Om fysieke fitheid te bereiken, trainen we ons lichaam.

Het doen van grammatica oefeningen zal je conditie niet verbeteren, maar ze zullen je de kracht en het vermogen om de Engelse taal te gebruiken verbeteren.

Voordat we onze oefeningen in de Engelse grammatica beginnen, moeten we eerst de reikwijdte begrijpen: wat is grammatica precies?

De beste leraren Engels beschikbaar
Georgette
4,9
4,9 (6 reviews)
Georgette
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Giselle
5
5 (5 reviews)
Giselle
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Nikolas
5
5 (5 reviews)
Nikolas
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Arthur
Arthur
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Yousra
5
5 (10 reviews)
Yousra
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Iris
Iris
5€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Eline
5
5 (4 reviews)
Eline
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Robbe
5
5 (5 reviews)
Robbe
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Georgette
4,9
4,9 (6 reviews)
Georgette
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Giselle
5
5 (5 reviews)
Giselle
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Nikolas
5
5 (5 reviews)
Nikolas
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Arthur
Arthur
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Yousra
5
5 (10 reviews)
Yousra
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Iris
Iris
5€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Eline
5
5 (4 reviews)
Eline
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Robbe
5
5 (5 reviews)
Robbe
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Engelse Grammatica Definiëren in Algemene Termen

Grammatica is de set van structurele regels die de samenstelling van zinsdelen, zinnen en woorden bepalen.

Meer informatie over Engelse grammaticaregels vind je in onze speciale blog.

Hoewel elegant, beschrijft deze definitie niet elk aspect van wat is opgenomen onder de overkoepelende term die we kennen als grammatica.

Grammatica bevat verschillende onderdelen
Wat is de definitie van grammatica? ǀ Pixabay - PDPix

Onderdelen van dit aspect zijn onder meer:

  • Fonologie (klankleer) - de studie en organisatie van klanken in een taal.
  • Morfologie (vormleer) - de studie van woorden, hoe ze worden gevormd en hun relatie met andere woorden.
  • Syntaxis (zinsleer) - de set regels die de structuur van zinnen regelt
    o specifiek: woordvolgorde en interpunctie.
  • Fonetiek (spraakleer) - de geluiden van de menselijke spraak
    o in het geval van gebarentaal, de equivalente aspecten van gebaren naar gesproken taal.
  • Semantiek (betekenisleer) - de studie van betekenis in taal
  • Pragmatiek - de manier waarop context bijdraagt ​​aan betekenis

Tenzij je een carrière in de taalkunde ambieert en je je specialiseert in de Engelse taal, hoef je je alleen bezig te houden met syntaxis en fonetiek.

Je kunt ook overwegen om je in de pragmatiek te verdiepen. Heeft je ESL leraar je niet vaak verteld om te zoeken naar contextuele aanwijzingen bij het lezen of luisteren naar gesproken Engels?

Net zoals een fysieke fitnesscoach bewegingsoefeningen op bepaalde spiergroepen richt, zijn de grammatica oefeningen die we in dit artikel behandelen, bedoeld om je te helpen je algehele Engelse vaardigheden en spreekvaardigheid te verbeteren.

Het Probleem met Gezegden

Voor taalkundigen, zowel als voor grammatici vormen gezegden (predicaten) problemen. Er lijkt een verdeeldheid te bestaan ​​over wat een gezegde precies is.

Een denkrichting beweert dat een gezegde één van de twee belangrijkste delen van een zin is.

De andere komt meer bij de kern van de zaak: het gezegde is het hoofdwerkwoord en eventuele hulpwerkwoorden in een zin.

Of ze nu als werkwoorden of gezegden worden geïdentificeerd, deze woordsoorten lijken het moeilijkst te bevatten en correct te gebruiken voor degenen die Engels als tweede taal leren.

Welke tijd gebruikt je bij het beschrijven van een lopende actie? Hoe zit het als de actie al voltooid is? En welke werkwoordsvorm zou je moeten gebruiken om feiten te beschrijven die over het algemeen waar zijn?

In de loop van het leren van je taal, en vooral als je voor IELTS oefent, zul je de werkwoordsvormen correct moeten identificeren en gebruiken.

Most of the students in my English classes are female. (De meeste studenten in mijn Engelse lessen zijn vrouw.)

Tegenwoordige tijd wordt gebruikt om feiten te beschrijven die in het algemeen waar zijn.

scored well on the Esol exam. (Ik scoorde goed op het ESOL examen.)

Verleden tijd duidt reeds voltooide acties aan.

am going to my business English class. (Ik ga naar mijn zakelijke Engelse les.)

De tegenwoordige tijd van to be (zijn) + het werkwoord eindigend op -ing maakt progressief tegenwoordige tijd (ook wel onvoltooid tegenwoordige tijd genoemd)

Hier merken we dat veel mensen die Engels studeren moeite hebben om onderscheid te maken tussen 'going to' - wat betekent 'in een richting gaan' versus de 'going to' dat op een intentie doelt.

Hier is een eenvoudige manier om het verschil te onthouden: als een ander werkwoord volgt op 'going to', duidt die werkwoord zin op een intentie. Als er geen ander werkwoord volgt, zie je een voortdurende actie.

Hoe je een negatieve zin kunt samenstellen

Stel dat je Esol-score lager is dan verwacht? Of misschien ga je niet naar je Engelse lessen.

Het ontkennen van een uitdrukking is niet altijd even eenvoudig als het invoegen van het woord niet in je zin.

Vooral met de meer uitgebreide werkwoordconstructies, moet je ervoor zorgen om je ontkenning op de juiste plaats te zetten.

I did not score well on my Esol exam. (Ik heb niet goed gescoord op mijn Esol-examen.)

Het hulpwerkwoord gaat vóór de ontkenning. Het werkwoord to score wordt niet vervoegd; het blijft zoals het is.

I am not going to my business English class. (Ik ga niet naar mijn zakelijke Engelse les.)

Om een ​​zin in de onvoltooid tegenwoordige tijd te ontkennen, hoef je eenvoudigweg not tussen de hulp- en actiewerkwoorden in te voegen.

Omdat elke werkwoordsvorm zich anders samenvoegt en het schrijven of spreken van de negatieve vorm complex kan zijn - vooral als je een zin aan het maken bent met een onregelmatig werkwoord, loont het om dit aspect van de grammatica te oefenen.

Lees meer over Engelse stijl en vorm in onze speciale blog.

De beste leraren Engels beschikbaar
Georgette
4,9
4,9 (6 reviews)
Georgette
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Giselle
5
5 (5 reviews)
Giselle
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Nikolas
5
5 (5 reviews)
Nikolas
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Arthur
Arthur
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Yousra
5
5 (10 reviews)
Yousra
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Iris
Iris
5€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Eline
5
5 (4 reviews)
Eline
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Robbe
5
5 (5 reviews)
Robbe
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Georgette
4,9
4,9 (6 reviews)
Georgette
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Giselle
5
5 (5 reviews)
Giselle
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Nikolas
5
5 (5 reviews)
Nikolas
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Arthur
Arthur
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Yousra
5
5 (10 reviews)
Yousra
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Iris
Iris
5€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Eline
5
5 (4 reviews)
Eline
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Robbe
5
5 (5 reviews)
Robbe
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Zinnen, Woordvolgorde en Voegwoorden

Een nieuwe trend van moedertaalsprekers is om te lange zinnen te maken, vol met voegwoorden en beschrijvingen.

Sprekers van Amerikaans-Engels lijken hier in het bijzonder last van te hebben.

Plaats woorden in de goede context
Hoe zou je deze woorden in een zin gebruiken? ǀ Pixabay - Geralt

Uit een Amerikaans politierapport:

black male suspect was observed fleeing in a northerly direction at a rapid rate of speed, and we were in quick pursuit, but we were unable to apprehend the individual. (Een zwarte mannelijke verdachte werd gezien die in een snel tempo in een noordelijke richting vluchtte, en we waren in snelle achtervolging, maar we waren niet in staat het individu aan te houden.) 

Hoewel de regels voor de woordvolgorde in deze doorlopende zin zijn gevolgd, ontbreken er in dit voorbeeld grammaticaregels voor een juiste zinsconstructie en het gebruik van voegwoorden.

Om vloeiend Engels te spreken, moet je korte, beknopte zinnen gebruiken met zo min mogelijk bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden.

Laten we die verklaring herschrijven met de juiste grammatica:

The suspect was seen fleeing north. We were in pursuit, but were unable to apprehend him. (De verdachte werd gezien op de vlucht naar het noorden. We waren in achtervolging, maar waren niet in staat om hem aan te houden.)

Niet alleen is de verklaring veel korter, maar het splitsen in twee volledige zinnen maakt het gemakkelijker om het te begrijpen.

Hoewel het geen regelrechte grammaticale fout is, is de herhaling van 'we were' in de oorspronkelijke zin een stijlblunder die de uitspraak ongemakkelijk en onprofessioneel maakt.

Als Engelse leerling moet je streven naar uitdrukkingen die eerder informeren dan overweldigen. Deze oefeningen kunnen je helpen woorden in de juiste volgorde te plaatsen.

Je moet aandacht besteden aan woordafbrekingen
Verkeerde interpunctie kan tot vreemde situaties leiden ǀ Visualhunt - Ken Whytock

ESOL Grammatica: Juiste Interpunctie is Essentieel

A woman without her man is nothing. (Een vrouw zonder haar man is niets.)

Deze zin kan op verschillende manieren worden onderbroken:

A woman, without her man, is nothing.

Op deze manier gebruikt, suggereert de zin dat vrouwen een man aan hun zijde moeten hebben, anders hebben ze geen waarde.

A woman: without her, man is nothing.

Door aspecten van tekst te benadrukken door het gebruik van een dubbele punt en een komma, ontdekken we dat de mens geen waarde heeft zonder vrouw.

Het is duidelijk dat interpunctie een diepgaand effect heeft op de interpretatie in het Engels.

Vreemd genoeg benadrukken Engelse cursussen zelden het belang van de interpunctie.

Een ander vaak misbruikt interpunctieteken is de apostrof.

I’ll buy this toy for my cat’s. (Ik koop dit speelgoed voor mijn kat.)

Deze zin bevat een correct en incorrect gebruik van de apostrof.

Weet je welke goed is en welke fout?

Omdat interpunctiefouten zo vaak voorkomen in de geschreven taal, zou het vanzelfsprekend moeten zijn dat het in het Engelse onderwijs diepgaand wordt ingegaan op hoe deze markeringen effectief kunnen worden gebruikt.

Gelukkig kun je, als je online Engelse lessen neemt, veel sites vinden die het juiste gebruik van interpunctie bevorderen.

Heb je overwogen om online cursussen Engels te volgen?

Als dat zo is, heb je misschien al de pagina van de University of Bristol gevonden, boordevol praktijkoefeningen en quizzen die interpunctie bevatten.

Het Juiste Woord Gebruiken

Le mot juste - Frans voor het juiste woord is een uitdrukking die mensen gebruiken bij het ontdekken van het woord dat ze nodig hebben om hun gevoelens te uiten.

Het probleem met Engelse woorden is dat zovelen van hen precies hetzelfde klinken! Sommigen van hen worden zelfs hetzelfde gespeld.

Leer woorden goed te spellen
Het juiste woord kiezen garandeert je succes in het spreken van Engels ǀ Pixabay - Stevepb

Of het nu homophone, homonym of homograph (gramaticale termen) is, het belangrijke feit om te onthouden is dat woordparen niet dezelfde betekenis hebben.

Bekijk onze blog over woorden met meerdere betekenissen in het Engels.

Effect en affect zijn twee van dergelijke woorden. Een van hen suggereert een kwaliteit naar buiten toe; de andere is er een die innerlijk werkt.

My English pronunciation will ______ my TOEFL score.

Welke term moet je gebruiken?

Affect (beïnvloeden) wordt over het algemeen als een werkwoord gebruikt, daarom wordt de bovengenoemde zin: 'English pronunciation will affect your exam score.'

Effect kan een zelfstandig naamwoord of een werkwoord zijn, maar wordt voornamelijk gebruikt als zelfstandig naamwoord, zoals in deze zin:

The effect of listening to spoken English on your language skills cannot be measured. (Het effect van het luisteren naar gesproken Engels op jouw taalvaardigheid kan niet worden gemeten.)

Ben je klaar voor een nieuwe uitdaging?

Those studying English as a second language could stand a ___________ of their vocabulary coursework.

Is het juiste woord lightening? Of moeten we lightning invoegen?

Als je het tweede hebt gekozen, suggereert de zin dat de woordenschat cursussen, elke student, en mogelijk elke Engelse leraar een elektriciteitsstoot zouden kunnen krijgen.

Omwille van Engelse leraren overal, hopen we dat je goed hebt gekozen.

Om je vocabulaire te verbeteren, test jezelf dan op deze meest voorkomende woordparen.

Engelse les online - begin vandaag nog

De Beste Grammatica Oefeningen

We zouden kunnen zeggen dat je zo hard moet werken om Engelse grammatica en woordenschat te leren niet eerlijk is, vooral gezien het feit dat de Engelse moedertaalspreker in zijn/haar vroege leven vanzelfsprekend grammatica leert, voordat hij/zij complete gedachten kan formuleren.

Je moet veel harder werken om de Engelse vaardigheden op te pikken waarmee de moedertaalsprekers lijken te pronken.

De beste manier om je taalvaardigheden te testen, is ze bij elke beschikbare gelegenheid te gebruiken.

Maak je geen zorgen over de vraag of een bepaald woord een voorzetsel, een voegwoord of een afwijking van de Engelse taal is.

Online Engels leren via Superprof. 

Wie maakt het uit of een werkwoord een zelfstandig werkwoord of een hulpwerkwoord is?

Onze formule om vlot te leren spreken: leer overvloedig, test jezelf minimaal en spreek regelmatig.

If you follow that advice (advise?), your proficiency will surely grow. (Als je dat advies volgt, Zal je vaardigheid zeker groeien.)

Ontdek hier hoe de Engelse grammatica in de loop der jaren is veranderd.

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1e les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Joep