Dynamisch in de schilderkunst betekent de groei van het schilderij uit de veelvuldige elementen naar het organisch geheel. - Paul van Ostaijen

Vlaanderen staat dan bekend als bakermat van grootste historische schilders, maar ook de Vlaamse hedendaagse schilders maken heel wat furore over de ganse wereld. Vlaanderen heeft altijd een lange geschiedenis gehad met de schilderwereld. Luc Tymans, Michael Borremans, Fred bervoets, Walter Swennen, Philippe van Snick, Marcel Maeyer, Sam Dillemans en Joris Ghekiere worden gerekend tot de bekendste huidige Vlaamse schilders. Benieuwd hoe de maatschappij binnen 50 of 100 jaar naar deze 8 schilders gaat kijken.

Hun kunst gebeurt allemaal in het nu. Hun betrokkenheid bij de huidige maatschappelijke dilemma’s maakt dat hun werken regelmatig vraagstukken opwerpen. Niet zelden gaat het om een controversiële visie. Maar wat is dan die hedendaagse kunst? Wat bepaalt of een schilder ‘een grote hedendaagse kunstenaar’ is? Er zijn wat manieren om hedendaagse kunst te definiëren. Het is kunst die deze eeuw gemaakt is. Wat de stijl ook mag zijn. Allemaal met eigen karakteristieken, maar één ding hebben ze wel allemaal gemeen: de kunstenaars stopten met weer te geven wat ze zagen, en begonnen te verspreiden wat ze voelden.

Kunnen we hedendaagse kunst eigenlijk ooit helemaal begrijpen? Waarschijnlijk niet. Hedendaagse kunst neemt veel verschillende vormen aan en de kunstenaars maken hun werk voor veel verschillende doeleinden gemaakt. Omdat het nu gebeurt, hebben we niet het voordeel van de geschiedenis om ons te helpen bij het selecteren van wat goed is en minder goed.

Hedendaagse schilders reizen met veel interessante tussenstops en zijpaden, een weg waarop we nog een heel leven verder kunnen reizen. Benieuwd hoe de maatschappij binnen 50 of 100 jaar naar deze schilders gaat kijken.

Veel hedendaagse kunst gaat over de vraag: Wat betekent het, om in onze hedendaagse wereld te leven?

In de hedendaagse geglobaliseerde wereld zijn er overal onderlinge verbanden te vinden. Technologieën zoals internet en satellietcommunicatie hebben de nationale en culturele grenzen vervaagd. Veel mensen reizen grote afstanden vanwege economische redenen,  als toeristen of als vluchtelingen (vanwege politieke onrust of natuurrampen). Kunstenaars die zich bewegen tussen verschillende culturen, maken vaak werk waarin persoonlijke of culturele identiteitsvraagstukken ter sprake komen. Racisme, armoede, politieke onrust, wereldgezondheid crises,  milieu en klimaatkwesties en terrorisme hebben ons al gedurende generaties geplaagd, en kunstenaars voelen zich vaak diepgaand betrokken bij zulke sociale en politieke kwesties. Veel van de schilders zijn dan ook activisten geworden, omdat ze aandacht willen vragen voor zulke vraagstukken, of omdat zij kritische vragen opwerpen, en willen werken aan een verandering van de maatschappij door hun kunst.

Op zoek naar een cursus schilderen ergens in Vlaanderen? Superprof geeft een overzicht van alle mogelijkheden.

De beste leraren Schilderen beschikbaar
Veronika
Veronika
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Gitte
Gitte
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Annelies
5
5 (3 reviews)
Annelies
12€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jens
Jens
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
An
An
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cemil
Cemil
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Monica
5
5 (1 reviews)
Monica
10€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Louise
Louise
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Veronika
Veronika
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Gitte
Gitte
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Annelies
5
5 (3 reviews)
Annelies
12€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jens
Jens
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
An
An
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cemil
Cemil
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Monica
5
5 (1 reviews)
Monica
10€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Louise
Louise
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Luc Tuymans: meest invloedrijke schilder

Luc Tuymans naast zijn schilderij van Boudewijn, date refereert aan de koloniale problematiek.
Luc Tuymans, wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke schilders van vandaag.

Luc Tuymans (Mortsel, 1958) wordt niet enkele gerekend tot de bekendste huidige Vlaamse schilders, maar zit ook in de top 20 van bekendste Europese schilders. Hij wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke schilders van vandaag.

Luc Tuymans werkt sinds 1958 in Antwerpen. Zijn schilderijen zijn geïnspireerd op foto's en films. Typerend voor zijn herkenbare stijl zijn de kleine formaten, het bleke, monotone kleurgebruik en de op het eerste gezicht onschuldige, bijna poètische onderwerpen. Meestal blijken deze evenwel een misleidende dekmantel voor de verwijzing naar erg geladen gebeurtenissen, zoals ondermeer kindermishandeling, ziekte , nationalisme, en, één van zijn persoonlijke favorieten, de Holocaust. Daarnaast geeft hij het schijnbaar onbelangrijke of banale weer, zoals bijvoorbeeld behangpapier, kerstdecoratie of alledaagse voorwerpen.

Uitspraken van de kunstenaar bevestigen sociaal en politiek engagement en zijn bezorgdheid over subversieve onderwerpen als seksueel misbruik, agressie en xenofobie. In zijn werk onderzoekt Tuymans de mogelijkheden die de schilderkunst en representatie vandaag de dag nog kunnen hebben. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zijn naam steevast genoemd wordt in dit binnen de huidige beeldende kunsten zo belangrijke debat.

Een van de belangrijkste exibities die hem lanceerden was in 2000 met een serie politieke schilderijen getiteld Mwana Kitoko (“mooie jongen”). Het werk werd getoond in de David Zwirner Gallery en in het Belgische paviljoen in de Biënnale van Venetië.

In 2007 kreeg Tuymans uit handen van koning Albert II van België het ereteken van Commandeur in de Leopoldsorde, in 2013 werd hij buitenlands erelid van The American Academy of Arts and Letters in New York. en van de Akademie der Künste in Berlijn. In 2019 ontving hij de eremedaille van het International Congress of Contemporary Painting (ICOCEP) in Porto, Portugal. In 2013 mocht Tuymans de Vlaamse Cultuurprijs voor Beeldende Kunst ontvangen, en in 2020 de Ultima voor Algemene Culturele Verdienste

En dat zijn nog een maar van zijn onderscheidingen, naast talloze eretekens van academies en kunststichtingen.

Michäel Borremans: duurste Belgische schilder

Portret van Michael Borremans naast één van zijn talloze oeuvre
Michael Borremans, een grote naam in de hedendaagse schilderwereld.

Michäel Borremans (Geraardsbergen, 1963)  is niet alleen een grote naam in de hedendaagse schilderwereld, hij is ook de duurste Belgische schilder. Het duurst verkochte schilderij van een levende Belgische schilder komt namelijk van zijn hand.

Zijn werk "Girl with duck" werd in 2015 bij Sotheby's geveild voor 2,7 miljoen euro. Het werk van Borremans leverde heel wat meer op dan "The rumour" van Luc Tuymans, het vorige duurste schilderij van een levende Belgische schilder. Zijn werk werd in 2013 geveild voor 2,1 miljoen euro.

Michaël Borremans volgde een kunstopleiding aan de Hogeschool voor Kunst en Wetenschappen Sint-Lucas te Gent. Oorspronkelijk opgeleid als fotograaf, legt hij zich midden jaren negentig toe op het tekenen en schilderen. Hij maakt gebruik van oude foto's van personen en landschappen als inspiratiebron voor zijn werk dat met veel oog voor detail en perfecte uitvoering een vervreemdend karakter heeft.

Hij was tot zijn late doorbraak lesgever aan het Stedelijk Secundair Kunstinstituut Gent. Het was collega - kunstschilder Jan Van Imschoot die zijn werk had gezien en overvloedig aankocht, en die hem via de Vereniging van het SMAK onrechtstreeks met Jan Hoet in contact bracht, waardoor Frank Demaegd van kunstgalerij Zeno X in Antwerpen de wereld opende voor zijn werk.

Fred Bervoets: vergeleken met Bruegel

Fred Bervoets, één van de grootste Vlaamse hedendaagse schilders, hierbij in zijn atelier.
Fred Bervoets, een van onze belangrijkste beeldende kunstenaars van nu.

Fred Bervoets (Burcht, 12 mei 1942) werd geboren tijdens de Tweede Wereldoorlog en groeide op in de rook van de fabrieken in de haven te Zwijndrecht en in de schaduw van de kerk van Burcht. Hij volgde opleidingen aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen en aan het Hoger Instituut voor Schone Kunsten. Reeds tijdens zijn studies genoot hij erkenning, zo ontving hij de Laurent Meeusprijs (1961), de Camiel Huysmansprijs (1963) en was hij laureaat van ‘300 jaar Academie’ (1964).

Het œuvre van Bervoets vertoont geen homogeniteit of continuïteit in de strikte zin van het woord. Zowel thematisch als stilistisch ondergaat zijn werk nogal wat veranderingen. Fred Bervoets is van bij de aanvang een verhalend schilder geweest. “Voor mij is het onderwerp essentieel”, zegt de kunstenaar in een interview. Hij is een van onze belangrijkste beeldende kunstenaars van nu. In de lijn van Bosch, Breugel, Ensor, Frits Van den Berghe heeft hij een pagina toegevoegd aan het gestuelle expressionisme.

In zijn essay Fred & Pieter duidt Bart De Baere, directeur van het MuHKA, Fred Bervoets als volgt: “Net zoals het werk van Bruegel kan men dat van Bervoets veelomvattend en zelfs panoramisch noemen, en is het tegelijk geworteld in de kleine schaal van het alledaagse en anekdotische. Het is niet gestoeld op de voor ons klassiek geworden tegenstelling tussen analyse en synthese. Het is gegrond in een meer basaal koppel van menselijke operaties, waarneming en verwerking tot begrip… De ‘waarneming’ gebeurt verder tijdens de artistieke realisatie, gelijktijdig eraan, met amper een milliseconde verschil, zoals donder en bliksem vrijwel samenvallen wanneer de bliksem hier inslaat en niet vijf tellen verder. Die kwaliteit zet zich door in het hele proces. Ook als beelden worden bijgewerkt, is dat telkens in een hier en nu, hier is meer zwart nodig, dit moment vraagt een accent rood.”

De beste leraren Schilderen beschikbaar
Veronika
Veronika
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Gitte
Gitte
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Annelies
5
5 (3 reviews)
Annelies
12€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jens
Jens
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
An
An
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cemil
Cemil
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Monica
5
5 (1 reviews)
Monica
10€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Louise
Louise
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Veronika
Veronika
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Gitte
Gitte
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Annelies
5
5 (3 reviews)
Annelies
12€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jens
Jens
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
An
An
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cemil
Cemil
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Monica
5
5 (1 reviews)
Monica
10€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Louise
Louise
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Walter Swennen: totale autonomie van het schilderij

Het voornaamste doel van de schilderkunst voor Walter Swennen is eenvoudigweg schilderen, zonder enige verdere uitleg.
Walter Swennen met zijn benadering van de schilderkunst.

Walter Swennen (1946, Brussel) staat bekend om zijn radicale, ervaringsgerichte en associatieve benadering van de schilderkunst, die misschien het best kan worden samengevat als een geloof in de totale autonomie van het kunstwerk. Voor Swennen hoeft een schilderij niet ‘emotief’ of ‘begrepen’ te zijn: het voornaamste doel van de schilderkunst is eenvoudigweg schilderen. Alles – vorm, kleur, onderwerp – komt van buitenaf.

De beelden die hij gebruikt zijn:

  • Vaak afgeleid van populaire cultuur,
  • Reclame en tijdschriften,
  • Of  het overnemen van de vorm van alledaagse voorwerpen zoals wijnflessen of fietsen.

De manier waarop hij met motieven omgaat – hij neemt ze op het punt dat hij ze vindt, hoog of laag, en manipuleert ze naar eigen wil – is verwant aan een soort visuele poëzie dat terugvoert naar zijn vroege carrière als schrijver.

Vrij associatieve, en vooral humoristische, schilderijen van Swennen onderzoeken de relatie tussen symbolen, leesbaarheid, betekenis en beeldende behandeling.

Philippe van Snick: essentie van het leven

Philippe Van Snick probeert eenvoudige vormen en dezelfde kleuren te gebruiken in zijn schilderijen.
Philippe Van Snick tracht in zijn schilderijen de essentie van het leven te beschrijven.

Philip van Snick (Gent, 1946) is twee jaar geleden – op 72-jarige leeftijd – overleden en heeft in de loop van zijn carrière zijn plaats in deze lijst van bekendste hedendaagse schilders verdiend.

Het werk van Philippe Van Snick wordt gekenmerkt door uiterst eenvoudige vormen en door steeds dezelfde kleuren. Schilderen is voor Van Snick veel meer dan het beschilderde oppervlak. De vormen, objecten en kleuren die hij gebruikt, staan nooit op zichzelf. Ze hebben betrekking op de ruimte waarin ze zich bevinden en op de fysieke ervaring van de toeschouwer.

Door eenvoudige en beperkte middelen te gebruiken - steeds doordrongen van een verlangen naar orde - probeert Van Snick de essentie van het leven te beschrijven. Zijn schilderijen, installaties en beeldhouwwerken onderzoeken, analyseren en creëren ruimte door middel van een minimale vormentaal.

Philippe Van Snick woonde en werkte in Brussel en gaf er jarenlang les aan de kunsthogeschool Sint-Lukas.

Marcel Maeyer: internationaal hyperrealisme

Marcel De Maeyer (Sint-Niklaas, 23 juli 1920 – Gent, 6 oktober 2018) was een Belgisch conservator, professor kunstgeschiedenis en kunstschilder. Hij was een belangrijke vertegenwoordiger van de hedendaagse Vlaamse schilderkunst. Onder de naam Marcel Maeyer is hij voornamelijk bekend voor zijn hyperrealistisch werk. Hij woonde en schilderde in Sint-Martens-Latem.

Het was pas vanaf de jaren '60 dat Marcel Maeyer zich naast academicus, ook als kunstenaar profileerde. In die periode ontplooide hij een intensieve artistieke creativiteit. In 1964 kreeg hij zijn eerste tentoonstelling, in de Galleria Ciranna in Milaan. Kort daarna stelde hij ook tentoon in Parijs. Zijn grote internationale doorbraak en erkenning vond echter plaats in de jaren '70, tijdens zijn hyperrealistische periode. Geïnspireerd op het kermisverleden van zijn moeder en zijn oom Alfons Proost, en op zijn eigen jeugd in het kapperssalon van zijn vader, maakte hij realistische, sfeervolle schilderijen van afgedekte kermisattracties of kapperszaken. Daarnaast schilderde hij ook alledaagse straatbeelden van zebrapaden of stoepstenen.

Sam Dillemans: gebaseerd op Rubens

Sam Dillemens zijn nieuwe expo 'FIGHTERS'
Sam Dillemans staat bekend om zijn expressieve teken- en schilderstijl.

Sam Dillemans (Leuven, 17 januari 1965) - de zoon van Roger Dillemans, ererector van de Katholieke Universiteit Leuven - begint al op jonge leeftijd, na het zien van het werk van Vincent van Gogh in 1979, te schilderen. Hij bezoekt tussen 1984 en 1991 zeven verschillende kunstacademies, waarvan twee in Noord-Frankrijk (Tourcoing en Rijsel) en behaalde een diploma aan de Kunstacademie (Institut national supérieur d'expression plastique, option art) in Tourcoing. Hij volgde vier academiejaren in Leuven waar hij zich uitsluitend op de tekenkunst richtte. Zijn studiemateriaal waren gipsen beelden, de anatomie van Paul Richer en kopieën naar oude meesters. Dillemans ontwikkelde een eigen, expressieve teken- en schilderstijl waarbij hij met grove penseelstreken voornamelijk portretten en zelfportretten schildert.

Van september tot december 2005 exposeert Sam Dillemans een reeks schilderijen in het Antwerpse Rubenshuis. De werken zijn geïnspireerd op bekende schilderijen van Peter Paul Rubens zoals Kruisafneming, Adam en Eva en het Zelfportret van Peter Paul Rubens.

De documentaire over Sam Dillemans, De waanzin van het detail, werd op het Internationaal Festival 2008 van audiovisuele programma's in Biarritz (Festival International des Programmes Audiovisuels) met een gouden FIPA D'or bekroond.

Joris Ghekiere: beeld ter discussie

Portret van de schilder Joris Ghekiere
Joris Ghekiere. Een schilder met een unieke stijl

“Het is maar een schilderij”. Zelfrelativering en ironie waren Joris Ghekiere (Kortrijk 1955 – 2016) niet vreemd. Maar met zijn levenslange onderzoek naar de mogelijkheden van de schilderkunst en de status van het beeld in onze maatschappij was het de kunstenaar wel ernst.

Hij maakt werk met een dubbele bodem. Hij laat zich inspireren door de schoonheid die hij vindt in eigen foto’s of in beeldmateriaal van het internet. Zijn lyrische en eclectische benadering is erop gericht diverse stijlen en technieken te vermengen, waarbij ook figuratieve afbeeldingen samengaan met abstracte motieven. Joris Ghekiere schildert:

  • Stillevens van planten en bomen,
  • Futuristische landschappen,
  • Van gemaskerde personages tot een glinsterende discobal,
  • Tegelmotieven,
  • En talloze portretten van jonge vrouwen – vaak vanop de rug gezien – steeds met een opmerkelijke haardos, pose of gelaatsuitdrukking.

Ghekiere is gefascineerd door een clichématige schoonheid die letterlijk te mooi is om waar te zijn, waardoor er steeds een weemoed en een besef van vergankelijkheid opdoemen.

De schoonheid van het beeld wordt in vraag gesteld door de gehanteerde techniek: in elkaar vloeiende kleuren, zogenaamd gephotoshopte negatief-beelden, een vreemde schaduw of een ongemakkelijke invalshoek. Daardoor behoort zijn oeuvre, zoals dat van verschillende Belgische schilders van zijn generatie, tot de beeldbevragende actuele schilderkunst: het medium wordt ingezet om het beeld inhoudelijk en visueel ter discussie te stellen.

Hedendaagse kunst is zeker en vast niet voor iedereen weggelegd. Ben je nieuwsgierig welke 9 bekendste Vlaamse schilders ooit waren? Ontdek het hier!

Bronnen: medium.com, vrt.be, schools.walkerart.org, onlinegallery.art, de zwarte panter, museum Leuven, Muhka, SMAK, Fred Bervoets-Prentenkabinet 2013-2015.

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1ste les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Geraldine

Copywriter, leraar en allround curieuzeneus. Als fulltime taaladdict en parttime geluksridder ga ik telkens op zoek naar interessante invalshoeken en verfrissende methodes, om de wereld net dat tíkje anders te zien. Met woorden die naast het hoofd ook het hart masseren. www.geraldinedewart.com