Studenten van ESL (English as a Second Language) leraren over de hele wereld vragen altijd: moet ik TOEFL of IELTS kiezen?

Engelse leerlingen vragen ook: welk examen is moeilijker?

Neem een cursus Engels spreken bij Superprof.

Ondanks de moeilijkheid van beide examens, hangt het kiezen van de juiste test voor je Engelse leerdoelen af van vele factoren.

De beste leraren Engels beschikbaar
Georgette
4,9
4,9 (6 reviews)
Georgette
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Yousra
5
5 (10 reviews)
Yousra
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Arthur
Arthur
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Iris
Iris
5€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Robbe
5
5 (5 reviews)
Robbe
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Nikolas
5
5 (4 reviews)
Nikolas
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Reena
5
5 (4 reviews)
Reena
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jo
5
5 (4 reviews)
Jo
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Georgette
4,9
4,9 (6 reviews)
Georgette
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Yousra
5
5 (10 reviews)
Yousra
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Arthur
Arthur
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Iris
Iris
5€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Robbe
5
5 (5 reviews)
Robbe
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Nikolas
5
5 (4 reviews)
Nikolas
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Reena
5
5 (4 reviews)
Reena
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jo
5
5 (4 reviews)
Jo
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Feiten over Beide Engelse Examens

TOEFL (Test Of English as a Foreign Language) heeft bijna vijfduizend testcentra over de hele wereld. Online toetsing is meestal de manier om dit examen af ​​te ronden.

IELTS (International English Language Testing System) heeft iets minder dan duizend testlocaties over de hele wereld. Vanwege onderdelen die een direct Engels gesprek met interviewers vereisen, wordt dit examen niet online aangeboden.

Er zijn echter ook materialen om Engels te oefenen voor het examen op internet.

Toegekende tijd om TOEFL te voltooien is vier uur. Uiteraard kunnen studenten het examen voltooien voordat de computer stopwatch de invoermogelijkheid beëindigt.

IELTS is beperkt tot twee uur en vijfenveertig minuten. De onderdelen van dit examen zijn korter dan de zustertoets, behalve voor het onderdeel schrijfvaardigheid, waarvoor een heel uur is bestemd.

Ontdek waarom dat is in het specifieke IELTS-onderdeel hieronder.

TOEFL materialen zijn over het algemeen gericht op studenten met een vaardigheid in het Noord-Amerikaanse accent en spelling; IELTS materialen omvatten een reeks regionale accenten, waaronder Amerikaans.

Omdat beide tests internationale examens zijn, is het bij IELTS geoorloofd om in je korte antwoorden en stijloefeningen, zowel Amerikaanse spelling als Brits Engels vocabulaire te gebruiken.

Brits Engels versus Amerikaans Engels

Als je echter eenmaal een uitdrukkingsstijl hebt gekozen, moet je deze tijdens het gehele examen gebruiken. Het is niet toegestaan om te variëren tussen Amerikaans- en Oxford Engels. Zelfs als al je antwoorden technisch correct zijn, worden woorden die in het alternatieve Engels zijn geschreven fout gerekend. Leer hier om hier een groter vocabulaire te onthouden.

Als je je eerste paar antwoorden in het Engels van de koningin schrijft, wordt elk Amerikaans-Engels dat daarna wordt gebruikt, als een fout beschouwd, die wordt aangerekend bij je algehele score.

Bij TOEFL is het niet zo belangrijk om consistentie te handhaven in de ene of de andere stijl van Engels. De nadruk ligt meer op syntaxis en grammatica.

Laten we nu eens een diepgaande blik werpen op beide examens.

Bij TOEFL gaat alles digitaal
Bij TOEFL hoef je niet handmatig vakjes in te vullen, alles gebeurt online ǀ Bron: Pixabay - Lecroitg

Test van het Engels als een Vreemde Taal - TOEFL

Achtergrond

In de jaren zestig, toen wereldwijd reizen eenvoudiger werd, kregen de universiteiten in de VS te maken met het groeiende probleem van internationale studenten die verhuisden om onderwijs te volgen en niet echt over Engelse taalvaardigheden beschikten.

Een nationale raad, bestaande uit regerings- en particuliere sectorleiders, werd bijeengeroepen om ervoor te zorgen dat alle buitenlandse studenten die in Amerika aankwamen om hun opleiding voort te zetten, in staat zouden zijn om hun leraren te begrijpen en deel te nemen aan de les.

De eerste versies van de test werden uitgevoerd in samenwerking met de Stanford University. Later werd College van Bestuur aangewezen om overzee te testen en het examen actueel te houden.

Evolutie

Aanvankelijk was het examen een traditionele pen-en-papier-affaire, uitgevoerd in een academische omgeving en gecontroleerd door een surveillant.

Voor het gesproken Engelse gedeelte werden kandidaten één voor één naar een hokje of kamer geroepen om een ​​reeks vragen te beantwoorden die waren bedoeld om hun kritische en retorische denkvermogen te meten, evenals spreekvaardigheid.

Omdat de vraag ernaar zo hoog was, moesten studenten die zich wilden inschrijven op Amerikaanse universiteiten, soms tot twee jaar wachten op de mogelijkheid om hun Engelse taalvaardigheid met TOEFL te bewijzen.

Dit leidde tot de ontwikkeling van de CBT (letterlijk: computer gebaseerde test) die de basis vormde van het online examen waar studenten van over de hele wereld bekend mee zijn.

Klik hier voor Engelse les online

TOEFL Vandaag de Dag

Behalve in regio's waar internetverbindingen onbetrouwbaar of niet beschikbaar zijn, wordt de TOEFL strikt online beheerd.

De delen van de wereld die niet sterk afhankelijk zijn van computers, testen nog steeds met pen en papier, met een surveillant en een mondelinge examinator.

Sinds het begin van gestandaardiseerde Engelse examens voor internationale studenten in 1962, heeft TOEFL de lat bepaald voor taalkwalificaties die buitenlandse studenten moeten hebben, voordat ze een universiteit in een Engelssprekend land kunnen bezoeken.

IELTS formuleerde een vergelijkbaar, maar meer uitgebreid examen in 1980, dat negen jaar later wereldwijd van start ging.

Je registreren voor IELTS kan via de computer
De registratieformulieren voor IELTS kun je online vinden ǀ Bron: Pixabay - Annemcdon

Internationaal Engels Taal Testsysteem - IELTS

IELTS biedt twee examens: Algemeen Engels, een test die immigranten op zoek naar werk kunnen doen om hun bekwaamheid in de taal aan te tonen voordat ze het Verenigd Koninkrijk of een van de Gemenebestlanden binnenkomen.

Onze focus ligt op het Academisch Examen, specifiek voor aankomende studenten die hopen zich in te schrijven aan een universiteit in het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië of Nieuw-Zeeland.

Achtergrond

De English Language Testing Service, oftewel ELTS zoals het toen bekend was, was het geesteskind van de Cambridge English Language Assessment, een divisie van de University of Cambridge, en de British Council.

Het testen werd ontworpen om het gebruik van alledaags Engels te weerspiegelen; zinnen die een moedertaalspreker zou kunnen zeggen. Het examen omvatte verschillende regionale accenten en dialecten, waaronder Amerikaans (maar exclusief Schots).

Vandaag de dag weerspiegelt de opzet de veranderingen die sinds het begin zijn aangebracht in het leren van talen en de Engelse lesmethoden.

Evolutie

Vanwege de voortdurende problemen voor docenten bij het beheer van de test, is deze opnieuw ontworpen met een meer internationale inhoud. Daartoe hebben Australische universiteiten en hogescholen zich bij deze inzet aangesloten en heeft het examen de huidige aangepaste naam gekregen.

Een latere herziening zorgde voor een onderscheid tussen de lees- en schrijfgedeelten van het examen. Er werd gedacht dat de vorige thematische link een echte beoordeling van de vaardigheden van de testafnemers zou voorkomen.

Als het leesonderwerp bijvoorbeeld Werk Vinden in Australië was, zou het schriftelijke vaardigheidsgedeelte vereisen dat de kandidaat schrijft over het vinden van werk in Australië.

De meest recente revisie van de lees- en schrijfonderdelen bracht hen meer in overeenstemming met algemene academische normen: dezelfde tijdsplanning, lengte van antwoorden en rapportage van scores.

IELTS Vandaag de Dag

  • Overal ter wereld wordt het examen nog steeds op de traditionele pen-en-papier manier afgenomen, waarbij het gesproken gedeelte live wordt afgenomen in een persoonlijk interview. De resultaten van het mondeling examen worden onmiddellijk geteld.
  • Het geschreven gedeelte van het examen krijgt een uur omdat het met de hand moet worden geschreven in plaats van op een computer te worden ingetypt.
  • IELTS wordt in snel tempo het examen bij uitstek voor mensen in Azië en het Midden-Oosten, met meer dan twee miljoen testpersonen wereldwijd.
De beste leraren Engels beschikbaar
Georgette
4,9
4,9 (6 reviews)
Georgette
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Yousra
5
5 (10 reviews)
Yousra
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Arthur
Arthur
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Iris
Iris
5€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Robbe
5
5 (5 reviews)
Robbe
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Nikolas
5
5 (4 reviews)
Nikolas
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Reena
5
5 (4 reviews)
Reena
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jo
5
5 (4 reviews)
Jo
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Georgette
4,9
4,9 (6 reviews)
Georgette
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Yousra
5
5 (10 reviews)
Yousra
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Arthur
Arthur
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Iris
Iris
5€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Robbe
5
5 (5 reviews)
Robbe
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Nikolas
5
5 (4 reviews)
Nikolas
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Reena
5
5 (4 reviews)
Reena
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jo
5
5 (4 reviews)
Jo
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Vergelijkingen en Verschillen in de Examens voor Engelse Cursussen

Het Engelse Onderdeel Leesvaardigheid:

TOEFL lezen vereist dat de kandidaat vier tot zes academische passages van ongeveer dezelfde moeilijkheidsgraad leest.

De drie passages van IELTS zijn ontleend aan academische studieboeken, kranten of tijdschriften - allemaal met verschillende moeilijkheidsgraden.

Het Engelse Onderdeel Schrijfvaardigheid:

TOEFL vereist dat de kandidaat leest en luistert naar twee lastige onderdelen, die elkaar mogelijk wel of niet tegenspreken. De Engelse leerling moet dan begrip tonen door een alinea te schrijven met betrekking tot de aangeboden stof.

IELTS geeft je een uur om met de hand te schrijven:

1. de betekenis van een grafiek of diagram en,
2. je mening over een bepaald onderwerp.

Het Engelse Onderdeel Luistervaardigheid:

TOEFL instructies zijn strikt gebaseerd op academici, zelfs het 'informele gesprek', bijvoorbeeld tussen een bibliothecaris en een student. Alle vragen zijn in de vorm van multiple choice.

De vier delen van IELTS bevatten een sociale transactie als wel gesprekken over academische thema's. Vraagtypes variëren, en kunnen zelfs het invullen van de hiaten in een tabel omvatten.

Het Engelse Onderdeel Spreekvaardigheid

TOEFL eist dat studenten gemakkelijk Engels praten tegen een computer. Spreekvaardigheid en correct gebruik van Engelse zinnen worden opgenomen en later beoordeeld door een examinator.

IELTS voorziet in examinatoren die in het eerste gedeelte geruststellende vragen stellen over de woonplaats en hobby's van de kandidaten, of over hoe je je Engels kunt verbeteren. De volgende twee onderdelen zijn veeleisender.

Beide Engelse toetsen vinden begrip en vloeiend spreken belangrijk
Beide Engelse examens benadrukken vaardigheid en begrip ǀ Bron: Visualhunt - hans s

Andere Vergelijkingen

Noch TOEFL noch IELTS zijn doorslaggevend. Instellingen stellen hun eigen minimumscore-eisen voor toelating van Engelssprekenden uit andere landen.

TOEFL wijst punten toe voor aangetoonde vaardigheid in de vier geteste gebieden; IELTS rangschikt testpersonen in groepen die losjes overeenkomen met een reeks punten.

TOEFL werd ontwikkeld en wordt nog steeds uitsluitend in Amerika gehandhaafd; IELTS werd oorspronkelijk ontwikkeld in Groot-Brittannië, maar vroeg al snel om internationale input om hun examen meer globaal relevant te maken.

Beide examens zijn internationaal, wat betekent dat een TOEFL in Groot-Brittannië zou worden aanvaard, net zoals IELTS voldoende zou zijn om zich aan te melden bij een Amerikaanse universiteit.

Amerikaanse instellingen geven echter de voorkeur aan het Amerikaanse examen en IELTS wordt als beter beschouwd in Groot-Brittannië en de landen van de Gemenebest.

Hoe te Studeren voor een Willekeurig Internationaal Gestandaardiseerd Examen voor Engelse Lessen

Begin met het einde in gedachten - Stephen Covey

Dat is een goed advies bij het kiezen van het examen dat bij jou past.

Voor je einddoel, het volgen van studies in het buitenland, moet je kiezen op welke school je je hoopt in te schrijven, of in ieder geval aan welk land je de voorkeur geeft.

Wetende dat IELTS de voorkeur geniet in het Verenigd Koninkrijk, als dat je voorkeursbestemming is, moet je kiezen voor Engelse lessen die de Engelse taalvaardigheid en spreekvaardigheid van Oxford Engels verbeteren.

Om je Engels te focussen op Brits Engels, moet je:

  • Naar een reeks van gesproken Engels luisteren.
    o IELTS is echt internationaal, daarom heeft je luistervaardigheid de mogelijkheid nodig om Engels te begrijpen door het                             assortiment van accenten en dialecten die tijdens het examen worden gesproken.
  • Je vocabulaire splitsen!
    o De meeste scholen die Engels als tweede taal onderwijzen, gebruiken een mix van Brits en Amerikaans Engels in hun leerplan.                 Om te voorkomen dat je punten verliest op het examen vanwege verschillen in spelling, moet je je richten op het Engels van de                 Koningin.
Er zijn online gratis oefeningen voor IELTS te vinden
Het is gemakkelijk om online lesmateriaal voor IELTS te vinden ǀ Bron: Pixabay - 27707

Waar Vind je Online Engelse Hulpmiddelen?

Iedereen die materiaal zoekt om Engels te leren, kan op het internet allerlei soorten test-voorbereidende websites vinden.

Hier specificeren we enkele pagina's waar je je op kunt richten die niet specifiek gerelateerd zijn aan examen voorbereiding.

De British Council beheerd een site met podcasts, quizzen en leesmateriaal die het dagelijkse gebruik van Engels weerspiegelen.

De Councel heeft ook een pagina specifiek gewijd aan de IELTS-studie!

De BBC heeft een pagina die je kunt bekijken over hoe je Engels kunt leren.

Als je wilt oefenen voor je examen, kun je de IELTS-tests van het afgelopen jaar gratis uitvoeren.

Nog een laatste advies: studeer geen Engels met als enige doel het slagen voor een examen - welk je besluit je ook neemt.

Het nastreven van kennis is waardevoller dan het bezit ervan - Albert Einstein

Het klinkt misschien tegengesteld, maar een taal leren is meer een cultivering dan een academisch project.

Net als een tuin, een kind of een bejaarde die verzorging nodig heeft, hebben taalstudies passie, toewijding en betrokkenheid nodig.

IELTS is ontwikkeld om domweg herhalen te voorkomen door willekeurige vragen en open essay vragen te stellen.

Traditionele methoden voor examenvoorbereiding zullen niet geschikt zijn voor een test op IELTS; het is ontworpen om de spreekvaardigheid van de taal te meten in plaats van bedrevenheid in een bepaald aspect.

Het is dus het beste dat je je algehele doel verandert in het spreken van vloeiend Engels, in plaats van het beheersen van aspecten van het Engels om eenvoudig goede cijfers te behalen.

Klik hier voor Engelse les Rotterdam 

Hoe Zit het met ESOL Cursussen?

Engels voor sprekers van andere talen, of ESOL, is geen academisch standaard examen.

Deze test is gericht op mensen die hopen te immigreren naar een Engels sprekend land, behalve Amerika, voor werk of om een ​​nieuwe start in het leven te maken.

Terwijl het examen vaardigheid in alle facetten van het Engels meet, hebben de onderwerpen betrekking op hoe je omgaat met het dagelijkse leven.

Winkelen, gezondheidszorg, omgaan met overheidsfunctionarissen en de wet worden allemaal besproken in het Britse examen Leven in het Verenigd Koninkrijk.

Als je het Britse burgerschap wilt aannemen, moet je minstens een niveau 3-vaardigheid in het Engels kunnen laten zien. Anders moet je Engelse lessen online volgen in het middelbaar Engels, waarna je je opnieuw kunt testen (Engels leren online).

IELTS, TOEFL en ESOL: het zijn allemaal afkortingen die in essentie hetzelfde concept vertegenwoordigen.

Als je je Engelse vaardigheden leert door middel van een van deze examens, worden deuren professioneel en financieel geopend.

Engels leren als roeping zal je leven verrijken. Waarom geen Engels leren door middel van film?

Nu je bent begonnen met het leren van Engels, moet je je niveau testen met Quizzen voorafgaand aan je formele examens.

 

Heb je kinderen? Klik hier voor Engels leren groep 7

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1ste les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Joep