Chemie studeren is een geweldige keuze. Talloze bedrijfstakken, vooral in de verwerkende industrie en de energiesector, zijn op zoek naar scheikundigen, en de huidige klimaatcrisis heeft de vraag naar deze geschoolde chemici op alle gebieden alleen maar doen toenemen.

De minimumvoorwaarde om een loopbaan in de chemie te beginnen is een bachelor in de chemie. De meeste grote universiteiten bieden zo'n diploma aan.

Voor een opleiding chemie kun je alvast terecht in universiteiten in Amsterdam, Utrecht, Nijmegen en Groningen.

Laten we dus eens kijken naar enkele mogelijke beroepen die je met een chemie diploma kunt uitoefenen. Hier lees je hoeveel je betaalt voor bijles chemie.

Ga op zoek naar privé-leraren chemie die binnen je budget vallen en zorg ervoor dat je de juiste kiest.

De beste leraren Chemie beschikbaar
Wassim
4,9
4,9 (12 reviews)
Wassim
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Maarten
5
5 (11 reviews)
Maarten
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jana
4,8
4,8 (4 reviews)
Jana
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lucas
5
5 (6 reviews)
Lucas
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mathias
5
5 (6 reviews)
Mathias
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Eda
Eda
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jente
5
5 (10 reviews)
Jente
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marie
Marie
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Wassim
4,9
4,9 (12 reviews)
Wassim
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Maarten
5
5 (11 reviews)
Maarten
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jana
4,8
4,8 (4 reviews)
Jana
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lucas
5
5 (6 reviews)
Lucas
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mathias
5
5 (6 reviews)
Mathias
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Eda
Eda
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jente
5
5 (10 reviews)
Jente
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marie
Marie
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Wat leer je in een cursus chemie?

De toelatingsprocedure kan een hele uitdaging zijn, maar als je er doorheen bent gekomen betekent dat alle voorbereiding en extra bijles hun vruchten hebben afgeworpen.

Tijdens je opleiding chemie zal je leerplan waarschijnlijk beginnen met de kernmodules waarin de grondbeginselen worden uiteengezet, zoals het verschil tussen organische en anorganische chemie, de fysische krachten en bindingen die alle bestaande materie beheersen, en hoe wetenschappers de reactie van een element kunnen voorspellen op basis van zijn atomaire samenstelling.

Als chemie student moet je concepten doorgronden als de kwantummechanica, die het gedrag van alle moleculen in het heelal verklaart. Sommige cursussen zullen ook achtergrondinformatie bevatten over de geschiedenis en filosofie van de wetenschap.

Chemie is een zeer praktijkgerichte studie, waarbij je veel tijd in laboratoria doorbrengt en nauwgezet experimenten met ingewikkelde technieken moet uitvoeren.

Hoe verder je in je chemie studie komt, hoe groter de kans dat je open experimenten uitvoert waarbij je verschillende laboratoriummethoden en -technieken moet gebruiken om bepaalde chemie problemen op te lossen.

Om dit te doen moeten de leerlingen allerlei analysetechnieken onder de knie krijgen, gaande van spectroscopie (dat bestaat uit de analyse van de wisselwerking tussen materie en elektromagnetische straling, meestal licht) tot chromatografie (dat bestaat uit de scheiding van chemische verbindingen op basis van hun fysische eigenschappen).

Naarmate je vordert in je studie, moet je wellicht een keuze maken voor meer gespecialiseerde richtingen, zoals chemische technologie, farmacologie, nanotechnologie of elektrochemie.

Afhankelijk van je interesses en je toekomstige loopbaan kun je ook keuzevakken volgen of je toeleggen op een specifieker vakgebied, zoals moleculaire biochemie, farmaceutische chemie, biomedische techniek of milieuchemie.

Voor elke opleiding moet je ook een stage doen, waarbij je bijvoorbeeld een onderzoeksproject moet opzetten dat een semester of langer duurt. Ontdek hier de 10 beste redenen om chemie te studeren.

Een stortplaats met afval aan een strand
Plastic is één van de kernproducten van de chemische industrie. De overvloed aan plastic afval en het slechte beheer ervan hebben echter grote vervuilingsproblemen veroorzaakt. (Bron: Unsplash.com)

Bescherm de planeet en word een milieuactivist

Als milieuchemicus is je voornaamste taak om te kijken wat er in de lucht, het water en de bodem aanwezig is, te onderzoeken hoe chemische stoffen in ons milieu terechtkomen, welk effect deze verontreiniging kan hebben en hoe de menselijke activiteiten van invloed zijn op de planeet.

Je zult de bron en de omvang van lucht-, bodem- of waterverontreiniging en besmetting moeten nagaan, vooral als het gaat om chemische verbindingen die een gevaar kunnen vormen voor de volksgezondheid. Verder moet je ook duurzaamheid, natuurbehoud en -bescherming stimuleren door milieuvriendelijke initiatieven te ontwikkelen of te steunen.

Zoals de meeste beroepen in de chemie, zijn milieudeskundigen erg praktijkgericht en zul je hoogstwaarschijnlijk ter plaatse monsters moeten nemen en analyses uitvoeren, vooral bij een milieucrisis zoals een olievervuiling of grondwaterverontreiniging.

Je zult echter ook de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en de wetten van de plaatselijke of nationale overheden in acht moeten nemen. Bovendien werken milieuchemici op het raakvlak van allerlei verschillende wetenschappen, zoals biologie, geologie, ecologie, sedimentologie, mineralogie, genetica, bodem- en waterchemie, hydrologie, toxicologie, wiskunde en techniek.

De meeste milieuchemici en -technici werken voor nationale of plaatselijke overheden, of in particuliere adviesbureaus. Als ze in de publieke sector werken, verdienen ecologische chemici gemiddeld 27.000 euro per jaar, maar dit kan al snel oplopen tot meer dan 40.000 euro als je in particuliere sector terecht komt.

De klimaatcrisis heeft trouwens geleid tot een massale vraag naar scheikundigen die gespecialiseerd zijn in milieukwesties, wat in de komende jaren ongetwijfeld zijn weerslag zal hebben op hun salaris. Lees hier hoe je een goede leraar chemie vindt.

Een fabriek stoot vervuilende gassen uit
De vervuiling is één van de belangrijkste uitdagingen voor nieuwe scheikundigen. Als je die kunt verminderen, zou dat zelfs de planeet kunnen redden. (Bron: Unsplash.com)
De beste leraren Chemie beschikbaar
Wassim
4,9
4,9 (12 reviews)
Wassim
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Maarten
5
5 (11 reviews)
Maarten
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jana
4,8
4,8 (4 reviews)
Jana
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lucas
5
5 (6 reviews)
Lucas
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mathias
5
5 (6 reviews)
Mathias
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Eda
Eda
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jente
5
5 (10 reviews)
Jente
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marie
Marie
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Wassim
4,9
4,9 (12 reviews)
Wassim
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Maarten
5
5 (11 reviews)
Maarten
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jana
4,8
4,8 (4 reviews)
Jana
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lucas
5
5 (6 reviews)
Lucas
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mathias
5
5 (6 reviews)
Mathias
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Eda
Eda
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jente
5
5 (10 reviews)
Jente
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marie
Marie
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Los misdaden op en red levens, word toxicoloog

De grens tussen forensische chemie en toxicologie is erg vaag, en de vereiste kwalificaties voor beide functies lijken ook sterk op elkaar.

Als forensisch chemicus analyseer je fysiek bewijsmateriaal en monsters die door de ordediensten worden aangeleverd om misdaden op te lossen. Dit beroep werd door series als CSI, Dexter of Bones in de schijnwerpers gezet, waardoor forensische wetenschap een trendy studierichting is geworden. Daarom is het nu heel wat moeilijker om een bepaalde opleiding te beginnen, of om een baan te vinden als je eenmaal afgestudeerd bent.

Aan de andere kant zullen toxicologen niet snel zonder werk komen te zitten. Als toxicoloog heb je vooral de taak om de veiligheid en de biologische effecten van geneesmiddelen, chemicaliën, agentia en andere stoffen op levende organismen te bestuderen. Ook hier is dit vakgebied multidisciplinair en zul je dus ook vertrouwd moeten zijn met andere wetenschappen zoals biologie, biochemie of organische chemie.

Het is niet zo glamoureus als criminele forensische wetenschap, maar je helpt er wel levens mee redden.

Een gave baan is maar één van de redenen om chemie te gaan studeren.

Ook hier biedt de publieke sector minder aantrekkelijke salarissen dan de particuliere industrie. Het aanvangssalaris van toxicologen die in de analytische toxicologie werken begint doorgaan bij ongeveer 28.000 euro. Afhankelijk van de chemiesector waarin je werkzaam bent, variëren de startsalarissen voor toxicologen van ongeveer 20.000 tot 30.000 euro. Het loon voor hoogopgeleide toxicologen kan echter oplopen tot 75.000 euro en meer.

Op het kruispunt tussen chemie en biologie: Biotechnologie

Als je geïnteresseerd bent in zowel biologie als chemie hoef je niet langer te kiezen, maar kun je je specialiseren in biotechnologie.

Dit gebied omvat de studie en het gebruik van levende organismen of cellen om bruikbare producten te vervaardigen. Ook al klinkt de term biotech misschien groots en futuristisch, toch maakt de mensheid al duizenden jaren gebruik van biotechnologische processen. Men vond bijvoorbeeld al sporen van bierproductie die dateren van meer dan 10.000 jaar geleden. Ook de wijn- en kaasmakerij waren voorlopers van de huidige biotech industrie.

Het is pas vrij recent dat we beseften wat er achter sommige van onze favoriete gerechten en dranken schuilging en gaandeweg, naarmate alchemie overging in chemie, ontwikkelde de biotechnologie zich tot een volwaardig vakgebied.

Vandaag biedt de biotechnologische industrie de mogelijkheid om nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen, de voeding te verbeteren, de landbouw vooruit te helpen en het milieu te beschermen. Een van de eerste doorbraken in de biotechnologie was de industriële productie van insuline, dat nodig is om miljoenen diabetici te behandelen.

Een chemisch experiment in een laboratorium
Scheikundigen zijn innoverend en komen steeds op nieuwe ideeën om prangende problemen op te lossen of nieuwe producten te creëren. (Bron: Unsplash.com)

Word een chemisch ingenieur

De taak van een chemisch ingenieur is het zoeken naar manieren om chemische reacties die in de natuur voorkomen of in laboratoria ontwikkeld worden, om te zetten in praktische toepassingen voor de productie van chemicaliën of verbindingen in grootschalige industrieën.

Een chemisch ingenieur werkt gewoonlijk aan de optimalisatie van deze processen, hetzij door ze kosten- of energie-efficiënter te maken, hetzij door ze minder milieubelastend te maken. De laatste jaren zijn biologie en vooral biotechnologie een steeds grotere rol gaan spelen in de chemische technologie. De belangrijkste grondslagen van het vakgebied blijven echter chemie, wiskunde en natuurkunde.

Veel verschillende sectoren werken met chemische ingenieurs, van de lucht- en ruimtevaart en de auto-industrie tot milieu- en medische bedrijven. Nu de kosten van fossiele brandstoffen stijgen en de aarde de laatste decennia steeds warmer wordt, spelen scheikundig ingenieurs een steeds grotere rol bij de vergroening van zeer vervuilende industrieën, zoals de mode- of de auto-industrie.

Sommige uitdagingen waarmee scheikundig ingenieurs de komende jaren geconfronteerd zullen worden zijn onder andere de verlaging van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer, zodat de gevolgen van menselijke activiteiten getemperd kunnen worden. Er zullen ook nieuwe, niet-vervuilende en hernieuwbare brandstoffen moeten worden ontwikkeld.

Een ander groot probleem is de decennialange opeenhoping van niet-gerecycleerde kunststoffen die onze oceanen vervuilen, vervolgens hun weg vinden naar ons voedsel en dus ook schadelijk zijn voor onze gezondheid. Chemische ingenieurs, die de oorzaak zijn van de opleving van kunststoffen na WO II, zullen nieuwe manieren moeten vinden om kunststoffen te recyclen en te hergebruiken. Ze moeten ofwel omgezet worden in andere stoffen, of er moeten plastic-etende bacteriën ontwikkeld worden. Dit zijn enkele van de innovaties die onze planeet zouden kunnen redden.

Chemisch ingenieurs komen uit verschillende achtergronden; meestal hebben ze echter een diploma biochemie. Ontdek hoe je een goede leraar chemie kiest.

Als je eenmaal met succes bent afgestudeerd, behoort dit beroep tot de beste betaalde loopbanen in de chemie.

Een luchtfoto van een vervuilende fabriek in het landschap.
Chemisch ingenieurs zijn onze beste kans om de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer te verlagen. (Bron: Unsplash.com)

Wat doe je na een bachelor in chemie?

Als je je bachelordiploma hebt gehaald, betekent dat niet per se dat je studie voorbij is. Integendeel, veel afgestudeerden in de chemie besluiten vaak om verder te studeren en beginnen dan aan een master, vaak gevolgd door een doctoraat in de natuurwetenschappen. Dit hangt natuurlijk allemaal af van je carrièredoelen.

Als je ervoor kiest om je kennis te verruimen in één van de disciplines die je tijdens je studie bestudeerde (organische, anorganische, fysische of analytische chemie), betekent dat vaak dat je je carrière aan onderzoek of aan de academische wereld zult wijden.

Chemie omvat echter nog veel meer vakgebieden, vooral in de toegepaste chemie, zoals bijvoorbeeld fysische chemie, computationele biochemie, nanotechnologie, forensisch onderzoek of biomoleculaire chemie. Sommige werkgevers hechten dan ook veel waarde aan zo'n gespecialiseerde kwalificatie en stemmen je verloning daarop af.

Welke vakken je ook kiest voor je opleiding chemie, als je je diploma eenmaal hebt gehaald, kun je gelijk welk carrièrepad kiezen, van advies geven aan internationale chemische bedrijven over hoe ze het milieu moeten beschermen tot zelfstandig onderzoek doen of een universitaire afdeling leiden. Ontdek hier alles over bijles chemie.

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1e les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Joep

Enthousiaste en gedreven persoonlijkheid met oog voor detail waarbij ik dit zo goed mogelijk in mijn teksten implementeert. Ik probeer steeds een uniek invalshoek te vinden om ieder woord optimaal naar de lezer over te brengen. Passie voor talloze onderwerpen en stellig een grote liefhebber voor het fietsen!