Al in de vroege kinderjaren begint de ontwikkeling van rekenvaardigheden. Baby’s onderscheiden al hoeveelheden en peuters beginnen met het leren van vormen en ruimtelijk inzicht.

Op de basisschool begint het onderwijzen van rekenen tijdens de rekenlessen. Eerst vooral spelenderwijs, bijvoorbeeld door het tellen van de kinderen in de klas of het verdelen van snoepjes onder klasgenootjes.

Niet alle kinderen zijn in staat om het tempo of het niveau van het reguliere rekenonderwijs op de lagere school te volgen. Uit onderzoek is gebleken dat het niveau van de voorbereidende en voorschoolse rekenvaardigheid van invloed is op de rekenprestaties tijdens de latere schoolcarrière.

Het is belangrijk om op tijd eventuele problemen te signaleren en bij te sturen.

Goed rekenonderwijs is van essentieel belang. Voor extra ondersteuning, kies je voor wiskunde bijles of je gaat oefenen via internet. Als ouder is het ook belangrijk om je kind hierin te ondersteunen en hierbij te helpen.

Er zijn veel websites die je kunnen helpen om beter te worden in hoofdrekenen. Door het maken van rekensommen ontwikkelt de rekenvaardigheid (van je kind) voldoende om probleemloos de basisscholen en de vervolgstudies te doorlopen.

Het internet is heel geschikt om hulpmiddelen te vinden die je kunnen helpen bij het oefenen van rekenen en wiskundevaardigheden.

Er zijn genoeg interactieve wiskunde oefeningen die je kunt gebruiken. Dus waarom zou je, ook als opvoeder, niet op zoek gaan naar rekenoefeningen online?

Toets en verbeter het hoofdrekenen en de elementaire rekenkunde met behulp van een quiz of door het spelen van games.

Door veel te oefenen word je beter en je leert wiskundige termen begrijpen. 

De beste leraren Wiskunde beschikbaar
Wassim
4,9
4,9 (15 reviews)
Wassim
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Wout
4,9
4,9 (10 reviews)
Wout
12€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ariana
5
5 (7 reviews)
Ariana
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Maarten
5
5 (11 reviews)
Maarten
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ilse
5
5 (7 reviews)
Ilse
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
5
5 (5 reviews)
Cristina
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jari
4,9
4,9 (7 reviews)
Jari
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Gertjan
5
5 (5 reviews)
Gertjan
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Wassim
4,9
4,9 (15 reviews)
Wassim
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Wout
4,9
4,9 (10 reviews)
Wout
12€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ariana
5
5 (7 reviews)
Ariana
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Maarten
5
5 (11 reviews)
Maarten
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ilse
5
5 (7 reviews)
Ilse
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
5
5 (5 reviews)
Cristina
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jari
4,9
4,9 (7 reviews)
Jari
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Gertjan
5
5 (5 reviews)
Gertjan
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Het Belang van Rekenen in het Dagelijks Leven

Is wiskunde echt zo belangrijk en waarom?

Wiskunde kom je heel je leven tegen en als je goed kunt rekenen, heb je daar veel plezier van. In het dagelijks leven reken je veel meer dan je eigenlijk in de gaten hebt.

Je komt in aanraking met optellen en aftrekken, je deelt en gebruikt vaak de tafels van vermenigvuldiging.

Als volwassene kun je niet zonder een behoorlijke kennis van rekenen bijvoorbeeld omdat je met een bepaald budget moet leven.

Niet alleen is het belangrijk om goed te zijn in rekenen als het gaat om geld, maar ook als je kleine berekeningen moet maken.

Op school heb je geleerd wat het verschil is in kilogrammen, ponden, ons en gram. Millimeters, milliliter, deciliter enz. En hoe zit het met decimalen, staartdelingen, vierkantswortels…Weet jij dat allemaal nog?

rekenen doe je elke dag
Kun je uitrekenen hoe lang je moet sparen voor je vakantie? | Bron: Visual Hunt

Goed kunnen rekenen is handig in de volgende situaties:

 • Als je gaat shoppen en je moet het budget voor het doen van boodschappen uitrekenen
 • Bij het kopen van een huis of een appartement: de rente en afbetalingen van geleend geld uitrekenen
 • Bij het koken: gewicht, temperatuur en samenstellingen berekenen
 • Als je gaat klussen: afstanden, hoeken, graden, gewichten en volumes berekenen
 • Onderweg: afstanden en brandstofverbruik berekenen
 • Je tuin moet betegeld worden, kun jij de vierkante meters uitrekenen?
 • Hoe spaar je het beste voor je vakantie en hoe lang gaat dat duren?
 • Je uurloon berekenen aan de hand van je maandsalaris?
 • Aanschaf nieuw telefoonabonnement, welke is het voordeligst?
 • Bij het inrichten van je kamer. Hoeveel meter stof heb je nodig voor je nieuwe gordijnen?

Mocht je met een van de bovenstaande situaties moeite hebben, dan is het hoog tijd om rekenen te gaan oefenen.

Hoe je gemakkelijk kunt oefenen met rekenen, online of met behulp van software om wiskunde te oefenen, lees je verderop in het artikel.

 

big data , computer, leren rekenen
Rekenen oefenen op de computer | Bron: Visual Hunt- Janholmquist

We leven in het tijdperk van computers, automatisering en robotisering. Programmeren speelt een grote rol. Hoe denk je dat jouw computer of mobieltje werkt? Precies, er is een wiskundige geweest die alles heeft geprogrammeerd.

Programmeren is een proces waarbij logica en wiskundige kennis nodig is. Verder is big data niet meer weg te denken in onze samenleving. Al die data moet worden opgeslagen en versleuteld. Dit noemen we encrypten en ook dat is pure wiskunde.

Voor wiskundigen is er voldoende werkgelegenheid, nu en in de toekomst.

Goede Rekenvaardigheid is onmisbaar bij Latere Studies

Rekenen doe je je leven lang
Wiskunde, de basis voor een goede toekomst | Bron: Visual Hunt

Scholen hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om het rekenonderwijs te verbeteren. Een goede basiskennis van rekenen en wiskunde is vereist bij een vervolg studie in het secundair onderwijs.

Wil je weten waarom het belangrijk is om hoofdrekenen onder de knie te hebben?

Voor veel studierichtingen heb je een goede kennis van wiskunde nodig.

Tijdens de wiskundeles leer je niet alleen berekenen, optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, werken met breuken en procenten, meetkunde, geometrie, kansberekening maar ook analytisch en logisch nadenken.

Je leert om verbanden te zien en om oplossingen te bedenken voor alledaagse problemen.

Op de arbeidsmarkt zijn veel interessante beroepen die je niet kunt uitoefenen zonder een behoorlijke kennis van wiskunde.

Wiskundestudenten hebben een voorsprong op de arbeidsmarkt en veel bedrijven en organisaties willen de studenten met de beste prestaties in de wiskunde binnenhalen. Soms zelf al voor de diploma uitreiking.

Als je logisch en analytisch kunt nadenken en een groot probleemoplossend vermogen hebt, ben je op veel plaatsen welkom.

Een slimme wiskundige word je niet vanzelf en het begint bij het veelvuldig oefenen van wiskunde en rekenen. Begin er op tijd mee want je raakt nooit uitgeleerd in de wiskunde.

De overheid heeft een verslag gemaakt waarom rekenen zelfs op de middelbare school een kernvak is. Een kernvak is een vak waarvan de overheid vindt dat dit bepalend is voor succes in het vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt. Lees er hier meer over.

De doelstelling is dat leerlingen het rekenen voldoende beheersen. Dit is nodig om later goed te kunnen functioneren in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.

Daarom geeft de leerkracht op school extra aandacht aan rekenen. Ook toetst de school of leerlingen goed genoeg rekenen. De rekentoets is een verplicht onderdeel van het eindexamen.

Nog meer over het belang van rekenvaardigheid op de basisschool

Rekenen nodig in vervolgopleidingen, werk of dagelijks leven.

Een diploma van de middelbare school geeft je een brede basis. Met dit diploma kan je, afhankelijk van je vakkenpakket, naar een vervolgopleiding op mbo, hbo of universitair niveau.

Wiskunde is verplicht bij veel vervolgstudies, ook bij studies waar je het niet direct verwacht.

Wiskunde is onmisbaar in de wetenschap.

Zonder wiskundigen hadden onze wereld er heel anders uitgezien. Natuurlijk heeft niet iedereen de ambitie om wetenschapper te worden.

Wiskunde A Cursus te vinden via Superprof.

Maar hoeveel scholieren op de middelbare school weten wat ze uiteindelijk willen gaan doen later? En hoeveel studenten veranderen van studie? En hoeveel volwassenen maken een carrière switch en kiezen een andere beroepsrichting?

Het is goed om te weten dat je met wiskunde in je vakkenpakket vele kanten op kunt. Gedurende je wiskundestudie ontwikkel je een probleemoplossend vermogen en leer je logisch beredeneren, door vaak te oefenen met wiskundige vraagstukken uit de praktijk.

Tijdens je schoolcarrière oefen je bij de wiskundelessen met vraagstukken die op verschillende manier opgelost kunnen worden. De oplossing ontdek je door logisch nadenken.

Je gaat analytisch te werk; welke informatie heb ik nodig en wat mis ik nog. Je bestudeert de gegeven informatie en zoekt uit of je hier voldoende aan hebt en je zoekt verder naar ontbrekende gegevens.

Door logisch te beredeneren, prikkel je je hersenen, die op zoek gaan naar nieuwe verbanden en inzichten. Dit alles helpt je om de oplossing te vinden en beter te worden in wiskunde.

Door het ontwikkelen van je logisch denkvermogen, word je een probleem oplosser, ook voor situaties waar wiskunde niets mee te maken heeft. Iedereen kan het leren!

Wiskunde schept orde in de chaos van de wereld

Door de wiskunde leer je verbanden zien. Verbanden zijn uit te drukken in formules en met die formules scheppen we orde in onze chaotische wereld. De wiskundige formules zijn ook onmisbaar bij vakken als natuurkunde, scheikunde, biologie en economie.

Je moet dus kunnen werken met formules om in deze vakken verder te kunnen komen. De Nederlandse regering heeft niet voor niets besloten om van wiskunde een kernvak te maken.

Misschien word je wel ontwerper, ingenieur, econoom, programmeur, astroloog, calculator, accountant, professioneel pokerspeler, architect of maak je later carrière als wiskundige.

online wiskunde software
Online rekenen oefenen met de computer | Bron: Visual Hunt-Divine Harvester

Gratis Online Rekenen Oefenen

Als je je rekenvaardigheid wilt verbeteren of als je een echte ster in de wiskunde wilt worden, is het mogelijk om gratis

online rekenen te oefenen. Wiskunde leren online begin vandaag nog!

Op het internet vind je veel rekenoefeningen voor alle leeftijden en voor alle niveaus. Het aanbod in sites waar je wiskunde en rekenen kunt oefenen is enorm gevarieerd, dus voor jou zit er vast een leuke ‘wiskunde oefenen’ site tussen.

 • Rekenweb; een website voor rekenen en wiskunde op de basisschool met informatie voor leerkrachten, spelletjes en wiskundige werkbladen om in de klas te gebruiken
 • Leestrainer, je kunt er gratis van alle vakken leren, oefenen en voorbereiden op toesten, geschikt voor basis en voortgezet onderwijs.
 • Rekentoppers; op deze website oefen je zoveel mogelijk verschillende rekensommen online. Zo leer je goed hoofdrekenen en je oefent om je rekenvaardigheid te verbeteren.
 • Rekenen.nl is ontwikkeld ter ondersteuning van het leren rekenen voor leerlingen van de basisschool. Met overzichtelijke rekenopgaven oefen je rekenvaardigheid tijdens en buiten schooltijd.

Rekenen Online Software

Als je de smaak dan eindelijk echt te pakken hebt, kun je verder studeren en oefenen met software voor rekenen:

 • Studyflow: Voor leerlingen in het voorgezet onderwijs en mbo. Een digitale lesmethode voor rekenen en taal die aangeboden wordt door de onderwijsinstelling. Deze methode houdt rekening met lesniveau van de leerling en past het lesprogramma hierop aan. Je hebt inzicht in je vorderingen en het voldoet aan de exameneisen. Het is gemakkelijk, werkt op elk apparaat en motiveert de student! Vraag of deze rekensoftware online beschikbaar is op jouw school.
 • Squla: Online oefenprogramma voor particulieren voor o.a. rekenen. Het traint je kind thuis in rekenen voor de basisschool. Op een speelse manier, op het eigen niveau en op het eigen tempo oefenen met rekenen met behulp van quizzen en games. Software waar ouders en kinderen wijzer van worden. Voor € 6,95 per maand, nu beschikbaar voor het nieuwe schooljaar.
 • Ambrasoft: Basisscholen gebruiken deze software om leerlingen beter te laten worden in taal en rekenen. Omdat de tijden veranderen oefenen ze buiten het leslokaal gewoon thuis gratis verder met de Ambrasoft software van School via de school-thuiskoppeling. Als leren spelen wordt, is beter worden in rekenen een feestje.
 • Junior Einstein: Verantwoord online rekenen leren voor groep 1 t/m 8, voor scholen of particulieren. Als je gratis thuis wilt oefenen, is het aantal vragen dat je per dag kunt maken beperkt. Er zijn video’s, werkbladen en ondersteunende materialen. Een jaar lang onbeperkt oefenen voor alle vakken kan al vanaf € 74,95 per jaar.

Lees hier ons artikel over het oefenen voor de Citotoets als het op rekenen aankomt!

Kom meer in het algemeen te weten over rekenen op de basisschool

 

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1e les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Joep

Enthousiaste en gedreven persoonlijkheid met oog voor detail waarbij ik dit zo goed mogelijk in mijn teksten implementeert. Ik probeer steeds een uniek invalshoek te vinden om ieder woord optimaal naar de lezer over te brengen. Passie voor talloze onderwerpen en stellig een grote liefhebber voor het fietsen!