“Kinderen moet worden geleerd HOE TE DENKEN, niet wat ze moeten denken."

Dit citaat van de beroemde cultureel antropoloog Margaret Mead (1901-1978) illustreert een bepaalde filosofie over onderwijs die vandaag de dag nog steeds klopt en die studenten ertoe zouden moeten brengen om zelf na te denken over wat ze leren, in plaats van duizenden begrippen uit het hoofd te onthouden zonder te weten hoe ze te gebruiken.

Studenten moeten worden geleerd te redeneren en na te denken.

Wat is de huidige stand van het onderwijs in de wereld van vandaag? En in het ‘oude continent’?

Scandinavië krijgt applaus in het noorden, terwijl de zuidelijke landen kritiek krijgen. De schoolsystemen in Europa zijn zeer heterogeen en het wordt er niet beter op.

In het zuiden en oosten van de Europese Unie kunnen scholen niet voldoen aan de hoge verwachtingen van zowel ouders als leerlingen. Ze vertrouwen er niet langer op dat hun nationale onderwijsstelsels hun kind naar academische prestaties zal leiden. Ze gaan zich steeds meer oriënteren op privé les en huiswerkbegeleiding om hun kind academisch op weg te helpen.

Er wordt vaak gezegd en aangenomen dat ondersteunende les voortkomt uit de tekortkomingen van het nationale onderwijssysteem van het land. Kan hetzelfde fenomeen in alle Europese landen worden waargenomen? Het antwoord is nee!

Op zoek naar online bijles? Ga dan naar deze pagina.

De beste leraren Bijles beschikbaar
Annelien
Annelien
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Elise
5
5 (5 reviews)
Elise
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lisa
5
5 (5 reviews)
Lisa
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Fidan
Fidan
12€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ozge
Ozge
10€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Natasja
5
5 (3 reviews)
Natasja
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Esther
Esther
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Katoo
4,5
4,5 (2 reviews)
Katoo
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Annelien
Annelien
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Elise
5
5 (5 reviews)
Elise
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lisa
5
5 (5 reviews)
Lisa
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Fidan
Fidan
12€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ozge
Ozge
10€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Natasja
5
5 (3 reviews)
Natasja
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Esther
Esther
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Katoo
4,5
4,5 (2 reviews)
Katoo
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Bijles in de Latijnse landen

Sommige leerlingen kunnen wel wat hulp gebruiken
Sommige kinderen redden het niet alleen in het huidige onderwijssysteem. Ze kunnen wel wat hulp gebruiken | Pixabay - JESHOOTS.com

Volgens een studie uitgevoerd door Mark Bray, voorzitter van hoogleraar vergelijkend onderwijs aan het Comparative Education Research Centre (CERC) aan de Universiteit van Hong Kong, zijn hier de grootste consumenten van particuliere bijles in Europa:

 • Frankrijk, met een totale gecombineerde uitgave van ongeveer € 2,26 miljard in 2012;
 • Duitsland, dat in totaal ongeveer € 1,53 miljard uitgeeft;
 • Griekenland, dat 980 miljoen euro uitdeelt;
 • Spanje, dat een gecombineerd bedrag van ongeveer € 463 miljoen uitgeeft;
 • Italië, dat een hoge rekening van ongeveer € 433 miljoen betaalt voor privélessen;
 • Roemenië, dat ongeveer € 309 miljoen uitgeeft.

Onder deze Europese landen, behalve Duitsland, bevinden zich de landen die het afgelopen decennium het hardst zijn getroffen door economische crises, recessies en massale werkloosheid.

In deze geografische gebieden zijn steeds meer studenten werkloos, ook al hebben ze een diploma in het hoger onderwijs behaald. Het vertrouwen in het nationale schoolsysteem neemt af naarmate de concurrentie om de weinige beschikbare banen toeneemt.

Vanwege de deprimerende stijging van de werkloosheid zijn veel universitair afgestudeerden privé docenten geworden, die jongere leerlingen bijles geven in veel vereiste vakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde, wetenschappen en wiskunde om de eindjes aan elkaar te knopen.

Daarnaast zorgt het geven van privé lessen voor beter onderwijs en een opfriscursus voor leerlingen met leermoeilijkheden.

Vanuit dit oogpunt hebben ouders die elke maand een deel van hun inkomen toekennen aan een privéleraar, het gevoel dat ze actief geïnteresseerd zijn in het onderwijs van hun kind. Privé lessen worden door ouders gezien als een beschermend bolwerk tegen toekomstig school falen en armoede.

De race om het diploma, de competitie, de academische prestaties, het zijn allemaal factoren die ouders ertoe aanzetten om een ​​privé docent in te huren voor hun zoon of dochter.

In Europa heeft meer dan een derde van de middelbare scholieren al huiswerkbegeleiding gevolgd en de extra schoolondersteuning is snel uitgebreid: veel bijlescentra zijn goed ingeburgerd in grote steden over het ‘oude continent’.

En als je het comfort van je eigen huis niet wilt verlaten, is online bijles een vrij populaire keuze. Particuliere online docenten zijn de afgelopen jaren vermenigvuldigd, en sommigen, zoals Superprof, zijn jong en al bezig met internationalisering:

Superprof docenten worden aangeboden in Frankrijk en Zwitserland met toekomstige uitbreiding in het verschiet.

Andere betrouwbare online bijles bedrijven zijn onder meer:

 • Lyceo;
 • Debijlesmeester;
 • Bijlesnetwerk;
 • StudentPlus;
 • Studiekring;
 • en Superprof.

In Europa wordt huiswerk begeleiding het meest gezocht door:

 • 83% van de Maltese leerlingen;
 • 69% van de Griekse studenten;
 • 36% van de Franse leerlingen;
 • 21% van de Duitse studenten.

Maar wat is de impact van privé les in deze op het Latijn gebaseerde landen?

Volgens een onderzoek dat door een groep Engelssprekende onderzoekers voor de Europese Commissie is uitgevoerd, zou privé huiswerkbegeleiding alleen rijke sociale groepen ten gunste komen.

Sommige kinderen vallen door het onderwijssysteem buiten de boot
Niet voor iedereen is hoogwaardig onderwijs weggelegd | Pixabay - lannyboy89

Dit blijkt waar te zijn, omdat het rijke kinderen, die al succesvol zijn, op school helpt om excellentie na te streven om toegang te krijgen tot prestigieuze privéscholen en universiteiten. De kinderen zonder deze mogelijkheden, die het moeilijk hebben en uit kansarme gezinnen komen, kunnen niet profiteren van een privé les omdat het geld er simpelweg niet is ...

De particuliere bijlesmarkt zou daarom de ongelijkheden tussen scholen, die al op de meeste basisscholen, middelbare scholen en universiteiten gaande zijn, bevestigen ...

Huiswerkbegeleiding in Noord-Europese landen

In het Verenigd Koninkrijk (Schotland, Wales, Engeland, Noord-Ierland), Ierland en Duitsland is huiswerkbegeleiding al sterk ontwikkeld, maar om andere redenen dan in de Latijns-Amerikaanse landen. Aan de andere kant is privé les in Scandinavië zeer beperkt.

De Angelsaksen zijn sterk afhankelijk van ondersteunende lessen en intensieve cursussen van privéleraren ter voorbereiding op belangrijke Key Stage- en A-Level-examens. Er is echter de meeste vraag naar wiskunde docenten, met 77% van de leerlingen die bij dit onderwerp aanvullende ondersteuning nodig hebben. Meetkunde, trigonometrie, algebra en calculus, deze leerlingen, waar je medelijden mee kunt hebben, hebben hulp nodig bij dit alles!

Kinderen uit kansarme gezinnen zoeken minder ondersteuning in huiswerk begeleiding

Op 15-jarige leeftijd heeft 43% van de kinderen van wie de ouders een hoger beroeps - of universitair diploma hebben, al privé bijles gevolgd, terwijl slechts 19% van de kinderen, van wie de ouders aan het einde van de middelbare school zijn gestopt met studeren, de hulp heeft ingeroepen van  privé bijles.

Volgens een rapport van Save the Children worden de levenskansen van arme kinderen op de basisschool bepaald. Het rapport vertelt ons vervolgens een van de belangrijkste redenen voor dit fenomeen:

De ongunstige economie van de wereld heeft het vermogen van de ouders om het leren van hun kinderen te ondersteunen extra onder druk gezet, waarbij een kwart van alle ouders zei dat ze minder geld hadden dan vijf jaar geleden, wat betekent dat ze het zich niet konden veroorloven om schoolreisjes en andere activiteiten te betalen (misschien privé bijles).

Leerlingen van zeven jaar, uit huishoudens met een laag inkomen, zijn al achteropgeraakt in hun GCSE's in vergelijking met kinderen met financiële middelen. Save the Children stelt dat dit moet veranderen omdat het sociale ongelijkheden in de klas heeft gecreëerd en de toekomstige kansen voor deze leerlingen heeft verkleind. In economisch opzicht kost dit probleem het Verenigd Koninkrijk miljarden aan gederfde inkomsten.

Sociale ongelijkheid in de klas heeft altijd bestaan, maar moet veranderen om het vertrouwen van de leerlingen op te bouwen en iedereen een eerlijke kans te bieden.

De redenen en motivaties om een ​​privé leraar in te huren tijdens de lagere of middelbare school in het Verenigd Koninkrijk zijn drieledig:

 • Het perfectioneren van de kennis van de student in de kernvakken;
 • Het wegnemen van de academische onzekerheden van het kind en zelfvertrouwen opbouwen;
 • Het krijgen van betere cijfers.

De beste docenten bieden enthousiaste een-op-een lessen om studievaardigheden te verbeteren en ervoor te zorgen dat studenten slagen.

Finland is de eerste, als het gaat om leren op scholen en het onderwijssysteem zou overgenomen moeten worden. Extra schoolondersteuning wordt, net na de kleuterschool, aangeboden op de basisschool. Dit wordt gedaan om cumulatieve hiaten vanaf de basisschool te voorkomen. Elk kind krijgt persoonlijke pedagogische ondersteuning en het mooiste is dat het gratis is!

In Finland is het onderwijs goed geregeld
We kunnen een voorbeeld nemen aan hoe het onderwijs in Finland is geregeld | Pixabay - 12019

Bijles cursussen worden gepersonaliseerd volgens de academische moeilijkheden van elke student. Het is het initiatief van elke leraar in Finland om het succes van alle leerlingen te verzekeren: een leraren paar of een partner zorgt ervoor dat de lessen soepel verlopen.

Het is dus niet nodig om toevlucht te nemen tot privé lessen in Scandinavië, omdat leerlingen direct tijdens schooluren worden geholpen.

Als de problemen op school aanhouden en individuele les onvoldoende is, kunnen gezinnen zich nu wenden tot online bijles diensten om te helpen bij de belangrijkste schoolvakken.

Persoonlijke Huiswerk Begeleiders in Oost-Europese Landen

Als Azië de wereldkampioen lijkt te zijn als het gaat om huiswerkbegeleiding, blijft Europa zeker niet achter.

Oost-Europese landen zijn onder meer Griekenland en de voormalige Sovjetbloklanden zoals Oekraïne, Litouwen, Letland, Estland, Polen, Roemenië, Bulgarije, Hongarije, voormalig Joegoslavië, Tsjechië en Slowakije.

In deze regio's is huiswerk begeleiding een van de meest verspreide in heel Europa.

Dit is allemaal te wijten aan de ineenstorting van de Sovjet-Unie in 1991 en het einde van de Joegoslavische oorlogen die gedurende het grootste deel van de jaren negentig plaatsvonden. Na deze gebeurtenissen hebben privéleraren hun koopkracht zien smelten als sneeuw in de hete zon tegenover de meedogenloze intrede in de kapitalistische economie.

Het zijn dus de leraren van schoolondersteuning, onderwijsadviseurs en academische adviseurs die privé lessen hebben ontwikkeld.

Veel leraren in het openbaar onderwijs begonnen privé lessen aan huis aan te bieden als aanvulling op hun lage maandinkomen van de overheid.

Zij hebben zelf de stap gezet om bijles- en bijscholingscursussen aan te bieden aan studenten met leermoeilijkheden die ze al lesgaven in het openbaar onderwijs.

Volgens de onderzoeker, Mark Bray die hierboven werd genoemd in de studie van Europese consumenten die de hulp inroepen van particuliere huiswerk begeleiders, "creëerde de vraag de vraag: het ging om het overleven van de leraren."

De openstelling van Oost-Europese landen voor de markt van de kapitalistische economie heeft ook de versnelde ontwikkeling van online bijles cursussen mogelijk gemaakt.

Wordt bijles docent in Praag
Als je je aangesproken voelt door deze blog, kun je je onderwijs capaciteiten zeker inzetten, bijvoorbeeld in Praag | Pixabay - bboelinger

Praag, Kiev, Bratislava, Belgrado, Sarajevo, Boekarest, Sofia, Boedapest, Warschau, Vilnius en Riga zijn allemaal metropolen waar privé-academische bijlessen beschikbaar zijn voor alle algemene vakken (vreemde talen, wiskunde, economie, natuurkunde en scheikunde, geschiedenis, aardrijkskunde, enzovoort). Extra ondersteuning onder begeleiding van een persoonlijke docent heeft zich in deze landen in hoog tempo ontwikkeld! Huiswerkbegeleiding in Amerika op Superprof.

Hier zijn drie vragen die je jezelf kunt stellen:

 • Zou je het leuk vinden om thuis huiswerkbegeleiding te geven terwijl je wordt betaald op basis van je onderwijskwalificaties en ervaring?
 • Wil je de privé leraar zijn van buitenlandse uitwisselingsstudenten, hun academische adviseur zijn en bijdragen aan hun succes op school?
 • Wil je leerlingen met problemen helpen om weer zelfvertrouwen te krijgen?

Als je deze drie vragen met ja hebt beantwoord, word dan vandaag nog bijlesdocent.

Je kunt les in vreemde talen aanbieden in Frankrijk, privé-wiskundelessen geven aan leerlingen in nood van Lissabon tot Kiev en van Londen tot Boedapest.

 

 

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1e les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Joep

Enthousiaste en gedreven persoonlijkheid met oog voor detail waarbij ik dit zo goed mogelijk in mijn teksten implementeert. Ik probeer steeds een uniek invalshoek te vinden om ieder woord optimaal naar de lezer over te brengen. Passie voor talloze onderwerpen en stellig een grote liefhebber voor het fietsen!