Tijdens de twintigste en de vroeg eenentwintigste eeuw zijn grote verschuivingen in de niveaus van welvaart binnen de wereldeconomie zichtbaar geworden. En samen met deze verschuivingen hebben er veranderingen plaatsgevonden in hoe economische theorieën en gedachten scholen in populariteit zijn toe en ook afgenomen. Alhoewel de wereldeconomie er na de Tweede Wereldoorlog er slecht voor stond door de economische problemen veroorzaakt door de oorlog, toch ontstond er wereldwijd in de jaren die erop volgden een periode van aanzienlijke economische vooruitgang. Deze periode van economische groei wordt ook wel aangeduid als de Gouden Eeuw van het kapitalisme. Het is waargenomen en beschreven in verschillende continenten en landen, waaronder:

  • Rusland en zijn buurstaten (de voormalige Sovjet Unie)
  • De Verenigde Staten van Amerika
  • West Europa, inclusief het Verenigd Koninkrijk

Geschiedkundigen zijn het er over eens dat 1950 het begin inluidde van deze periode van voortdurende economische en algemene groei. Vanaf dat jaar waren economische groei en hoge werkgelegenheidscijfers in veel landen aan de orde van de dag. Deze groei heeft geduurd tot ongeveer 1973. Het einde van deze gouden eeuw werd veroorzaakt door een verscheidenheid aan factoren. Hieronder hoorden de oliecrisis van 1973 alsook het instorten van het Bretton Woods systeem enkele jaren daarvoor.

grafiek met aanduiding Bretton-Woods tijdperk
Het Bretton Woods systeem werd van 1944 tot 1971 toegepast | bron: DavidMCEddy op Wikimedia Commons
Dit Bretton Woods stelsel werd in 1944 opgericht met als doel een stabieler wereldwijd monetair stelsel te bewerken. Daarnaast heeft de Bretton Woods overeenkomst geleid tot het oprichten van de Wereldbank en tevens het Internationaal Monetair Fonds. Dit systeem waarborgde vaste geldkoersen waarbij de Amerikaanse dollar gekoppeld was aan een goudprijs. Tijdens de zestiger en zeventiger jaren ondervond de Verenigde Staten echter een periode van verhoogde binnenlandse uitgaven. Enkele van die verhogingen hingen waarschijnlijk samen met de betrokkenheid van het land in de Vietnam Oorlog. President Nixon zette het Bretton Woods systeem in 1971 tijdelijk stop. Daarna is het systeem niet meer in werking gesteld en daarmee is het in feite beëindigd. Alhoewel de gouden eeuw van het kapitalisme uiteindelijk tot een eind kwam was er tijdens die periode genoeg aan het veranderen. Dit zou uiteindelijk het economisch denken vormgeven en tot op zeker hoogte bepalen hoe economie vandaag de dag op scholen en universiteiten wordt onderwezen. Lees meer over de economie in de oudheid!
Hand wijzigt koerswaarden op koersbord
Koerswaarden werden na de Tweede Wereldoorlog enkele tientallen jaren gereguleerd door het Bretton Woods Systeem. | bron: Bart Molendijk op Wikimedia Commons

De beste leraren Economie beschikbaar
Rusudan
5
5 (4 reviews)
Rusudan
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Louis
5
5 (3 reviews)
Louis
24€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Noah
Noah
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jef
Jef
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jarne
5
5 (3 reviews)
Jarne
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Souhail
Souhail
19€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Aigul
5
5 (3 reviews)
Aigul
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Emma
5
5 (3 reviews)
Emma
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Rusudan
5
5 (4 reviews)
Rusudan
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Louis
5
5 (3 reviews)
Louis
24€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Noah
Noah
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jef
Jef
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jarne
5
5 (3 reviews)
Jarne
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Souhail
Souhail
19€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Aigul
5
5 (3 reviews)
Aigul
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Emma
5
5 (3 reviews)
Emma
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Wisseling van Denkers Gedurende de Gouden Eeuw van het Kapitalisme

Er zijn verschillende prominente economische denkers geweest. Weinig ervan zijn zo beroemd of invloedrijk geweest wat economisch en monetair beleid betreft als John Maynard Keynes en Milton Friedman. Deze twee economen worden vaak tegenover elkaar geplaatst evenals de vaak aangehaalde verschillen in denken tussen Keynes en Friedrich August von Hayek. Alhoewel deze economen op hun eigen gebied pionieren zijn geweest hebben de naoorlogse economische theorieën zich begeven in de richting van een bepaalde econoom  – Milton Friedman – ten koste van de vroegere rockster van de economische wereld, Keynes. Lees hier over de economie tijdens het Interbellum!

De Neergang van de Keynesiaanse Economie

Gedurende het eerste deel van de twintigste eeuw was Keynes een bijzonder invloedrijk figuur op het vlak van het economisch denken. Zijn kijk op de economie vormde de ruggengraat van de moderne macro-economie. Zijn meest populaire werk is waarschijnlijk zijn boek uit 1936: “The General Theory of Employment, Interest and Money.” Bijles economie gezocht op Superprof.

Cambridge muurtegel ter ere van John Maynard Keynes
John Maynard Keynes heeft een zeer grote invloed op het economisch denken gehad | bron: Simon Harriyott op Wikimedia Commons
Kort gezegd pleitte de Keynesiaanse economie voor overheids ingrijpen en verhoogde overheidsuitgaven, vooral gedurende tijden waarin de economische activiteit afnam, bijvoorbeeld tijdens een crisis of een recessie. Niets blijft voor altijd bestaan, en dat is ook waar wat de prominente economische theorieën betreft. Gedurende enkele decennia tot ongeveer de tachtiger jaren verloor de Keynesiaanse economie terrein doordat economen zich steeds meer keerden naar laissez-faire ideeën die zelfs tijdens de Keynesiaanse jaren levend waren gebleven. De Keynesiaanse economie is echter nog niet volledig uit het zicht verdwenen aangezien de post-Keynesiaanse economie nog steeds een groep volgelingen heeft. Toch heeft de afname in populariteit zowel in academische als politieke kringen ruimte gegeven aan een toename van de neoklassieke economie en theorieën van economen in opkomst zoals Milton Friedman. Bijles economie Doetinchem, boek een les via Superprof.

The Rise of Milton Friedman

Milton Friedman heeft in 1976 de Nobelprijs voor economie ontvangen voor zijn "bijdragen in consumption analysis en monetary history and theory." Hij wordt door velen gezien als een van de meest invloedrijke figuren, zo niet de meest invloedrijke economische figuur tijdens de naoorlogse periode. Friedman geloofde in vrije markt kapitalisme en dus ook in een vrije markt. Hij is tevens nauw verbonden met het concept van monetarisme, dat in feite stelt dat de hoeveelheid geld wat voorhanden is binnen een economie hetgeen is wat economische groei voortstuwt. Monetair beleid is aan het eind van de zeventiger jaren door Groot Brittannië en de Verenigde Staten in gang gezet, zij het met wisselend succes. Lees hier meer over de economie tijdens de Industriële Revolutie!

De Gevolgen van de Financiele Crisis van 2008 op de Economische Wetenschap

De financiële crisis van 2008 was een keerpunt in het besef van veel economen als het gaat om de geschiedenis van de twintigste en eenentwintigste eeuw. Er zijn een aantal achtergrondfactoren die de financiële crisis hebben teweeggebracht. Daarbij hoort de mate van deregulering binnen de bankindustrie. De voornaamste reden waardoor de economie van de V.S. viel was het knappen van de Amerikaanse huisvesting zeepbel die was gestimuleerd door 'rommelhypotheken.'

afbeelding van huis en pakket geld
De hypotheek zeepbel die in 2008 barstte droeg bij aan de financiële crisis | bron: Afbeelding van Mohamed Hassan op Pixabay
Veel economen slaagden er niet in om de wereldwijde financiële crisis te voorspellen en konden niet uitleggen waarom het optrad. Voor een aantal mensen was dit het bewijs dat de overheersing van de neoklassieke school van economisch denken wat ging verbleken. Misschien was deze school van denken niet zo onfeilbaar als eerst werd gedacht. De hieruit voortkomende weerslag tegen de neoklassieke economie heeft de weg voor andere economische scholen van denken vrijgemaakt, waaronder het gebied van de behavioural economics. Het gaat echter te ver om te stellen dat de neoklassieke economie niet meer een dominante rol heeft in hoe economie op scholen en universiteiten vandaag de dag wordt onderwezen. In Nederland wordt momenteel nog steeds in zo'n 86% van de gevallen de neoklassieke economie onderwezen. Dat betekent dat de studenten onvoldoende worden onderwezen in andere denkrichtingen, zoals de:

  • post-Keynesiaanse economie
  • gedragseconomie
  • complexiteitseconomie

Velen hebben gezien het bewezen falen van de neoklassieke economie tijdens de financiële crisis al aangevoerd dat universitaire lesplannen verbreed zouden moeten worden om studenten toegang te geven tot een groter bereik aan economische gedachten, de geschiedenis en economische modellen. Of er binnenkort wat op dit vlak zal veranderen valt te bezien. Als je economie wilt gaan studeren is het verstandig rekening te houden met het feit dat er een grote nadruk gelegd zal worden op de neoklassieke economie. Als je meer wilt gaan begrijpen van sleutelmomenten in de geschiedenis van de economie zoals de naoorlogse economische opleving of een van de financiële crises, dan is het wellicht verstandig om een lesmodule hierover te kiezen. Je zou natuurlijk ook iedereen een stapje voor kunnen zijn en goed voorbereid op zo'n lesprogramma kunnen verschijnen door zelf wat hierover op te steken. Dat is natuurlijk best pittig om te doen, maar evenwel best mogelijk. Als je meer wilt weten van:

  • technologische vooruitgang dat in talloze landen de weg heeft gebaand voor de toenames in het bruto binnenlands product
  • de invloed dat douane en handelsplatforms in landen van de Sovjet Unie tot de eurolanden heeft gehad op de economische groei
  • hoe landen de overgang konden maken van armoede tot welvaart ondanks de crises die ze onder ogen moesten zien, waaronder in sommige gevallen de overgang naar een democratie in de naoorlogse periode

Je kunt zelf wat opsteken door online te gaan en de belangrijkste gebeurtenissen van die tijd te onderzoeken. Probeer ook om een geschiedkundige econoom te vinden die je van alles kan bijbrengen over de gebeurtenissen van de naoorlogse periode en hun invloed op het economisch herstel. Als je echter niet goed weet waar je moet beginnen kun je altijd een bijlesleraar economie in de arm nemen. Hij of zij kan je helpen om meer te weten te komen van belangrijke gebeurtenissen en hun invloed gezien vanuit een economisch perspectief. Superprof heeft bijlesleraren economie die zich hebben gespecialiseerd in de geschiedenis van de economie en je graag willen onderwijzen in allerlei facetten ervan.

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1e les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Joep

Enthousiaste en gedreven persoonlijkheid met oog voor detail waarbij ik dit zo goed mogelijk in mijn teksten implementeert. Ik probeer steeds een uniek invalshoek te vinden om ieder woord optimaal naar de lezer over te brengen. Passie voor talloze onderwerpen en stellig een grote liefhebber voor het fietsen!