We zeggen vaak dat lesgeven het nobelste beroep in de wereld is. Het is waar dat lesgeven een geweldig beroep is.

Wanneer je studenten lesgeeft ( bijles geven Amsterdam ), moet je hen lesstof overbrengen en hen de vaardigheden geven om functionerende leden van de samenleving te worden. Privélessen kunnen studenten echter een beetje extra hulp bieden wanneer ze het nodig hebben.

Veel jonge studenten gaan niet naar de universiteit. Hoewel het aantal studenten toeneemt, is er altijd een deel dat ervoor kiest om niet te gaan studeren.

Net zoals geen twee leraren hetzelfde zijn, zijn geen twee studenten hetzelfde. Als leraar moet je je pedagogiek aanpassen aan elke student. Dit geldt des te meer als de studenten speciale onderwijsbehoeften hebben.

In dit artikel gaan we kijken hoe we studenten met autisme, dyspraxie of dyslexie moeten omgaan, en met studenten die op school worstelen.

De beste beschikbare leraren
Sam
Sam
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Freikje
Freikje
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Sara
Sara
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lander
5
5 (2 reviews)
Lander
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Florencia
Florencia
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lars
Lars
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Sarah
Sarah
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lara
Lara
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jean-louis
Jean-louis
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Brandon
Brandon
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Johanna
Johanna
12€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Liesanne
Liesanne
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lisa
Lisa
16€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Elise
Elise
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Femke
Femke
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Yassine
Yassine
14€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Sam
Sam
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Freikje
Freikje
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Sara
Sara
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lander
5
5 (2 reviews)
Lander
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Florencia
Florencia
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lars
Lars
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Sarah
Sarah
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lara
Lara
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jean-louis
Jean-louis
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Brandon
Brandon
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Johanna
Johanna
12€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Liesanne
Liesanne
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lisa
Lisa
16€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Elise
Elise
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Femke
Femke
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Yassine
Yassine
14€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Hoe Ondersteun Je Leerlingen met Leerproblemen?

Elke student, hoe goed ze ook zijn, kan moeite hebben met een bepaald onderdeel op school. Sommige studenten worstelen met bepaalde vakken, anderen hebben gedragsproblemen die hun leervermogen belemmeren. Studenten kunnen worstelen met elk onderwerp, of het nu om natuurkunde, Frans, wiskunde of geschiedenis gaat.

Hoe ondersteun je kinderen met moeite met leren?
Falende kinderen hebben zelfvertrouwen nodig, van ouders en leraren | Bron: Pexels

De taak van een leraar is om worstelende studenten te begeleiden en hen bewust te maken van hun potentieel en daarnaast te laten zien dat school belangrijk is voor hun toekomst. Leraren moeten hun manier van lesgeven aanpassen aan hun studenten. Communicatie kan constructief zijn, maar het belangrijkste is dat je op de juiste manier communiceert om studenten aan te moedigen.

Bij een ​​student die moeite heeft bepaalde dingen te leren, wil je niet dat hun motivatie afneemt omdat ze iets niet begrijpen. Je moet je bewust zijn van hun capaciteiten zonder je te veel op hun leerproblemen te concentreren. Dit is waar je talent als leraar bij komt kijken: je moet hen gidsen, hen ondersteunen en fungeren als coach voor worstelende studenten.

Bij privéles of schaduwonderwijs moet een leraar dus passie hebben voor zijn of haar vak, en daarnaast investeren in het actief betrekken van leerlingen bij de lesstof, vooral degenen met een verstandelijke beperking of die op school worstelen.

Een leraar moet er rekening mee houden dat de toekomst van een student op school beslist kan worden. Niemand is genetisch voorbestemd om van school te houden, maar je moet wel waarderen wat je daar leert. Dit is iets dat worstelende studenten zich vaak niet realiseren, bijvoorbeeld dat hun leraar hen probeert te helpen.

Het is ook belangrijk te beseffen dat bepaalde studenten mogelijk moeite hebben vanwege een onderliggend probleem dat nog niet is gediagnosticeerd. Als je vermoedt dat een kind ADHD, dyslexie, dyspraxie of autisme heeft, moet je dit overleggen bij speciale contactpersonen op school, en als je bijles geeft, moet je dit met de ouders bespreken.

Hoe Geef Je Dyslectische Studenten Les?

Dyslexie wordt gekenmerkt door spelling- en leesmoeilijkheden bij studenten met normale intelligentie. Mensen met dyslexie worstelen dus met lezen en schrijven en lezen. Kinderen met dyslexie die zich bewust zijn van hun leesproblemen, kunnen echter nog steeds uitblinken op school, mits de juiste lesmethoden worden gebruikt.

Zo help je dyslectische kinderen.
Dyslectische kinderen vereisen een speciale aanpak | Bron: Pexels

Een dyslectisch kind is niet anders dan een ander kind. Ze kunnen op weg geholpen worden door een privéleraar die zich verplaatst in hun dyslexie.

Wanneer ze in de klas zitten, kunnen ze zich minder voelen dan de andere studenten vanwege hun moeilijkheden en zich kwetsbaar voelen tijdens de les. Het is in dat geval aan de leraar om geduld te hebben en ze te helpen lezen en schrijven zonder ze onder druk te zetten. Dyslectische studenten helpen hoeft niet uitdagend te zijn, maar het vereist wel een bepaald bewustzijn van bepaalde onderwijsmethoden.

Een dyslectisch kind heeft de neiging om de volgende symptomen te vertonen:

  • Problemen met onder andere het spraakvermogen
  • Taalproblemen
  • Moeilijkheden om zichzelf te organiseren in hun dagelijks leven
  • Gereduceerd auditief en visueel geheugen
  • Benedengemiddeld leesvermogen

Onderschat echter nooit het vermogen van een student om zich te kunnen aanpassen, of het nu gaat om natuurkunde, scheikunde of muziek. Een dyslectische student kan op dezelfde manier leren als andere studenten.

Dyslectische studenten die over alle benodigde leermiddelen beschikken, kunnen net zo snel leren als elke andere student. Dat gezegd hebbende, hebben ze soms een laag zelfvertrouwen en de leraar moet ervoor zorgen dat ze ondanks hun uitdagingen hetzelfde uit de lessen halen. Een leraar moet zich niet alleen concentreren wat ze fout doen. Bijles geven is een kunst.

Je moet werken met verschillende niveaus, verschillende persoonlijkheden en verschillende verwachtingen, vooral als een leraar een student met dyslexie lesgeeft. Van de basisschool tot het eindexamen is het de taak van een leraar om een ​​student te helpen vooruit te komen, ongeacht zijn of haar situatie.

Hoe Geef Je Leerlingen Met Autisme Les?

Autisme is een aandoening die gepaard gaat met veel algemene misvattingen. Veel mensen denken dat mensen met autisme in een luchtbel leven, geïsoleerd van anderen. Mensen met autisme kunnen echter net zo open en intelligent zijn als iedereen, en kunnen net als iedereen profiteren van bijles of studiebegeleiding. Van het helpen met huiswerk op de basisschool tot gitaarlessen, alles is mogelijk.

Help een autistisch kind zijn of haar energie kwijtraken
Kinderen met autisme hebben soms gewoon wat fysieke activiteit nodig | Bron: Pexels

Dit is de reden waarom docenten zich niet heel anders hoeven te gedragen. Natuurlijk zijn er verschillen die moeten worden benadrukt. Echter, studenten met autisme zijn niet per se moeilijker les te geven en ze zijn ook niet gemakkelijker om les te geven.

Terwijl mensen misschien denken dat een autistische student mogelijk niet in staat is om met anderen om te gaan, kunnen ze juist baat hebben bij interactie met andere studenten. Een privéleraar moet nooit denken dat een van zijn cursussen of lessen niet geschikt is voor mensen met autisme.

Als een bijlesdocent het meeste uit zijn of haar student wil halen, moeten ze hun student zien als het individu dat ze zijn en niet in termen van één specifieke conditie, maar eerder hun persoonlijkheid en capaciteiten. Net als elke andere student heeft een student met autisme zijn of haar eigen sterke en zwakke punten waarmee rekening moet worden gehouden als ze het meeste uit hun schooltijd willen halen.

Hoe Geef Je Studenten Met Dyspraxie Les?

Dyspraxie is een coördinatiestoornis die beweging en coördinatie beïnvloedt en taken zoals schrijven, aankleden of veters strikken heel moeilijk kan maken voor een student. Dit kan het onderwijs ook extra uitdagend maken voor een student. En daarom moet een ​​leraar precies weten hoe hij of zij een student met een dergelijke stoornis moet helpen.

Schrijven is een uitdaging voor studenten met dyspraxie.
Leerlingen met dyspraxie moeten gestimuleerd worden veel te schrijven | Bron: Pexels

Laten we niet vergeten dat een student met dyspraxie nog steeds een zeer getalenteerde student kan zijn. Ze worstelen gewoon met bepaalde zaken, zoals schrijven. Verder begrijpen ze lesstof meestal even goed als elke andere student. Alleen hun motorische vaardigheden worden beïnvloed, niet hun algemene intelligentie.

In feite heeft een dyspraxische student zijn of haar leraar nodig om er voor hen te zijn, of het nu hun Spaanse leraar, wiskundeleraar of een privéleraar is. Het is essentieel dat de leraar zijn lessen en activiteiten aanpast om met de student samen te werken. Het gaat er uiteindelijk allemaal om dat je de juiste pedagogische benadering hanteert.

Of een student nu dyslectisch, autistisch, dyspraxisch is of gewoon moeilijk leert, het is de taak van een docent om hen op maat gemaakte lessen te geven die hen helpen het meeste uit hun vaardigheden te halen, ondanks eventuele problemen. Hoewel het lesgeven niet altijd ontspannend is, is het altijd lonend.

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1e les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Joep

Enthousiaste en gedreven persoonlijkheid met oog voor detail waarbij ik dit zo goed mogelijk in mijn teksten implementeert. Ik probeer steeds een uniek invalshoek te vinden om ieder woord optimaal naar de lezer over te brengen. Passie voor talloze onderwerpen en stellig een grote liefhebber voor het fietsen!