Als je net begint Nederlands te leren, kan het een serieuze uitdaging zijn om grip te krijgen op de grammatica. Zelfs autochtone Nederlanders zijn soms niet in staat om de regels van hun eigen taal goed te begrijpen!

Maar toch zit er zeker een systeem in de gekte van het maken van Nederlandse grammaticafouten.

Maar wij van Superprof zijn er natuurlijk om jou een beetje te helpen!

In dit artikel ontdek je welke valkuilen je in de gaten moet houden wanneer je je een beetje verder verdiept in de Nederlandse taal. De regels die je hieronder leert zijn veel belangrijker dan woorden van buiten leren, dus zorg ervoor dat je oplet en de tips goed opslaat in je hersenpan (nt2 school). Op zoek naar Nederlands les met een privéleraar? Superprof biedt je vandaag nog de oplossing.

De beste leraren Nederlands NT2 beschikbaar
Renata
5
5 (3 reviews)
Renata
26€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Saar
5
5 (4 reviews)
Saar
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Femke
5
5 (2 reviews)
Femke
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Nikolas
5
5 (5 reviews)
Nikolas
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Sofia
Sofia
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Anouk
Anouk
10€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ellaya
Ellaya
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jos
Jos
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Renata
5
5 (3 reviews)
Renata
26€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Saar
5
5 (4 reviews)
Saar
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Femke
5
5 (2 reviews)
Femke
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Nikolas
5
5 (5 reviews)
Nikolas
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Sofia
Sofia
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Anouk
Anouk
10€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ellaya
Ellaya
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jos
Jos
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Wat zijn de Meest Voorkomende Nederlandse Grammaticafouten?

De Nederlandse taal is niet gemakkelijk om te leren
Hoewel Nederland een klein land is, is het groot genoeg om grammatica uitdagend te maken ǀ Unsplash.com

Als je Nederlands spreekt en/of schrijft, zal je de volgende grammaticafouten vaak tegenkomen:

 • Foutief einde van werkwoorden op d, t of dt. Dit is een van de meest voorkomende fouten die je zult vinden en je kan ze maken in bijna elke Nederlandse zin. Weten welke letters je moet gebruiken aan het einde van een woord dat eindigt op een t-geluid kan een echte strijd zijn. Het komt erop aan te weten of iets al is gebeurd (d), of dat men verwijst naar een andere persoon (t of dt). Als een zin aanvoelt als een toekomstige of huidige gebeurtenis, kunnen we bijvoorbeeld zeggen ‘Hij wordt sterker,’ in het Engels ‘He becomes stronger.’ Dit verwijst naar een hij-persoon die iets ondergaat in de toekomst. We kunnen de basis van het woord worden (to become) dus gebruiken om de stam (word) te bepalen en dan een t toevoegen, wat hij wordt geeft. In het geval van een gebeurtenis in het verleden, kan je bijvoorbeeld zeggen ‘Hij heeft zijn kracht verbeterd, Nederlands voor ‘He improved his strength.’ Het sleutelwoord dat hier verbeterd is, verwijst naar de verbetering. Het woord eindigt met een d, omdat het gebeurd is.

Als je absoluut zeker wilt zijn van alle relevante gevallen en uitzonderingen, gebruik dan de volgende lijst met grammaticale vuistregels:

 • Ik-vorm + stam. Na ik (eerste persoon enkelvoud) krijg je altijd een stamvorm, dus ik + stam of omgekeerd stam + ik, bijvoorbeeld ‘Ik ben daar gisteren geweest,’ in het Engels ‘I’ve been there yesterday.’ of ‘Gisteren ben ik daar geweest,’ in het Engels ‘Yesterday, I’ve been there.’
 • Jij-vorm met of zonder +t. Je krijgt jij + stam + t (of stam + jij), bijvoorbeeld jij denkt (denk + t) (you think) of jij bent (ben + t) (you are). Omgekeerd is het anders, omdat het dan zonder t is.  Je krijgt bijvoorbeeld ben jij (stam + jij) (are you). Je moet naar de plaats van het werkwoord in de zin kijken om deze uitzondering te spotten.
 • Beleefdheidsvorm +t. Veel Vlamingen en Nederlanders gebruiken, net als bijvoorbeeld Duitsers, een beleefdheidsvorm van het Engelse you. Het woord je of jij verandert daarbij in or uw, de twee beleefdheidsvormen. In de beleefdheidsvorm krijg je altijd stam + t, onafhankelijk van de plaats van de woorden in een zin. Bijvoorbeeld ‘Meneer, u bent laat,’ de vertaling voor ‘Sir, you are late.’ Het veranderen van de woordvolgorde in een zin verandert niets aan het gebruik van +t. Het is dus ook gewoon ‘Meneer, bent u laat?’, in het Engels ‘Sir, are you late?’
 • Hij- of zij-vorm met +t. Zonder rekening te houden met het geslacht, kun je veilig +t gebruiken wanneer je naar een andere persoon verwijst. Zo heb je bijvoorbeeld ‘Hij wordt sterker,’ vertaald naar ‘He becomes stronger.’  Een vrouwelijke versie van deze zin resulteert in dezelfde grammaticale uitgang. Wanneer we de woorden omdraaien, verandert er bovendien niets aan de stam + t-regel, bijvoorbeeld in ‘Wordt ze sterker?’, met word + t, in het Engels ‘Has she become stronger?’
 • Als je ooit twijfelt over wanneer je de you-vorm (je-vorm in het Nederlands) moet gebruiken, vervang je dan simpelweg door jij of jouw (you of your). Op deze manier is het begrijpelijker welke vorm je moet kiezen (ik-vorm of jij-vorm).

Nog meer veelgemaakte fouten, regels en twijfelgevallen zijn:

 • Twijfel over het schrijven van het g-geluid met ch of g. Buitenlanders houden van dit geluid, maar hoe weet je welke letter(s) je moet gebruiken? Als een woord begint met de letter s, is het altijd sch. We schrijven schaap (sheep), niet sgaap. Maar je hebt ook woorden die beginnen met ch, zoals chagrijnig (grumpy). Die worden met een sja-geluid aan het begin uitgesproken en een gorgelende ‘g’ in het midden en op het einde (in het Nederlands van Nederland). Sjaggarhineug is hoe je het uitspreekt. Het zal op een bepaald moment zinvol zijn.
 • Woorden aan elkaar plakken of splitsen. Break light is niet rem licht, maar remlicht. Emergency telephone is niet nood paal maar noodpaal. Too much wordt teveel in plaats van te veel, toch als er een zelfstandig naamwoord op volgt. Nederlanders en Vlamingen houden er dus niet van om hun spatiebalk veel te gebruiken.
 • That wordt vertaald naar die of dat. Correct (ver)wijzen naar dingen is een strijd in het Nederlands. Het is bijvoorbeeld die auto, in plaats van dat auto. Maar als je dat kind zegt, wordt het plotseling niet die maar dat. De algemene regel is: woorden in het Engels beginnen altijd met the, maar in het Nederlands beginnen ze met de of het. Voor woorden met de als lidwoord, zoals de les, wordt die gebruikt als je ernaar verwijst. Je krijgt dus die les. Woorden met het als lidwoord, zoals het kind, zijn daarentegen dat-woorden, zoals dat kind.
 • Lidwoorden voor mannelijke, vrouwelijke en onzijdige woorden. We gebruiken de of het meestal wanneer een woord respectievelijk ofwel mannelijk of vrouwelijk is, ofwel onzijdig is. Als een woord geen geslacht heeft, is het altijd hetAnders wordt het altijd de. In een Nederlands woordenboek vind je altijd een indicatie van het geslacht van een woord: m voor mannelijk en v voor vrouwelijk.

Enkele bijkomende vuistregels omtrent geslacht en lidwoorden:

 • Verkleinwoorden krijgen een uitgang -je. Verkleinwoorden hebben nooit een geslacht (het), bijvoorbeeld: the small bed is het bedje en the little child is het kindje.
 • Woorden met toegevoegde uitgangen zijn altijd de-woorden. Dat zijn woorden die eindigen op bijvoorbeeld -heid, -nis, -de of -te. Denk aan de waarheid (the truth) en de erfenis (the inheritance). Of de liefde (the love) en de warmte (the heat). Je kunt hier meer voorbeelden vinden.
 • Bomen, rivieren, bergen of elk type herkenningspunt zijn de-woorden.
 • Cijfers en letters zijn de-woorden.
 • Talen, geografische gebieden, sporten, metalen en windrichtingen zijn het-woorden.

Nog enkele grappige of vreemde regels en uitzonderingen:

 • De voltooid verleden tijd (past perfect tense). Deze regel is ronduit grappig. Iets in Microsoft Word bewaren noemen Nederlanders en Vlamingen saven of opslaan. Zowel de Engelse term als de Nederlandse term is dus juist. Dit zorgt voor een paar rare woorden. Je krijgt opgeslagen als voltooid deelwoord en gesaved, allebei de vertaling voor to have saved. Zorg ervoor dat je de juiste positie van het ge-gedeelte gebruikt. Als het werkwoord bestaat uit twee Nederlandse woorden, plaats het ge-gedeelte dan in het midden. Een ander voorbeeld daarvan is ‘Ik boende de vloer toen de schilder weer weggegaan was,’ Nederlands voor ‘I washed the floor when the painter had gone again.’
 • Of je een woord in de voltooid verleden tijd moet afsluiten met een d of een t hangt vaak af van de uitspraak in de verleden tijd. Denk aan ‘Steven had felt it for a while,’ wat wordt ‘Steven had het al een tijdje gevoeld,’ want de verleden tijd is voelde. Merk ook op hoe het voltooid deelwoord vaak verschuift naar het einde van de zin.
 • Komma's gebruiken in lange zinnen. Dit is iets waar ook Nederlanders en Vlamingen vaak in de fout gaan. Het verdelen van zinnen door middel van komma's kan soms zelfs de betekenis van een zin veranderen. ‘Hurry up Greece!’ wordt op een pijnlijke manier vertaald ‘Schiet op Griekenland!’. Dat betekent letterlijk vertaald ‘Let’s shoot at Greece!’ Een simpele komma kan dat veranderen. Je zou dan schrijven ‘Schiet op, Griekenland!’ Nu verandert de woordbetekenis in opschieten of zich haasten.
 • De stille n. Net als in de Franse taal, kunnen Nederlandse woorden stille letters hebben. Woorden die eindigen op een n worden vaak zonder n uitgesproken. Denk aan ‘Ik ben bescheiden, want ik ben Vlaams,’ wat uitgesproken wordt als ‘Ik ben bescheide, want ik ben Vlaams.’ Begint het volgende woord met een klinker dan wordt de n vaak wel uitgesproken. Bijvoorbeeld ‘Ik ben bescheiden omdat ik Vlaams ben’ wordt op exact die manier uitgesproken, dus met een hoorbare n.
 • De ë en dubbele e. Het is bijvoorbeeld creëren en creëerden. To create something (creëren) wordt geschreven met twee e’s en een trema, de kleine puntjes op de letter e. Hoeveel e’s je gebruikt, hangt af van de stam van het woord, in dit geval creëer (to create)To create is dus creëren en I create is ik creëer. Je kunt de schrijfwijze moeilijk afleiden uit de uitspraak van het woord en het aantal e's is gewoon een kwestie van uit het hoofd leren. Je moet deze uitzonderingen leren en ze nooit vergeten. Er zijn gelukkig niet zoveel woorden met een trema.
 • Het schrijven van at all times in het Nederlands. Dit is een van die vreselijke uitzonderingen. Je zou kunnen verwachten dat At all times vertaald wordt naar ten alle tijden. Of is het ter allen tijde of misschien te aller tijden. Vergeet deze allemaal! De juiste vertaling van at all times is te allen tijde. Gewoon zonder reden. Best raar, toch?
Nederlands en Engels naast elkaar
Een typisch geval van 'Dunglish' ǀ Visualhunt - BdR76

Welke Engelse of Dunglish Fouten Maken Nederlandse Mensen Vaak?

Een Nederlander of Vlaming die Engels probeert te leren maakt al eens fouten. Hieronder overlopen we een paar veel gemaakte fouten. Nederlanders noemen deze fouten graag steenkolenengels, wat zich letterlijk vertaalt in Charcoal English, maar beter bekend is als Dunglish.

 1. ‘I live in Amsterdam for one year.’ Dit is een typisch voorbeeld van Dunglish. De zinsstructuur is totaal anders in het Engels. Het is een letterlijke vertaling van 'Ik woon al een jaar in Amsterdam.’ In het Engels zeggen we echter 'I have lived in Amsterdam for one year.'
 2. Hereby. Gebruik dit alsjeblieft nooit als vertaling van het woord hierbij, tenzij je een contract opstelt. Dit woord wordt vaak in het Nederlands gebruikt, maar zeker niet in het Engels.
 3. Greetings. Nederlanders en Vlamingen gebruiken groetjes, a casual way of saying goodbye, of vriendelijke groeten, maar niet gewoon groeten. Dat werkt gewoon niet zo en doet je klinken als een soort buitenaards wezen of robot. De letterlijke vertaling daarvoor is greetings, wat Dunglish is. In het Engels schrijven we kind regards.
 4. Is published. Dit is een variant op de fout onder puntje 1. Je kan in principe wel zeggen 'The document is published,’ maar beter zou zijn The document has been published.’
 5. Have seen. Is het ‘I have seen that last week,’ in het Nederlands ‘Ik heb dat vorige week gezien,’ of I saw that last week,’ vertaald naar ‘Ik zag dat vorige week?’ In het Nederlands is de eerste optie correct. Dat geeft letterlijk vertaald have seen, terwijl Engelse leraren de voorkeur geven aan saw, in deze context.
 6. On versus in gebruiken. Nederlanders en Vlamingen zouden zeggen Ik heb dat op school geleerd,’ wat letterlijk vertaald wordt naar ‘I have learned that on school.’ Heb je echt op het dak van het gebouw gezeten? Ik denk het niet. Het is eigenlijk I have learned that in school.’
 7. De toekomende tijd (The future tense). In het Nederlands zeggen we ‘Ik doe het snel,’ terwijl we in het Engels ‘I’ll do it soon,’ zeggen, in de toekomende tijd dus.
 8. Woorden die eindigen op -ing. ‘I am having an idea!’ is fout. Het is I have an idea!’ Dit is een klassieke beginnersfout. Dit is misschien verwarrend, want having dinner en having a good time kan wel. Het is een van die onregelmatigheden in de Engelse taal. Je kunt de Nederlanders en Vlamingen deze fout niet kwalijk nemen.
 9. Yes en no tegenover ja en nee, met of zonder extra woorden. Hier zit een cultureel verschil, wat best interessant is. In het Nederlands is het OK om gewoon ja te zeggen als je antwoordt, en het wordt gezien als beleefd. De Nederlandse cultuur is heel direct en er is geen extra beleefdheid vereist. Britten daarentegen zijn iets veeleisender in hun beleefdheidsregels, en geven de voorkeur aan ‘Yes, thank you,’ vertaald naar ‘Ja, dank u.’ Of ze zeggen ‘Yes, I do’ (Ja, dat doe ik). In het Engels worden er dus een paar woorden toegevoegd, die vaak wordt weggelaten door Nederlanders.
 10. ‘Make that the cat wise.’Sommige Nederlandse uitspraken zijn berucht omdat ze woord voor woord uit het Nederlands vertaald zijn. ‘Maak dat de kat wijs’ is immers een correcte Nederlandse uitspraak. Maar we moeten erbij zeggen dat enkel en alleen echt luie of dwaze autochtonen die Engels proberen te spreken zulke dingen zeggen. Bovendien zeggen Nederlanders of Vlamingen zaken als ‘Make that the cat wise’ vaak alleen maar om grappig te doen. Als je leuke voorbeelden wilt, kijk dan eens naar dit Instagram-account. ‘Maak dat de kat wijs’ betekent grofweg: ‘Ik geloof niet wat je zegt. Als je de kat kunt overtuigen (een wantrouwend dier), dan pas zal ik je vertrouwen.’
Je kunt niet alles letterlijk vertalen!
'Make that the cat wise' is iets wat alleen een dwaze Nederlander zou zeggen ǀ Unsplash.com

Is het Gemakkelijk voor een Engelse Spreker om Nederlands te Leren?

Het leren van de basis van het Nederlands is net even gemakkelijk of moeilijk voor een Engelstalige als voor eender welke anderstalige. Wat wel zo is, is dat Nederlands over het algemeen als moeilijker te beheersen wordt beschouwd dan gemiddeld (voor het leren van talen). Dat komt vooral door de vele grammaticale uitzonderingen.

Het dus kan een strijd zijn.

Maar na verloop van tijd, vooral als je naar Nederland of Vlaanderen reist of daar woont, zal je merken dat je woorden en zinnen begint uit te spreken, die je je nooit had kunnen voorstellen. Je zal merken dat andere talen erg lijken op het Nederlands, zoals het Engels. Deze talen nemen veel woorden van elkaar over. Bovendien zijn er gemeenschappelijke Frans of Spaans afgeleide woorden. De grammaticale structuren kunnen echter wel lange tijd een probleem blijven.

Het is een steile leercurve, maar je geraakt er wel.

Andersom is het een beetje anders. Nederlanders en Vlamingen groeien op in een sterk veramerikaniseerde cultuur, met Engelse televisie, films en videogames. Vooral op het internet is Engels dé veelgebruikte taal van vrijwel alle Nederlanders en Vlamingen. Dat heeft ervoor gezorgd dat veel Engelse woorden werden overgenomen in het Nederlands. Dat is de reden waarom een ​​gemiddelde zesjarige uit Nederland of Vlaanderen vaak geen probleem heeft om te praten met een Britse leeftijdsgenoot.

Nederlanders zullen je helpen als je hun taal wilt leren
Nederland is mooi. Het is de moeite waard om te bezoeken en te studeren ǀ Unsplash.com

Je Nederlandse Grammaticafouten Herstellen

Het is duidelijk dat er in beide richtingen veel algemene fouten en grammaticafouten gemaakt worden. Of het nu een Engelsman is die Nederlands leert of omgekeerd. Dit kan frustrerend zijn voor perfectionisten, maar gelukkig mensen zijn flexibele wezens. Je komt er dus wel!

Zelfs als je fouten maakt, is er altijd begrip tussen verschillende culturen. Blijf oefenen, concentreer je op de fundamentele algemene grammaticaregels en zorg ervoor dat je nooit het leren opgeeft.

Je zal moeten accepteren dat je nooit voor 100% elk woord of elke zinsbouw begrijpt, maar dat doen autochtone Nederlanders en Vlamingen ook niet. Het is perfect OK om niet alles te weten, zolang je jezelf maar verstaanbaar kan maken. Veel plezier met leren!

Op zoek naar een cursus Nederlands online? Dit kan gemakkelijk met Superprof doorheen heel Vlaanderen en daarbuiten.

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1ste les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Joep