George Cantor heeft ooit gezegd:

"De essentie van de wiskunde is vrijheid"

Als je hier goed over nadenkt, realiseer je je dat dit ook echt zo is. Niet alleen op theoretisch vlak, maar zeker ook in de praktijk. Kennis van wiskunde opent vele deuren.

Wiskunde is verweven met ons dagelijkse leven. De wiskunde en de wetenschap liggen ten grondslag aan de meest elementaire én ingewikkelde wetten van ons universum.

Technologie is booming en dankzij wiskunde zijn er dagelijks spannende en innovatieve ontwikkelingen. Baanbrekende studies worden uitgevoerd om verbeteringen door te voeren op het gebied van gezondheid, transport, landbouw, economie, onderwijs enz. Allemaal dankzij de kracht van cijfers en goed wiskunde onderwijs.

 wiskunde studeren, biedt veel kansen
Dankzij een wiskunde studie los je problemen op in het dagelijkse leven | Bron Visual Hunt- Phil Roeder

Als je graag met cijfers werkt, vind je gemakkelijk een goedbetaalde baan in onze samenleving die door data gedreven wordt. De vaardigheden die je ontwikkelt tijdens je wiskunde studie, maken je geschikt voor verschillende wiskundige beroepen.

Zelfs als een studie wiskunde geen harde eis is bij een groot aantal functies binnen een bedrijf of organisatie, zullen zij jouw wiskundige vaardigheden nodig hebben om de 21e eeuw te overleven.

Wiskunde ligt ten grondslag aan veel verschillende studies, wat betekent dat een wiskunde opleiding zeer uitgebreide carrièremogelijkheden biedt in gebieden van informatica tot boekhouden en van onderwijs tot astronomie.

De beste leraren Wiskunde beschikbaar
Wassim
4,9
4,9 (12 reviews)
Wassim
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Wout
4,9
4,9 (9 reviews)
Wout
12€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ilse
5
5 (7 reviews)
Ilse
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ariana
5
5 (6 reviews)
Ariana
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Hamza
5
5 (5 reviews)
Hamza
13€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Maarten
5
5 (9 reviews)
Maarten
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Hans
5
5 (6 reviews)
Hans
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mathias
5
5 (6 reviews)
Mathias
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Wassim
4,9
4,9 (12 reviews)
Wassim
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Wout
4,9
4,9 (9 reviews)
Wout
12€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ilse
5
5 (7 reviews)
Ilse
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ariana
5
5 (6 reviews)
Ariana
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Hamza
5
5 (5 reviews)
Hamza
13€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Maarten
5
5 (9 reviews)
Maarten
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Hans
5
5 (6 reviews)
Hans
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mathias
5
5 (6 reviews)
Mathias
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Algebraïsche vaardigheden

De vaardigheden die je ontwikkelt als wiskunde student zorgen ervoor dat je kennis van de pure wiskunde kunt toepassen in situaties waar wiskundige wetten en theorieën voor beperkingen zorgen.

Een masterstudent in de wiskunde heeft door deze studie een bepaalde ‘numerieke geletterdheid’ verkregen. Hoe vaker de student de taal van de wiskunde gebruikt, hoe beter hij of zij de wiskunde doorgrondt.

Het belangrijkste doel van een wiskundestudie is om bij de studenten een sterk analytisch en logisch denkvermogen te ontwikkelen.

Logisch denken is de basis voor vele wiskundige oplossingen, niet alleen bij eenvoudige rekensommen maar ook bij complexere berekeningsmethodes of calculus.

Afgestudeerden in de wiskunde die een baan zoeken en de kans willen krijgen om hun vaardigheden toe te passen in een wiskundige setting, moeten over uitstekende kennis van die wiskunde beschikken. In combinatie met intuïtieve logica en hun analytisch denkvermogen zijn ze in staat om problemen op te lossen.

Afgestudeerden met een master wiskunde op zak hoeven niet langer slechts vergelijkingen op te lossen of vraagstukken te beantwoorden. Ze blijven zich ontwikkelen en kunnen in de praktijk een niveau bereiken dat de studieboeken ontstijgt.

Ze weten hoe ze door middel van logisch denken toepasbare en optimale oplossingen kunnen aandragen voor problemen in het dagelijkse leven.

Een van de belangrijkste vaardigheden waar recruiters naar op zoek zijn bij afgestudeerde wiskundigen, is modelleren. Modelleren stelt wiskundigen in staat om oplossingen te bedenken voor complexe problemen die zich op verschillende niveaus voordoen.

Toekomstige alumni in de wiskunde leren om gebruik te maken van stellingen waarmee ze wetenschappelijke of wiskundige argumenten en verschijnselen weerleggen of bewijzen.

Ze beheersen de kunst van het stapje voor stapje doorgronden van de logica. Regel voor regel wordt gereconstrueerd tot er een combinatie ontstaat van wiskundige modellen, redeneringen, formules, theorieën, bewijzen, stellingen en figuren, die ze kunnen wijzigen zodat er een concrete oplossing wordt gevonden voor een bestaand probleem.

De vaardigheid om met coherente, logische en analytische wiskundige argumenten voor de dag te komen, zorgt dat vele masters in de wiskunde in de jaren na hun studie zonder problemen een goede baan vinden.

Wiskundige banen

Laten we eens kijken naar de top tien banen die geschikt zijn voor wiskundeliefhebbers die carrière willen maken in de wiskunde.

Een econoom moet sterk zijn met cijfers
Een econoom is een van de vele wiskundige beroepen die er bestaat | Bron: Visualhunt - Geralt
  • Econoom

Gemiddeld basissalaris € 40.000

Een econoom is verantwoordelijk voor het bestuderen en analyseren van de gevolgen van het gebruik van hulpbronnen binnen een organisatie of bedrijf. Deze hulpbronnen kunnen van alles zijn: land, arbeid, grondstoffen enz.

De econoom onderzoekt de relatie tussen die bronnen en de effecten op de kosten van de organisatie of overheidsinstantie en de manier waarop ze deze beïnvloeden. Voor hun werk gebruiken ze vooral financiële wiskunde.

  • Effectenmakelaar

Gemiddeld basissalaris € 35.000 tot € 100.000

Effectenmakelaars zijn de mensen achter het kopen en verkopen van aandelen op de beurs. De aan- en verkoop van aandelen, onderlinge obligaties en andere effecten voor alle soorten klanten wordt gefaciliteerd door effectenmakelaars.

  • Hoogleraar Wiskunde

Gemiddeld basissalaris € 70.000

De echte rekenmeesters, zoals wiskunde hoogleraren en professors wel eens worden genoemd, zijn over het algemeen verbonden aan een universiteit waar ze verantwoordelijk zijn voor het geven van een wiskunde cursus aan studenten.

Ze kunnen ook verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van verschillenden onderzoeksprojecten binnen die universiteiten. Afhankelijk van het opleidingsniveau van de onderwijzer spreken we over een docent of hoogleraar. Lees hier meer over het worden van wiskundeleraar!

  • Assuradeur

Gemiddeld basissalaris €30.000

Zij zijn verantwoordelijk voor het beoordelen en analyseren van de potentiële risico’s die van invloed kunnen zijn op het verzekeren van potentiële polishouders.

  • Accountant

Gemiddeld basisloon € 35.000 tot €55.000

Accountants ondersteunen managers bij bedrijven en overheid door het opstellen en analyseren van financiële rapporten.

Je kunt veel verschillende loopbanen kiezen na een master wiskunde
Na je wiskunde studie heb je veel verschillende carrièreperspectieven | Bron: Visualhunt - Wilson Lam
  • Astronoom

Gemiddeld basissalaris € 15.000 tot €70.000

Astronomen voeren studies uit met behulp van de wiskunde en natuurkunde met als doel het universum beter te begrijpen.

  • Actuaris

Gemiddeld basissalaris € 35.000

Actuarissen bestuderen, analyseren en modelleren grote hoeveelheden gegevens. Op deze manier interpreteren ze statistieken die hen helpen de kansen te berekenen dat er bepaalde gebeurtenissen zouden kunnen optreden, zoals ongelukken, stormen, ziekte, sterfgevallen, verlies van eigendom enz.

  • Financiële planner

Gemiddeld basissalaris € 25.000 tot € 35.000

Financiële planners helpen bij het beheren van geld en andere monetaire zaken zoals verzekeringen, activa, investeringen enz.

  • Statisticus

Gemiddeld basissalaris € 35.000

De numerieke gegevens die door experimenten en enquêtes worden verzameld, worden getabuleerd, geanalyseerd en geïnterpreteerd door statistici.

  • Meteoroloog

Gemiddeld basissalaris € 25.000

Zij bestuderen en interpreteren de beweging en fysieke kenmerken van elementen evenals natuurlijke gebeurtenissen en gerelateerde processen op onze aarde.

 

De lijst eindigt hier niet. Er zijn nog veel meer wiskundige beroepen die niet zo bekend en mainstream zijn als de hierboven genoemde, maar ze zijn zeker de moeite waard in termen van werkomgeving en salaris. Laten we de onderstaande bespreken:

Computer systeemanalist

Computer systeemanalisten zijn verantwoordelijk voor het verbeteren van computersystemen binnen een organisatie zodat de gebruikers en klanten er optimaal gebruik van kunnen maken. Met de informatie die ze krijgen van de directe gebruikers zorgen ze ervoor dat de IT-systemen binnen de organisatie beter en effectiever gebruikt kunnen worden.

Een hbo-diploma in de richting van informatica is voldoende om als systeemanalist aan het werk te gaan.

Database administrator

Grote publieke en private organisaties gebruiken enorme hoeveelheden gegevens die worden gerubriceerd, beschermd en opgeslagen in computerdatabases.

Gegevensbeheerders zijn verantwoordelijk voor het onderhoud, de controle en de verbetering van de computersystemen die de databases opslaan. Ze werken voortdurend samen met de gebruikers van de databases om aanpassingen en verbeteringen aan te brengen en ze creëren ook nieuwe databases wanneer daar behoefte aan is.

Wiskundige

Wiskundigen zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van uitgebreid onderzoek in de wiskunde om wiskundige principes te begrijpen. Ze onderzoeken hoe toegepaste wiskunde in het dagelijks leven kan worden gebruikt. Ze kunnen werken als onderzoekers aan een universiteit, bij de overheid of in het bedrijfsleven. Een wiskundige is minimaal in het bezit van een masterdiploma.

Business analyst

Als bedrijfsanalist gebruik je je ontwikkelde wiskundige en analytische vaardigheden om een ​​organisatie te ondersteunen bij onderzoek en bij het oplossen van verschillende problemen binnen een organisatie.

Je kunt instromen met een hbo-diploma, maar met een hoger niveau maak je meer kans bij recruiters.

Logistiek medewerker

De logistiek medewerker analyseert en coördineert de goederenbeweging binnen een bedrijf. Het traject van de goederenlevering van producent naar consument valt binnen het takenpakket van de logistiek medewerker.

De gehele levenscyclus van het product, van de verwerving en distributie tot toewijzing en levering, wordt beheerd door een logistiek medewerker. Een wiskunde bachelor maakt je geschikt voor deze functie.

Boekhouder

Boekhouders gebruiken spreadsheets samen met boekhoudsoftware en managementsystemen om financiële transacties te registreren, financiële gegevens te controleren en overzichten bij te werken.

 

Een wiskunde studie kan je verder brengen
Wiskunde vormt de basis voor meer wiskundige beroepen dan je zou denken | Bron: Visualhunt

Andere belangrijke vaardigheden voor wiskundige beroepen

Als wiskundige met praktische kennis van bepaalde computervaardigheden en programmeertalen zoals HTML, CSS, Java en C++, verdubbel je je kansen op de arbeidsmarkt. Wiskunde wordt toegepast binnen veel functies in onze samenleving, met name op het gebied van informatica en softwareontwikkeling.

Wiskundige onderwerpen zoals kansberekening en bijles statistiek, lineaire algebra, discrete wiskunde, partiële differentiaalvergelijkingen, wiskundige fysica, algoritme-analyse en calculus vormen de basiskennis voor technologische of computergerelateerde banen, maar ook voor banen binnen de wetenschap en techniek.

Klik hier voor wiskunde b uitleg

Zelfs als een carrière in de computerwetenschappen niet je ultieme doel is, zal het behalen van deze vaardigheden je cv zeer waardevol maken voor recruiters. De mogelijkheden op de arbeidsmarkt zijn oneindig.

Als je van wiskunde houdt en je wilt ingenieur, advocaat of arts worden, heb je een voorsprong op studenten die niets met wiskunde hebben. Je kunt je wiskundige vaardigheden op deze gebieden goed gebruiken, want tegenwoordig is binnen elk vakgebied kennis van wiskunde een groot voordeel.

Denk je er bijvoorbeeld over om naar een business school te gaan? De meeste scholen die een economische opleiding aanbieden, vereisen toelatingsexamens zoals de GMAT of een basis wiskunde test.

Of je nu kiest voor een puur wiskundige carrière of een andere carrière die eenvoudig gebruik maakt van wiskundige concepten, gebruik je talenten goed! Dit zorgt voor meer plezier in je werk.

Wiskundigen ervaren vaak meer voldoening in hun werk dan ingenieurs, doktoren, advocaten etc. Op de lange termijn zal de vraag naar wiskundigen alleen maar groeien. Dat betekent dat je van de kennis die je vandaag opdoet, nog tientallen jaren plezier zult hebben!

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1e les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Joep