In Nederland is het onderwijs een fundamenteel onderdeel van de samenleving en je succes op school kan je latere carrière behoorlijk vormgeven. Kinderen moeten daarom op school worden gevormd en hun leraar moet weten hoe hij of zij ze moet helpen met leren, en hoe met ze om moet worden gegaan.

Een leerkracht moet zich bewust zijn van de interactie met studenten in de klas. Veel kinderen worstelen met traditioneel onderwijs omdat het hen niet altijd even goed past. Docenten en leraren moeten weten hoe ze moeten reageren, hoe ze zich moeten gedragen en hoe ze hun leerlingen op de juiste manier lesgeven.

Kinderen met autisme worstelen sociaal en missen vaak de sociale vaardigheden en het bewustzijn van non-verbale emotionele signalen om effectief een gesprek met hun leeftijdsgenoten te voeren. Met de juiste sociale vaardigheidstraining, verbetering van hun bewustzijn en klasomgeving kunnen leraren echter studenten met autisme helpen hun lesstof te leren, interpersoonlijke vaardigheden te ontwikkelen en zo een mooie jeugd te hebben, zoals kind verdient.

Er zijn een aantal strategieën die kunnen worden gebruikt om kinderen met autisme te helpen emoties beter te begrijpen, omdat ze moeite hebben met het verwerken van gevoelens, sociale communicatie, het tonen van empathie, het maken van vrienden en het omgaan met bepaalde sociale situaties.

In dit artikel gaan we kijken hoe je kinderen, tieners en volwassenen met autisme kunt helpen.

De beste beschikbare leraren
Sam
Sam
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Freikje
Freikje
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Sara
Sara
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lander
5
5 (2 reviews)
Lander
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Florencia
Florencia
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lars
Lars
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Sarah
Sarah
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lara
Lara
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jean-louis
Jean-louis
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Brandon
Brandon
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Johanna
Johanna
12€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Liesanne
Liesanne
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lisa
Lisa
16€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Elise
Elise
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Femke
Femke
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Yassine
Yassine
14€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Sam
Sam
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Freikje
Freikje
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Sara
Sara
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lander
5
5 (2 reviews)
Lander
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Florencia
Florencia
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lars
Lars
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Sarah
Sarah
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lara
Lara
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jean-louis
Jean-louis
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Brandon
Brandon
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Johanna
Johanna
12€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Liesanne
Liesanne
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lisa
Lisa
16€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Elise
Elise
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Femke
Femke
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Yassine
Yassine
14€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Zo Kan Je Kenmerken Autisme Herkennen

We hebben de neiging om mensen met autisme als introvert te beschouwen, waardoor ze zich verder afsluiten van de rest van de buitenwereld als het gaat om sociale interactie. In feite komt de term van de Griekse term "auto" voor "zelf". Dit helpt natuurlijk niet bij het vooroordeel dat mensen met autisme niet sociaal zijn.

Autisme herkennen is belangrijk om het te begrijpen.
Een student met autisme heeft moeite zich te organiseren en concentreren | Bron: Pexels

Ook al is dit helemaal niet waar, mensen met autisme beschermen zichzelf gewoon tegen een bedreigende omgeving of een omgeving die ze als bedreigend beschouwen.

34% van de kinderen met autisme zegt dat het ergste van het op school zijn pesten was en bij 63% van de kinderen met autisme ondersteun de school hen volgens hun ouders niet genoeg. Terwijl mensen met autisme veel meer voorkomen dan we denken.

Ongeveer 40.000 kinderen tussen de 4 en 12 jaar in Nederland zijn autistisch. Dit betekent dat honderdduizenden Nederlanders een familielid hebben met autisme en dat passend onderwijs dus van groot belang is. We kunnen echter niet generaliseren, vooral niet als leraren.

Een student met autisme is geen probleem maar een uitdaging. Ze lijken erg op andere studenten in de klas. Mogelijk hebben ze net iets meer aandacht nodig, een persoonlijke benadering en regelmatige monitoring en een onderwijsaanpak die gebruik maakt van directe en duidelijke communicatiemethoden.

Een autistisch kind is immers niet meer of minder intelligent dan de andere studenten in de klas. Hoewel ze problemen hebben met sociale interactie en communicatie, zijn ze meer dan capabel in andere aspecten van het onderwijs. Of ze nu worstelen met bijvoorbeeld taal of het leren van bepaalde stof, een leraar moet elk kind als een individu behandelen en opletten voor wat non-verbale communicatie teweeg kan brengen.

Hoe Moet Je Autisme Op School Aanpakken

Een autistisch kind of student moet op dezelfde manier worden geholpen als elke andere student. Elke student moet op een gepaste manier worden behandeld en het is aan de leraar om uit te zoeken hoe daarmee om te gaan. Ze moeten niet worden gezien als een probleem, dat is de eerste stap.

Studenten met autisme hebben begrip nodig.
Een student met autisme die niet wordt begrepen, verliest zijn of haar motivatie | Bron: Pexels

In feite is het combineren van een vaardigheden om resultaten te bereiken een van de meest interessante onderdelen van het leraar-zijn. Sommige kinderen krijgen een taalachterstand, zijn hyperactief of raken geïsoleerd en sommige leraren kunnen dit niet altijd aan. Ze moeten daarom advies en hulp vragen over het onderwijzen van bepaalde kinderen of particuliere studenten.

Ze moeten ook kijken naar andere studenten, vooral als de autistische student deel uitmaakt van een grote groep of klas. Autistische studenten kunnen worden geconfronteerd met vooroordelen en andere kinderen kunnen ze bespotten of vervelende dingen tegen hen zeggen, vooral jonge kinderen die zich niet bewust zijn van de uitwerking van hun woorden.

Laten we niet vergeten hoe wreed kinderen soms tegen elkaar kunnen zijn. Het is daarom belangrijk dat de leraar ingrijpt en een klasomgeving creëert waar dit soort gedrag niet is toegestaan.

Ze moeten waakzaam blijven en ervoor zorgen dat ze zich richten op de inspanningen van het kind, hun voortgang, hoe ze werken en hoe ze leren. Dit is een baan die op alle fronten energie en aandacht vereist, en de leerkracht moet elke tool gebruiken die ze tot hun beschikking hebben om het maximale uit elke student te halen. Gelukkig zijn er tegenwoordig veel bronnen beschikbaar voor docenten!

Lesgeven is een fulltime roeping, vooral als het gaat om het lesgeven aan autistische studenten. In sommige gevallen moet de docent geduld hebben met de student zodat deze zich kan concentreren op het benutten van zijn of haar volledige potentieel. Hoe zij lesgeven speelt hierin een grote rol. Ze moeten regelmatig communiceren met de student en naar hen luisteren.

Als docent ben je er niet alleen om studenten de lesstof te leren, maar ben je er ook om kinderen voor te bereiden op de maatschappij, met probleemoplossende vermogens die elke moeilijkheid kunnen overwinnen, ongeacht eventuele beperkingen die ze hebben.

Je moet ook sociale vaardigheden aanleren, omdat studenten voortdurend hun luistervaardigheid en communicatievaardigheden moeten verbeteren en leren hoe ze op verschillende problemen kunnen reageren. Dit zijn allemaal dingen die mensen met autisme ook behoorlijk moeilijk kunnen vinden.

Bijles geven op Superprof voor meer informatie neem dan een kijkje op onze site.

Hoe kan je een buitengesloten student helpen?
Een student met autisme kan zich buitengesloten voelen van de rest | Bron: Pexels

Denk Aan De Toekomst Bij Het Helpen Studeren Met Autisme

Een autistische student (of wat voor kind dan ook) zal waarschijnlijk niet vaak nadenken over hun toekomst, maar het is waarschijnlijk iets dat hun ouders en familie wel al enorm aangaat. Zoals we allemaal weten, kan scholing ons maken tot wie we zijn of tot wat we gaan worden. Hierdoor maken we vrienden voor het leven, krijgen we diploma´s, leren we concurreren en leren we begrippen als hiërarchie, autoriteit en respect.

Een autistisch kind zal ook al het bovenstaande doen. Ze doen het echter op een andere manier. Hun leraar moet dit in gedachten houden en de student behandelen zoals elke andere student. Dat gezegd hebbende, moeten ze wel de juiste manier vinden om met de student te communiceren en de dingen op een duidelijke manier uit te drukken, zodat de studenten ze begrijpen.

De toekomst van een student, hoe die ook is, kan worden bepaald door de opleiding die zij op school ontvangen. Ze moeten dus net als elke andere student de ruimte krijgen om te leren en dus als een gelijke worden behandeld, of het nu op de basisschool is of in een eindexamenklas. Natuurlijk moet je je ervan bewust zijn dat het kind autistisch is, maar je moet je ervan bewust zijn dat ze in eerste instantie gewoon kinderen zijn, als jij en ik ooit waren.

Studenten met autisme kunnen zonder problemen dingen leren, omdat ze niet minder intelligent zijn dan welke andere student ook. Dit is iets wat je in gedachten moet houden. Dat is de reden waarom de leraar moet weten hoe hij of zij zijn of haar onderwijsbenaderingen kan aanpassen aan de leerling, totdat deze benadering bij de student past en ervoor zorgt dat hij of zij een mooie toekomst tegemoet gaat.

Stereotypen Rondom Een Autisme Spectrum Stoornis

Zoals je waarschijnlijk weet, is autisme noch besmettelijk noch dodelijk en is het gewoon een gedragsstoornis die het leren kan beïnvloeden. Dat is echter geen reden om autistische studenten te generaliseren. De rol van de docent is ervoor zorgen dat een autistische student net als elke andere student functioneert.

Zorg voor een goede benadering van studenten met autisme.
Stereotypen rondom autisme kunnen verlammend werken. | Bron: Pexels

Het isoleren van een student kan een negatief effect hebben op de student. De leraar moet de student ondersteunen en een vertrouwenspersoon zijn voor autistische studenten. Of het nu gaat om een volwassene of een kind, geen enkele student mag ooit klein worden gehouden, vooral niet op school. De ontwikkeling van een kind kan negatief worden beïnvloed door het beeld dat zij van zichzelf en hun leraar hebben.

De leraar moet daarom zijn of haar student helpen alle gangbare stereotypen en misvattingen van mensen met autisme te weerleggen. Hoewel het een behoorlijke uitdaging is, is de taak van een leraar om studenten te helpen hun potentieel te bereiken, ongeacht wie ze zijn of welke leerproblemen ze kunnen hebben! Een site als die van de Nederlandse Vereniging voor Autisme helpt hierbij.

Hetzelfde geldt voor andere leerstoornissen zoals dyslexie, ADHD, dyspraxie en ook voor worstelende studenten of mensen met gedragsproblemen en speciale onderwijsbehoeften: ze hebben een leraar nodig om studenten te helpen met leren bij een van deze leerstoornissen!

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1e les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

4,67 (3 beoordeling(en))
Laden...

Joep

Enthousiaste en gedreven persoonlijkheid met oog voor detail waarbij ik dit zo goed mogelijk in mijn teksten implementeert. Ik probeer steeds een uniek invalshoek te vinden om ieder woord optimaal naar de lezer over te brengen. Passie voor talloze onderwerpen en stellig een grote liefhebber voor het fietsen!