"Het is belangrijk voor ons allemaal om te waarderen waar we vandaan komen en hoe die geschiedenis ons echt heeft gevormd op manieren die we misschien niet begrijpen." - Sonia Sotomayor

Of we het nu leuk vinden of niet, de geschiedenis bepaalt onze manier van leven en onze cultuur. De belangrijkste momenten die zich in het verleden hebben voorgedaan, zijn van invloed op de economie, taal, houding en sociale impact van een land (cursus Nederlands).

Elke geografische locatie op deze planeet is negatief en positief beïnvloed door de geschiedenis.

Er zijn momenten waarop dappere, gepassioneerde en baanbrekende individuen opgestaan ​​zijn, een verschil hebben gemaakt en de wereld voor altijd hebben veranderd. Sommige van deze mensen hebben hun leven doorgebracht met vechten voor het grotere welzijn van anderen. Aan de andere kant van het spectrum, zijn er mensen die plezier hebben gevonden in het veroorzaken van genocide, raciale verdeeldheid en armoede voor hun onderdanen.

Na Wereldoorlogen zijn sommige landen boven de as verrezen en zijn ze overwinnend en beter geworden, terwijl anderen jarenlang hebben gestreden om hetzelfde niveau te bereiken als voorheen.

Wat onze situatie ook is, we zijn beïnvloed door de beslissingen van onvolmaakte mannen die aan de macht zijn.

Superprof is hier om de cruciale momenten in de geschiedenis te analyseren die Nederland tot het huidige land hebben gemaakt. Overstromingen, religieuze bekering, onafhankelijkheid, financiële welvaart en twee wereldoorlogen hebben het Nederlandse land met de huidige 17.334 miljoen inwoners in de loop van de jaren positief en negatief beïnvloed.

Op zoek naar Nederlandse les? Superprof biedt je vandaag nog de oplossing om privéles te volgen.

De beste leraren Nederlands NT2 beschikbaar
Renata
5
5 (3 reviews)
Renata
26€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Saar
5
5 (4 reviews)
Saar
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Femke
5
5 (2 reviews)
Femke
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Nikolas
5
5 (5 reviews)
Nikolas
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Sofia
Sofia
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Anouk
Anouk
10€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ellaya
Ellaya
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jos
Jos
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Renata
5
5 (3 reviews)
Renata
26€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Saar
5
5 (4 reviews)
Saar
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Femke
5
5 (2 reviews)
Femke
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Nikolas
5
5 (5 reviews)
Nikolas
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Sofia
Sofia
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Anouk
Anouk
10€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ellaya
Ellaya
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jos
Jos
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

De Nederlanden onder de Macht van Spanje en de Tachtigjarige Oorlog

In de 15e eeuw was Amsterdam gegroeid en werd een belangrijke handelshaven voor graan. Nederland produceerde graan voor consumptie in de grote steden van België, Frankrijk en Engeland. Deze handel was in deze periode van vitaal belang voor de welvaart.

In het begin van de 16e eeuw, in 1506, volgde Karel V zijn vader op en werd koning van Spanje, heerser over de Lage Landen en van het Heilige Roomse Rijk. Zijn tante, Margaretha van Oostenrijk, was buitengewoon politiek op de hoogte en toen Karel V terugkeerde naar Spanje, regeerde ze over het grondgebied van Nederland.

Tijdens zijn jeugd reisde Karel V veel, met als doel meer territorium te veroveren en een groter imperium te creëren. Hij breidde de Lage Landen uit met vier extra gebieden, de Zeventien Provinciën genaamd. Gedurende zijn hele leven voerde Karel V voortdurend oorlog met Frankrijk, wat logisch was vanwege het feit dat alle Zeventien Provinciën grensden aan Frankrijk. Terwijl hij in Spanje was, stuurde hij ook legers om te vechten tegen het Ottomaanse Rijk.

Op zoek naar een online Nederlands cursus? Zoek niet langer, Superprof biedt je de oplossing. Boek vandaag nog je privéles.

Karel V vervolgde meedogenloos Protestanten en velen werden verbrand op de brandstapel.

Na Karel V werd de macht over de Zeventien Provinciën of Lage Landen in 1556 doorgegeven aan koning Filips II van Spanje en elf jaar later werd de hertog van Alba de bewaker van Nederland.

Na de benoeming van de hertog van Alba in 1568, begon Willem I, Prins van Oranje een opstand tegen de Zeventien Provinciën en hun Spaanse regering en begon de Tachtigjarige Oorlog (Dutch Revolt). Vanwege de revolutionaire ideeën van Willem van Oranje, verklaarde de hertog van Alba hem vogelvrij.

Er waren veel factoren die bijdroegen aan deze oorlog of opstand, maar religie speelde een grote rol. Onder Spaans gezag was er een strikt beleid voor religieuze uniformiteit binnen de Katholieke Kerk. Protestanten waren in het verleden zwaar onderdrukt en in de jaren voorafgaand aan de Tachtigjarige Oorlog werden veel protestantse overheersingen populair bij nieuwe volgelingen.

De oorlog duurde jarenlang en in 1576 verenigden de Zeventien Nederlandse Provinciën zich in de Pacificatie van Gent, gecreëerd om de vrede te bewaren.

In 1579 werd het Verdrag van Utrecht ondertekend waarbij het noordelijke deel van de Zeventien Provinciën overeenkwam om elkaar te steunen bij de verdediging van het Spaanse leger. Dit verdrag staat alom bekend als de start van de Republiek. In 1581 verklaarden de Nederlanders hun officiële onafhankelijkheid van Spanje.

Al deze belangrijke data, verdragen en veldslagen leidden ertoe dat Nederland zijn eigen republiek werd.

Een replica van een Nederlands VOC schip
Een nagebouwd Nederlands VOC schip ligt in Amsterdam ǀ Visualhunt - baka_neko_baka

De Nederlandse Republiek der Zeven Provinciën

Na hun onafhankelijkheid kon geen bevredigende koning gevonden worden, dus werd er een Republiek der Zeven Provinciën met hun eigen autonome regeringen gevormd. De provincies die een confederatie vormden, waren Holland, Zeeland, Groningen, Friesland, Utrecht, Overijssel en Gelderland. De Staten-Generaal was gevestigd in Den Haag met vertegenwoordigers van elk van de Zeven Provinciën die zich daar bevonden.

Hoewel Nederlanders in 1581 hun onafhankelijkheid van Spanje erkenden, duurde het jaren voordat de Spanjaarden dit feit accepteerden. In 1648, na de ondertekening van het Vredesverdrag van Münster, erkende Spanje eindelijk de Nederlandse onafhankelijkheid na vele jaren van vechten.

De Vrede van Münster was een zeer belangrijk verdrag en de officiële erkenning van de Republiek, die de Dertigjarige Oorlog en de Tachtigjarige Oorlog beëindigde en soms wordt gezien als de start van de Nederlandse Gouden Eeuw.

Tijdens de Nederlandse Gouden Eeuw, die het grootste deel van de tweede helft van de 17e eeuw besloeg, werd het Nederlandse rijk een belangrijke economische macht in Europa naast Portugal, Spanje, Frankrijk en Engeland. Kunsten en Wetenschappen uit de Republiek werden over de hele wereld geprezen.

In 1650 bezat het Nederlandse rijk meer dan 16.000 koopvaardijschepen die werden gebruikt om handelsposten en koloniën over de hele wereld te vestigen. De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) en de West-Indische Compagnie (WOC) vestigden handelsposten in Noord-Amerika in het zuidelijke deel van Manhattan, in Zuid-Afrika, in de Zuid-Amerikaanse landen Guyana en Suriname, in Nederlands-Indië (nu Indonesië) en een kolonie in Japan, Dejima.

Nederland Staat Algemeen Bekend als het Eerste Kapitalistische Land ter Wereld.

De tulpenmanie in Nederland wordt nu gezien als metafoor voor een economische zeepbel
In 1636 ontstond er een tulpenmanie in Nederland ǀ Visualhunt

Amsterdam was de rijkste handelsstad geworden en er waren veel economische fenomenen die over de hele wereld bekend werden. De Tulpenmanie in 1636 en 1637 wordt geregistreerd als zijnde de eerste speculatieve zeepbel. De prijs van pas geïntroduceerde tulpenbollen bereikte zeer hoge prijzen en stortte vervolgens het jaar daarop in. De tulpenmanie werd meer een sociaaleconomisch fenomeen dan een economische crisis.

Op het hoogtepunt van de tulpenmanie werden bijvoorbeeld sommige bollen voor tien keer meer verkocht dan het jaarinkomen van een vakman! De term wordt nu gebruikt als een metafoor om elke vorm van economische zeepbel te beschrijven.

Een ander sleuteljaar in deze periode was 1672 en stond bekend als het Rampjaar of ‘Disaster Year toen de Republiek tegelijkertijd werd aangevallen door de Fransen, Engelsen en de prins-bisschoppen Bernhard von Galen van Münster en Maximiliaan Hendrik van Beieren. De legers van de indringers veroverden snel delen van de Republiek door het grootste deel van het Nederlandse leger te verslaan.

De gebroeders De Witt kregen de schuld van dit vreselijke moment in de geschiedenis en werden gelyncht in Den Haag. Geen van de moordenaars werd ooit veroordeeld en het wordt verondersteld te zijn aangemoedigd door Prins Willem van Oranje.

De Wereldoorlogen

Veel belangrijke momenten in de Nederlandse geschiedenis vonden plaats tijdens de Eerste (1914-1918) en Tweede (1939-1945) Wereldoorlog.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog kon Nederland neutraal blijven, vooral omdat de invoer van goederen door Nederland cruciaal bleek te zijn voor het Duitse overleven tijdens de oorlog.

Er was veel verdeeldheid in het Koninklijk Huis vanwege het feit dat koningin Wilhemina privé sympathiseerde met België en Frankrijk en haar echtgenoot, de Duitse prins-gemaal Hertog Heinrich von Mecklenburg-Schwerin, pro-Duits was in zijn openbare en privéleven.

Veel krijgsgevangenen werden naar Nederland verbannen tijdens de Eerste Wereldoorlog, zoals keizer Wilhelm II van Duitsland.

Vanwege de geografische locatie van Nederland was het een broeinest voor spionage. Veel spionageagentschappen hadden functionarissen in het land omdat het gemakkelijk was om vrij door heel Nederland te reizen. Mata Hari, een opmerkelijke publieke figuur en exotische danseres, werd beschuldigd van spionage voor de Duitsers en werd in 1917 door een vuurpeloton geëxecuteerd.

Was deze beroemde danseres wel of niet schuldig aan spionage?
De Nederlandse Mata Hari werd verdacht van spionage en gefusilleerd ǀ Visualhunt - janwillemsen

Nederland heeft in de Tweede Wereldoorlog veel infrastructurele schade opgelopen. Net als in de Eerste Wereldoorlog beweerden de Nederlanders dat ze gedurende de hele Tweede Wereldoorlog neutraal zouden zijn. Niettemin gaf Adolf Hitler toestemming voor de bomaanslag op Rotterdam, die de stad in puin legde. Een dag na het bombardement op Rotterdam (‘Rotterdam Blitz’) gaf de Nederlandse regering zich over en zocht haar toevlucht in Londen, waardoor Nederland in de oorlog onder controle van Duitsland werd gehouden.

Tijdens de Duitse bezetting werden organisaties die zich niet bij de Nazi's aansloten geëlimineerd. Hitler was een groot voorstander van het Nederlandse volk dat door hem werd beschouwd als onderdeel van het Arische ras.

Tijdens de Duitse bezetting werden Joden die in Nederland woonden vervolgd en meer dan 100.000 werden naar concentratiekampen gestuurd. Jonge mannen werden aangemoedigd om in de oorlog voor het Duitse leger te vechten.

Dutch course Eindhoven

De Japanners bezette gedurende de oorlog het Nederlandse West-Indië (Indonesië) en zetten een aantal van de Nederlanders en mensen van een gemengd ras gevangen in kampen onder verschrikkelijke omstandigheden.

In 1944 en 1945 was het Eerste Canadese leger verantwoordelijk voor de bevrijding van Nederland.

Naoorlogse Dagen en de Dag van Vandaag

Na de Tweede Wereldoorlog bleven de economie en de infrastructuur in Nederland achter. Er was herbouw nodig om het nieuwe Nederland te creëren dat vergelijkbaar zou zijn met het oude.

Ondanks het hoge geboortecijfer was de werkloosheid laag en groeide de economie in hoog tempo, wat een ongekende financiële groei veroorzaakte. Een groot deel van de hulp bij de wederopbouw kwam uit de Verenigde Staten, met minister George Marshall die West-Europa voorzag van middelen, goederen, grondstoffen en verse producten om te helpen bij het herstel.

Van 1948 tot 1958 was de Nederlandse regering een coalitie van katholieke en sociaal-democratische partijen. Premier Willem Drees moedigde iedereen aan om deel te nemen en een verandering tot stand te brengen. De lonen stegen niet veel en dit gaf Nederland een voorsprong op de concurrentie in vergelijking met andere West-Europese landen.

Nederlands leren voor anderstaligen online

Dit stimuleerde de immigratie vanuit andere Europese landen, zoals Spanje en Italië. Immigranten uit andere landen, zoals Turkije en Marokko, hebben ertoe geleid dat Nederland een multiculturele en tolerante samenleving is geworden.

Drees creëerde veel sociale programma's om te zorgen voor de basisbehoeften van Nederlandse burgers, zoals een regulier pensioen voor senioren. De regeringen die Drees volgden, introduceerden kinderondersteuning en sociale zekerheid, waardoor burgers meer op de staat vertrouwden dan op liefdadigheidsinstellingen en particuliere organisaties.

De bovengenoemde sociale programma's hebben ertoe geleid dat Nederland een van de gelukkigste en meest welvarende landen ter wereld is geworden.

De strijd die deze vrouwen voerde hebben Nederland veranderd
In de jaren 60 en 70 streden de Nederlandse vrouwen voor gelijke rechten en controle over hun eigen lichaam ǀ Visualhunt

In de jaren zestig en zeventig waren er veel sociale veranderingen bevochten door jongeren en studenten. Mannen en vrouwen streden voor gelijke rechten, betaling en legale abortus. Archaïsche tradities werden door de regering in de steek gelaten, de traditionele moraal werd terzijde gezet en sociale veranderingen op onderwerpen als milieukwesties, drugsgebruik en seksualiteit werden naar voren geschoven.

Met de bovengenoemde sociale veranderingen die door de overheid werden geaccepteerd, heeft Nederland bewezen een uiterst vooruitstrevende en sociaal tolerante samenleving te zijn.

Niettemin werden de jaren 2000 gekenmerkt door de moord op twee publieke figuren die hun platform gebruikten om hun mening te geven over controversiële onderwerpen. Pim Fortuyn, die een zeer strikt immigratiebeleid had, werd op 6 mei 2002 door Volkert van der Graaf, een dierenrechtenactivist, vermoord. Hij vermoordde Fortuyn om te voorkomen dat hij moslims als 'zondebokken' zou gebruiken.

De tweede politieke moord in de 21ste eeuw trof regisseur Theo Van Gogh. Hij werd vermoord door een Nederlands-Marokkaanse islamitische extremist na het uitbrengen van een korte film (Submission), die kritiek had op de behandeling van vrouwen in de islamitische cultuur. Deze moord leidde tot een debat over islamitische extremisten die in Nederland woonden en een over-tolerant immigratiebeleid.

Nederland heeft, net als veel andere Europese landen, een eeuwenlange rijke cultuur met veel gedenkwaardige gebeurtenissen die de Nederlandse samenleving vorm hebben gegeven. Leren over andere landen en culturen is een geweldige manier om andere mensen en verschillende manieren van denken te accepteren. We kunnen allemaal veel van elkaar leren.

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1ste les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Joep