Wiskunde is een echte bestseller op de markt voor bijles.

Kinderen hebben het vaak over 'in de knoop zitten' als ze aan het worstelen zijn om de oplossing te vinden op een wiskundeprobleem. Hierdoor kunnen ze zich minderwaardig voelen of een achterblijver in de klas.

Wiskundevaardigheden van kinderen in een klas kunnen enorm variëren. Sommige leerlingen worstelen met breuken, anderen met percentages, afrondingen, algebra of analyse.

Dat wil echter niet zeggen dat deze kinderen ook daadwerkelijk slechter zijn in wiskunde in verhouding met hun klasgenoten!

Ze zijn zelfs vaak heel slim en goed in het oplossen van problemen in hun dagelijks leven. Als ze het juiste zetje krijgen, zullen ze goed in staat zijn om hun wiskundeknobbel te ontdekken.

Als een kind bijvoorbeeld ergens vastloopt wanneer het een videospelletje speelt, dan zoekt hij of zij een uitleg op YouTube of gaat naar een forum om een oplossing te vinden.

Om van huis naar school of de universiteit te komen, kunnen ze zelf heel goed uitzoeken welke bus of tram het beste genomen kan worden.

En als ze een nieuwe hobby oppakken zoals skateboarden, dan weten ze dat ze heel veel moeten oefenen, want oefening baart kunst!

Hoe zit het dan met de wiskunde, waar veel leerlingen zo mee worstelen?

Jonge mensen hebben er geen probleem mee om hun doorzettingsvermogen te tonen in hun dagelijks leven los van het schoolsysteem. Maar om de één of andere reden zijn de hindernissen rond wiskunde zo groot dat ze er soms zelfs een enorme hekel aan krijgen.

Bijles wiskunde gezocht? Ontdek hier alles over!

De beste leraren Wiskunde beschikbaar
Wout
4,9
4,9 (8 reviews)
Wout
12€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Wassim
4,9
4,9 (12 reviews)
Wassim
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ilse
5
5 (7 reviews)
Ilse
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ariana
5
5 (5 reviews)
Ariana
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Hamza
5
5 (5 reviews)
Hamza
13€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lucas
5
5 (6 reviews)
Lucas
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mathias
5
5 (6 reviews)
Mathias
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Eda
Eda
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Wout
4,9
4,9 (8 reviews)
Wout
12€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Wassim
4,9
4,9 (12 reviews)
Wassim
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ilse
5
5 (7 reviews)
Ilse
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ariana
5
5 (5 reviews)
Ariana
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Hamza
5
5 (5 reviews)
Hamza
13€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lucas
5
5 (6 reviews)
Lucas
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mathias
5
5 (6 reviews)
Mathias
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Eda
Eda
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Waarom leerlingen vaak moeite met wiskunde hebben

Als je erover nadenkt, besef je dat de mentale blokkades met wiskunde op allerlei terreinen hun oorsprong kunnen hebben. Misschien begrijpt de leerling niet wat het doel is van een bepaald wiskundeconcept, of ziet hij of zij wiskunde slechts als een manier om schoolprestatie te meten.

Er zijn veel theorieën en ideeën waarom leerlingen moeite hebben met wiskunde:

De leerling wordt overdonderd door wiskunde termen

Een leraar op school of een bijlesleraar zullen allebei moeite moeten doen om kinderen vertrouwd te maken met het taalgebruik in de wiskunde. Sommige alledaagse woorden moeten een andere definitie krijgen, en dat kan verwarrend zijn. Een voorbeeld hiervan is 'wortel', wat anders is dan bijvoorbeeld een boomwortel, of 'breuk', hetgeen niet te vergelijken is met een beenbreuk of een wolkbreuk.

Het is moeilijk om te begrijpen wat je moet leren als je geïntimideerd wordt met vaktaal! | Bron: Pixabay

Leerlingen zijn vaak verbaasd als er gevraagd wordt: "Op welke lijn worden deze punten gevonden?" en vervolgens ontdekken ze dat de lijn een parabool blijkt te zijn. In de wiskunde is een lijn niet altijd recht. Dit gaat in tegen het alledaagse begrip van wat een lijn is.

Aangezien wiskundeleraren deze taalkundige dubbelzinnigheden niet altijd doorhebben, vergeten ze vaak om ze uit te leggen. Hierdoor kan de leerling het wiskundige taalgebruik gaan zien als een buitenlandse taal.

Doorheen bijles volgen? Bijles wiskunde Gent kan een optie voor je zijn. Ontdek de mogelijkheden.

De leerling heeft de basis niet door

Problemen met wiskundige basisbegrippen, zoals hoe de verschillende tekens gebruikt moeten worden, kunnen een negatieve invloed hebben in de toekomst.

Het bouwen van een stevig fundament is van groot belang om met wiskunde te slagen, aangezien alle wiskundige begrippen met elkaar verbonden zijn en van elkaar afhangen.

Dus als een student niet goed weet wat er bedoeld wordt met 'geheel getal', 'decimaal' of 'reëel getal', of niet snapt waarom je een getal zou vervangen met een letter (zoals in algebra of analyse), raken ze de draad helemaal kwijt.

Veelvoorkomende misverstanden zijn onder andere:

  • Het symbool = betekent 'is gelijk aan' terwijl ≠ betekent 'is niet gelijk aan'.
  • De richting van een ongelijkheid verandert als het met -2 wordt vermenigvuldigd, maar niet als het wordt vermenigvuldigd met 2.
  • -X kan een positief getal zijn.
  • X(y+z)= xy+xz in plaats van xy+z.

Het kan ontmoedigend zijn dat er van je verwacht wordt om al deze wiskundige feiten uit je hoofd te kennen en te begrijpen. Het kan zelfs een soort angst voor wiskunde veroorzaken waardoor de leerling een black-out kan ervaren.

Een black-out is wanneer een leerling zo erg vastloopt met de verschillende gedachten in zijn hoofd, dat alles door elkaar lijkt te lopen en hij of zij het gevoel heeft alles aan kennis te zijn vergeten.

De leerling beseft niet dat een gevoel van onzekerheid volkomen normaal is

Het akelige gevoel en de frustratie van iets te zijn vergeten wat ze dachten te weten, kan studenten demotiveren en ze ertoe brengen om naar een ander vakgebied te willen overstappen.

De angst om 'dom over te komen' bij andere klasgenoten kan leerlingen tegenhouden als ze een vraag willen stellen. En toch is het maken van fouten en het vragen om uitleg de sleutel tot het volledig doorhebben van een begrip.

Om daartoe in staat te zijn, moet je hulp krijgen om je op je gemak te voelen in het leermateriaal. Dat is vaak moeilijk in een klas met 30 andere leerlingen.

Bijles wiskunde Mechelen naar op zoek? Ontdek alle leraren in die buurt op volgend link.

Hoe een geïndividualiseerde aanpak met een bijlesdocent zelfvertrouwen vergroot

Bijles statistiek met begeleiding van een één-op-één leraar kan het zelfvertrouwen van een leerling vergroten. De bijlesdocent kan rekening houden met de sterke en zwakke kanten van een leerling en een toegesneden studieplan opzetten.

Een privé wiskundeleraar heeft een rol die ver boven het lesgeven uitgaat. Leraren moeten begrijpen dat één-op-één lesbanen naast het vak waar ze een passie voor hebben, ook begeleiding en coaching inhoudt.

Dat houdt in dat leerlingen worden geholpen om te zien dat hun vooroordelen of ideeën over hun eigen kunnen onjuist zijn. Dit moet plaatsvinden vóórdat de leerling huiswerkopdrachten krijgt of hulp met goniometrie, en zeker voordat er advies wordt gegeven over het kiezen van wiskundevakken.

De beste bijlesleraren zorgen dat hun leerlingen goed voorzien zijn van studievaardigheden die passen bij hun persoonlijke denkwijze. Daarnaast versterken ze hun leerlingen in hun zelfvertrouwen en kennis.

Zelfvertrouwen en een positieve houding zijn absoluut noodzakelijk om goede vooruitgang te maken in wiskunde b uitleg. Dit geldt zowel voor privéonderwijs als op school.

Kinderen kunnen vertrouwen krijgen in hun wiskunde vaardigheden
Vind een bijlesdocent en zie je kind verbeteren | Bron: Pixabay

Goede privéleraren zorgen voor een rustige leeromgeving zonder afleidingen. Ze voorzien in een overvloed aan wiskundeleermiddelen (zoals wiskunde oefeningen en werkbladen) en tonen een aanmoedigende houding. De leerling voelt zich daardoor vrij om de cursusinhoud te bespreken en veel vragen te stellen.

Het zich vrij voelen om fouten te maken en zonder veroordeeld te worden opnieuw te proberen, is de sleutel om de leerling te helpen zijn of haar vaardigheden te tonen.

De manier waarop lessen worden gegeven op school is niet altijd geschikt voor de studievaardigheden van iedere leerling. De leraar kan te snel of te langzaam vooruitgaan – en dus kan één-op-één bijles van grote waarde zijn voor studenten die een beetje extra wiskunde hulp nodig hebben om bij te blijven in het schoolsysteem.

Wiskundespelletjes gebruiken om problemen te overwinnen

Een effectieve manier om leerlingen te helpen om gedachtenblokkades bij wiskunde te overwinnen is om het probleem van een totaal andere kant te benaderen: speel wiskundespelletjes!

Als we wiskunde loskoppelen van de wereld van werkbladen, examenvoorbereiding en toetsen en in plaats daarvan in een speelse context gebruiken, kunnen we leerlingen laten beseffen dat wiskunde leuk is. Dit kan hen motiveren om doorzetting te tonen op school.

Er zijn honderden wiskundespelletjes op de markt en ook online. Daarmee kan de speler vaardigheden opbouwen in een bepaald wiskundebegrip. Hieronder worden een aantal genoemd:

Beter worden in wiskunde kan bijvoorbeeld door het spelen van leuke games
Gezelschapsspellen kunnen kinderen op een leuke manier helpen wiskunde beter te begrijpen | Bron: Bol.com

Anti-Virus

Het ‘bio-logische spel’ Anti-Virus is een éénpersoons uitdaging. De speler moet de stukken op het bord zo schuiven dat hij het 'virus'-stuk kwijtraakt. Nadat de stukken volgens een van de 60 spelkaarten op het bord zijn geplaatst, is het doel een pad vrij te maken voor het rode virus.

Anti-Virus verbetert de redeneervaardigheid. Net als in wiskundeproblemen is er een doel dat bereikt moet worden en regels die opgevolgd moeten worden.

Om het spel te winnen moet je het pad vrijmaken door andere stukken uit de weg te schuiven. Er is dus een soort van nevendoel waarbij de obstakels verwijderd moeten worden. Daarna kun je het hoofddoel bereiken: het virus verwijderen. Dit heeft veel weg van allerlei wiskunde-aspecten zoals bijvoorbeeld wanneer je een kwadratische vergelijking moet ontbinden in factoren voordat je de x oplost.

Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad die je kiest zul je een verschillend aantal nevendoelen hebben. Deze vorm van probleemoplossing helpt om het geduld en de volharding te verbeteren.

Leerlingen kunnen hun eigen leerstrategieën ontwikkelen met spellen zoals deze. Ze kunnen uit het hoofd leren hoe elk soort obstakel te overwinnen is. Deze vaardigheden kunnen ze vervolgens toepassen op wiskundige problemen.

Anti-Virus kan gebruikt worden om via een 'trial and error'-proces academische vaardigheden te trainen, die daarna worden toegepast op wiskunde en de kans op een goede prestatie op school vergroten.

Set: het visuele herkenning-spel voor de hele familie

Set is een kaartspel waarbij de afbeelding op iedere kaart een kleur, vorm, arcering en aantal afbeeldingen heeft. Elke kaart is uniek, maar heeft kenmerken gemeen met andere kaarten van de spel.

Van de 12 kaarten die neergelegd worden, moeten spelers sets van drie kaarten aanwijzen die één kenmerk gemeenschappelijk hebben, of een set van drie kaarten die helemaal geen gemeenschappelijke kenmerken hebben.

De eerste speler die een ‘set’ aanwijst wint de ronde. Hij neemt de kaarten en drie nieuwe worden toegevoegd waarna het spel verder gaat.

Dit spel onwikkelt associatievaardigheden die nuttig zijn voor het vinden van wiskundige oplossingen. Set stimuleert ook het reactievermogen en de vaardigheid om snel te denken. Dit kan van pas komen in het koppelen van wiskundige uitdrukkingen.

24 Spel: Enkele en dubbele getallen

Het doel van de 24 game is om optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen te gebruiken om het getal 24 te vormen met behulp van alle vier de cijfers die op een spelkaart worden aangegeven. Elk cijfer mag maar één keer gebruikt worden.

Als bijvoorbeeld een kaart de cijfers 1, 2, 3 en 4 heeft, kun je het volgende doen:

  • 4 x 3 = 12
  • 12 x 2 = 24
  • 24 x 1 = 24

Het aantal stippen op iedere kaart geeft het moeilijkheidsniveau aan. Eén stip is een makkelijk wiskundeprobleem, en drie stippen het moeilijkste.

Dit is werkelijk een geweldig spel om kinderen aan het denken te zetten over hoe ze een getal kunnen manipuleren om een oplossing te bereiken.

De leerling kan zijn of haar angst voor wiskunde overwinnen als ze de speelse kant van de wiskunde inzien.

Elk van deze drie spelletjes is heel vermakelijk. Ze helpen om de probleemoplossende vaardigheid te ontwikkelen die in de wiskunde wordt gebruikt.

Als we hiermee studenten die afgehaakt zijn weer kunnen interesseren in de wiskunde, dan kunnen we hun academische loopbaan redden. Ze kunnen ook geïnspireerd en aangemoedigd worden om op een hoger niveau door te studeren.

Leerlingen kunnen door deze alternatieve methoden geholpen worden om hun vaardigheden te (her)vinden. Het kan hen aanmoedigen om ze te gebruiken in onderwijsverband.

De lesinhoud van wiskunde bijles kan worden aangepast aan de individuele leerstijl van het kind. Laat de leerling zijn eigen methoden of spelletjes verzinnen om het probleem op te lossen - dan zal hij of zij minder snel opgeven.

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1e les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Joep