Is er echt een verschil tussen jongens en meisjes als het gaat om wiskunde? Presteren jongens beter in wiskunde lessen dan meisjes, of is dat slechts een fabel?

Waarom kiezen minder vrouwelijke studenten ervoor om hun studie te vervolgen in een bèta-vak?

Zelfs in de 21e eeuw wordt de vraag of er een verschil in capaciteiten of mogelijkheden is tussen jongens en meisjes nog steeds vaak gesteld.

Volgens traditionele denkbeelden missen meisjes deels de praktische vaardigheden en het vermogen om logisch te denken - eigenschappen die geassocieerd worden met mannelijke studenten.

In het artikel Wiskunde en Meisjes (2016) stelt Ionica Smeets, hoogleraar wetenschapscommunicatie in Leiden, de vraag of er een verschil is tussen jongens en meisjes in het leren van wiskunde. In Nederland is het inderdaad zo dat meisjes het minder goed doen in wiskunde dan jongens. Alleen is niet duidelijk waardoor dit nu komt.

Wat wel duidelijk is, is dat vooroordelen een grote rol spelen. Een van de grootste vooroordelen is dat meisjes sterk beïnvloed worden door het stereotype dat ze niet geschikt zijn voor wiskunde.

Ionica Smeets eindigt haar artikel met het feit dat de wetenschap na vele onderzoeken voorzichtig moet concluderen dat er geen aangeboren verschil is tussen wiskundetalent bij jongens en meisjes. De verschillen in prestaties lijken eerder te ontstaan door opvoeding en cultuur. Zou betere begeleiding een oplossing kunnen zijn?

Kan iedereen een wiskundige worden? Laten we eens goed kijken naar de mogelijke verschillen in het leren van wiskunde en manieren om ze te overwinnen.

De beste leraren Wiskunde beschikbaar
Wassim
4,9
4,9 (15 reviews)
Wassim
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Wout
4,9
4,9 (10 reviews)
Wout
12€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ariana
5
5 (7 reviews)
Ariana
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Maarten
5
5 (11 reviews)
Maarten
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ilse
5
5 (7 reviews)
Ilse
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jari
4,9
4,9 (7 reviews)
Jari
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Gertjan
5
5 (5 reviews)
Gertjan
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mustafa
4,9
4,9 (11 reviews)
Mustafa
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Wassim
4,9
4,9 (15 reviews)
Wassim
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Wout
4,9
4,9 (10 reviews)
Wout
12€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ariana
5
5 (7 reviews)
Ariana
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Maarten
5
5 (11 reviews)
Maarten
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ilse
5
5 (7 reviews)
Ilse
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jari
4,9
4,9 (7 reviews)
Jari
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Gertjan
5
5 (5 reviews)
Gertjan
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mustafa
4,9
4,9 (11 reviews)
Mustafa
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Heeft Een van de Geslachten Meer Begeleiding Nodig in Wiskunde?

In de Lage Landen

Jongens zijn op jonge leeftijd beter in rekenen en meisjes in taal. Dit is terug te zien in de uitslag van de Cito eindtoets 2018 waar jongens hoger scoorden op het onderdeel rekenen/wiskunde en meisjes op taal. Jongens kiezen in het voortgezet onderwijs en hierna vaker voor een exacte studie, maar de belangstelling onder meisjes voor deze studies is de afgelopen jaren wel toegenomen.

Dit bleek ook al uit een persbericht van een onderzoek van Qompas uit 2016. Qompas is het grootste platform voor studie- en carrièrekeuze en loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB).

Zij verrichten het grootste onderzoek ooit naar de populariteit van schoolvakken onder 25.000 scholieren uit de derde klas havo/vwo.

Uit het onderzoek bleek dat de bètavakken natuurkunde, scheikunde, techniek, wiskunde en biologie steeds populairder worden bij meisjes op school, en dan vooral op het vwo. De onderzoekers laten zien dat wiskunde op de derde plaats staat in de top vijf van meest populaire vakken onder jongens en meisjes.

Op havo-niveau is het verschil tussen jongens en meisjes in wiskunde nog aanzienlijk; meer jongens kiezen voor wiskunde. Op vwo-niveau is het verschil echter miniem. Exacte vakken als biologie, wiskunde en scheikunde winnen vooral populariteit bij VWO-meisjes.

Hoewel we bij meisjes een toenemende populariteit voor het het vak wiskunde zien, zijn we er nog lang niet en kan er nog veel verbeterd worden als het aankomt op gelijkheid tussen de geslachten en het bevorderen van vrouwelijke experts in het wiskundevak.

Op zoek naar een wiskunde a cursus? Ga nu aan de slag met een van onze privéleraren bij jou in de buurt!

In de Verenigde Staten

Een studie gepubliceerd in het tijdschrift Science toont aan dat, ondanks dat sommige mensen iets anders geloven, het vermogen van een leerling om wiskunde te begrijpen in geen geval afhankelijk is van het geslacht van de leerling.

Kunnen alle kinderen even goed leren?
Zijn meisjes echt minder goed in wiskunde? ǀ Bron: Pixabay - Pezibear

Het idee, echter, dat wiskunde en exacte studies alleen bestemd zijn voor mannelijke studenten en de geesteswetenschappen voor meisjes wordt nog steeds door sommige ouders en zelfs leraren in stand gehouden.

Toch is dit geloof niet gebaseerd op wetenschappelijke feiten en is dit daarom niets meer dan een ouderwets denkbeeld dat de ondervertegenwoordiging van vrouwelijke wiskunde studenten, ingenieurs en wetenschappers deels verklaart, maar niet rechtvaardigt.

De studie onderzocht zeven miljoen leerlingen in tien staten in de jaarlijkse standaard examens uitgevoerd in de Verenigde Staten.

Het resultaat was duidelijk: als het aankomt op wiskunde voor kinderen is er geen verschil tussen jongens en meisjes ongeacht leeftijd, schooljaar en etniciteit. Elk kind kan wiskunde leren!

Moeten we proberen het aantal jongens dat wiskunde studeert te verminderen om meisjes een kans te geven?

De Cultuur achter Wiskunde Leren

Heeft Wiskunde een Geslacht?

Op het eerste gezicht lijkt het verschil in jongens en meisjes bij wiskunde voort te komen uit de voorkeuren van studenten.

Jongens zijn meer geneigd om praktische en wetenschappelijke onderwerpen te kiezen, terwijl meisjes vaker kiezen voor geesteswetenschappen als geschiedenis of literatuur.

Alles wat we moeten doen, is naar de officiële cijfers kijken:

  • Horeca bedrijven, de sociale zorg en het onderwijs worden door vrouwen gedomineerd.
  • Het percentage mannen in verhouding tot vrouwen is hoog in bètastudies en wiskundige beroepen

Is een Wiskundeknobbel Mannelijk of Vrouwelijk?

Vanaf het begin van hun academische carrières onderhouden mannelijke en vrouwelijke leerlingen verschillende relaties met wiskunde. Dit zou een verklaring voor het feit dat meer jongens voor wiskunde kiezen. Het kan dat veel meisjes ervoor kiezen, nadat ze alle basisvaardigheden van wiskunde onder de knie hebben, om hun aandacht te verspreiden over andere onderwerpen zoals de talen, terwijl jongens zich vooral richten op wiskunde en daarom sneller vooruitgang boeken.

Werken de hersenen van mannen anders dan die van voruwen?
Is er een verschil tussen jongens en meisjes als het aankomt op exacte vakken? ǀ Bron: Visualhunt - Bart Vermeersch

Ondanks het feit dat meisjes nu gemiddeld zelfs hogere cijfers halen voor bètavakken na jarenlange campagnes om ze hiervoor meer te interesseren, kiezen ze nog steeds minder vaak een natuurprofiel dan jongens. Goed nieuws is dat dit verschil kleiner aan het worden is.

Hoe kan dit fenomeen worden verklaard? Waarom lijken meisjes minder geïnteresseerd in wiskunde?

Herinneringen uit de Kinderjaren

De twee Franse onderzoekers Isabelle Régner and Pascal Huguet houden zich bezig met de vraag of de reputatie van vrouwen in de wiskunde en wetenschappelijke beroepen van invloed is op hoe kinderen wiskunde leren en wat voor cijfers ze halen.

Hierop aansluitend bestudeerde Claude Steel in de Verenigde Staten een beroemd psycholoog en professor aan de Standford University, de reden dat vrouwen lagere scores hadden op de wiskunde onderdelen van toelatingsexamens dan hun mannelijke tegenhangers.

Hij voerde zijn onderzoek uit door de situatie van het maken van een toelatingsexamen na te bootsen in het laboratorium. Daarbij legde hij de examens voor op een neutrale manier, zonder nadruk te leggen op het feit dat een van de onderdelen gericht was op wiskundekennis. De resultaten van het onderzoek concludeerden inderdaad dat, wanneer de nadruk op wiskunde wordt weggehaald, mannen en vrouwen dezelfde cijfers behalen.

De resultaten van deze studies tonen aan dat de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de wiskunde deels te danken is aan het sociale stigma dat rust op de relatie tussen vrouwen en wiskunde. Meisjes voelen zich ontmoedigd om bèta-onderwerpen te kiezen, omdat ze door de heersende maatschappelijke vooroordelen het gevoel kunnen hebben niet gemaakt te zijn voor wiskunde.

Een Nieuwe Ervaring

Régner and Huguet werden geïnspireerd door de resultaten van Steel's onderzoek en kozen een praktische benadering om zijn bevindingen te testen.

Ze vroegen ongeveer 100 kinderen in de leeftijd van 11 tot 13 jaar om in groepen een gezicht te tekenen. De helft van de groepen moest een gezicht tekenen met de focus op geometrie; de rest werd gevraagd om een gezicht te tekenen door kunst te gebruiken.

De resultaten waren als volgt:

  • De meisjes uit de geometrie-groep scoorden minder dan de jongens
  • De jongens uit de kunst-groep scoorden lager dan de meisjes

De twee onderzoekers concludeerden dat alleen al het idee dat ze wiskundevaardigheden moesten gebruiken genoeg was om de meisjes uit balans te brengen.

Blijkbaar bestaat er een onderbewuste angst om de stereotypes van onze samenleving te betwisten.

Of iemand goed is in wiskunde en er ook daadwerkelijk voor kiest, hangt dus niet af van het geslacht van deze leerling, maar heeft te maken met geïnternaliseerde, maatschappelijke overtuigingen.

De Invloed van Cultuur en Familie

De overgrote meerderheid van onze kennis komt uit onze kindertijd. Leerpaden kunnen verschillen tussen de geslachten.

Zelfs op de peuter- en kleuterschool is dit soms al zichtbaar, wanneer kinderen beginnen te begrijpen hoe belangrijk het is voor de toekomst om te voldoen aan de eisen van het wiskunde leerplan.

Is er een verschil tussen jongens en meisjes als je kijkt naar wie er beter is in wiskunde?
Soms worden de verschillen tussen jongens en meisjes al van kleins af aan aangeleerd ǀ Bron: Visualhunt - woodleywonderworks

Al vroeg worden jongens aangetrokken door wiskundespelletjes waarbij bouw- en meetactiviteiten aan bod komen die ruimtelijk inzicht ontwikkelen. Meisjes geven vaker de voorkeur aan binnenshuis spelen waarbij ze traditionele sociale rollen nabootsen (zoals vader-en-moedertje of winkeltje spelen), waarbij ze mondelinge communicatievaardigheden oefenen.

Spelen is hoe kinderen de wereld om hen heen leren te begrijpen. Leraren en ouders kunnen hiervan profiteren en kinderen aanmoedigen om wiskundespelletjes te spelen om hen te helpen de getallenlijn, bewerkingen en tafels te leren en kennis te versterken die ze eerder in de klas hebben geleerd.

Op zoek naar bijles wiskunde b? Ga nu aan de slag met een van onze gespecialiseerde privéleraren bij jou in de buurt!

Kunnen er Dingen Veranderen in het Wiskunde Onderwijs?

En als er dingen kunnen veranderen, moet dat dan ook?

De meeste mensen zullen ‘ja’ zeggen.

Meisjes moeten niet onder druk staan om banen aan te nemen die ze niet leuk vinden, alleen maar om zich te conformeren aan het algemene beeld. Ze mogen zich niet beperkt voelen in het kiezen voor een bèta-profiel of minderwaardig verderop in hun carrière.

Dus hoe kunnen we het beeld van meisjes in de wiskunde veranderen?

Vanaf een jonge leeftijd moet meisjes en jongens verteld worden dat een deel van hun persoonlijke voorkeuren het resultaat is van hun wiskunde bijles, onderwijs en achtergrond, maar dat het aan hen is welke richting ze kiezen.

Zowel tijdens hun jeugd als tijdens lessen, profielkeuze en beroepskeuzevoorlichting, moeten stereotypes worden vermeden en moet worden gefocust op de intrinsieke motivatie en interesses van de leerling.

Een meisje kan dokter, advocaat, onderzoeker en astronaut worden, net zoals jongens de route van de geesteswetenschappen of het onderwijs kunnen volgen.

Wiskunde beroepen zijn ook weggelegd voor vrouwen
Wiskunde kan ook voor meisjes resulteren in een wetenschappelijk beroep ǀ Bron: Visualhunt - Idaho National Laboratory

Als we overtuigingen op een dieper niveau willen veranderen, moeten er veranderingen plaatsvinden binnen de gezinstraditie over generaties.

Als kinderen zien dat hun ouders meer huishoudelijke klusjes eerlijk onder elkaar verdelen en horen dat hun ouders elkaar complimenten geven en hulp aanbieden bij huishoudelijk werk, zal het snel duidelijk worden dat er geen ‘jongenswerk’ of ‘meisjeswerk’ bestaat, maar dat het er alleen om gaat dat het werk wordt gedaan.

Deze manier van denken kun je op alle aspecten van het leven toepassen, inclusief wiskunde op school. Als meisjes vanaf jonge leeftijd leren dat ze alles net zo goed kunnen als jongens, zullen ze niet bang zijn zich af te splitsen van huidige stereotypes.

Lees hier hoe kinderen met dyslexie en dyscalculie het best geholpen kunnen worden als het op wiskunde ondersteuning aankomt.

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1e les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Joep

Enthousiaste en gedreven persoonlijkheid met oog voor detail waarbij ik dit zo goed mogelijk in mijn teksten implementeert. Ik probeer steeds een uniek invalshoek te vinden om ieder woord optimaal naar de lezer over te brengen. Passie voor talloze onderwerpen en stellig een grote liefhebber voor het fietsen!