“Wiskunde is niet mijn vak, ik zal het nooit leren!” – Klinkt het bekend? Misschien heb je het niet iemand horen zeggen, maar zelf wel gezegd ergens tijdens je leerjaren. In dit artikel willen we proberen aan te geven dat zo niet hoeft te zijn! Van alle vakken die in ons schoolsysteem worden geleerd steekt wiskunde uit door de theoretische en praktische toepassingen ervan. Wiskunde kan beschouwd worden als het onderwerp dat natuurkunde, scheikunde en biologie overkoepelt omdat het alles van tellen tot kansberekening, algebra, breuken en wiskundig redeneren omvat. Maar hoe is het dan met je beheersing van de wiskunde? Misschien lijkt het dat het zwart-witte van de wiskunde ook van toepassing is op degenen die het leren: je bent er voor in de wieg gelegd of niet. Maar waarom zou dit je ervan weerhouden om wiskunde moeilijkheden te overwinnen? Er is totaal geen reden om bang te zijn voor getallen  – ze bijten niet! Als je overweldigd wordt door faalangst bij de gedachte aan wiskunde studeren, dan is het waarschijnlijk dat je problemen te maken hebben met weinig zelfvertrouwen of een gebrek aan leerstijlen die bij je passen. Blijf op een positieve manier naar het vak kijken en benader het van een verschillend perspectief.  Dit zal je helpen om op een plezierige wijze een nieuwe start te maken om je wiskundevaardigheden te verbeteren. Hoe rekenvaardigheden op de basisschool te verbeteren

De beste leraren Wiskunde beschikbaar
Wassim
4,9
4,9 (12 reviews)
Wassim
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ariana
5
5 (7 reviews)
Ariana
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Wout
4,9
4,9 (9 reviews)
Wout
12€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Maarten
5
5 (11 reviews)
Maarten
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Hamza
5
5 (5 reviews)
Hamza
13€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ilse
5
5 (7 reviews)
Ilse
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jari
4,9
4,9 (7 reviews)
Jari
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Hans
5
5 (7 reviews)
Hans
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Wassim
4,9
4,9 (12 reviews)
Wassim
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ariana
5
5 (7 reviews)
Ariana
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Wout
4,9
4,9 (9 reviews)
Wout
12€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Maarten
5
5 (11 reviews)
Maarten
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Hamza
5
5 (5 reviews)
Hamza
13€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ilse
5
5 (7 reviews)
Ilse
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jari
4,9
4,9 (7 reviews)
Jari
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Hans
5
5 (7 reviews)
Hans
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Leren door Vallen en Opstaan is Nuttig voor de Ontwikkeling van de Hersenen

Professor Jo Boaler, die wiskunde doceert in Stanford, heeft gekeken naar de redenen waarom kinderen worstelen als ze het wiskunde les krijgen. Toen het zevenjarig zoontje van een van haar collega's verklaarde dat hij niet meer van wiskunde hield vroeg zijn moeder waarom dat zo was. Hij zei: "omdat wiskunde altijd vraagt om antwoorden zonder ons iets te leren". Dit verhaal, zoals duizend anderen, laat zien dat basisschool kinderen de gedachte kunnen hebben dat het doel van wiskunde nogal onduidelijk is vergeleken met andere vakken. Dit is best wel een beetje zonderling aangezien het karakter van wiskunde een helder antwoord voorschrijft. Als we werkelijk zeker willen stellen dat elk kind het best mogelijke wiskunde onderwijs krijgt, zullen we onze aanpak moeten wijzigen.

Er gaat een verhaaltje rond dat sommige mensen in de wieg gelegd zijn om wiskunde te kunnen en anderen niet – maar dit is echt alleen maar een verhaaltje.

Er is stellig niet zoiets als een 'wiskunde knobbel'. Het beheersen van wiskunde komt neer op het vinden van de juiste onderwijs methode voor ieder persoon. Als je je wiskunde werkbladen met een geïndividualiseerde methode aanpakt kun je een echte wiskundige worden! Klik hier voor een wiskunde cursus.

vallen-en-opstaan-2
Iedereen is in staat om succes te behalen met wiskunde | bron: Pixabay
De hersenwetenschappen hebben een sterk verband geconstateerd tussen de mening die een leerling over zichzelf heeft en hun academisch succes. Het is bewezen dat de menselijke brein in staat is om zowel fysiek als in vaardigheden toe te nemen afhankelijk van hoe het gebruikt wordt. Dit fenomeen werd gedemonstreerd door een onderzoek van Londense taxichauffeurs die iedere straat in Londen uit het hoofd moesten leren om hun vergunning te kunnen krijgen. De hersencapaciteit nam toe (dankzij de hippocampus) terwijl dat van gepensioneerde chauffeurs, die deze informatie niet langer nodig hadden, begon af te nemen. Als het gaat om wiskundige concepten betekent 'vallen en opstaan' dat je hersenen zich ontwikkelen vanwege de verhoogde mate van concentratie die erbij komt kijken als je in de knoop zit met een algebraïsche probleem of om te begrijpen waar het met wiskundige analyse om gaat. De verhoogde hersenactiviteit zorgt voor een vergroting van het aantal neuronen. Dit betekent dat je de volgende keer het juiste antwoord van een vergelijkbaar probleem veel sneller kunt vinden. Alhoewel dit niet inhoudt dat het maken van fouten in de wiskunde je begaafd zal maken, laat het wel zien hoe bepaalde aanpakmethoden effectiever kunnen zijn dan anderen in het overwinnen van blokkades. Dit 'vallen en opstaan' werkt in het geval van alle zijden van de wiskunde. Hoewel we in een wereld leven waar volmaaktheid het doel is en alles heel efficiënt moet zijn, toont het leren op deze manier een andere kant waar het maken van fouten niet noodzakelijkerwijs verkeerd is. Nog meer over leren rekenen op de basisschool

De Boaler methode om Wiskunde te Leren

Een ander onderzoek van kinderen die wiskunde leren toonde aan dat de hersenen van degenen die problemen ondervonden anders reageerden dan die van kinderen die goede wiskunde vaardigheden vertoonden. Dit fenomeen werd opgemerkt door Prof. Jo Boaler die zag dat verschillende gebieden van de hersenen van deze kinderen oplichtte als ze een stel wiskunde vragen probeerden aan te pakken. De leermethode van Boaler hield in dat wiskunde visueel werd weergegeven. Daarnaast werd de vooruitgang van de leerlingen gemeten door hun mening regelmatig te vragen wat hun sterke en zwakke punten betreft. Een onderzoek van deze methoden toonde aan dat ieder kind in staat is om wiskunde te begrijpen als het lesgeven wordt aangepast aan hun behoeften.

Prof. Boaler schat dat slechts 2-3% van de bevolking echt problemen ondervindt bij het leren van wiskunde. De rest van de bevolking is dus volledig in staat om het onderwerp te leren, en dat op een hoog niveau.

vallen-en-opstaan
Boaler’s methodes brengen wiskunde leren tot leven | bron: Pixabay
Mensen die wiskunde op de traditionele wijze hebben geleerd zijn vaak verbaasd als ze worden bekendgemaakt met de visuele methode. Het voelt tegenstrijdig aan en lijkt niet overeen te komen met wiskunde zoals het meestal gezien wordt. Dat komt omdat het deel van de hersenen dat wordt gebruikt voor visualisatie totaal verschillend is met het deel dat getallen verwerkt. De reden waarom deze methoden zo succesvol zijn geweest is vanwege de manier waarop ze beide hersenhelften aanmoedigen om samen te werken. De logische linkerhelft heeft voordeel van de creativiteit van de rechter helft. Voor mensen die visueel of creatief leren is dit onvoorstelbaar nuttig.

De beste leraren Wiskunde beschikbaar
Wassim
4,9
4,9 (12 reviews)
Wassim
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ariana
5
5 (7 reviews)
Ariana
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Wout
4,9
4,9 (9 reviews)
Wout
12€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Maarten
5
5 (11 reviews)
Maarten
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Hamza
5
5 (5 reviews)
Hamza
13€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ilse
5
5 (7 reviews)
Ilse
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jari
4,9
4,9 (7 reviews)
Jari
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Hans
5
5 (7 reviews)
Hans
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Wassim
4,9
4,9 (12 reviews)
Wassim
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ariana
5
5 (7 reviews)
Ariana
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Wout
4,9
4,9 (9 reviews)
Wout
12€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Maarten
5
5 (11 reviews)
Maarten
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Hamza
5
5 (5 reviews)
Hamza
13€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ilse
5
5 (7 reviews)
Ilse
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jari
4,9
4,9 (7 reviews)
Jari
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Hans
5
5 (7 reviews)
Hans
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Wiskunde Leren Vereist een Bepaalde Gemoedstoestand

Steeds meer leraren merken op hoe het zelfvertrouwen van een leerling hun vooruitgang in de wiskunde kan beïnvloeden. Als wiskunde puzzels op een positieve wijze worden benaderd verandert dat het leerproces. Er komen betere resultaten uit voort. Nu de waardering voor het belang van dit besef toeneemt zoeken leraren naar manieren om deze aanpak naar het klaslokaal te brengen.

vallen-en-opstaan-3
Als wiskunde leuk wordt gaan kinderen gemotiveerd leren ¦ bron: Visualhunt
Volgens Prof. Boaler zijn kinderen meer in staat om wiskunde te leren dan enig ander onderwerp. Vaak zien leraren de capaciteiten van een kind niet. Ze betwijfelen of het kind wel hogere niveaus in de wiskunde zal kunnen bereiken. Dit schept een probleem voor het kind dat ze lesgeven. Het kind begint vervolgens ook zo over zichzelf te denken. Wiskunde bijles Amsterdam te vinden via Superprof. Boaler zegt dat de problemen met het scheppen van een positieve manier van denken komen als kinderen ja/nee vragen moeten beantwoorden. Deze antwoorden zijn immers helemaal goed of helemaal fout. Er is dus geen basis voor constructief leren. Ze stelt een visueel alternatief voor waarin de leraar samenwerkt met de leerlingen om een dialoog op gang te brengen die verschillende gezichtspunten biedt. Daardoor worden verschillende methoden aangegeven om tot een oplossing voor het wiskunde probleem te komen . Dus in plaats van het doorwerken van eindeloze wiskunde werkbladen en quizzes die uiteindelijk alleen een goedje of een fout teweeg brengen moeten leerlingen in staat worden gesteld om op een actieve wijze problemen op te lossen. Als je studenten vrijlaat om hun eigen oplossingen voor interactieve wiskunde spelletjes te vinden kunnen ze hun creatieve kant gebruiken. Daardoor kunnen ze hun probleemoplossende vaardigheden verbeteren terwijl ze gaan zien wat hun voorkeursstrategieën zijn wat leren betreft. Deze werkmethode zal leerlingen helpen om de toepassing van wiskunde in het gewone leven te waarderen. Wiskunde leren online - begin vandaag nog!

Wiskunde Zonder Dwang Leren

Soms kan wat druk goed zijn. Het helpt ons om beter te presteren en spreekt onze competitiegeest aan. Een onderzoek uitgevoerd door Prof. Jo Boaler aan de universiteit van Chicago toonde aan dat voortdurende dwang en vooral stress veroorzaakt door tijdsdruk juist een mentale blokkade kan veroorzaken. Als gevolg daarvan kunnen de hersenen hun werk niet met 100% efficiëntie uitvoeren. Wat wiskunde op school betreft zijn de blokkades die worden veroorzaakt door te willen presteren heel goed bekend. Dit is met name het geval bij kinderen die op school ongerust zijn en weinig zelfvertrouwen hebben. Verhoogde druk betekent dat deze leerlingen zich op stress gaan focusseren en daardoor de weg kwijtraken in het leerproces. Vaak zal de wiskunde leraar de leerlingen vragen om hardop in de klas de antwoorden te geven. Deze vragenvuur methode versterkt het idee dat bij wiskunde snelheid heel belangrijk is. Het ironische is dat zelfs wiskundigen met een graad getallen niet veel sneller verwerken dan de rest van de bevolking. Ze gebruiken alleen bepaalde ezelsbruggetjes om sneller te rekenen. Je hoeft geen wiskunde genie te zijn  – zulke technieken om hoofdrekenen gemakkelijker te maken kunnen door iedereen geleerd worden. Kom meer te weten over rekenen op de basisschool.

Is het geven van Wiskunde Les Stressvol voor een Leraar?

Het is grappig dat wiskunde leraren zelf ook gestrest kunnen worden als het om sommige onderwerpen gaat. Dat is meestal het geval omdat hun begrip ervan is gebaseerd op hoe zij het zelf van hun leraren geleerd hebben toen ze jong waren. Er werden toen verouderde en niet effectieve methoden gebruikt. Basisschool leraren schijnen daardoor het meest te zijn beïnvloed.

vallen-en-opstaan-4
Wiskunde aanschouwelijk maken is belangrijk| bron: Fletcher 3836 op Visualhunt
Van grote waarde voor kinderen die wiskunde leren is het richten op communicatie en zichtbaar maken van de stof. Ook het bespreken van verschillende manieren om de wiskunde problemen op te lossen is zeer belangrijk. Het aanmoedigen van creativiteit en het uitzoeken van de beste leerstrategie voor ieder persoonlijk zal ze ook wat de toekomst betreft hulp bieden. Als ouder kun je je kind ook helpen leren rekenen!

Effectief leren begint met een positieve denkhouding

Leraren kunnen door het toepassen van deze nieuwe leermethoden kinderen laten ontdekken dat wiskunde leuk is! De landelijke aanpak van de wiskunde leermethode moet duidelijk veranderd worden als alle kinderen gelijke leermogelijkheden zouden krijgen aangeboden. Het lesgeven van wiskunde in een standaardformaat is aantoonbaar veel minder effectief dan leerlingen helpen begrijpen hoe wiskunde werkt en hoe het nuttig is in hun leven van alledag. En het is juist hier waar één-op-één onderwijs zo van nut is. In een klas met 30 of meer leerlingen is het moeilijk voor de leraar om op de persoonlijke behoeften van ieder individu in te gaan. Voor leerlingen die bezorgd zijn dat ze achter gaan raken of die een handje nodig hebben bij hun wiskunde huiswerk kunnen één-op-één lessen het antwoord zijn. Een-op-een onderwijs is vaak de beste wijze van aangepast lesgeven omdat de leraar zich richt op ieder van de leerlingen apart. Door één-op-één les te ontvangen kunnen kinderen en volwassenen die wiskunde leren hun vaardigheden vervolmaken en vertrouwen krijgen in het vak. Een-op-een les kan iedereen helpen van kinderen die met Groep 1 rekenen bezig zijn tot VWO leerlingen. Zelfs universiteitsstudenten en volwassenen die geen wiskundevaardigheden hebben kunnen er veel voordeel van hebben! Ga daarom wiskunde online of één-op-één leren met een leraar. Of oefen gratis online! Ontdek je wiskunde begaafdheden! Lees hier meer over oefenen voor de citotoets

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1e les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Joep

Enthousiaste en gedreven persoonlijkheid met oog voor detail waarbij ik dit zo goed mogelijk in mijn teksten implementeert. Ik probeer steeds een uniek invalshoek te vinden om ieder woord optimaal naar de lezer over te brengen. Passie voor talloze onderwerpen en stellig een grote liefhebber voor het fietsen!