De gemiddelde Engelse moedertaalspreker spreekt zelden over het woord dat hij/zij aaneen heeft geregen om een ​​complete zin te vormen, of over de reeks en volgorde van zinnen die nodig zijn om een ​​volledig idee uit te drukken.

Aan de andere kant, degenen die Engels als tweede taal leren, doen een bewuste poging om de functie van elk woord te leren en de betekenis die het geeft aan het idee dat hij/zij probeert over te brengen.

Nu het schooljaar net is begonnen, laten we je dan een handje helpen met je moeilijke taak door je een overzicht te geven van verschillende woordsoorten: hoe ze te identificeren, hun plaats in een zin te geven en de beste manier om ze te gebruiken.

Als we woordenschat beschouwen als de bouwstenen van taal, moet het van essentieel belang zijn om te begrijpen hoe ze van elkaar verschillen en waar ze (in een zin) geplaatst moeten worden voor maximale effectiviteit.

Pas de juiste woordsoorten toe
Zorg dat je verschil weet tussen de woordsoorten ǀ Pixabay - BiljaST
De beste leraren Engels beschikbaar
Georgette
4,9
4,9 (6 reviews)
Georgette
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Giselle
5
5 (5 reviews)
Giselle
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Yousra
5
5 (10 reviews)
Yousra
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Nikolas
5
5 (5 reviews)
Nikolas
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Arthur
Arthur
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Iris
Iris
5€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Eline
5
5 (4 reviews)
Eline
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Robbe
5
5 (5 reviews)
Robbe
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Georgette
4,9
4,9 (6 reviews)
Georgette
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Giselle
5
5 (5 reviews)
Giselle
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Yousra
5
5 (10 reviews)
Yousra
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Nikolas
5
5 (5 reviews)
Nikolas
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Arthur
Arthur
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Iris
Iris
5€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Eline
5
5 (4 reviews)
Eline
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Robbe
5
5 (5 reviews)
Robbe
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Een Zelfstandig Naamwoord is een Naamwoord

Een zelfstandig naamwoord vertegenwoordigt een persoon, plaats of ding. Alles wat je kunt aanraken, zien of bespreken, wordt beschreven met een naam; aldus noemen we zelfstandige naamwoorden.

Bijles Engels - vind lessen via Superprof.

Er zijn twee soorten zelfstandige naamwoorden: concreet (eigennamen) en abstract (algemeen).

Je naam is een eigennaam. Namen van steden, rivieren en bergen zijn ook eigennamen. Je zou kunnen zeggen dat een eigennaam een ​​gegeven zelfstandig naamwoord is, zoals dit voorbeeld:

Meet my dog, Rover (Ontmoet mijn hond, Rover.)

Hond is een zelfstandig naamwoord omdat het iets vertegenwoordigt - een dier. Rover is een eigennaam - de naam die aan de hond is gegeven.

Eigennamen worden altijd in hoofdletters geschreven: de eerste letter van de naam is groter en in een andere vorm dan de rest van de naam.

Lees meer over Engelse stijl en vorm in onze speciale blog.

Regels voor het Geven van Hoofdletters

  • Namen en titels van personen: Dokter Jones; Mevrouw Smith; Premier Merkel.
    o In het Verenigd Koninkrijk geven we de Koningin een hoofdletter, maar als we het hebben over een opeenvolging van vrouwelijke royalty's, zouden we zeggen: de koninginnen die Engeland geregeerd hebben - koninginnen keren terug naar een algemeen zelfstandig naamwoord.
  • Belangrijke gebeurtenissen in de tijd worden meestal ook met en hoofdletter geschreven: de Tweede Wereldoorlog, bijvoorbeeld, of de IJstijd.
    o Hoewel verjaardagen belangrijk zijn, krijgt dat woord alleen een hoofdletter als het wordt gebruikt om iemand aan te spreken: Here is the Birthday Boy!
  • Namen van gebouwen, bruggen, monumenten en tunnels zijn altijd in hoofdletters.
    o Specifieke gebouwen, zoals het Paleis van Westminster, krijgen een hoofdletter, maar een algemene verzameling gebouwen, zoals een gemeente of een winkelcentrum niet.

Voor meer regels over wanneer je een zelfstandig naamwoord van een hoofdletter moet voorzien, kun je naar deze pagina kijken.

Voornaamwoorden Nemen de Plaats in van Zelfstandige Naamwoorden

Als je spreekt over een bepaalde persoon, plaats of ding in een doorgaande paragraaf, is het niet nodig om constant de eigennaam het te gebruiken.

Het gebruik van een voornaamwoord in de plaats van het zelfstandig naamwoord geeft je tekst variatie.

Een woord van waarschuwing bij het gebruik van voornaamwoorden: zorg ervoor dat ze betrekking hebben op het juiste zelfstandig naamwoord.

Sally told her sister she should go in her place. (Sally zei tegen haar zus dat ze in haar plaats moest gaan.)

Deze zin is erg verwarrend: we weten niet of Sally in de plaats van haar zuster moet gaan of dat de zuster Sally's plaats inneemt!

Deze zin is veel gemakkelijker te begrijpen wanneer deze als volgt wordt geschreven:

Sally told her sister she should go in Sally’s place. (Sally zei tegen haar zus dat zij in de plaats van Sally moest gaan.)

Het voornaamwoord heeft betrekking op het vorige zelfstandig naamwoord, dus 'her' heeft betrekking op 'Sally' en 'she' op 'sister'.

Meer informatie over Engelse grammatica regels in onze speciale blog.

Werkwoorden Duiden op Actie...Meestal

Werkwoorden hebben verschillende functies in het Engels, waarvan de belangrijkste is om te zeggen wat er wordt gedaan.

Werkwoorden kunnen ons ook vertellen over een mentale actie zoals denken of een gemoedstoestand.

Werkwoorden geven meestal een beweging aan
Werkwoorden beschrijven meestal een actie ǀ Pixabay - Kasten Ketterman

We willen benadrukken dat werkwoorden ons vertellen wanneer de actie plaatsvond.

am going to my English class (Ik ga naar mijn Engelse les) - het gebeurt nu.

have been to school (Ik ben naar school geweest) - een al afgeronde actie.

I have been studying English for three years (Ik studeer al drie jaar Engels) - een voortdurende actie, waarschijnlijk om door te gaan.

Werkwoordvervoeging en -gebruik is een van de moeilijkste aspecten van de Engelse grammatica voor ESL studenten, vooral Engelse studenten van wie de werkwoorden in de eigen taal nooit van vorm veranderen.

Engelse les online - klik hier!

Het verschil tussen Will en Going To (gaan)

Deze werkwoord- en werkwoordzinnen, vaak uitgedrukt in jargon als gonna, worden vaak door elkaar gebruikt door Engelse en niet Engelse moedertaalsprekers.

Hoewel ze hetzelfde zijn, hebben ze niet dezelfde betekenis.

I am going to take English lessons. (Ik ga Engelse lessen volgen.)

Het gebruik van going to + actie wordt gebruikt wanneer je iets van plan bent.

will take English courses to improve my writing skills. (Ik zal cursussen Engels volgen om mijn schrijfvaardigheid te verbeteren).

Het gebruik van will is veel meer bepaald. Het suggereert dat de beslissing om mijn Engelse schrijfvaardigheid te verbeteren op dat moment is gemaakt.

Een ander verschil tussen beide is het doen van een voorspelling.

I am going to pass my English course. (Ik ga slagen voor mijn Engelse cursus). Deze zin beschrijft een gebeurtenis die we voor zeker kunnen aannemen.

will never be fluent in English! (Ik zal nooit vloeiend Engels leren spreken!)  Is een uitdrukking op basis van mening.

Probeer in elk van deze zinnen 'going to' om te ruilen voor 'will' ... het werkt niet!

Het werkwoord will wordt verder gebruikt om te praten over dingen waarvan we zeker zijn:

The sun will rise tomorrow. (De zon zal morgen opkomen.)

Gebruik will om beloften te doen:

will help you learn English grammar. (Ik zal je helpen Engelse grammatica te leren.)

De gemiddelde Engelse leerling neigt meer naar 'will' vanwege het meer formele geluid, maar zoals we kunnen zien, is het niet altijd correct om dat te doen.

Ontdek hier hoe de Engelse grammatica in de loop der jaren is veranderd.

Wanna, Gonna and Gotta

Deze slang-vormen van de werkwoorden want to, going to en have to  zijn favorieten, maar zijn vaak verwarrend voor mensen die Engels leren spreken.

wanna learn English with a native speaker. (Ik wil Engels leren met een moedertaalspreker.)

I’m gonna learn English online. (Ik ga Engels online leren.)

gotta improve my listening skills. (Ik moet mijn luistervaardigheid verbeteren.)

Dit zijn informele zinnen, meestal gesproken tussen vrienden of onder studenten.

Het is nooit correct om want togoing to en have to op deze manier te schrijven, maar je zult ze waarschijnlijk overvloedig horen gebruiken in het Engelse gesprek.

Engels leren groep 7 - vind je lessen via Superprof.

Om je Engelse taalvaardigheid te verbeteren, moet je een onderscheid maken tussen hoe zinnen worden gesproken en hoe ze worden geschreven.

De beste leraren Engels beschikbaar
Georgette
4,9
4,9 (6 reviews)
Georgette
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Giselle
5
5 (5 reviews)
Giselle
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Yousra
5
5 (10 reviews)
Yousra
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Nikolas
5
5 (5 reviews)
Nikolas
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Arthur
Arthur
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Iris
Iris
5€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Eline
5
5 (4 reviews)
Eline
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Robbe
5
5 (5 reviews)
Robbe
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Georgette
4,9
4,9 (6 reviews)
Georgette
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Giselle
5
5 (5 reviews)
Giselle
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Yousra
5
5 (10 reviews)
Yousra
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Nikolas
5
5 (5 reviews)
Nikolas
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Arthur
Arthur
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Iris
Iris
5€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Eline
5
5 (4 reviews)
Eline
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Robbe
5
5 (5 reviews)
Robbe
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Bijvoeglijke Naamwoorden en Bijwoorden

Deze woorden zijn beschrijvingen. Ze voegen diepte toe en helpen ons te visualiseren waarover gesproken wordt.

Vergelijk:

The girl wore a dress. (Het meisje droeg een jurk.)

en

The tall girl wore a flowing dress. (Het grote meisje droeg een golvende jurk.)

De eerste zin geeft ons genoeg informatie om een ​​idee te vormen van wat er wordt beschreven, maar de tweede geeft ons een duidelijker beeld van het onderwerp en het object.

Velen die Engels als tweede taal leren, hebben de neiging hun spreken en schrijven te doorspekken met beschrijvingen.

Maak zinnen niet te lang door onnodige informatie te gebruiken
Maak zinnen niet te ingewikkeld door het gebruik van te veel bijvoeglijke naamwoorden ǀ Pixabay - Bohed

In sommige culturen, is het zo dat hoe meer bijvoeglijke naamwoorden er worden gebruikt, hoe beter! ESOL studenten in sommige landen worden zelfs aangemoedigd om twee of drie bijvoeglijke naamwoorden per zelfstandig naamwoord te gebruiken.

Waarschuwing! Vrijelijk rondstrooien met zulke woorden in je gesproken of geschreven Engels kan je spreekvaardigheid verminderen doordat ze je zinnen te omslachtig maken.

Terwijl bijvoeglijke naamwoorden zelfstandige naamwoorden beschrijven, vullen bijwoorden werkwoorden aan.

Waarom werkwoorden beschrijven?

Soms moeten we beschrijven hoe iets is gedaan.

Ik wil vloeiend Engels spreken.

Die zin, zonder zijn beschrijving (vloeiend), geeft geen idee van welk niveau de spreker zich in het Engels wil uitdrukken. Door het bijwoord op te nemen, geeft de spreker ons een beter idee van hoe goed hij/zij Engels wil spreken.

Echter, net als bij bijvoeglijke naamwoorden hebben degenen die zich bezighouden met het leren van talen de neiging om bijwoorden te veel te gebruiken.

They quickly signed up for English classes. (Ze hebben zich snel aangemeld voor Engelse lessen.)

Deze zin bevat een onnodig (en incorrect!) bijwoord.

Hoewel ze zich waarschijnlijk zo snel mogelijk voor de Engelse lessen wilden inschrijven - en die informatie kan waardevol zijn voor het algemene idee van wat er wordt gezegd, is dat specifieke bijwoord niet de juiste keuze.

We zullen in een latere blog dieper ingaan op het onderwerp van hoe je woorden moet kiezen.

De algemene regel voor bijwoord en bijvoeglijk gebruik is: als het idee zonder aanvullende woorden duidelijk kan worden uitgedrukt, gebruik ze dan niet.

Bekijk onze blog over woorden met meerdere betekenissen in het Engels.

Voorzetsels en Voegwoorden

Voorzetsels zijn woorden die een verband beschrijven tussen een zelfstandig naamwoord / voornaamwoord en een ander woord in de zin.

The worm ate through the apple. (De worm at door de appel heen.)

There is a worm in my apple! (Er zit een worm in mijn appel!)

Through en in zijn voorzetsels. Ze beschrijven waar de worm zich bevindt ten opzichte van de appel.

Een voorzetsel geeft de aard van de relatie tussen de verschillende elementen aan
'De worm at door mijn appel heen' bevat het voorzetsel 'door' ǀ Pixabay

Hier is een pagina om alles te lezen over voorzetsels en hoe ze te gebruiken.

Een voegwoord verbindt twee gerelateerde ideeën.

My English spelling is pretty good, but my speaking skills need improvement. (Mijn Engelse spelling is redelijk goed, maar mijn spreekvaardigheid moet worden verbeterd.)

Deze zin beschrijft twee gerelateerde ideeën, verbonden met het voegwoord 'but'.

Je kunt naar deze pagina gaan voor een volledige lijst van alle voegwoorden.

Ons Laatste Woord over Woorden: de Bepaling

De functie van een bepaling is om een ​​zelfstandig naamwoord te wijzigen om hoeveelheid, bezit, specificiteit of bepaaldheid aan te geven. Bepalingen gaan altijd vooraf aan zelfstandige naamwoorden.

I will sit for the IELTS exam. (Ik ga het IELTS examen doen.)

They took some vocabulary quizzes. (Ze deden wat vocabulaire quizzen)

Those are her books. (Dat zijn haar boeken.)

Het weglaten van bepalingen - of het gebruik van de verkeerde is een veelgemaakte fout gemaakt door Engelse studenten.

Deze woorden zijn van vitaal belang voor het Engelse begrip. Zonder bepalingen kunnen we niet precies weten waar de spreker het over heeft. Hier is een geweldige les over bepalingen en hoe deze te gebruiken.

Dit zijn de belangrijkste delen van de spraak. Door ze te identificeren en toe te voegen aan je vocabulaire in hun juiste categorie, voorkom je grammaticale fouten!

Wil je je Engelse grammatica verder oefenen? Bekijk deze Engelse grammaticaoefeningen.

 

 

 

 

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1e les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Joep