesprekspartner te bedanken voor een nieuwe ontmoeting.

Er is ook een manier om het gesprek formeel af te sluiten.

De uitdrukking is "Yoroshiku onegaishimasu" (よ ろ し く お 願 (ね が) い し ま す), een uitdrukking die onmogelijk te vertalen is, maar het betekent dat je blij bent om iemand nieuw ontmoet te hebben.

Om dit te beantwoorden moet je "kochira koso yoroshiku onegaishimasu" gebruiken om je wederzijds gevoel te betuigen.

Hieronder een concreet voorbeeld van een begroeting:

Hajimemashite. (Aangename kennismaking),
Watashi no namae wa Paul desu. (Mijn naam is Paul),
Watashi wa ni-juu go sai desu. (Ik ben 25)
,New York nor sunde imasu. (Ik woon in New York),
Gakusei desu. (Ik ben een student),
Douzo yoroshiku onegaishimasu. (Ik ben vereerd je te ontmoeten)

Zulke Japanse zinnen zijn absoluut noodzakelijk, en het loont alvast de moeite om ze al vroeg in je Japanse leerproces uit het hoofd te leren.

Als je je afvraagt "waar kan ik Japanse lessen vinden in mijn buurt?" dan hebben wij daarop het antwoord. Je kunt in elke stad Japanse lessen volgen via Superprof.

In dit artikel ontdek je in meer detail hoe je jezelf voorstelt in het Japans.

Eenvoudig Japans: Groeten, vragen, bedanken

Nieuwe vrienden maken
De basis van een nieuwe taal leer je doorgaans door een paar introductiezinnen te leren. (Bron: Unsplash.com)

Als je een vreemde taal leert leer je altijd eerst hoe je jezelf voorstelt. Er zijn een paar leuke weetjes over de Japanse taal die bepalen hoe je jezelf voorstelt in het land van de rijzende zon. Wees je er van bewust dat Japanners dit zeer ernstig nemen, dus let er goed op dat je de juiste uitdrukkingen gebruikt! Onthoud dat de taal en de cultuur in Japan nauw met elkaar verbonden zijn en dat je je dus bewust moet zijn van de fijne kneepjes op het gebied van de cultuur.

Groeten naargelang het uur van de dag

Net als in andere talen zijn er verschillende manieren om iemand te begroeten, afhankelijk van de tijd van de dag. Het eerste is "Konnichiwa" (こ ん に ち は and 今日 は in Kanji), wat erg veelzijdig is en op elk moment van de dag gebruikt kan worden - maar gebruik het echter niet in alle situaties! Je kunt het bijvoorbeeld gebruiken tijdens een sollicitatiegesprek!

De meer specifieke manieren om iemand te begroeten zijn de volgende:

 • Hallo (ochtend): "Ohayo Gozaimasu" (お 早 う ご ざ ざ い ま ま す). We gebruiken deze zin ook om collega's te begroeten, ongeacht het tijdstip van de dag,
 • Hallo (middag): "Konnichiwa" wordt in dit geval veel gebruikt. Er bestaat ook een minder gepolijste vorm ("Osu") die we bijvoorbeeld bij vrienden kunnen gebruiken,
 • Goedenavond: Na 18 uur zeggen we "Konbanwa" (こ ん ば ん は and 今 晩 は in Kanji),
 • Goedenacht: "Oyasumi" (お 休 み) of "Oyasumi nasai" (お や す み な さ い い) is formeler en wordt in een formelere omgeving gebruikt.

Afscheid in het Japans

Er zijn ook veel manieren om afscheid te nemen in het Japans, zoals we, afhankelijk van de context, ook in Frankrijk verschillende manieren kunnen vinden. Inderdaad, "tot ziens" en "vaarwel" zijn twee heel verschillende dingen.

 • Tot ziens: sayônara (さ よ う な ら),
 • Tot later: atodene (あ と で ね),
 • Tot morgen: mata ash'ta (ま た 明日),
 • Tot volgende week: mata raisu (ま た 来 週),
 • Gedag zeggen tegen collega's: osakini shitsurè shimass' (お 先 に 失礼 し ま ま す).

Iemand bedanken in het Japans

In het Japans is de meest gebruikelijke uitdrukking voor "bedankt" "aligatô". Het kan ook worden uitgesproken als "aligatô gozaimasu" om het te benadrukken en zo uitbundiger te bedanken. In het Japans zijn er verschillende soorten bedankingen.

In de streek Kansai zeggen we bijvoorbeeld "ôkini" (大 き に) om dankjewel te zeggen. Om iemand te bedanken voor zijn welwillendheid of hulp, gebruik je "o-sewani nalimash'ta (お 世 話 に に な り り し し た)". Er is zelfs een manier om tegelijkertijd te bedanken en je te verontschuldigen: sumimassen (す み ま せ ん)

In het Japans zal men gewoonlijk "uneegaisshimass" gebruiken (お 願 い し ま) "om te bedanken," en "uneegai-itashimass" is nog respectvoller.

Beleefd zijn
Het is verplicht om beleefd te zijn als je Japans spreekt. (Bron: Unsplash.com)

Japanse woordenschat leren: De getallen

Om Japans te leren spreken, moet je natuurlijk met getallen kunnen omgaan. Maar tellen in het Japans hoeft niet moeilijk te zijn. Voor wie al begonnen is met Chinees leren, zal dit leerproces eenvoudiger zijn. De Japanse getallen werden aanvankelijk aan het Mandarijn ontleend. In feite zijn de Chinese karakters (of sinogrammen) die je in de Chinese getallen vindt dezelfde als de Japanse kanji, op een paar zeldzame uitzonderingen na.

Wie nooit Chinees gestudeerd heeft hoeft zich geen zorgen te maken. Je leert hier al snel over in je cursus Japans.

Wist je dat we met slechts 11 verschillende woorden tot 999 kunnen tellen in het Japans? In de volgende tabel staan de basisgetallen van 0 tot 9 met alle mogelijke variaties, van de verschillende schriften, tot de vertaling ervan, en hoe ze uitgesproken worden.

Cijfer Kanji Hiragana Romaji Uitspraak
0 れい rei reye
1 いち/いつ ichi / itsu itchi / itsu
2. ni ni
3. さん San sanne
4. し / よん shi / yon chi / yonne
5. go go
6. ろく roku rokou
7. しち / なな shichi / nana chitchi / nana
8. はち hachi hatchi
9. きゅう/く kyū / ku kyou / kou

De volgende tabel is erg handig voor het tellen tot 1000.

Getal Kanji Hiragana Romaji Fonetische uitspraak
10. じゅう jou-
20 二十 にじゅう nijū nijou-
30 三十 さんじゅう sanjū sanjou-
100 ひゃく hyaku hyakou
1000 せん sen senne
1 0000 (tienduizend) まん man manne
10 0000 (honderdduizend) 十万 じゅうまん jūman jou-manne
100 0000 (1 miljoen) 百万 ひゃくまん hyakuman hyakoumanne
1000 0000 (tien miljoen) 一千万 いっせんまん issenman issennemanne
1 0000 0000 (honderd miljoen) おく oku okou

Voor het getal 30 bijvoorbeeld, voegen we het getal 3 in kanji bij het getal 10. Het is alsof 30 gelijk is aan 3 maal 10. Dit is de logica voor getallen in het Japans.

Om geen fouten te maken met Japanse getallen, is het van essentieel belang te weten dat de Japanners hun getallen verdelen in groepen van vier cijfers, in plaats van drie, zoals we in de westerse wereld gewend zijn. Voor ons wordt honderdduizend uitgesplitst als 100 maal 1000. Maar in het Japans wordt het uitgesplitst als tien maal tienduizend. Hetzelfde geldt voor honderdduizend:

 • Nederlands: 100 000
 • Japans: 10 0000

Deze regels gelden altijd, op een paar uitzonderingen na, die bedoeld zijn om de uitspraak te vergemakkelijken. Dit is bijvoorbeeld het geval voor 800--waar we "happyaku" zeggen in plaats van "hachihyaku".

Natuurlijk kunnen getallen ook gebruikt worden in een andere context dan tellen. In het Japans worden veel verschillende telwoorden (vaak met achtervoegsels) gebruikt, afhankelijk van wat we tellen. Om bijvoorbeeld mensen te tellen gebruiken we de kanji "人" die, net als in het Chinees, een persoon betekent.

Om van een persoon te spreken, gebruiken we "一 人". Aan de andere kant verandert de uitspraak. De klank "itchi" of "itsu" die een ding aanduidt, zullen we niet vinden, want we spreken het uit als "hitoli". Met hetzelfde principe kun je meer dan één persoon aanwijzen.

Er zijn talloze uitzonderingen op de regels, waaronder voorwerpen als drank, boeken, kleren, kleine dieren, gebouwen, of zelfs maanden. Het is dus nodig dat je ze leert kennen.

Lees hier verder over hoe je in het Japans kunt tellen!

Enkele tijdsverwijzingen: Tijd, dag, maand en jaar

De tijd in het Japans

Elke beginner die over tijden en data in het Japans leert, moet weten dat er enkele overeenkomsten en verschillen zijn met het Nederlands.

De Japanners gebruiken hetzelfde principe als AM en PM in het Engels. Het Japanse woord "gozèn" (午前) duidt de uren tussen middernacht en middag aan, en "gogo" (午後), verwijst naar de uren tussen twaalf uur 's middags en middernacht.

Je zult de onderstaande zinnen zeker moeten kennen:

 • "Ma (wa) nan'ji soon? (今 (は) 何時 で す か), letterlijk vertaald als "Welke tijd is het nu?"
 • "Ima wa gozèn go-dji soon" (今 は 午前 5 時): Het is vijf uur 's morgens.

Onthoud ook dat, wat het schrift betreft, de kanji 分 de minuten aanduidt, terwijl 時 de uren aanduidt.

De tijd aangeven
Als je Japans wilt leren, moet je dus zeker de woorden leren die de tijd aanduiden. (Bron: Unsplash.com)

Data: Dagen, maanden en jaren

Het is erg belangrijk dat je het schrift en de uitspraak van elke dag van de week of elke maand in het Japans uit het hoofd leert.

De dagen van de week:

Dag Bijbehorende Kanjis  Fonetisch Etymologie
Zondag 日曜日 nitchi-yôbi de dag van de zon
Maandag 月曜日 guètsu-yôbi de dag van de maan
Dinsdag 火曜日 ka-yôbi de dag van het vuur
Woensdag 水曜日 sui-yôbi de dag van het water
Donderdag 木曜日 moku-yôbi de dag van het hout
Vrijdag 金曜日 kin-yôbi de dag van het goud
Zaterdag 土曜日 do-yôbi de dag van de aarde

De maanden van het jaar:

Nederlands Romaji Hiragana Ideogrammen (Kanji's)
Januari ichigatsu いちがつ 一月
Februari nigatsu にがつ 二月
Maart sangatsu さんがつ 三月
April shigatsu しがつ 四月
Mei gogatsu ごがつ 五月
Juni rokugatsu ろくがつ 六月
Juli shichigatsu しちがつ 七月
Augustus hachigatsu はちがつ 八月
September kugatsu くがつ 九月
Oktober jūgatsu じゅうがつ 十月

In andere landen begint de week op zondag en niet op maandag! Er moet worden opgemerkt dat de kanji "日" voor de eerste dag van de week staat.

De jaartallen zijn ook anders in het Japans. Jaartallen kunnen geschreven worden volgens het Gregoriaanse model, maar ook volgens de huidige keizerperiode, waarbij elke jaartelling overeenkomt met het begin van de regeerperiode van een keizer. We zijn nu in het 3de jaar van Reiwa, dat begon op 1 mei 2019.

De tijd en datum vermelden in het Japans doe je volgens dit artikel.

Kortom:

 • Dit artikel is niet bedoeld om Japans aan te leren, en ook niet om Japans te leren schrijven. Niettemin kan het een goede basis en nuttige hulpmiddelen bieden omJapans te leren. Later kun je dit gaan verfijnen door intensievere taalcursussen te volgen.
 • Het is in de eerste plaats een praktische gids voor iedereen die een reis naar Japan wil maken en de prachtige lokale cultuur wil ontdekken. Het is een gids voor de basiscommunicatie en ook een geweldig hulpmiddel om een gesprek aan te gaan met Japanners.
 • Je moet jezelf aan een Japanner kunnen voorstellen, het bedrag van de rekening kunnen achterhalen wanneer je iets gaat drinken, of zelfs een traditioneel gerecht in een restaurant kunnen bestellen, alsook de meest gangbare tijdsaanduidingen kennen.

Ben je klaar om een zwarte gordel te behalen in het Japans?

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1e les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Joep