Ben je zeer geïnteresseerd in wiskunde? Wil je graag meer weten over de ontwikkeling die dit vak van de oudheid tot het heden heeft gevolgd? 

Ga samen met mij mee op een reis die start in de vroege oudheid, rechtsaf bij de oude Griekse en Arabische filosofen tot we uiteindelijk aankomen bij de wiskunde zoals we die vandaag de dag kennen. Wiskunde is belangrijk voor veel verschillende vlakken die zeer uiteenlopen, van ICT en computers tot kunst en muziek

Vandaag kom je te weten waarom Albert Einstein zijn wiskundige brein zich kon onderscheiden met de rest maar toch zo overeenkomt met de hedendaagse wiskunde. Vandaag leer je over dingen die niet in de normale lessen wiskunde voorkomen.

De beste leraren Wiskunde beschikbaar
Wout
4,9
4,9 (8 reviews)
Wout
12€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Wassim
4,9
4,9 (11 reviews)
Wassim
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ilse
5
5 (7 reviews)
Ilse
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ariana
5
5 (4 reviews)
Ariana
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Hamza
5
5 (5 reviews)
Hamza
13€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marthe
5
5 (8 reviews)
Marthe
16€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lucas
5
5 (6 reviews)
Lucas
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Eda
Eda
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Wout
4,9
4,9 (8 reviews)
Wout
12€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Wassim
4,9
4,9 (11 reviews)
Wassim
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ilse
5
5 (7 reviews)
Ilse
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ariana
5
5 (4 reviews)
Ariana
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Hamza
5
5 (5 reviews)
Hamza
13€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marthe
5
5 (8 reviews)
Marthe
16€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lucas
5
5 (6 reviews)
Lucas
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Eda
Eda
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

De Geboorte van de Wiskunde

egyptische hiërogliefen in klei
De oude Egyptische samenleving is bekend om het gebruik van wiskunde | bron: Wikimedia Commons

We beginnen bij het begin, hiervoor moeten we helemaal terug naar de oudheid om de oorsprong van de wiskunde te onderzoeken. 

Een van de eerste volken die wiskunde gebruikten waren de Egyptenaren. Dit kunnen we bevestigen door de voorwerpen die werden gevonden in opgravingen in de 19e eeuw. De voorwerpen hadden een duidelijke wiskundige toepassing. Doordat we tegenwoordig de leeftijd van deze voorwerpen zeer nauwkeurig kunnen bepalen konden we concluderen dat de Egyptenaren de mogelijkheid hadden om vergelijkingen op te lossen en complexe handelstransacties te verrichten - Denk hierbij maar aan hoofdrekenen, vermenigvuldigen, delen, kostenberekening, aftrekken en optellen - Waarmee ze in het alledaagse leven verder kwamen.

Later in de tijd van de filosofen en wetenschappers werd de rekenkunde uitgevonden. Mensen zoals Thales, Plato en Pythagoras ( die onder andere verschillende theorema’s hebben opgesteld) waren hier de grondleggers van. In de vierde eeuw voor christus werd algebra al benut door Alexandrië. We moeten wel erbij zeggen dat de wiskunde toen nog niet op het niveau was zoals we dat vandaag de dag kennen. 

De elementaire wiskunde ontstond door het werk van Euclides, Archimedes van Syracuse en Apollonius van Perga, die de aanzet gaven tot de Euclidische geometrie ( de studie van de cirkel), statica en het principe van Archimedes. 

Het laatste principe zorgde er toen voor dat grote schepen gemaakt konden worden. Voorheen was dit dus nog niet echt mogelijk. Trigonometrie, de beschrijving tussen hoeken en afstanden in driehoeken is ontstaan door Ptolemeus, Pappus en Hipparchus.

Nadat deze grote denkers vergeten waren stond wiskunde eeuwenlang in ongebruik. Dit duurde ongeveer tot de elfde eeuw, deze eeuw werd dan ook de gouden eeuw van de Arabische wiskunde wordt genoemd. In de 15e eeuw ontstond de moderne wiskunde met de al te bekende “+” en “-” tekens deze zijn door Widmann Edmer bedacht. De westerse wiskunde kwam pas een beetje later op gang en had in de 17e eeuw pas zijn gouden eeuw. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Isaac Newton: Hij ontdekte de wet van de zwaartekracht nadat een appel op zijn hoofd viel.
 • René Descartes: Hij beschreef de analytische geometrie
 • Blaise Pascal: De uitvinder van de waarschijnlijkheidsrekening

Newton Geeft Analyse aan de Wereld

oude afbeelding van de maanstanden door Al-Biruni
18e eeuwse uitleg van de verschillende maanstanden (Al-Biruni) | bron: Wikimedia Commons

Tijdens de 18e eeuw bestudeerde Euler Functies en Lagrange werkte aan variaties en vloeistofmechanica. Wat hebben we bereikt in de laatste twee eeuwen? Er is onder andere vooruitgang gemaakt op het gebied van de getaltheorie en de verdeling van de priemgetallen. De wereld heeft een hele hoop ontwikkelingen en uitvindingen te danken aan de vruchten van de wiskunde, inclusief de ontdekking van elektriciteit. 

Lees meer over de geschiedenis van de wiskunde

De Evolutie van het Wiskundeonderwijs

De evolutie van het onderwijs en meer bepaald het wiskundeonderwijs is in België sterk toegenomen. 

Tegenwoordig moeten leerkrachten aantonen met diploma’s of certificaten dat ze geschikt zijn om les te kunnen geven. Klassikale lessen werden de nieuwe normen en ouders moesten schoolgeld betalen, hier had religie, meestal het Christendom, vaak nog grip op het lesmateriaal en op de gezinnen die toegelaten werden tot de scholen. 

Een tijd later werden er openbare scholen geopend, deze werden gesubsidieerd door de overheid en ze werden toegankelijk voor alle gezinnen. De godsdienst werd neutraal en iedereen was welkom. Ook is dit de tijd waarin de verplichte vakken vastgesteld werden. 

Hier hoorde ook wiskunde en rekenen bij. De eerste aanraking die kinderen met dit vak hebben gebeurt meestal op de lagere school. Hier wordt het gebruik van een rekenmachine afgewezen, dit komt doordat hoofdrekenen een groot voordeel is bij verder onderwijs. 

Ben je benieuwd hoe wiskundeonderwijs er in de toekomst uit zal zien? 

Lees meer over de ontwikkelingen en veranderingen in de wiskunde

Woordenschat van Wiskunde

Om wiskunde te studeren dient men wel de juiste terminologie te kennen. Als je een onderzoeker wilt worden of een doctorale studie wilt volgen dien je op je gemak te zijn met een grote woordenlijst van essentiële wiskunde termen. Hierbij behoren:

 • vergelijkingen
 • factoren
 • producten
 • termen
 • deeltal
 • quotiënt
 • teller en noemer
 • driehoeken, vierkanten en cirkels

Je denkt misschien wel dat deze termen zeer eenvoudig zijn en misschien zie je de link niet met de moeilijkere wiskunde. Maar deze termen zijn de basis van complexere wiskundige uitdrukkingen zoals: Complexe getallen, Scalaire producten, analyse, exponenten en absolute waarden. Ze maken dus deel uit van een verdieping in de wiskunde en de wiskundige begrippen waardoor men verder kan met de hogere opleiding van dit vak. 

Ben je benieuwd welke wiskundige termen er nog allemaal zijn? Kom er dan achter in deze blog!

Lees meer over wiskunde termen

De beste leraren Wiskunde beschikbaar
Wout
4,9
4,9 (8 reviews)
Wout
12€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Wassim
4,9
4,9 (11 reviews)
Wassim
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ilse
5
5 (7 reviews)
Ilse
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ariana
5
5 (4 reviews)
Ariana
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Hamza
5
5 (5 reviews)
Hamza
13€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marthe
5
5 (8 reviews)
Marthe
16€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lucas
5
5 (6 reviews)
Lucas
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Eda
Eda
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Wout
4,9
4,9 (8 reviews)
Wout
12€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Wassim
4,9
4,9 (11 reviews)
Wassim
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ilse
5
5 (7 reviews)
Ilse
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ariana
5
5 (4 reviews)
Ariana
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Hamza
5
5 (5 reviews)
Hamza
13€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marthe
5
5 (8 reviews)
Marthe
16€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lucas
5
5 (6 reviews)
Lucas
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Eda
Eda
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Wiskunde en Informatica

Wiskunde en computerwetenschappen hebben een diepe verbintenis met elkaar, dit komt door de gemeenschappelijke woordenschat en de logica. 

Op school wordt er veel aandacht besteed aan de hoeveelheid wiskunde die je krijgt. Maar wat doe je met die kennis van zodra je klaar bent met school? Je kan bijvoorbeeld overwegen om een ingenieursstudie te beginnen, bijlessen statistiek geven of een baan zoeken als technologie of wiskunde leerkracht.

Een andere richting die je kan kiezen is de IT richting. De eerste computerwetenschappers waren wiskundigen. Tegenwoordig zijn sommige van de best betaalde banen te vinden in het vak dat vroeger aan computernerds werd toegewezen. 

Je kan op veel verschillende plaatsen computerwetenschappen combineren met wiskunde. Denk hierbij maar aan een masters in multimedia, business management of datawetenschappen. 

Er zijn allerlei banen die verwant zijn aan deze twee gebieden: leraar, ingenieur, onderzoeker, hoogleraar, web ontwikkelaar, programmeur, app ontwikkelaar, business manager, grafisch ontwerper maar zelfs ook effectenmakelaar.

Leer door wiskunde je budget te beheren

Kunst en Wiskunde Zijn Meer Verwant Dan Je Wel Denkt

De creatievelingen zullen wel kunnen bedenken dat wiskunde niet enkel met computers te maken heeft, we kunnen namelijk ook sterke connecties zien tussen wiskunde en verschillende vormen van kunst. 

Geometrie staat centraal bij het tekenen en schilderen, en dan zijn de theorema’s van Thales en Pythagoras die je een behoorlijke invloed hebben in symmetrie en het combineren van kleuren. Hou er ook rekening mee dat je bij het schilderen en het tekenen accuraat en bedachtzaam moet zijn. 

Vergeet ook niet de gulden snede in de kunst:

“…de gulden snede is de meest mysterieuze van alle compositie verhoudingen. We weten dat als we beelden creëren die hierop gebaseerd zal zijn ons kunstwerk geneigd zijn om te bevallen, maar we weten niet waarom dat het geval is.”

Er is geen discussie mogelijk dat kunst en wiskunde onmogelijk voorbijgingen aan Leonardo Da Vinci. Deze geniale persoon heeft ons het concept van perspectief en de Vitruviaanse man geschonken, beide zijn echter afgeleid van de wiskunde! 

De gulden snede kan zelfs chaotische werken transformeren in iets dat harmonieus en plezierig is om aan te zien.

Schets van paard door Leonardo da Vinci
Schets van paard door Leonardo da Vinci | bron: Wikimedia Commons

Geen enkele discussie van wiskunde en kunst kan aan de grote Leonardo da Vinci voorbijgaan. We hebben aan deze onbetwiste genie het concept van perspectief en de Vitruviaanse man te danken. Beide zijn afgeleid van de wiskunde.

De gulden snede is ook in de Mona Lisa en Het Laatste Avondmaal, twee van zijn beroemde werken, te vinden.

Op zoek naar wiskunde bijles? Ga nu aan de slag met een van onze gespecialiseerde privéleraren!

De Genialiteit van Einstein

Van het ene wiskundige wonder naar het andere, waarschijnlijk een van de meest beroemde aller tijden. Albert Einstein werd geboren in duitsland in 1879 en stierf in 1955 in princeton in de Verenigde Staten. 

Een mythe die veel mensen maar al te graag geloven is dat Einstein als kind een matige student was. Dit is echter niet helemaal waar, hij was zelfs heel goed maar gewoonweg tegendraads. Tijdens zijn studies aan de universiteit toonde hij een van de meest verbazende vaardigheden: Hij kon namelijk hemelmechanica en kernfysica begrijpen zoals niemand anders dit kon. 

In 1905 werd zijn naam pas echt bekend door de formule E = mc², beter bekend als de relativiteitstheorie

Zijn formule stelt het volgende: Alles dat massa heeft, heeft een evenredige hoeveelheid energie en vice versa. De equivalente energie (E) kan worden berekend als de massa (m) vermenigvuldigd wordt met het kwadraat van de snelheid van het licht (c, ongeveer 3 x 10^8 m/s) Op diezelfde wijze toont energie een evenredige massa (m) die wordt gegeven door zijn energie (E) gedeelt door het kwadraat van de snelheid van het licht (c²) 

De algemene relativiteitstheorie, uitgebracht in 1915, bouwde verder op de wet van Newton over de zwaartekracht. Hierin wordt aangegeven dat wat wij ervaren als “zwaartekracht” eigenlijk komt van de kromming van ruimte en tijd. 

De ideologieën en wiskundige theorieën die Einstein ons bracht hebben de kijk op de wiskunde enorm aangepast.

De mathematische theorieën van Einstein hebben ons bewustzijn van de wereld flink veranderd.

5 Misvattingen wat Wiskunde Betreft

Wiskunde wordt door vele mensen omschreven als iets negatief, dit komt door de vooroordelen die vele mensen over het vak hebben. Wij gaan een paar van deze stellingen bewijzen. 

1 - “Veel mensen begrijpen wiskunde gewoonweg niet” - Dit is een van de meest voorkomende misverstanden over wiskunde. Het is waar dat sommige mensen de wiskundige vaardigheden beter beheersen, de andere mensen kunnen echter ook de moeilijkheden die ze ondervinden overtreffen. Privélessen kunnen hier al een hele hoop bij helpen. 

2 - “Wiskunde is nutteloos in het alledaagse leven” - Dit is ook een misverstand waar een hele hoop mensen in geloven. Wiskunde komt echter vaker voor dan je denkt. Denk hierbij maar aan de kortingen in winkels die in percentages gegeven worden. Je gebruikt dan hoofdrekenen om de prijs te berekenen. 

3 - “Wiskunde is niet leuk” - Dit komt doordat veel mensen wiskunde saaier maken dan dat het eigenlijk is. Je kan verschillende soorten spelletjes, apps en handgrepen terugvinden om wiskunde leuker te maken. De hoeveelheid van deze dingen om het leuker te maken wordt met het jaar groter en groter. 

4 - “Kunst en Wiskunde hebben niks met elkaar te maken” - Geometrie is een voorbeeld van de samenhang van wiskunde en kunst die door veel grote kunstenaars benut is.

5 - “Meisjes zijn minder goed in wiskunde dan jongens” - Dit is helemaal niet waar! Het is al vaak aangetoond dat mannen en vrouwen dezelfde onderliggende intellectuele vaardigheden hebben. Het is de samenleving die al eeuwenlang vrouwen heeft ontmoedigd om een carrière in de wiskunde of natuurkunde te starten

Verbazingwekkende Voorbeelden van Wiskunde in de Kunst

Heb je wel eens gehoord van ‘snow art’? Het is de geliefde kunstvorm van Simon Beck. Deze artiest tekent geometrisch figuren in sneeuw. Zijn portfolio bevat meer dan 200 foto's van zijn koude creaties.

De Iraanse artiest Hamid Naderi Yeganeh maakt veel gebruik van wiskunde in zijn visueel indrukwekkende motieven. Deze zijn gebaseerd op wiskundige functies en zijn op zijn website te bezichtigen. Zijn werk bereikt een zekere harmonie door schijnbaar chaotische patronen.

vogelvorm weergegeven door wiskunde formules
Voorbeeld van een fraai figuur getekend door wiskunde formules | bron: Hamid Naderi Yeganeh op Wikimedia Commons

Centraal onder verrassende voorbeelden van wiskundige kunst bevinden zich de zogeheten fractals. Dit zijn wiskunde objecten waarvan de structuur ook bij een gewijzigde schaal constant blijft. Een voorbeeld is ‘Fabergé Fractals‘.

Wiskunde wordt ook benut bij het maken van mathematische 3d-modellen.

Lees over wiskunde wedstrijden

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1ste les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Imanu