"De meningen verschillen over de vraag of een gouden eeuw iets is dat je kunt ervaren terwijl het gebeurt of dat het alleen maar op reflectie neerkomt... Hoe groots en voorspoedig en gedenkwaardig de tijd waarin je leeft ook mag zijn, de grootsheid ervan is onvermijdelijk bevlekt door de onophoudelijke grauwheid van het heden." -Russell Shorto

Er zijn bepaalde momenten en perioden in de geschiedenis die opvallen. Als mensen hebben we de neiging om geschiedenis te bestuderen en met nieuwsgierigheid en nostalgie terug te blikken op het verleden.

We kunnen nadenken over een bepaalde periode en wensen dat we terug konden gaan om het onze realiteit te maken. We willen in wezen aan ons saaie heden ontsnappen om een ​​nieuw leven te beginnen in een betoverende periode uit het verleden.

Of we in vervoering raken door de Belle Epoque in Parijs, de grootsheid van het Oude Rome, de creativiteit van de Italiaanse Renaissance, de welvaart van de Nederlandse Gouden Eeuw of de vrijheid en sociale veranderingen in de tegencultuur van de jaren 60 in Amerika; dagdromen over het verleden heeft invloed op alle levende mensen.

Sommigen denken misschien dat een leven in het verleden veel interessanter, leuker en beter is dan hun heden.

Superprof is hier om de glorie van de momenten, cultuur en wetenschappelijke vooruitgang die de Nederlandse Gouden Eeuw vormden te analyseren (nt2 opleiding).

Op zoek naar Nederlandse les met een privéleraar? Superprof biedt je vandaag nog de oplossing.

De beste leraren Nederlands NT2 beschikbaar
Renata
5
5 (3 reviews)
Renata
26€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Saar
5
5 (4 reviews)
Saar
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Femke
5
5 (2 reviews)
Femke
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Nikolas
5
5 (5 reviews)
Nikolas
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Sofia
Sofia
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Anouk
Anouk
10€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ellaya
Ellaya
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jos
Jos
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Renata
5
5 (3 reviews)
Renata
26€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Saar
5
5 (4 reviews)
Saar
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Femke
5
5 (2 reviews)
Femke
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Nikolas
5
5 (5 reviews)
Nikolas
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Sofia
Sofia
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Anouk
Anouk
10€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ellaya
Ellaya
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jos
Jos
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Het Begin van de Gouden Eeuw

Handel was de voornaamste inkomstenbron tijdens de Gouden Eeuw
Veel schilderijen in de Gouden Eeuw hebben schepen en handel als onderwerp ǀ Visualhunt

De Gouden Eeuw verwijst naar een periode in Nederland die het grootste gedeelte van de 17e eeuw duurde. Gedurende deze periode waren de Nederlandse kunst, handel, wetenschap en leger de beste ter wereld.

Het was een tijd nadat Nederland zich losmaakte van de Spanjaarden en zich onafhankelijk verklaarde. Zonder de controle van Spanje konden de Nederlanders economisch gedijen en zich artistiek uitdrukken.

Er zijn veel redenen, oorlogen en momenten in de geschiedenis die hebben geleid tot de start van de Nederlandse Gouden Eeuw. Religie speelde in deze periode een grote rol.

Nadat Nederland zijn onafhankelijkheid had uitgesproken en erkent door de Spaanse regering, ontstond er veel strijd tussen de protestanten en de katholieken. Na de val van Antwerpen in 1584 werd de protestants gedomineerde Nederlandse opstand gedwongen zich over te geven aan de Spaanse strijdkrachten.

Deze gebeurtenis die deel uitmaakte van de Tachtigjarige Oorlog, verplichtte protestanten om het Habsburgse grondgebied binnen vier jaar te verlaten als ze niet bereid waren zich tot het katholicisme te bekeren. Veel van de protestanten trokken naar het noorden richting Amsterdam, dat de hoofdstad van de Republiek werd, op zoek naar werk om een ​​nieuw leven te beginnen. Verschillende mensen die het katholieke geloof aanhingen verhuisden naar het zuiden waar ze meer geaccepteerd zouden worden.

Terwijl de handel in Amsterdam in het noorden in deze periode begon te bloeien, leed Antwerpen in het zuiden onder het feit dat de Nederlanders de rivier De Schelde blokkeerden.

De protestanten die in deze periode naar Amsterdam verhuisden, waren zeer bekwame ambachtslieden en handelaars met veel ervaring. Hun werkethiek en eerdere ervaringen droegen ertoe bij dat Amsterdam tegen 1630 een van de belangrijkste havens en commerciële centra ter wereld werd.

Immigratie van Europese burgers werd steeds populairder in Nederland als gevolg van religieuze vervolging in andere Europese landen. De infrastructuur en kanalen die in deze periode werden gebouwd, waren grotendeels te danken aan hardwerkende immigranten.

De uitvinding van de zaagmolen aangedreven door de wind was een ingenieuze manier om een ​​goedkope energiebron te gebruiken om schepen te bouwen die de internationale handel zouden aanmoedigen en een sterkere militaire aanwezigheid zouden opbouwen om toekomstige aanvallen te voorkomen.

De verdere welvaart ervaren tijdens de Nederlandse Gouden Eeuw wordt bijgedragen door de handel met het Verre Oosten. Nederlanders werden extreem dominant in de wereldhandel en dit leidde in 1602 tot de oprichting van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), die over de hele wereld exporteerde en importeerde. Dit was een grote stap voorwaarts voor Nederland, aangezien dit de eerste multinationale onderneming op de planeet werd.

De Verenigde Oost-Indische Compagnie werd gefinancierd door aandelen van de allereerste moderne effectenbeurs.

Met de VOC waren de Nederlanders erop gericht naar buiten te kijken en handelsrelaties te creëren die zouden resulteren in grote winsten. Het bedrijf heeft de handel met Azië gemonopoliseerd en werd 's werelds grootste commerciële onderneming in de 17e eeuw.

Veel historici wijzen de geografische locatie van de Nederlandse Republiek aan als een reden voor zijn rijkdom in deze periode. De steden Lissabon en Sevilla waren te ver weg om te handelen met de Baltische havens. Daarom profiteerde Nederland van zijn locatie, halverwege tussen de Golf van Biskaje en de Oostzee, en handel te drijven met degenen die in dat gebied woonden.

De steden van Holland zoals Rotterdam hadden grote havens die perfect waren om te handel te drijven. Dit feit maakte dat Nederlanders een extreem aandeel hadden in de hoeveelheid Europese scheepvaarttonnage; goed voor meer dan de helft in deze periode.

Kunst en Cultuur uit de Gouden Eeuw

Dit schilderij is wereldberoemd
'Meisje met de parel' is een van de beroemdste schilderijen van Johannes Vermeer ǀ Visualhunt - mutovkin

Kunst werd onmisbaar tijdens de Nederlandse Gouden Eeuw. Internationale consumenten waren niet alleen geïnteresseerd in goederen, maar ze wilden ook een schilderij van een Nederlandse kunstenaar dat boven hun open haard hing.

Iedereen in deze periode had op zijn minst enige belangstelling voor kunst. Zelfs de lagere klassen van de maatschappij genoten van de fijnere dingen in het leven en hadden schilderijen in hun huizen. In tegenstelling tot veel van de kunst in de 17e eeuw, was de Nederlandse kunst niet erg religieus. Nederland was vrijgekomen van Spanje en van het katholicisme, daarom hadden schilderijen andere thema's en betekenissen. Seculiere onderwerpen kwamen op en werden populairder.

Het Amsterdam van de zeventiende eeuw was zeer tolerant ten opzichte van andere godsdiensten, culturen en artistieke expressie. Iedereen was vrij om zonder oordeel creatief te zijn en het was een plek waar schilders, beeldhouwers en andere kunstenaars een verschil maakten.

Er werd gesproken over beroemde Nederlandse kunstenaars tijdens de kunstgeschiedenislessen. Kunstenaars zoals Rembrandt schilderde hun beste kunstwerken tijdens de periode van de Nederlandse Gouden.

Er waren veel soorten schilderijen in deze periode en kunstenaars zouden hun hele artistieke carrière besteden aan een bepaald genre van het werk, zoals landschappen, portretten, stillevens, zeegezichten of een subtype van deze genres. Nederlandse schilderijen tijdens de Gouden Eeuw zijn meestal opgenomen in de Barokperiode.

Wat is de Barokperiode?

De Barokperiode overspant de 17e eeuw en het was de reactie van de katholieke kerk op kritiek van de protestanten. Degenen met het protestantse geloof bekritiseerden de katholieken om een ​​superieure autoriteit van de bijbel en een rechtvaardiging voor het geloof alleen. De katholieken vochten terug met behulp van kunst om een ​​kracht en hernieuwd enthousiasme voor hun leer te creëren. Ze instrueerden analfabetische leden door het hebben van grootse en directe schilderijen over eenvoudige lessen uit de bijbel gemaakt door kunstenaars.

Rembrandt is meer algemeen bekend om zijn portretten dan om zijn religieuze of Barokke schilderijen. Niettemin schilderde hij enkele schilderijen die typerend waren voor de Barokperiode met intense kleuren, directe thema's en emotioneel intens.

Het is echter belangrijk om op te merken dat, hoewel veel Nederlandse schilderijen tijdens de Gouden Eeuw een aantal kenmerken van de Barok deelden, verschillende niet de typische idealen van de Barokke kunst in zich hadden.

De 'hiërarchie van genres' bracht veel Nederlandse kunstenaars ertoe geschiedenisschilderijen te schilderen die aan de top van de hiërarchie stonden. Desalniettemin hebben heel wat schilders hun toevlucht genomen tot schilderijen van andere genres om kunstwerken te maken die hun klanten zouden plezieren.

'De Weelde van het vaderschap', Jan Steen
Wereldse onderwerpen werden steeds populairder ǀ Visualhunt - jean louis mazieres

Landschap, scènes uit het dagelijks leven en stillevens met realistische gebeurtenissen waren typerend in dit deel van de geschiedenis. Werken als De molen bij Wijk van Duurstede van Jacob van Ruisdael, Vanitas van Peter Claesz en Adriaen van Ostade's Peasants in a Interior zijn allemaal beroemde schilderijen van Nederlandse meesters die hun genre op een opmerkelijke manier verbeelden.

Mensen over de hele wereld waren geïnteresseerd in Nederlandse schilderijen in deze belangrijke periode in de geschiedenis met een geschatte hoeveelheid van 1,3 miljoen schilderijen die werden geschilderd in de twintig jaar na 1640. Dit werd gedaan om aan de vraag naar internationale en nationale verkoop te voldoen. Als gevolg van het grote aantal schilderijen en tekeningen waren ze goedkoop geprijsd en kon een kunsthandelaar fatsoenlijk geld verdienen.

De meest gewaardeerde schilders uit de 17e eeuw die vandaag worden geprezen, zoals Rembrandt, Vermeer en Frans Hals, hebben tijdens hun leven verschillende problemen gehad met het verdienen van hun brood en stierven vaak arm en in schulden.

Kunst was buitengewoon belangrijk en kunstenaars werden gedurende deze periode zeer hoog gewaardeerd, daarom betaalden veel rijke gezinnen de stageplaatsen zodat hun aspirant-kunstenaarskinderen de juiste technieken konden leren.

Een ander interessant feit over de Nederlandse Gouden Eeuw is, dat de achttiende- en negentiende-eeuwse kunst van Nederlandse schilders nooit meer het enorme succes en de enorme vraag uit de 17e eeuw konden herhalen, met uitzondering van Van Gogh die als enige andere Nederlandse schilder (na zijn dood)  lof ontving.

Kunst uit de Gouden Eeuw is te zien op een tentoonstelling of in een museum bij jou in de buurt!

De beroemdste schilderijen tijdens dit intens creatieve deel in de geschiedenis komen van Rembrandt van Rijn en Johannes Vermeer. Vermeer's Het Meisje met de Parel (The Girl with the Pearl Earring), geschilderd in 1665, is misschien wel het beroemdste portret in de geschiedenis na de Mona Lisa en De Nachtwacht (The Night Watch), is een meesterwerk dat Rembrandt in 1642 op het hoogtepunt van de Gouden Eeuw schilderde. Het is van kolossale afmetingen en hangt in het Rijksmuseum van Amsterdam.

Nederlands leren voor anderstaligen online

Wetenschappelijke en Academische Doorbraken tijdens de Gouden Eeuw

Terwijl handel en kunst de samenleving in de Nederlandse Gouden Eeuw domineerden, was er absolute ruimte voor wetenschappelijke doorbraken en technologische vooruitgang.

Vanwege de sociale acceptatie en tolerantie in de Nederlandse Republiek stroomden vele wetenschappers, filosofen en wiskundigen massaal naar universiteiten en steden om hun theorieën uit te breiden en te studeren in een niet oordelende omgeving.

De Universiteit Leiden, gelegen in Leiden, een stad in de buurt van Den Haag en gesticht door Willem, Prins van Oranje in 1575, was een populair centrum voor intellectuelen tijdens de Gouden Eeuw vanwege zijn internationale reputatie. Door de geschiedenis heen is deze beroemde universiteit de alma mater geweest van veel leden van de Nederlandse koninklijke familie, tien leiders en premiers van Nederland en meer dan zestien ontvangers van de Nobelprijs die eerder in Leiden hebben gestudeerd.

Met name tijdens de Nederlandse Gouden Eeuw studeerden belangrijke figuren zoals de Franse filosoof en wiskundige René Descartes, de Nederlandse kunstenaar Rembrandt, de Nederlandse natuurkundige Christiaan Huygens en de Frans-Duitse auteur Baron d'Holbach hier allemaal om hun opleiding te verbeteren, hun vaardigheden aan te scherpen en hun theorieën en wetenschappelijke doorbraken ontwikkelen.

Huijgens was een vooraanstaande Nederlandse wis-, natuur- en sterrenkundige, uitvinder en schrijver
Christiaan Huijgens was een van de leidende figuren van de zeventiende-eeuwse wetenschap ǀ Visualhunt - Gerard Stolk

We zullen nu de academische en wetenschappelijke doorbraken analyseren die sommige beroemde intellectuelen ondergingen in de Republiek:

  • René Descartes: schreef een boek over filosofie gepubliceerd in de Nederlandse Republiek in 1641 en getiteld Meditaties over de eerste filosofie wordt nog steeds veel gebruikt in vele filosofische afdelingen over de hele wereld. Zijn effect op de wereld van de wiskunde is ook zichtbaar aan het feit dat het Cartesiaanse coördinatensysteem naar hem is vernoemd.
  • Christiaan Huygens: was een zeer belangrijke intellectuele figuur tijdens de Nederlandse Gouden Eeuw. Hij is verantwoordelijk voor het uitvinden van de slingeruurwerk die in die tijd een grote stap voorwaarts was in de tijdregistratie. Zijn bijdragen aan de astronomie waren van vitaal belang toen hij het gebruik van de ringen van Saturnus beschreef.
  • Anton van Leeuwenhoek: hij was de beroemdste Nederlandse wetenschapper op het gebied van optica. Hij wordt gecrediteerd voor het leggen van de basis van de microbiologie. Leeuwenhoek was in staat om bacteriën te beschrijven lang voordat iemand anders dat deed. Zijn vaardigheden in het slijpen van lenzen leidden tot een vergroting zo hoog als 245x.

Interesse om een online cursus Nederlands te volgen met een eigen gekozen privéleraar? Dankzij Superprof kan het! Ontdek het nu.

Alle voornoemde mannen en vele anderen hebben voor doorbraken gezorgd in hun academische velden die al eeuwenlang worden erkend en nog steeds worden gebruikt. Vanwege de intellectuele tolerantie en vrijheid van meningsuiting van de Nederlandse Republiek, werden gedurende de Gouden Eeuw bovendien veel wetenschappelijke, wiskundige en informatieve boeken gepubliceerd uit gerenommeerde bronnen en verzonden naar andere delen van Europa.

Tijdens de 17e eeuw werd de Republiek een van Europa's meest populaire uitgeverijen.

Door hardwerkende individuen die op het wereldtoneel domineerden in de sectoren handel, kunst, wetenschap en academici, beleefde de Republiek Nederland glorie, voorspoed en lof. De Nederlandse Gouden Eeuw was een echt spectaculaire tijd die hoogstwaarschijnlijk nooit zal worden herhaald.

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1ste les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Joep