De Wiskunde en de manier waarop het in het onderwijs wordt gedoceerd, is de afgelopen twee eeuwen snel ontwikkeld.

Hoewel het altijd beter kan, is er grote vooruitgang geboekt in de methodes en didactiek om kennis van wiskunde in het dagelijks leven van alle leerlingen over te dragen.

Lees hier meer over de recente wiskunde geschiedenis en de ontwikkeling van het wiskundig onderwijs.

De beste leraren Wiskunde beschikbaar
Wassim
4,9
4,9 (12 reviews)
Wassim
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ariana
5
5 (7 reviews)
Ariana
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Wout
4,9
4,9 (9 reviews)
Wout
12€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Maarten
5
5 (11 reviews)
Maarten
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Hamza
5
5 (5 reviews)
Hamza
13€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ilse
5
5 (7 reviews)
Ilse
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jari
4,9
4,9 (7 reviews)
Jari
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Hans
5
5 (7 reviews)
Hans
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Wassim
4,9
4,9 (12 reviews)
Wassim
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ariana
5
5 (7 reviews)
Ariana
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Wout
4,9
4,9 (9 reviews)
Wout
12€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Maarten
5
5 (11 reviews)
Maarten
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Hamza
5
5 (5 reviews)
Hamza
13€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ilse
5
5 (7 reviews)
Ilse
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jari
4,9
4,9 (7 reviews)
Jari
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Hans
5
5 (7 reviews)
Hans
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Het Leren van Wiskunde in de 19e eeuw

industriële revolutie en wiskunde onderwijs
De Industriële revolutie bracht ook verandering in wiskundig onderwijs | Bron: Visual Hunt - Thomas Hawk

De geschiedenis van de wiskunde gaat ver terug, tot in de prehistorie. Maar voor het wiskunde onderwijs kijken we naar wat recentere tijden.

Tijdens de industriële revolutie vonden er veel veranderingen plaats. Dit had ook invloed op het onderwijssysteem.

De staat was verantwoordelijk voor het openbaar onderwijs en financierde dit ook. De belangrijkste missie van de nieuwe onderwijsinstellingen was het zo snel mogelijk uitbannen van het analfabetisme.

Door de industriële revolutie breidde de arbeidsmarkt enorm uit en om aan de vraag te voldoen, ontstond er een grote migratie van ongeschoolde arbeiders van het platteland naar de steden.

Basiskennis van wiskunde was, zelfs in die tijd, al een noodzakelijke voorwaarde om deel te kunnen nemen aan het moderne leven, en op de meeste scholen werd rekenles uit gegeven.

De publicaties van Johann Heinrich Pestalozzi in het begin 19eeeuw waren van grote invloed op de hervormingen binnen het wiskunde onderwijs. Kinderen leerden rekenen uit de schoolboeken zodra ze naar school gingen.

Wiskunde en werd al snel een van de belangrijkste vakken op school.

Klik hier voor een cursus wiskunde

Dankzij de leerplichtwet uit 1900 werd onderwijs verplicht voor alle kinderen, in de leeftijd tussen 6 en12 jaar en er werd gestart met klassikaal onderwijs.

Rekenen in de vorige eeuw
Wiskunde in de jaren 60, realistisch rekenen wordt geïntroduceerd | Bron: Visual Hunt - Tetsumo

Wiskunde Onderwijs sinds de jaren 1960 

Hans Freudenthal (1905 - 1990) was een Duits-Nederlandse wiskundige en pedagoog die bijdragen leverde aan de topologie en de filosofie, historie en theorie van het wiskundeonderwijs. Hij is de grondlegger van het realistisch rekenen.

In 1968 krijgt de Commissie Modernisering Leerplan Wiskunde (CMLW) van overheidswege de opdracht om niet alleen aan het voortgezet onderwijs aandacht te besteden, maar ook aan het basisonderwijs.

In de jaren 80 schakelden de meeste basisscholen over naar realistisch rekenen.

Bij realistisch rekenen wordt er meer gerekend met realistische situaties. Ook is er meer aandacht voor inzicht, handig rekenen, kolomrekenen, zelfstandig oplossen van vraagstukjes en is de didaktiek anders. Er is sprake van: duidelijke instructie, interactie van de leerkracht met de klas en tussen de leerlingen onderling, samenwerken, zelfstandig werken, differentiatie naar tempo en niveau, kolomrekenen, inzicht en rekenen met behulp van vraagstukjes.

In de jaren 80 werd op scholen al volop gewerkt met de rekenmachine. In eerste instantie werd deze ontwikkeling met enige bezorgdheid tegemoet gezien. Men was bang dat door het gebruik van de rekenmachine de rekenvaardigheid van de studenten zou afnemen.

Uiteindelijk werd de rekenmachine verplicht. Het is nu een onmisbaar accessoire voor elke student en ideaal voor gegevensbewerking. Het uiterlijk van wetenschappelijke rekenmachines maakt het maken van complexe berekeningen, zoals logaritmen en trigonometrie, mogelijk voor elke student.

Essentieel voor een opleiding in de wiskunde is een goede basis in het vocabulaire van de wiskunde.

Lees meer over wiskunde in het algemeen

De beste leraren Wiskunde beschikbaar
Wassim
4,9
4,9 (12 reviews)
Wassim
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ariana
5
5 (7 reviews)
Ariana
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Wout
4,9
4,9 (9 reviews)
Wout
12€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Maarten
5
5 (11 reviews)
Maarten
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Hamza
5
5 (5 reviews)
Hamza
13€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ilse
5
5 (7 reviews)
Ilse
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jari
4,9
4,9 (7 reviews)
Jari
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Hans
5
5 (7 reviews)
Hans
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Wassim
4,9
4,9 (12 reviews)
Wassim
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ariana
5
5 (7 reviews)
Ariana
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Wout
4,9
4,9 (9 reviews)
Wout
12€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Maarten
5
5 (11 reviews)
Maarten
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Hamza
5
5 (5 reviews)
Hamza
13€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ilse
5
5 (7 reviews)
Ilse
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jari
4,9
4,9 (7 reviews)
Jari
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Hans
5
5 (7 reviews)
Hans
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Psychologie in Wiskunde en Wetenschappelijk Onderwijs

De psychologie heeft een belangrijke rol gespeeld bij de vorming en het verbeteren van wiskunde en wetenschappelijk onderwijs over de hele wereld.

Een rapport uit 2007 dat is gepubliceerd door een panel van wetenschappelijke deskundigen in de Verenigde Staten toont, na tientallen jaren van onderzoek op verschillende vlakken, waaronder ontwikkelingspsychologie, cognitieve wetenschap en onderwijsonderzoek en evaluatie, de relatie tussen psychologie en wiskunde aan.

In het verslag staat ook hoe de vooruitgang in het begrijpen van fundamentele wiskunde en wetenschap, evenals de vooruitgang in het onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken en motivatie, licht werpen op nieuwe benaderingen om lesmethodes te verbeteren.

De vier belangrijkste gebieden waar de psychologie een rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling van wiskundig en wetenschappelijk onderwijszijn:

Vroeg conceptueel begrip van de Wiskunde:

Onderzoek heeft aangetoond dat de manier waarop kinderen in aanraking komen met wiskunde en rekenen tijdens de kleuterschool een belangrijke rol speelt bij latere individuele verschillen in wiskunde competentie, zowel op de basisschool als op de middelbare school.

Kinderen uit gezinnen met een lagere sociaaleconomische status worden vaak blootgesteld aan minder wiskunde in hun vroege jaren, en dat zou voor een deel het verschil in niveau op school kunnen verklaren.

Conceptueel begrip van de Wetenschap:

De taal van de wetenschap lijkt veel op onze alledaagse taal en dat kan voor verwarring zorgen. Woorden die we dagelijks gebruiken kunnen in de de wiskunde een heel andere betekenis hebben en dat kan een bron van problemen zijn voor de studenten.

Psycholinguïstiek zou in staat moeten zijn om de gebieden te onderzoeken waar bovengenoemde spraakverwarring ontstaat.

Sociale factoren en motivatie beïnvloeden de interesse en aspiraties op het gebied van wiskunde en wetenschappen.

Gedurende decennia van onderzoek is aangetoond dat sociale factoren zoals geslacht, ras en sociale klasse gekoppeld kan worden aan academische prestaties en aspiraties.

Het is nog steeds waar, dat veruit de meerderheid van de studenten die wiskunde studeren aan universiteiten mannen zijn.

De intrinsieke motivatie van een student, of hun innerlijke drive om een taak te voltooien kan worden ontwikkeld door het toepassen van leerstrategieën. Statistiek bijles te vinden via Superprof.

Met methodes die de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen stimuleert, zodat ze beter gemotiveerd zijn en meer willen weten over de wereld en hoe dingen werken.

Wiskunde en graag willen leren
Wiskunde leren door nieuwsgierigheid te prikkelen | Bron: Visual Hunt - Violscraper

Toetsing van het leren in de wiskunde en natuurkunde:

Effectieve testen zijn nauw verbonden met een duidelijk omschreven curriculum dat zich richt op het begrijpen van de aard van de wetenschap en wiskunde.

Door instructies te geven met gebruik van termen uit de technologie, kan men gedetailleerde informatie verzamelen omtrent de manier waarop de studenten wiskunde leren en waar met verbetering behoeft in het doceren van wiskunde.                          Wiskunde leren online begin vandaag nog!

Tijd voor Veranderingen?

Nederland werd gerangschikt als 6e in de wiskunde in de meest recente PISA.

PISA is een driejarige internationaal onderzoek dat onderwijssystemen wereldwijd meet aan de hand van de vaardigheden van vijftienjarige leerlingen op het gebied van wiskunde, wetenschap en lezen. PISA wordt door de Europese Unie gebruikt als criterium voor het behalen van één van de doelen van het Education and Training 2020 programma (ET2020). Het doel is het aantal ondermaats presterende leerlingen in 2020 terug te brengen naar minder dan 15%.

Is een hoge notering op een ranglijst van een onderzoek nou wel een verstandige doelstelling voor het onderwijs? 

Als het doel van het onderwijs is het voorbereiden van de volgende generatie op hun plaats in de wereld, is het dan niet beter de focus te verschuiven naar relevantie, in plaats van ranglijsten?

In deze tijd is wiskunde, in de vorm van IT; telecommunicatie; kunstmatige intelligentie; automatisering, in toenemende mate verantwoordelijk voor het uitvoeren van de processen op de achtergrond in het dagelijks leven.

Toch ligt bij wiskundeonderwijs nog steeds de nadruk op het oefenen en ontwikkelen van vaardigheden die allang gemechaniseerd zijn en beter overgelaten kunnen worden aan computers die we inmiddels tot onze beschikking hebben.

Studenten hebben gebrek aan confrontatie met de echte wiskundige wereldproblemen, en werken nu nog vaak met vereenvoudigde probleemstellingen.

De huidige aanpak heeft als gevolg dat studenten de indruk krijgen dat wiskunde niet  belang is in het leven.

Terwijl het in feite het tegenovergestelde waar is.

De echte problemen zijn veel complexer en ingewikkelder, studenten zouden met behulp van computers hiermee aan de slag kunnen gaan.

Er is een groeiende kloof tussen de wiskunde die de studenten leren op school, en de behoeften van real-life wiskunde

De wiskundige eisen van de echte wereld worden steeds complexer, maar onze educatieve systemen lijken op de verkeerde manier de kloof te willen dichten.

Studenten oeten leren om problemen uit de echte wereld op te lossen, met behulp van de kracht van computers, rekenkunde en computertechnologie.

Door, bijvoorbeeld, het onderzoeken van statistieken, kraken van codes en het herinrichten van het openbaar vervoer zouden studenten creativiteit, logisch en analytisch denken en conceptueel begrip moeten ontwikkelen en dat is nodig is voor het oplossen van complexe problemen in de wereld.

In Nederland zijn er inmiddels verschillende projecten waarbij codering in de rekenlessen is geïntegreerd.

Codering is de taal van computers en een noodzakelijke stap op weg naar het oplossen van complexe berekeningen en wiskunde.

Estland was het eerste land dat codering in scholen en computer-based onderwijs toepaste bij wiskunde. Estland staat nummer 1 van Europa in de PISA lijst.

in Nederland kun je als leerling ook meedoen aan wiskundewedstrijden, zoals de kangoeroewedstrijd en de wiskunde olympiade.

toekomstig wiskunde onderwijs
Meer computer in wiskunde onderwijs | Bron: Visual Hunt - Quimby

Hoe ziet het Toekomstig Wiskunde Onderwijs eruit?

Idealiter zal de manier waarop de wiskundeles gegeven wordt, meer verbonden zijn met het echte leven en rekening houden met alle studenten in onze multiculturele samenleving.

Hier zijn enkele tips om toe te passen voor de wiskundeles.

Zodat de kwaliteit van het wiskundeonderwijs verbeterd;

  • Maak demonstraties, bijvoorbeeld in de geometrie, meer toegankelijk voor de studenten.
  • Maak oefeningen met relevante real-life situaties. Hiermee voorkom je dat studenten het idee hebben dat ze geen wiskunde nodig hebben in het dagelijks leven.
  • Houd rekening met verschillen binnen dezelfde klas (studenten die moeite hebben en degenen die wiskunde gemakkelijk vinden) tijdens de uitleg en opbouw van de wiskundeles.
  • Laat leraren hun lessen afstemmen op de behoeften van hun leerlingen door middel van aangepaste oefeningen.
  • Leg de nadruk op het belang van wiskunde voor een carrière na het hoger onderwijs voor de afgestudeerde student.

Hoe wiskunde wordt onderwezen is voortdurend in ontwikkeling. Veel leraren zijn het erover eens dat deze evolutie een positief verschijnsel is.

Het streven van onderwijsinstellingen voor de komende jaren is een verlaging van het aantal studenten dat afhaakt bij de wiskundestudie vanwege de studiedruk en een overdosis aan instructies die geen aansluiting vinden bij de alledaagse problemen.

Hoe zal de 21eeeuw eruit gaan zien door veranderingen in het wiskundeonderwijs?

Lees hier wat Einstein heeft bijgedragen aan de wiskunde.

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1e les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Joep

Enthousiaste en gedreven persoonlijkheid met oog voor detail waarbij ik dit zo goed mogelijk in mijn teksten implementeert. Ik probeer steeds een uniek invalshoek te vinden om ieder woord optimaal naar de lezer over te brengen. Passie voor talloze onderwerpen en stellig een grote liefhebber voor het fietsen!