Wie denkt aan lessen Latijn, denkt aan oude teksten, moeilijke grammatica en veel studeren. Maar je leert ook over de Romeinse cultuur en geschiedenis. Romeinse filosofen vormden een essentieel onderdeel van de Romeinse samenleving. Hun bevindingen en hersenspinsels worden tot de dag van vandaag bestudeerd. Welke filosofen komen aan bod tijdens de lessen Latijn? Je komt het hieronder te weten.

De beste leraren Latijn beschikbaar
Viktoria
4,8
4,8 (10 reviews)
Viktoria
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mai
5
5 (5 reviews)
Mai
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Dobrin
5
5 (2 reviews)
Dobrin
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Simon
5
5 (2 reviews)
Simon
19€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jelle
5
5 (1 reviews)
Jelle
19€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Luna
5
5 (1 reviews)
Luna
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Arno
4
4 (1 reviews)
Arno
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Yorin
5
5 (1 reviews)
Yorin
13€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Viktoria
4,8
4,8 (10 reviews)
Viktoria
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mai
5
5 (5 reviews)
Mai
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Dobrin
5
5 (2 reviews)
Dobrin
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Simon
5
5 (2 reviews)
Simon
19€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jelle
5
5 (1 reviews)
Jelle
19€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Luna
5
5 (1 reviews)
Luna
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Arno
4
4 (1 reviews)
Arno
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Yorin
5
5 (1 reviews)
Yorin
13€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Latijn leren is meer dan woordenschat en grammatica alleen

Wanneer je kiest voor Latijn op school, staat je heel wat leuks te wachten. Ja, natuurlijk moet je veel Latijnse woordjes leren, moeilijke grammaticaregels onder de knie krijgen en veel studeren om alles in te oefenen. Maar Latijn leren is veel meer dan dat alleen.

Eenmaal je Latijn kan lezen en vertalen, gaat een hele nieuwe wereld voor je open. Je leest teksten van 2000 jaar oud en katapulteert jezelf zo naar lang vervlogen tijden vol mythische keizers, beroemde veldslagen en beruchte personen die we tot de dag van vandaag kennen. Het Romeinse Rijk verklapt je al haar geheimen. Je leert tijdens de lessen over de Romeinse cultuur en geschiedenis en daar hoort ook filosofie bij. Griekse en Romeinse filosofen hebben onze wereld vorm gegeven.

Latijnse tekst
Latijnse teksten herbergen heel wat informatie over lang vervlogen en interessante tijden. - Unsplash

De Latijnse filosofie

Geen filosofen zo bekend als de oud-Griekse meesterdenkers. We kunnen gerust zeggen dat de Romeinse filosofie voortbouwde op de bevindingen van de grote Griekse filosofen. Meer zelfs, Romeinse filosofen gingen vaak studeren in Griekenland (dat toen natuurlijk al tot het Romeinse Rijk behoorde) en sommigen schreven hun filosofische werken zelfs in het Grieks.

In de 2e eeuw v.Chr. begon Rome zich toe te leggen op filosofie. Stilaan nam het belang van Athene af en nam Rome de culturele hoofdrol over. De Romeinse filosofen baseerden zich vooral op de latere, hellenistische denkers uit Griekenland. Er waren in Rome twee belangrijke groeperingen of ‘scholen’: de Sabijnse school, gestoeld op de stoïcijnse filosofie, en de Proculeïsche school, die zich baseerde op de epicuristische denkwijze. Invloedrijke Romeinse denkers hernamen de bevindingen van de oude Griekse filosofen en in die tijd moderne filosofische stromingen en legden zo de basis van de Westerse filosofie.

Latijn op school en de universiteit doorheen heel Vlaanderen. Ontdek de mogelijke opties voor je.

De Griekse voorlopers van de Romeinse filosofen

Geen Romeinse filosofie zonder Griekse filosofie dus. De Romeinen baseerden zich vooral op de hellenistische denkpatronen. Na de dood van Alexander de Grote in de 4e eeuw v.Chr. breekt de Hellenistische periode in Griekenland aan. Die duurt totdat Griekenland veroverd werd door de Romeinen. Er zijn in die periode twee grote filosofische stromingen die ook door de Romeinen overgenomen werden: het stoïcisme en het epicurisme. We zetten de kernpatronen van die filosofieën nog even op een rijtje.

Het epicurisme

Het epicurisme kent tot de dag van vandaag veel aanhangers. De oud-Griekse filosoof Epicurus was de grondlegger van de gedachtegang, maar pas in de Hellenistische tijd kreeg het epicurisme veel aanhang. De theorie wordt uitgelegd in het bekende werk De Rerum Nature (over de aard van de dingen), geschreven door Lucretius.

Epicuristen geloven dat de wereld bestaat uit allemaal atomen die de hele tijd tegen elkaar botsen. Ook ons lichaam en onze ziel bestaan uit atomen die na onze dood terug uit elkaar vallen. Omdat alles tijdelijk en vergankelijk is, moeten we genieten van de kleine dingen, zo zeggen epicuristen. Dat betekent echter niet dat je je moet overgeven aan lichamelijk genot en materialisme. Integendeel, je mag volgens epicuristen niet te veel aandacht schenken aan materiële dingen, want die kunnen je toch weer afgenomen worden. Het doel van epicuristen is een staat van ataraxia bereiken, een geestestoestand van rust waarbij je geen angst meer ervaart (want alles gaat toch ooit weg!). Griekse en Romeinse epicuristen trokken zich daarom vaak terug uit het sociale leven.

De bekendste leuze van de epicuristen: Carpe diem (pluk de dag), geschreven door Horatius.

Boek Aristoteles
De werken van oud-Griekse en Romeinse filosofen worden nog steeds gelezen. - Unsplash

Het stoïcisme

De bedenker van het stoïcisme is Zeno van Critum, een Griek, maar werd pas bekend tijdens de Romeinse tijd. Stoïcijnen zeggen dat de wereld geen chaos van atomen is, maar wel een geordend en gestructureerd geheel. Ze vinden dat de natuur en de wereld veel te goed in elkaar zitten om het gevolg te zijn van botsende atomen. Alles heeft een oorzaak en een gevolg en ligt vast in een soort meesterplan. Het heeft volgens stoïcijnse filosofen dan ook geen nut om je terug te trekken uit de maatschappij. Ze geloven in een ‘fatum’, een lot, en daaraan kan je niet ontsnappen. Wat je wel kan doen, is controleren hoe je reageert op het wat het lot voor jou in petto heeft.

Waar epicuristen streven naar ataraxia, streven stoïcijnen naar apathia. Dat is een toestand waarbij je geen al te sterke emoties voelt. Hoe dat kan? Je niet hechten aan materiële zaken (die kunnen je afgenomen worden en hevige emoties veroorzaken). In plaats daarvan moet je waarde hechten aan je verstand en je reden. Vandaag hebben we het daarom nog steeds over ‘stoïcijns kalme’ personen.

Het resultaat van het epicurisme en het stoïcisme zijn dus hetzelfde: innerlijke rust. Maar die rusttoestand wordt op andere manieren bereikt.

Hoe kan je Latijn leren? Superprof leidt je de weg met volgend artikel vol info.

De bekendste Romeinse filosofen uit de lessen Latijn

Romeinse filosofen kan je veelal indelen in enerzijds epicuristen en anderzijds stoïcijnen. Belangrijke vroege Romeinse filosofen zijn Lucretius , Cicero en Seneca de Jongere, maar ook de Romeinse keizerfilosoof Marcus Aurelius. Later, toen het christendom steeds meer aanhang kreeg binnen het Romeinse rijk, kwam de christelijke filosofie van Sint-Augustinus van Hippo op de voorgrond.

Marcus Aurelius

Marcus Aurelius Antoninus is een beruchte figuur uit de Romeinse geschiedenis. Hij was een invloedrijke keizer van het jaar 161 tot 180. Hij stond bekend als een van de ‘vijf goede keizers’ en kon de zogenaamde Pax Romana, een vredevolle periode die bijna twee eeuwen duurde, nog even doortrekken.

Vandaag is hij ook bekend als een stoïcijnse filosoof. Na de dood van keizer Marcus Aurelius werden zijn persoonlijke geschriften en bedenkingen uitgebracht onder de naam ‘Meditaties’. Het is vandaag een manifest van het stoïcisme, een soort handboek voor wie het stoïcisme wil begrijpen.

De geschriften die verzameld werden in Meditaties zijn erg verschillend. Soms gaat het om losse citaten, soms lange teksten. In totaal telt Meditaties twaalf boeken. Marcus Aurelius schreef de teksten voor zichzelf zonder de bedoeling ze ooit uit te geven. Het centrale thema in zijn geschriften is zelfkennis. Je moet volgens Marcus Aurelius een kosmisch perspectief ontwikkelen en naar de wereld kijken als een mooie geordende structuur waar alles al vastligt en bepaald is.

Zuil van Marcus Aurelius
De zuil ter ere van Marcus Aurelius in Rome. - Unsplash

Cicero

Marcus Tullius Cicero was een staatsman van het Romeinse Rijk. Hij leefde van 106 tot 43 v.Chr. Ook hij had dus een politieke carrière, maar is vandaag vooral bekend omwille van zijn geschriften. Cicero wordt beschouwd als een van de belangrijkste redenaars uit Rome en schreef ontzettend veel teksten. Vandaag dienen zijn werken als een bron van informatie voor archeologen en historici. Maar liefst drie kwart van alle overgebleven Romeinse teksten uit de tijd waarin Cicero leefde, werden door hem geschreven.

Cicero schreef ook de basisprincipes van de hellenistische filosofieën neer en introduceerde nieuwe Latijnse woorden. In de 14e eeuw herontdekte Petrarca de geschriften van Cicero. Hij werd geïnspireerd en groeide uit tot de grondlegger van het humanisme en de renaissance. Ook later in de 18e eeuw hadden de teksten van Cicero een belangrijke invloed op verlichte denkers als Montesquieu en Locke.

Zijn bekendste tekst is In Catilinam, Tegen Catilina, geschreven in 63 v.Chr. Het zijn vier redevoeringen tegen Catilina en zijn aanhangers, die veroordeeld werden voor een poging tot staatsgreep. Cicero was toen consul en haalde straffe redeneringen boven die het volk overtuigden. Zijn redevoeringen zijn een schoolvoorbeeld van retorica en worden tot de dag van vandaag bestudeerd in de lessen Latijn.

Enkele van zijn andere werken zijn:

  • De re publica (De Staat), over de ideale staat en overheid.
  • De natura deorum (Over de aard der goden), over de definities van goden bij epicuristen en stoïcijnen.
  • De oratore (Over de Redenaar), over hoe je een goed redenaar kan zijn.

En nog: voor welke opleidingen heb je een diploma Latijn nodig? Wacht niet langer om er meer over te weten.

Lucretius

Titus Lucretius Carus was een Romeinse dichter en filosoof die leefde van 99 tot 55 v.Chr  Hij is vooral bekend van De rerum natura , waar we het al eerder over hadden. Het is een verzameling van de grondbeginselen van het epicurisme. Het was lange tijd verloren gewaand, maar werd in de 15e eeuw herontdekt in een klooster.

In De rerum natura worden atomen benoemd en er wordt zelfs bewijs aangeleverd voor het bestaan van atomen. Het inspireerde verschillende verlichtingsdenkers die aan de grondslag liggen van een nieuw, christelijke humanisme.

Universiteit afstuderen
Al die Romeinse filosofen komen ook in veel opleidingen aan de universiteit aan bod. - Unsplash

Augustinus van Hippo

Augustinus van Hippo, beter bekend als Sint-Augustinus leefde van 354 tot 430. Hij was een bisschop, maar ook een belangrijke filosoof. Hij liet ontzettend veel werken achter, vooral theologische teksten, maar ook een autobiografie die leest als een christelijk manifest. Hij liet zich dopen op 32-jarige leeftijd en bekeerde dus pas laat tot het christendom. Beroemd is het einde van het boek, zijn interpretatie van Genesis, het verhaal over de schepping van de Aarde.

Verder wordt ook De civitate Dei soms gelezen in Latijnse lessen. Hij verdedigt daarin het christendom als de enige echte ware godsdienst. Het is een reflectie van de maatschappij in die tijd.

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1e les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...