Honderd jaar geleden schreef William Strunk Jr., een Engelse professor aan de Cornell University in Amerika, een klein boek met de titel Elements of Style.

Na een herziening door een van zijn studenten, genaamd E. B. White, werd het boek gepubliceerd en tot op de dag van vandaag blijft het de belangrijkste autoriteit op het gebied van Engelse taalkunde.

Engelse leraren in zowel Amerika als het Verenigd Koninkrijk, en ESL leraren over de hele wereld bevelen aan, dat hun studenten dit boek opnemen in hun Engelstalige studiemateriaal, naast hun woordenboek en woordenschat.

Deze blog is een eerbetoon aan de geleerde instructeurs die zo invloedrijk zijn op het schrijven en spreken in het Engels.

Weinig aspecten van de Engelse taalstijl en -vorm zijn in de loop van de jaren veranderd. Ze worden weerspiegeld in de minimale herzieningen die in het boek zijn aangebracht sinds de eerste editie.

Vandaag gaan we kijken naar wat er anders is in de Engelse woordenschat en grammatica sinds meneer Strunk rond liep in de zalen van Cornell, zowel als ook nadenken over wat globalisering en modernisering voor de Engelse taal betekenen.

De beste leraren Engels beschikbaar
Georgette
4,9
4,9 (6 reviews)
Georgette
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Giselle
5
5 (5 reviews)
Giselle
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Yousra
5
5 (10 reviews)
Yousra
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Nikolas
5
5 (5 reviews)
Nikolas
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Arthur
Arthur
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Iris
Iris
5€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Eline
5
5 (4 reviews)
Eline
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Robbe
5
5 (5 reviews)
Robbe
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Georgette
4,9
4,9 (6 reviews)
Georgette
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Giselle
5
5 (5 reviews)
Giselle
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Yousra
5
5 (10 reviews)
Yousra
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Nikolas
5
5 (5 reviews)
Nikolas
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Arthur
Arthur
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Iris
Iris
5€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Eline
5
5 (4 reviews)
Eline
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Robbe
5
5 (5 reviews)
Robbe
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Voordelen van Goede Grammatica

Docenten en ouders hebben gesuggereerd dat het leren van technische grammaticatermen misschien zelfs overbodig is en dat dit een negatieve invloed kan hebben op creatieve vertelkwaliteiten.

Het al dan niet kennen van je modale werkwoorden uit je relatieve zinnen is echter een essentieel onderdeel van het basisonderwijs. Een goede beheersing van de Engelse grammatica is in feite een onschatbare levenservaring.

Werk

Op de werkplek communiceren mensen meer dan ooit door te schrijven en kiezen ze er vaak voor om een ​​e-mail te schrijven in plaats van de telefoon te pakken.

Of het nu in de vorm van interne nieuwsbrieven, zakelijke rapporten, e-mails of bedrijfsblogs is, beïnvloedt de juiste spelling en goede Engelse grammatica sterk de indruk die door jou en je bedrijf wordt gemaakt.

Grammaticale fouten kunnen afbreuk doen aan de kracht van een argument, je professionaliteit ter discussie stellen en zelfs het verschil maken wanneer je in aanmerking komt voor een salarisverhoging of promotie.

Een Baan Zoeken

Het gebruik van standaard Engelse grammatica wordt vooral belangrijk bij sollicitaties.

Als werkaanbieders overspoeld worden met aanmeldingen, gooien ze vaak meteen degenen weg die niet op het eerste gezicht indruk maken. Zelfs als de baan waarvoor je solliciteert geen sterke schrijfvaardigheid vereist, zal aandacht voor spelling en grammatica op je CV en begeleidende brief eruit zien als meer arbeidsbekwaam.

Zorg ervoor dat je de meest voorkomende grammaticafouten vermijdt door het volgen van advies van wervingssites zoals Reed.

Sociale Media

Met de dramatische opkomst van sociale media, online dating- en discussieforums op internet, zou oneigenlijk gebruik van de Engelse taal ook een impact kunnen hebben op je sociale leven.

Slecht grammatica gebruik kan je zelfs minder intelligent of betrouwbaar maken, zelfs als dit oordeel onbewust wordt gemaakt, wat op zijn beurt kan leiden tot minder antwoorden op dating- en sociale mediasites.

Engels leren groep 6 - neem lessen via Superprof.

Plaats Leestekens Effectief

In het eerste hoofdstuk van Elements of Style staat in sectie 6: Breek zinnen niet in tweeën.

Gebruik de juiste interpunctie
Laat mensen niet raden naar wat jij bedoelt ǀ Visualhunt - samsaundersleeds

Dat is een vreemd advies voor deze tijd, waarin doorlopende zinnen steeds populairder worden en hele alinea's zonder een komma worden geschreven - laat staan ​​een punt om hun einde te markeren.

Een aanloop zin bestaat uit twee of meer onafhankelijke zinsdelen zonder interpunctie.

I like my English classes Mrs Jones is a great English teacher. (Ik hou van mijn Engelse lessen Mevrouw Jones is een geweldige lerares Engels.)

Dit is een voorbeeld van een aanloop zin. Het is duidelijk dat de twee grammaticale zinsdelen moeten worden gescheiden, ten minste door een puntkomma, zo niet door een punt, waarbij twee volledige zinnen worden gemaakt.

Je kunt proberen de zin te schrijven met de juiste interpunctie.

Het subkopje van hoofdstuk zes is: gebruik geen punt in de plaats van een komma.

Dat is in feite een aspect van de grammatica dat veel Engelse studenten moeilijk te beheersen vinden.

In sommige talen wordt interpunctie helemaal niet gebruikt.

Verschillende van de talen op de wereld , zoals het Grieks en Urdu, hebben dergelijke tekens pas onlangs opgenomen in hun geschreven taal. Anderen, zoals Thai en Lao, gebruiken ze nog steeds niet.

Interpunctie is ook een relatief nieuwe toevoeging in het Mandarijn Chinees.

De Engelse leerling in Azië heeft moeite, niet alleen met punten en komma's, maar ook met het weglaten van een spatie tussen het leesteken en het volgende woord. Bijvoorbeeld:

Used For Industrial,Car,Furniture Oil Based Paint Marker (gezien op de Alibaba website)

Interpunctie wordt gedefinieerd als: de markeringen en spaties die schriftelijk worden gebruikt om woorden en zinnen van elkaar te scheiden.

Om je schrijfvaardigheden te ontwikkelen en je vermogen om effectief in het Engels te schrijven te vergroten, zou je de grondbeginselen van interpunctie moeten leren en toepassen.

Bijles Engels - klik hier om meer te weten.

Hoe Moet je Bijvoeglijke Naamwoorden Gebruiken?

ESL studenten in sommige landen worden aangemoedigd om elk zelfstandig naamwoord te beschrijven met zoveel mogelijk bijvoeglijke naamwoorden. Die richtlijn resulteert in overspannen, bloemrijk proza.

Een reden kan zijn dat verfijnd spreken en schrijven in hun moedertaal meerdere woordvormen vereist.

De Amerikaanse schrijver Stephen King is voorstander van 'clean writing', in het bijzonder: spaarzaam gebruik van bijwoorden.

Zijn punt is bewezen in het overmatig gebruik van vandaag de dag - en het letterlijk misbruiken van het bijwoord.

Engelse moedertaalsprekers hebben dit woord opgenomen in hun jargon vocabulaire.

Voorstanders van buitensporige beschrijving doorspekken hun spraak (en schrijven) ermee, alsof de luisteraar/lezer ontzag zou moeten hebben voor elke toestand die op zo'n letterlijke manier wordt doorstaan.

I am literally so hungry I could eat a horse! (Ik heb letterlijk zoveel honger dat ik een paard kan eten!)

Terwijl het idioom 'zo hongerig dat ik een paard kan eten' al lang in ere wordt gehouden, is het moeilijk te geloven dat iemand in één keer een heel paard zou kunnen opeten.

Als ooit een voorbeeld van bijwoord gebruik de richtlijn van de vooraanstaande auteur van Amerika zou kunnen onderstrepen, dan klopt het woord letterlijk.

Kort gezegd: als je beschrijvingen teveel gebruikt, of het nu bijwoorden of bijvoeglijke naamwoorden zijn, word je schrijven timide en zwak klinkend.

Ontdek hier hoe de Engelse grammatica in de loop der jaren is veranderd.

Het Verschil tussen Actief en Passief Schrijven en Spreken

Bedrijvende vorm (actief) geeft de standaard onderwerp-werkwoord-lijdend voorwerp zinsstructuur weer, zoals de Engelse leerling weet.

Dit is de bedrijvende vorm
Het onderwerp voert een rechtstreekse actie uit op het lijdend voorwerp. ǀ Pixabay - Free-Photos

Mr. Smith graded our IELTS practice quizzes. (Meneer Smith beoordeelde onze IELTS oefen quizzen.)

Het onderwerp voerde een rechtstreekse actie uit op het lijdend voorwerp.

Die zin, nu geschreven in de lijdende vorm (passief):

Our IELTS practice quizzes were graded by Mr. Smith. (Onze IELTS oefen quizzen werden beoordeeld door de heer Smith.)

Als je Engels studeert, zul je merken dat het omkeren van het onderwerp en lijdend voorwerp in een zin je tekst een ongebruikelijke stijl geeft.

Je kunt zelfs in de verleiding komen om het aan te nemen wanneer je Engels spreekt.

Terwijl we je wens om je te onderscheiden in spreken en schrijven in het Engels bewonderen, laten we je dan uitleggen waarom het gebruik van deze zinsconstructie geen goed idee is voor het alledaagse Engelse gesprek. Neem daarom een Engelse les online.

 1. Door dit te doen wordt het lijdend voorwerp benadrukt in plaats van het onderwerp. Zijn je oefen quizzen belangrijker dan je leraar?
 2. Academisch schrijven vereist nauwkeurigheid. Zulke zinnen kunnen vaag lijken en verwarrend zijn.
 3. Het maakt je schrijven weifelend en je toon zwak, onzeker. We bespreken schrijven met autoriteit in ons volgende segment.

Is er een effectief gebruik voor zo'n zinsstructuur?

 • Als je niet weet wie de actie heeft uitgevoerd:
  o De quizzen werden beoordeeld.
 • Wanneer het niet uitmaakt wie de actie zal uitvoeren:
  o Een spelling bijeenkomst wordt na de les gehouden.
 • Wanneer je een algemene waarheid bespreekt:
  o Regels zijn gemaakt om te worden verbroken.
 • Wanneer je het onderwerp wilt benadrukken:
  o Elements of Style is geschreven door William Strunk, Jr.

Het laatste woord over dit onderwerp: gebruik deze grammaticaconstructie spaarzaam, en alleen wanneer nodig.

Engelse les met Superprof

Spreek en Schrijf met je Publiek in Gedachten

Dit is een zegswijze die veel Engelse docenten gebruiken omdat ze indruk willen maken op hun studenten, zowel moedertaalsprekers als niet moedertaalsprekers van het Engels.

Natuurlijk kun je niet weten wie je ESOL essay zal lezen: wat zijn of haar taalkundige voorkeuren en stijl zouden kunnen zijn.

Vanuit dat perspectief helpt het idee, dat je je tijdens je studie Engels moet bezig houden met publiek, niet om taalvaardigheden te leren.

Als je spreekt en luistert met het idee dat andere meekijken, zul je nog beter je best doen
Spreek en schrijf Engels met publiek in je gedachten ǀ Pixabay - Hypnoart

De redenering achter het schijnbaar misleidende advies van Mr. Strunk is, dat je je kennis concentreert op het podium dat je wilt bereiken.

Als je van plan bent om een ​​functie te zoeken in een multinationaal bedrijf, kunt je je talenkennis verbeteren in de richting van zakelijk Engels.

Als je op TOEFL wilt gaan doen met de intentie om je in te schrijven voor een school in de Verenigde Staten, spreek dan Engels met een Amerikaans accent.

Gebruik ook de Amerikaanse spelling van woorden.

Bekijk onze blog over woorden met meerdere betekenissen in het Engels.

Als je hoopt terug te keren naar je thuisland en Oxford Engels wilt onderwijzen, zal het opnemen van elke taalnuance die je kunt, terwijl je nog in het Verenigd Koninkrijk bent, je taalonderwijs bevorderen.

Het maakt niet uit in welke richting je Engelse taalvaardigheid je meeneemt, Engels leren in welke vorm dan ook zal zeker helpen.

Hoe Zit het met het Spreken van Engels?

Engels is de taal die wordt gesproken door meer dan anderhalf miljard mensen overal ter wereld.

Hoogstwaarschijnlijk heeft geen van hen een beproefde methode om Engels te leren of om de taal te spreken.

Toch zijn er een paar suggesties die je kunt volgen om je Engels te verbeteren.

Om vloeiend Engels te spreken, gebruik je het elke dag - ongeacht of je een beginner bent of op een middelbaar niveau studeert.

Bouw je Engelse vaardigheden op door deel te nemen aan Engelse lessen.

Sommige culturen stigmatiseren falen zo zwaar, dat niet Engelse moedertaalsprekers bang zijn om iets in hun tweede taal te zeggen. Laat dat je er niet van weerhouden om het meeste uit je Engelse cursussen in Londen of daarbuiten te halen!

Je kunt alleen vaardigheid opbouwen door je grammaticale vaardigheden te oefenen.

Al het bovenstaande is een algemeen advies om je gesproken Engels te verbeteren. Het volgende zal je onderscheiden:

Laat je gesproken Engels je schrijfvaardigheid weerspiegelen.

Als gids voor het ontwikkelen van Engelse spreekvaardigheid, hoef je alleen maar je toespraak te richten op je beoogde publiek.

Velen die Engels als tweede taal leren, begraven zich in lastige grammaticale zinnen en buitengewone woordenschat, en reserveren hun lesuren voor grondbeginselen van de taal.

Het is een feit dat hoe meer je essentiële woordenschat opneemt in je unieke woordkeus, hoe beter je meer verfijnde woordenschat en grammaticale constructies zult opnemen in je alledaagse Engels.

Tenslotte, zolang je je niet drukmaakt over het leren, zolang je klinkt als jezelf - niet de spraakpatronen van anderen nabootst, hoe vloeiender je wordt in het Engels.

Uiteindelijk: geven we je toestemming voor ...

Doorbreek Verouderde Grammaticaregels

Ondanks dat je mogelijk een boek introduceert dat als essentieel wordt beschouwd voor correct Engels gebruik, het boek met de titel Elements of Style, zijn er een paar grammaticaregels die niet langer relevant zijn in de hedendaagse Engelse taal.

Verouderde grammaticaregels hoef je niet te gebruiken
Durf gedateerde grammaticaregels te doorbreken ǀ Pixabay - Elgin Aykurt

Je Engelse cursussen hebben waarschijnlijk benadrukt dat je nooit een zin met een voorzetsel moet beëindigen. Noch zou je met een voegwoord moeten beginnen.

Maar we willen je vertellen dat het oké is om dit te doen. In feite is het een breekbare grammaticaregel waar we zeker van zijn.

Je kunt andere updates van grammaticaregels vinden in dit onthullende artikel.

Ontdek hier meer over Engelse werkwoordtijden.

Als je ze gebruikt, sta je ook voorop in de Engelse taalevolutie.

 

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1e les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Joep