Het is fascinerend om oude economieën zoals het Romeinse Rijk te bestuderen en te onderzoeken hoe ze functioneerden. Deze oude beschaving blijft begrijpelijkerwijs geliefd en boeien heel wat historici en archeologen. De Romeinen en hun veelheid aan filosofen en hun cultuur hebben de koers van de hedendaagse geschiedenis fors beïnvloed.

Veel economieën die momenteel bestaan zijn gebouwd op principes waar we bekend mee zijn, zoals:

 • vastgestelde en ontwikkelde monetaire systemen en verordeningen
 • ontwikkelde landbouwkundige, handels en productiepraktijken
 • kapitalisme en vrijhandel

Oude economieën zagen er heel anders uit vergeleken met hoe we vandaag de economie beschouwen.

De oude Romeinse economie was zoals we hieronder zullen zien niet zo ontwikkeld als je zou hebben verwacht. Veel nadruk werd gelegd op de landbouw zowel als de slavernij.

Het is echter niet geheel vreemd aan de huidige economische systemen. Er waren kenmerken die bekender aanvoelen zoals hun geldstelsel en de handelsroutes.

Misschien heb je al op school of op de universiteit wat over het oude Rome en zijn economie bestudeerd. Velen zullen waarschijnlijk echter helemaal niet over de werking van oude economieën hebben gehoord.

De nadruk van veel economie opleidingen ligt op belangrijke gebieden zoals:

 • macro-economie
 • micro-economie
 • econometrie

Er is tijdens een economie les zelfs een neiging om te focusseren op de bovenstaande gebieden en bepaalde denkrichtingen zoals klassieke of neoklassieke economie, zowel op de middelbare school als de universiteit.

Als gevolg hiervan kan de geschiedenis van economie of economische theorie in bepaalde cursussen terzijde geschoven worden.

Je bent daarom misschien beter af door een specialist te zoeken die je helpen kan om in je eigen tijd zulke systemen uit te leggen.

Superprof biedt bijvoorbeeld een scala aan bijlesleraren aan die gespecialiseerd zijn in onderwerpen uit de geschiedenis in het algemeen en in geschiedenis van de oudheid, zoals economie en wiskunde. Het is tegenwoordig zeer eenvoudig om een bijlesleraar uit te zoeken die een uitgebreide kennis van een bepaald onderwerp of vak heeft waarin je jezelf wilt bekwamen.

Bijles economie op Superprof.

akker met graan
Landbouw was een belangrijke factor in de economie van het Romeinse Rijk | bron: Pete Linforth op Pixabay
De beste leraren Economie beschikbaar
Louis
5
5 (3 reviews)
Louis
24€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Noah
Noah
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jef
Jef
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Souhail
Souhail
19€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Aigul
5
5 (3 reviews)
Aigul
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Pieternel
Pieternel
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Emely
Emely
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Maarten
Maarten
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Louis
5
5 (3 reviews)
Louis
24€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Noah
Noah
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jef
Jef
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Souhail
Souhail
19€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Aigul
5
5 (3 reviews)
Aigul
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Pieternel
Pieternel
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Emely
Emely
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Maarten
Maarten
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

De Romeinse Landbouw Maakte een Groot Deel van de Economie van het Rijk uit

Het is niet verbazingwekkend dat de oude Romeinse economie een grote nadruk legde op de landbouwproductie.

In het klimaat van de Middellandse Zee waaromheen het rijk was gevestigd waren de hoofdzakelijke landbouwproducten tarwe en druiven zowel als andere etenswaren zoals olijven. Dientengevolge waren de belangrijkste landbouwuitvoer van het oude Romeinse Rijk producten zoals:

 • wijn
 • olijfolie

Vandaag de dag zijn dit nog steeds belangrijke uitvoerproducten van het moderne Italië.

Over het algemeen werd de landbouw in het oude Rome uitgevoerd door zowel kleinschalige boeren als landeigenaren die de ruimte en middelen hadden om zowel werkers als slaven te werk te stellen om gewassen te verbouwen.

Veel van de oude Romeinse economie was gebaseerd op het gebruik van slavenarbeid. Er is echter nog geen overeenstemming of dit de voortgang van de oude Romeinse economie heeft versterkt of juist verhinderd.

Maar los van de geschiedkundige gedachten hierover kunnen we aannemen dat slavenarbeid op grote schaal tijdens deze tijd werd toegepast. De Romeinse economie werd tijdens de voortgang van de Republiek zelfs steeds meer afhankelijk van het gebruik van slavenarbeid. Dit kwam door het effect en de kosten van de talrijke oorlogen en de expedities die vaak in oude civilisaties voorkwamen.

Toen eenmaal echter de veroveringen in het Romeinse rijk afnamen leidde dit tot het fenomeen dat gehuurde krachten meer werden gevraagd. Dit kwam doordat de koopprijs van slaven toenam.

Er werd gebruik gemaakt van bepaalde ontwikkelde landbouwpraktijken zoals tweejarige braaklegging. Desondanks leverden de bedrijven onvoldoende opbrengsten op gezien de hoeveelheid benodigde mankracht.

Ter verduidelijking: tweejarige braaklegging houdt in dat het land dat geschikt is voor bebouwing in tweeën verdeeld werd. De ene helft werd benut voor de beplanting en het oogsten van gewas, terwijl het andere deel ongebruikt bleef zodat de grond zich voor de volgende beplanting kon herstellen.

Landbouw maakte een groot deel uit van de oude Romeinse economie. Dat was vooral door de behoefte van het rijk om zijn inwoners en legers te voeden. Vaak was een verovering zoals bijvoorbeeld die van Egypte voor een deel toe te schrijven aan de behoefte om meer landbouwgebied te vinden om graan te produceren om daarmee het rijk te voeden.

beeld van de haven van nice
De haven van Nice. Handelsroutes droegen in een grote mate bij aan het succes van het Romeinse Rijk | bron: CC0 1.0, DanyJack Mercier, PublicDomainPictures

Romeins Geld en de Handelspraktijken in de Oudheid Waren Goed Gevestigd

De handel was nog een pijler van de oude Romeinse economie en het oude Romeinse geld was gerenommeerd al werd de aanvoer van geld niet zo in de hand gehouden als in de hedendaagse wereldeconomieën. Er was bijvoorbeeld geen centrale bank en heel weinig financiële regulering.

Desalniettemin was er een eenheidsmunt en een verscheidenheid van messing en bronzen munten en andere van edelmetalen in omloop.

Ondanks het feit dat er valuta in omloop was vond uitwisseling van goederen niet alleen daarmee plaats. Ruilhandel bleef nog steeds een levensvatbare mogelijkheid binnen de oude economieën. Belasting kon ook door ruilhandel betaald worden, iets wat we tegenwoordig heel ongebruikelijk vinden!

De oude Romeinse valuta vormde echter slechts een deel van het totale handelsnetwerk zoals dat voorkwam.

Poorten zoals Ostia vormden een cruciaal onderdeel van het handelswerk van het rijk. Er waren ook een grote hoeveelheid wegen die het rijk verbonden met allerlei uithoeken van de wereld, zoals:

 • China via de Zijderoute
 • India waardoor kruiden konden worden ingevoerd
 • Afrika waardoor goederen zoals ivoor aangeboden werden
beige marmeren oppervlak
Een marmeren plaat. Marmer was een van de grondstoffen die gewonnen werd ten tijde van de oud-Romeinse mijnbouw | bron: CC0 1.0, PRAIRAT_FHUNTA, Pixabay

Leer van de Economie van de Oudheid

Zoals we al gezien hebben was de economie in het oude Romeinse Rijk niet zo ontwikkeld als velen zouden hebben gedacht, ondanks de status van het rijk als een van de grote rijken van de oude wereld.

In plaats daarvan was er een zware nadruk op zowel landbouwproductie als het gebruik van slavenarbeid om te voorzien in beide geschoolde als ongeschoolde arbeid. Enkele overwinningstochten werden ondernomen om toegang te krijgen tot landbouwgrond.

Maar al was de economie van het oude Rome niet zo gevestigd of ontwikkeld als velen zouden denken, toch waren er kenmerken van de economie uit de oudheid die in grote trekken lijken op wat we vandaag voor ons hebben. Daartoe behoren het gebruik van een eenheidsmunt en het vaststellen van een veelheid van handelsroutes en handelspoorten.

Sommige geschiedkundigen zoals Peter Temin hebben zelfs bepleit dat het Romeinse Rijk in feite een markteconomie was.

Ondanks enkele van zulke parallellen blijft het een feit dat de oude beschavingen zoals die van de oude Griekse en Romeinse en ook hun economieën in grote mate verschilden van de wereld economieën die vandaag een rol spelen.

oude kaart van romeinse handelsroutes
Het Romeinse Rijk dreef handel met andere volkeren | bron: Adhavoc op Wikimedia Commons

En evenals de monumenten en de architectuur van het oude Griekenland en het Romeinse Rijk ons vreemd overkomen, zo was ruilhandel een vooraanstaand kenmerk van het oude Rome. De nadruk van het rijk op landbouw wordt tegenwoordig niet zo vaak gezien aangezien veel moderne landen zich hebben gericht op productie en fabricage.

Het oude Rome had evenwel een fabricagesector maar deze kon niet tippen aan wat in het rijk plaats vond in sectoren zoals de landbouw.

De hoofdindustrie tijdens het Romeinse Rijk was de mijnbouw. De mineralen die werden gewonnen werden benut voor een veelheid van doeleinden, zoals:

 • goud en zilver om munten en juwelen te maken
 • ijzer voor wapens waarmee veel volken werden overwonnen
 • marmer voor gebouwen

De kenmerken van veel oude economieën verschillen begrijpelijkerwijs van wat we vandaag normaal vinden. Daardoor zijn ze fascinerend om te bestuderen, aangezien ze een blik tonen in wat het leven inhield gedurende deze tijden en daarnaast aangeven hoeveel onze economische systemen en praktijken zijn veranderd.

Als je economieleraar deze onderwerpen wat verdoezelt dan zou je er goed aan doen om een Superprof bijlesleraar in de arm te nemen!

Als je je aangetrokken voelt tot de geschiedenis en meer te weten wilt komen over de economieën van het oude Rome of Griekenland of de oude geschiedenis in het algemeen, dan kun je voor hulp je altijd richten tot een bijlesleraar economie.

Leraren geschiedenis en economie zoals degenen die aanwezig zijn op Superprof moeten in staat zijn om alle vragen te beantwoorden die over je oude economieën hebt. Zij kunnen je ook helpen om je algemene kennis en begrip over dit boeiende terrein van de economie en de geschiedenis uit te breiden.

Richt je dus tot een bijlesleraar als je wat meer te weten wilt komen over bijvoorbeeld de Egyptische goden, over het christendom tijdens het Romeinse rijk of de vroegste voorbeelden van de oude Griekse beschaving en het rijk van de Perzen.

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1ste les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Joep