Biologie is een heel breed onderwerp, waar veel verschillende thema's onder vallen. Daarom kent het vak ook een brede terminologie om in je hoofd te stampen.

Maar wat als je alleen biologie volgt op de middelbare school, en daarna van plan bent een heel andere richting op te gaan? Moet je dan nog steeds moeite stoppen in het leren van de wetenschappelijke terminologie als je het daarna misschien nooit meer gebruikt?

Aangezien biologie de wetenschap van het leven is, en ons dus alles over mensen en onze wereld leert, is er een grote kans dat je vanzelf op biologische basistermen stuit in je dagelijkse leven. Daarom zal het leren van dit belangrijke vocabulaire waarschijnlijk niet teveel problemen opleveren.

Door de basistermen van de biologie te kennen, zal het ook veel makkelijker zijn om andere biologische woorden en concepten te leren als je er toch voor kiest om je verder te ontwikkelen in dit vakgebied.

Omdat we weten dat niet iedereen biologie wil gaan studeren of zelfs in zijn of haar vakkenpakket wil kiezen, zullen we het beperken tot het essentiële. We beginnen met de onderwerpen die je sowieso krijgt voordat je je vakkenpakket samenstelt.

Op dit niveau zul je merken dat de taal die je eerst onbegrijpelijk vond eigenlijk helemaal niet zo moeilijk is!

Interesse om bijles biologie doorheen Vlaanderen te volgen? Zoek niet langer, Superprof wijst je de weg.

Biologieles heeft een hele eigen terminologie
Het leren van biologische begrippen kan hetzelfde zijn als het leren van een nieuw vocabulaire voor sommige leerlingen | Bron: Visualhunt - StockSnap
De beste leraren Biologie beschikbaar
Nimue
5
5 (5 reviews)
Nimue
13€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Anna
Anna
10€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Wout
Wout
12€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Eline
5
5 (4 reviews)
Eline
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Nell
5
5 (4 reviews)
Nell
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Senne
5
5 (3 reviews)
Senne
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Timo
Timo
12€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Pieter
Pieter
14€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Nimue
5
5 (5 reviews)
Nimue
13€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Anna
Anna
10€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Wout
Wout
12€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Eline
5
5 (4 reviews)
Eline
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Nell
5
5 (4 reviews)
Nell
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Senne
5
5 (3 reviews)
Senne
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Timo
Timo
12€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Pieter
Pieter
14€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Benodigde Termen voor Biologieles op de Middelbare School

Het is slim om te beginnen bij het nationale curriculum als we het biologische taalgebruik in het voortgezet onderwijs te bespreken. Laten we eerst eens kijken naar de titels van de onderwerpen die op school worden besproken, zoals bijvoorbeeld in de methodeboeken 'Biologie voor jou' of  'Nectar'. Hopelijk ben je aan het eind van deze blog goed op weg om van het vak te gaan houden!

Biologie in het Voortgezet Onderwijs

In Nederland bestaat het biologie eindexamen uit het centraal examen en het schoolexamen. Dat geldt als je ervoor kiest om biologie in je vakkenpakket te nemen.

Het examenprogramma bestaat uit zes domeinen waar je over leert: vaardigheden, zelfregulatie, zelforganisatie, interactie, reproductie en evolutie.

Als je biologie nog niet hebt gekozen maar er wel al les in hebt in de eerste en tweede klas, leer je veel basisbegrippen die te maken hebben met deze onderwerpen.

Deze onderwerpen zijn gebaseerd op concepten die gerelateerd zijn aan de natuurlijke wereld en die relevant zijn voor leerlingen. De stof is zo ontworpen dat ze zullen leren begrijpen hoe natuurwetenschap gebruikt kan worden om de wereld waarin we leven te verklaren en de impact van mensen op de natuur.

Celbiologie

Celbiologie is de studie naar de structuur en functie van cellen, die uitgaat van het idee dat de cel de fundamentele basis vormt van alle levende organismen. Celbiologie kijkt naar de eigenschappen van een cel, en het weefsel en de organismen waar elke cel uit bestaat. Aangezien cellen de kleinste deeltjes zijn waaruit levende organismen uit bestaan, moeten deze bouwstenen van het leven met een microscoop worden onderzocht.

Organisatie

Organisatie is een biologische term die gebruikt wordt om de hiërarchie van biologische systemen en structuren te beschrijven. Planten en dieren hebben verschillende soorten cellen die bepaalde overeenkomende structuren delen. Wetenschappers benaderen de term op een reductionistische manier, wat betekent dat de niveaus in het hiërarchische schema een toename in organisatorische complexiteit representeren gebaseerd op de basiscomponent in het vorige niveau.

Infectie

Je herkent dit bekende woord waarschijnlijk wel, en in de biologie wordt het op dezelfde manier gebruikt: het proces of de staat waarbij een besmettelijke ziekteverwekker het weefsel van het gastorganisme binnendringt en zich vermenigvuldigt, waardoor een ziekte ontstaat. Deze ziekteverwekkers kunnen virussen, bacteriën of parasieten zijn die normaal niet in het lichaam worden gevonden.

Een infectie kan woorden veroorzaakt door een bacterie, virus of ander actor
infecties kunnen zich ontwikkelen als resultaat van een invasie van bacteriën of andere externe bedreigingen | Bron: Pixabay - geralt

Bio-energetica

Bio-energetica heeft te maken met biologie en scheikunde, en kijkt naar de energie die chemische verbindingen in moleculen maakt en breekt die in levende organismen worden gevonden.

Homeostase

Homeostase is een term die verwijst naar het vermogen van een cel of een groep cellen om te zoeken naar een stabiele staat en die te behouden terwijl er zich externe veranderingen voordoen. Dit wordt vaak gebruikt om de functie van lichaamsdelen aan te duiden zoals de nieren, de lever en de huid, die er allemaal naar streven om een constante interne leefomgeving te behouden ondanks wat er buiten het lichaam gebeurt.

Erfelijkheid

Als een biologische term betekent erfelijkheid het proces van het genetisch doorgeven van eigenschappen van ouders op nageslacht.

Genetische gelijkenis heeft te maken met DNA en genen
Erfelijkheid beschrijft het proces waarbij eigenschappen van ouder op kind worden doorgegeven | Bron: Visualhunt

Variatie

Variatie verwijst in de biologie naar alle verschillen tussen cellen, organismes of groepen van organismen die veroorzaakt worden door genotypische variatie. De term kan ook wijzen op verschillen die veroorzaakt worden door externe factoren, die juist fenotypische variatie worden genoemd.

Evolutie

Evolutie is de natuurlijke verandering in erfelijke eigenschappen van levende organismen die zich voordoet over opeenvolgende generaties. Er is meestal een verandering in de genen van een bevolkingsgroep van de ene generatie op de volgende, die het resultaat is van mutatie, genetische drift of natuurlijke selectie. De reden voor deze evolutie is dat het organisme zich fysiek of in gedrag aanpast om beter te kunnen overleven.

Ecologie

Ecologie is een tak van de biologie die zich bezighoudt met de relatie tussen organismen en hun fysieke omgeving. Dit interdisciplinaire veld bevat aspecten uit de biologie en de aardrijkskunde.

Hedendaags Vocabulaire

Zoals je kon lezen in onze andere blogs over biologie, vinden veel hedendaagse wetenschappers dat academische vakken de nieuwe ontwikkelingen in de biologie niet weerspiegelen.

Vooruitgang in technologie bepaalt steeds opnieuw waartoe we in staat zijn en wat we ontdekken, en niet alleen in de wereld van de wetenschap, dus het is onvermijdelijk dat deze moderne, technologische tijd een grote invloed heeft gehad op het veld van de biologie in de laatste paar jaar, zoals enorme doorbraken in het veld ons hebben laten zien.

Moderne moleculaire biologie is sterk afhankelijk van nieuwe technologieën, bijvoorbeeld, Maar de technologische componenten van biologie vakken zijn wat dit betreft amper veranderd over de laatste tientallen jaren.

Wetenschappers geloven dat moderne biologielessen, als ze jonge biologen willen aanmoedigen verder te gaan in het vak en een realistisch beeld willen bieden van de wetenschap, up-to-date moeten zijn met het huidige veld en relevant moeten zijn met betrekking tot het werkveld.

Professionals in het biologieveld hebben het gevoel dat binnen hun sector minder aandacht aan vernieuwing wordt besteed, en dat daarmee bepaalde kennis wordt overslagen die bijvoorbeeld nodig is om concepten te begrijpen als DNA sequentie-alignering of genvoorspellingsalgoritmen.

Deze concepten, die bio-informatica worden genoemd, zijn belangrijk voor hedendaagse biologen en daarom is het vocabulaire dat hiermee gemoeid gaat ook belangrijk.

Woordenlijsten met biologische termen kun je ook op het internet vinden
Online biologie leren is zeker een goed idee als het om begrippen stampen gaat | Bron: Pixabay - PDPics

Waar vind je Meer Begrippen en Woordenlijsten?

Als je graag meer biologische woorden en definities wilt leren, kun je beginnen met door je lesboek te bladeren. De meeste academische lesboeken hebben een woordenlijst achterin met definities die je kunt gebruiken om te overhoren of simpelweg om grip te krijgen op de complexe taal die zich elke les opstapelt.

Maar als je op zoek bent naar een uitgebreidere lijst met biologische concepten, kun je veel begrippenlijsten online vinden. Sites als 'Biologiepagina.nl' hebben bijvoorbeeld een collectie van meer dan 100 woorden per site die gerelateerd zijn aan biologie.

Websites om te overhoren zoals 'Wrts.nl' en 'Scholieren.com' hebben ook digitale overhoorkaarten en/of lijsten met belangrijke begrippen van het vak.

Hoe kan een Bijlesdocent je Helpen met het Benodigde Vocabulaire?

Als je moeite hebt met biologie en het gevoel hebt dat biologie bijles kan helpen om je wat meer vertrouwen te geven voor je toetsen, waarom zou je dan niet biologieles uitproberen? Een bijlesleraar kan ook met je over de belangrijkste terminologie gaan en kan je helpen om overhoorkaartjes te maken waarop het essentiële vocabulaire staat.

Hoewel een goede bijlesdocent voor biologie op de middelbare school een beetje prijzig kunnen zijn, kan het het geld zeker waard zijn als dat betekent dat je je vak af kan sluiten met een goed cijfer, of een hoger cijfer dan je dacht dat je zou kunnen halen. Je kunt ook kiezen voor online biologie uitleg wat meestal goedkoper en flexibeler is.

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1ste les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Joep