Als een leerling van het Engels als vreemde taal, zul je te maken krijgen met de beslissing om Britse of Amerikaanse spelling te oefenen in je Engelse schrijfvaardigheid.

Er is geen 'goed' antwoord op dit dilemma, maar het komt meestal neer op persoonlijke voorkeur en je situatie.

Als je bijvoorbeeld van plan bent om een ​​baan te zoeken of cursussen Engels in Londen te volgen en je je Engelse vaardigheden wilt verbeteren, kan het handig zijn om de Britse spelling te gebruiken. Veel Engelstaligen die geen moedertaalsprekers zijn kiezen er echter voor om de Amerikaanse spelling standaard te gebruiken vanaf de dag dat ze Engels beginnen te leren, omdat dit het meest voorkomt in de Engelstalige media.

De Amerikaanse spelling in het Engels is ook eenvoudiger en meer fonetisch dan de spelling in het Verenigd Koninkrijk, dus is het gemakkelijker om vloeiend Engels te leren spreken.

Dit komt omdat de Amerikaanse spelling is aangepast om het dichter bij de manier te brengen waarop woorden in het Engels worden uitgesproken. Het is dus een duidelijke winnaar voor Engelse docenten die cursussen geven en voor degenen die Engels studeren en hun taalvaardigheid willen verbeteren.

De verschillen zijn meestal subtiel, en hebben slechts betrekking op het wijzigen van één letter, dus velen blijven onopgemerkt.

Andere wijzigingen liggen veel meer voor de hand, en gaan om het wijzigen van een paar letters of zelfs het gebruik van een heel ander woord.

Dit kan bizar lijken voor sprekers van Brits, Australisch en Zuid-Afrikaans Engels, die in het algemeen elkaars zelfde spelling- en grammaticaregels hanteren.

Verschillen tussen deze twee versies van het Engels veroorzaken echter zelden verwarring en elke Engelse moedertaalspreker aan elke kant van de Atlantische Oceaan kan met gemak van elkaars tv en films en literatuur genieten.

Cursus Engels Antwerpen. Met dit weet Superprof genoeg waar je naar op zoek bent. Waarom nog langer wachten?

Het Oxford Engelse woordenboek is nog steeds een standaardwerk
De Engelsen namen niet de taal over van hun buitenlandse indringers, maar alleen woordenǀ Visualhunt - mrpolyonymous
De beste leraren Engels beschikbaar
Georgette
4,9
4,9 (6 reviews)
Georgette
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Giselle
5
5 (5 reviews)
Giselle
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Nikolas
5
5 (5 reviews)
Nikolas
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Arthur
Arthur
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Yousra
5
5 (10 reviews)
Yousra
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Iris
Iris
5€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Eline
5
5 (4 reviews)
Eline
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Robbe
5
5 (5 reviews)
Robbe
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Georgette
4,9
4,9 (6 reviews)
Georgette
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Giselle
5
5 (5 reviews)
Giselle
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Nikolas
5
5 (5 reviews)
Nikolas
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Arthur
Arthur
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Yousra
5
5 (10 reviews)
Yousra
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Iris
Iris
5€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Eline
5
5 (4 reviews)
Eline
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Robbe
5
5 (5 reviews)
Robbe
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Waarom is Amerikaans Engels Veranderd?

De variatie in de Engelse spelling tussen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk is relatief recent ontstaan.

Oxford Dictionaries zegt dat de reden voor de verandering ligt in de aanpassing van het Engels door Amerikaanse sprekers:

Brits Engels heeft de neiging gehad om de spelling van woorden die het heeft opgenomen uit andere talen (bijvoorbeeld Frans) te behouden, terwijl Amerikaans Engels de spelling heeft aangepast om de manier weer te geven waarop de woorden daadwerkelijk klinken wanneer ze worden gesproken.

Engels leren online bij Superprof.

De taal werd geboren uit de Britse eilanden, die niet zo ver van Noord-Europa liggen.

Gezien de geografie en de locatie ervan, was Engeland (een land dat deel uitmaakt van deze eilanden) een belangrijk doelwit voor indringers, die nieuwe talen met zich meebrachten.

Onder invloed van Latijnse talen zoals het Frans tijdens de Normandische verovering en de Germaanse talen uit Noord-Europa, ontwikkelde Engeland zich als een ware smeltkroes voor de mensen en hun verschillende talen.

In plaats van simpelweg de moedertaal van de indringers aan te nemen, namen de mensen die in Engeland woonden in plaats daarvan hun woorden aan, en de indringers begonnen ook hun taal met het Engels te combineren.

Het resultaat was dat na elke invasie, het Engels een andere golf van verandering doormaakte omdat het woorden uit vreemde talen over nam.

We kunnen vandaag nog steeds sporen hiervan zien, vooral in de spelling.

Bijvoorbeeld, waar de Fransen het woord 'théâtre' gebruiken, spellen de Britten het als 'theatre' en de Amerikanen als 'theater', waarbij de laatste twee letters worden vervangen door een meer fonetische spelling.

Er zijn nog steeds buitenlandse invloeden te bespeuren in de Engels taal
De Engelse geschiedenis is nog altijd merkbaar in de taal ǀ Pixabay - jazzmeister

Maar hoe is de Amerikaanse manier van spelling nu precies gestandaardiseerd?

Het antwoord ligt in de verandering naar geschreven Engels door het publiceren van nieuwe, vereenvoudigde spellingen in het woordenboek, dat op dat moment het enige referentiepunt was voor spelling.

Dit was het werk van Noah Webster, een Amerikaanse lexicograaf (woordenboekschrijver) geboren in Connecticut in 1758, wiens campagne ontstond uit zijn meningsverschil over de lastige tegenstrijdigheden van de Engelse spelling.

Webster's werk had niet alleen een taalkundige motivatie, maar ook een politieke.

De Verenigde Staten van Amerika wonnen de onafhankelijkheid van Groot-Brittannië in juli 1776, en vanaf dit punt begon het Amerikaans-Engels zijn eigen weg te bewandelen.

Volgens Merriam Webster, had Noah Webster er een hekel aan dat Amerikaanse scholen alleen Britse studieboeken en Engelse leermiddelen gebruikten en daarom publiceerde hij in 1783 in het licht van de recente vrijheid die de Britten hadden opgedaan zijn eerste suggesties voor veranderingen in de Engelse spelling.

Webster's werk, dat later werd uitgegeven als het American Spelling Book, was direct een sensatie en werd al snel de eerste keuze in zijn vakgebied onder de Amerikaanse bevolking.

En dus, sinds de Amerikaanse spelling tot roem groeide, is het geaccepteerd als de gestandaardiseerde spellingmethode in de VS.

Noah Webster en de Drang naar Eenvoudige Spelling

Webster stelde een groot aantal veranderingen voor om hoe Engels in de Verenigde Staten werd geschreven te vernieuwen.

Veel van zijn ideeën werden breed geaccepteerd en kwamen samen om de schrijfwijze van het Amerikaans-Engels radicaal te veranderen, anderen waren echter niet zo populair.

Enkele minder succesvolle ideeën van Webster omvatten het vervangen van letters in bepaalde woorden door een meer passende klankleer - zoals 'laf' in plaats van 'laugh' (lachen), 'speek' in plaats van 'speak' (spreken) en 'proov' for 'prove' (bewijzen).

Enkele van deze voorstellen werden echter populair, en daarom spellen de sprekers van het Amerikaans Engels 'plough' (ploegen) fonetisch als, ‘plow’, en gebruiken ze 'draft' in plaats van de Britse spelling 'draught' (droogte).

Een ander succes van de spellinghervorming van Webster was zijn poging om stille letters uit woorden weg te laten, waar ze geen dienst hadden in de uitspraak.

De bekendste van deze weglatingen is het verwijderen van de stille 'U' van woorden als  ‘flavour’ (smaak), ‘honour’ (eer) en ‘vapour’ (damp).

Deze verandering, net als de anderen, werd voorgesteld met de bedoeling om de Engelse uitspraak gemakkelijker te maken om Engels als tweede taal te leren, en om de spelling gemakkelijker te maken voor alle Engelstaligen.

Webster stelde ook het weglaten van stille letters voor, zoals de 'A' in 'bread' (brood) en de 'I' in 'friend' (vriend), maar helaas, dit mocht niet zo zijn, en deze woorden hebben hun oorspronkelijke schrijfwijze behouden.

De ambitie van Webster is ook vandaag de dag nog merkbaar
Noah Webster wilde de Engelse spelling vereenvoudigen ǀ Visualhunt – Internet Archive Book Images

Andere ideeën van Noah Webster die betrekking hadden op het verwijderen van letters die hij onnodig achtte, waren echter succesvol en zijn schrijfwijzen worden gebruikt door de Amerikaanse bevolking van tegenwoordig.

Deze verandering had te maken met dubbele medeklinkers, die veel verwarring veroorzaken als het gaat om spelling, omdat het niet altijd duidelijk is of een of twee letters zijn vereist.

Webster promootte dus het gebruik van eenvoudiger, gemakkelijker te spellen woorden als 'traveling' (reizen) in plaats van 'travelling', 'counselor' (raadgever) voor 'counsellor' en 'fueling’ (tanken), waar de Britten het zouden spellen als 'fuelling’.

Deze wijzigingen strekten zich uit tot de verbuigingen van deze respectievelijke woorden, dus in de VS wordt 'traveled’ (gereisd) ook gebruikt in plaats van 'travelled', en 'traveler' had de voorkeur boven 'traveller', enzovoort.

De campagne van Webster omvatte de drang naar het verwijderen van zogenaamde 'vreemde' spellingen, zoals de 'o-g-u-e' in 'analogue' (analoog), in plaats daarvan kiezen voor 'analog', omdat het fonetisch meer logisch werd.

Hoe Leer je Engels Spellen: Amerikaans Tegenover Brits

Discrepanties, geen spelfouten, tussen Amerikaans Engels en Brits Engels vallen het meest op als het gaat om biologie en de medische wereld.

Dit komt omdat zoveel van de medische terminologie in het Engels geworteld is in het Grieks, en daarom vertoont het wat sommigen zouden beschouwen als 'vreemde' lettercombinaties.

Dit zijn meestal combinaties van klinkers die anders niet voorkomen in de Engelse spelling.

Hier zijn enkele voorbeelden van hoe Amerikaans Engels is vereenvoudigd, waarbij Britse spelling trouw blijft aan de etymologische wortel:

Verenigd Koningkrijk  -  Verenigde Staten - Nederland

Paediatrician                     Pedeatrician            Kinderarts

Oestrogen                          Estrogen                  Oestrogenen

Anaemia                             Anemia                     Bloedarmoede

Niettemin wordt zowel de Britse als de Amerikaanse spelling aanvaard in de wereld van de wetenschap. Het is niet moeilijk te begrijpen waarom deze veranderingen zijn aangebracht.

Een ander groot verschil betreft tijden, in het bijzonder het vormen van de verleden tijd.

Voor gewone werkwoorden betekent het vormen van een voltooid deelwoord in het algemeen het toevoegen van het achtervoegsel 'ed'.

Dus 'play' wordt 'played' (gespeeld), 'stay' wordt 'stayed' (verbleef), 'talk' wordt 'talked' (gesproken), enzovoort.

Het is belangrijk om de uitspraak van deze voltooid deelwoorden te noteren. Soms wordt de 'ED' uitgesproken als een 'D' en soms als een 'T'.

En dit punt is de reden voor het volgende verschil.

Als het gaat om het vormen van de verleden tijd van 'learn' (leren) en 'dream' (dromen), zijn de Britten en Amerikanen het opnieuw oneens, waarbij de Britten ervoor kiezen om deze keer fonetisch te spellen als 'learnt' en 'dreamt', terwijl de Amerikanen 'learned' en 'dreamed ' gebruiken.

Nogmaals, dit veroorzaakt weinig verwarring en is echt op basis van persoonlijke voorkeur.

Het is echter belangrijk om rekening te houden met het feit dat de uitspraak ook enigszins verschilt.

Voor 'learnt' en 'learned', verschillen alleen de laatste letters in klank, maar voor 'dreamt' en 'dreamed' is het verschil meer merkbaar, met de Britten die 'drempt' uitspreken en de Amerikanen die 'dreemd' zeggen – wat hun voorkeurspelling weerspiegelt.

Is dit een ondergrondse?
Noemen we dit 'Underground' of 'Subway' in het Engels? Pixabay – PublicDomainPictures

Een ander verschil dat deze keer van invloed is op een hele categorie woorden, is hoe Amerikaans Engels werkwoorden spelt die eindigen op 'ise', waarbij de 'S' wordt vervangen door een 'Z' en 'ize' wordt gemaakt.

Hier zijn slechts een paar voorbeelden van hoe dit eruit ziet:

Verenigd Koningkrijk  -  Verenigde Staten - Nederland

Categorise                         Categorize                Categoriseren

Prioritise                            Prioritize                   Prioriteren

Organise                            Organize                   Organiseren

Dus, nogmaals, het werkelijke verschil is niets groots, maar de schaal ervan is wat opvalt.

Het is een soortgelijk verhaal voor woorden die eindigen in 'nce' in de spelling van het Verenigd Koninkrijk, waar sprekers van Amerikaans Engels de voorkeur geven aan een 'S' in plaats van een 'C'.

Deze verandering gaat grotendeels onopgemerkt. Zelfs zo, dat Britse mensen bepaalde woorden soms 'spelfouten' noemen als hun Amerikaanse tegenhangers.

Bekijk de gelijkenis:

Verenigd Koningkrijk  -  Verenigde Staten - Nederland

Offence                              Offense                     Belediging

Defence                              Defense                    Verdediging

Licence                               License                      Vergunning

Soms zijn de verschillen in spelling in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten echter niet zo subtiel.

Bijvoorbeeld, waar de Britten een 'cheque' uitschrijven, schrijven de Amerikanen een 'check'.

Deze verandering was duidelijk bedoeld om van het 'vreemde' en stille 'u-e'-einde af te komen en de spelling meer fonetisch te maken.

Terwijl de Amerikanen hun kleuren (colors) categoriseren (categorize) en zich zorgen maken over het annuleren van hun theater (theatre) kaartjes, doen de Britten het iets anders.

Als een niet-moedertaalspreker maakt het echt niet uit of je ervoor kiest Engelse of Amerikaanse spelling te gebruiken wanneer je Engels studeert.

We raden je echter aan om één systeem te kiezen en je eraan te houden, terwijl je je woordenschat verbetert en werkt aan je Engelse spreek- en luistervaardigheid, Engelse conversatie en Engels lees- en luisterbegrip, zodat je schrijven consistent blijft.

Het is ook een goed idee om één ​​Engels systeem te kiezen bij het leren van je taal, aangezien elk de voorkeur geeft aan zijn eigen Engelse grammaticaregels, jargon en idiomatische uitdrukkingen en zinnen.

Deze aanpak is vooral handig als je Engels wilt leren met een bepaald doel voor ogen.

Als je een Engelse student bent die hoopt vloeiend Engels te leren spreken en Engelse les wil geven aan de British Council, moet je je richten op het verwerven van de vaardigheden om zelfverzekerd Engels te spreken op het niveau van een Britse moedertaalspreker.

Dit betekent regelmatig grammatica oefenen, luisteren naar Engelse quizzen, nieuwe woorden leren gebruiken in een gesprek, nieuwe zelfstandige naamwoorden, bijwoorden en bijvoeglijke naamwoorden opnemen in je zinnen als je Engels spreekt, en ook wennen aan hoe Britse moedertaalsprekers hun woorden uitspreken en zelfs tongbrekers oefenen!

Een goede tip is om Engelse tv en films uit Engelstalige landen te bekijken. Door dit te doen, kun je luisteren naar het Engels dat wordt gesproken en zien hoe de uitspraak overeenkomt met de spelling en interpunctie in de ondertitels.

Al deze geletterdheid en luisteroefeningen zullen je een hoog niveau van vaardigheid geven als je vloeiend Engels leert spreken, dat veel waardevoller is dan een woordenboek als het gaat om examens.

Waar je ook vandaan komt en waar je kennis van het Engels je ook brengt, vergeet niet ervan te genieten!

Klik hier voor Engelse les online

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1e les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Joep

Enthousiaste en gedreven persoonlijkheid met oog voor detail waarbij ik dit zo goed mogelijk in mijn teksten implementeert. Ik probeer steeds een uniek invalshoek te vinden om ieder woord optimaal naar de lezer over te brengen. Passie voor talloze onderwerpen en stellig een grote liefhebber voor het fietsen!