Economy is the study of mankind in the ordinary business of life - Alfred Marshall

Economie: dat gaat ‘gewoon’ over geld. Toch? Over handenvol euro’s, dollars, Yuan en alle andere andere valuta. Niet waar! Economie gaat over zoveel meer dan geld. Economie beïnvloed ons allemaal, elke dag opnieuw.
Hoe bereiken mensen de hoogste mate van geluk in een wereld met beperkte middelen? Dat is de vraag waar het in de economie om draait. Economie gaat over ons menselijk streven naar geluk in een wereld vol beperkingen.

Lees ook:

De beste leraren Economie beschikbaar
Anas
5
5 (9 reviews)
Anas
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Noah
Noah
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jef
Jef
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Souhail
Souhail
19€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Aigul
5
5 (3 reviews)
Aigul
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Pieternel
Pieternel
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Emely
Emely
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Maarten
Maarten
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Anas
5
5 (9 reviews)
Anas
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Noah
Noah
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jef
Jef
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Souhail
Souhail
19€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Aigul
5
5 (3 reviews)
Aigul
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Pieternel
Pieternel
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Emely
Emely
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Maarten
Maarten
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Economie: de definities

Hoewel we er allemaal dagdagelijks mee te maken hebben, is het begrip ‘economie’ voor velen heel vaag. Begrijpelijk!
In de online encyclopedie vinden we liefst 25 verschillende definities voor economie. Een kort overzichtje van de voornaamste definities:

 • De economische wetenschap gaat over de wensen van mensen en hoe ze proberen die wensen te vervullen.
 • Wetenschap waarin het menselijk gedrag in relatie tot alternatief aanwendbare middelen wordt bestudeerd.
 • De manier waarop inkomsten en uitgaven van een land functioneren.
 • Economie is een wetenschap die zich bezighoudt met de productie, consumptie en distributie van schaarse goederen en diensten.
 • De economie is de wetenschap die zich bezighoudt met de verdeling van schaarse middelen (producten en diensten) in een samenleving. Het richt zich voornamelijk op het maken van producten en de verdeling van deze producten.
 • Maatregelen die erop gericht zijn inkomsten en uitgaven zo gunstig mogelijk te besteden.
 • De economie is de wetenschap die zich bezighoudt met het bestuderen van de mens in zijn streven naar welvaart.
 • De manier waarop de handel en het geld functioneren in een land, en de wetenschap die dat onderzoekt.
 • De manier waarop mensen hun levensonderhoud verdienen
 • De studie van de productie en de transactie van goederen in de mate waarin die een ruilwaarde hebben.
Wat-is-economie-gezin
Economie bestudeert de inkomens en uitgaven van gezinnen.

Wat is economie? Geen eensgezindheid

Welke is nu de correcte definitie van economie?
Wel: neem alle definities samen en je krijgt het meest heldere beeld van waar economie voor staat.

Economie blijft vaak beperkt tot een bijzonder aspect van het menselijke gedrag, namelijk het streven naar een optimale aanwending van middelen die schaars zijn om te voldoen aan behoeften die daarentegen talrijk en onbegrensd zijn.

Er bestaat echter geen eensgezindheid over een definitie van de economische wetenschap. Zelfs bij de bekendste economen heerst er verdeeldheid. Deze zou bijvoorbeeld ruimer kunnen worden omschreven als : de studie van alle gedragingen in verband met de productie, de distributie en de consumptie van goederen en diensten.

Zo’n definitie is echter veelomvattend en bestrijkt een geheel van menselijke activiteiten die economische, maar ook politieke of ethische keuzes vergen. Ze heeft niettemin de verdienste aan te tonen dat de menselijke gedragingen onderling afhankelijk zijn en dat het moeilijk is de respectieve domeinen van de verschillende sociale wetenschappen (economie, sociologie, politieke wetenschappen, psychologie, enz.) nauwkeurig af te bakenen. Het probleem om de grenzen van de analyse nader te bepalen en daarbij de onderlinge afhankelijkheid te erkennen, is inherent aan alle menswetenschappen.

De term ”economie“ is afkomstig van het Griekse woord dat ”hij die huishoudt“ betekent. De gelijkenissen tussen economie en gezin zijn talrijk. Een gezin leiden betekent de huishoudelijke taken verdelen, beslissingen nemen over de te verrichten uitgaven en keuzes maken zoals : als ik een auto koop, kan ik niet op vakantie gaan.

De economie krijgt te maken met dezelfde vraagstukken :

 • welke soorten goederen of diensten moeten worden geproduceerd?
 • Hoe zullen de beschikbare middelen zoals arbeid, grond of bepaalde installaties worden toegewezen aan de verschillende gewenste producties?
 • Wie beslist over die productie en voor welke consumptie ?
 • Hoe worden de inkomens verdeeld?
 • Worden deze besteed – en zo ja waaraan – of worden ze gespaard en waarom ?

Om die vragen te beantwoorden, dienen keuzes te worden gemaakt en dit is des te onvermijdelijker omdat de middelen (grond, grondstoffen, werktijd, machines, enz.) beperkt zijn. Door de schaarste en de hierdoor vereiste keuzes te bestuderen, neemt de economie tevens deel aan het debat over de verdeling van de welvaart of over duurzame ontwikkeling.

De economie vormt dan ook de inzet van het sociale en politieke beleid. Die keuzes kunnen worden onderzocht op het niveau van de consument of de onderneming (micro-economie), of voor de economie als geheel (macro-economie).

Wat-is-economie-productie
Economie bestudeert de productie en de transactie van goederen.
De beste leraren Economie beschikbaar
Anas
5
5 (9 reviews)
Anas
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Noah
Noah
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jef
Jef
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Souhail
Souhail
19€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Aigul
5
5 (3 reviews)
Aigul
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Pieternel
Pieternel
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Emely
Emely
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Maarten
Maarten
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Anas
5
5 (9 reviews)
Anas
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Noah
Noah
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jef
Jef
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Souhail
Souhail
19€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Aigul
5
5 (3 reviews)
Aigul
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Pieternel
Pieternel
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Emely
Emely
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Maarten
Maarten
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Individu vs maatschappij

Micro-economie is de naam die men geeft aan de studie van individuele gedragingen, in het bijzonder die van consumenten, producenten of bezitters van middelen en aan de analyse van hun wisselwerking.
De macro-economie onderzoekt dan weer de economie als geheel en tracht daarbij de verbanden te begrijpen tussen de diverse aggregaten als inkomen, werkgelegenheid, investeringen en besparingen.

Het is onmogelijk de realiteit in al haar complexiteit volledig te doorzien en te begrijpen. In België zijn er verscheidene miljoenen consumenten en bijna 600.000 ondernemingen die actief zijn op honderden verschillende markten, waaronder sommige exportmarkten. Het is onmogelijk het gedrag van elk economisch subject te begrijpen. Hoe kunnen we derhalve de impact van een economische beslissing meten of hoe kunnen we twee acties vergelijken in termen van kosten en baten voor de hele economie ?

Wat-is-economie-distributie
Economie bestudeert de productie en de transactie van goederen.

Micro-economie: ons gedrag

In een poging dit te bewerkstelligen, moet de micro-economie uitgaan van een aantal hypothesen en de realiteit terugbrengen tot enkele gedragingen die als maatstaf gelden.

 • Hypothese 1: De klassieke micro-economie stelt voor het menselijke gedrag als rationeel te beschouwen. Het wordt dus in de eerste plaats geleid door de rede en niet door gevoelens, passie of andere externe invloeden.
 • Hypothese 2: Een andere belangrijke hypothese heeft betrekking op de informatie waarover ieder individu beschikt. Daarvan wordt aangenomen dat ze volledig en meteen voorhanden is. Precies omdat ze volmaakt ingelicht zijn, kunnen de consumenten en de producenten de rationeelste beslissingen nemen die het best stroken met hun objectieve economische belang.
 • Hypothese 3: Ten slotte zijn individuen onafhankelijk en kan geen van hen beslissingen opdringen aan anderen, zodat er ”volkomen concurrentie“ is.

Die hypothesen leiden tot de uitwerking van vrij eenvoudige modellen met de bedoeling bepaalde economische gedragingen te simuleren : hoe evolueert de vraag van de consument naar een goed, hoe reageert het aanbod van een onderneming, hoe worden de prijzen gevormd ? Ieder economisch subject zal, in die theoretische omgeving, zijn doelstellingen maximaal willen bereiken ondanks een aantal beperkingen.

Een onderneming zal bijvoorbeeld streven naar een zo hoog mogelijke winst, die weliswaar wordt ingeperkt door technische belemmeringen en kosten. De consument zal dan weer zijn voorkeuren optimaal willen bevredigen met inachtneming van zijn inkomen. Op de markt, de plaats waar de consument en de producent elkaar ontmoeten, worden de verhandelde hoeveelheden en de prijzen vastgesteld.

Wat-is-economie-winst
Iedereen streeft naar een zo hoog mogelijke winst, en die gaat verder dan louter financieel.

Macro-economie: het geheel

De macro-economie beschouwt de mogelijke wisselwerkingen tussen grotere gehelen. Het bruto binnenlands product (bbp), de werkloosheid, de uitvoer of de invoer van een land zijn zogenaamde macro-economische statistieken. Ze leren ons niets over een onderneming of gezin in het bijzonder, maar verschaffen ons inlichtingen over de toestand van de economie als geheel en over de wisselwerkingen tussen de voornaamste componenten ervan.

De macro-economie zoals ze door de econoom J. M. Keynes (o 1883 – +1946) werd ingevoerd, tracht vragen te beantwoorden zoals:

 • waarom heerst er werkloosheid ?
 • Waarom stijgen de prijzen ?
 • Waarom nemen de productie en de werkgelegenheid in sommige jaren toe en in andere niet ?
 • Hoe evolueren de inkomens en hoe worden ze verdeeld ?

Aangezien het gedrag van miljoenen individuen het verloop van de nationale economie bepaalt, is het niet mogelijk macro-economische ontwikkelingen te begrijpen zonder zich te verdiepen in de micro- economische beslissingen die eraan ten grondslag liggen.

Hedendaagse economen werken daartoe syntheses, macro-economische modellen met micro-economische grondslagen, uit door bepaalde hypothesen van de klassieke micro-economie te wijzigen. Bijvoorbeeld door rekening te houden met de ”onvolkomenheden“ van de markten : marktmacht van de grote ondernemingen en de vakbonden, asymmetrische informatie, enz.. En door verder te kijken dan de mechanische relaties van de keynesiaanse macro-economie. Bijvoorbeeld door de verwachtingen van de deelnemers aan het economische leven in te calculeren.

Wat-is-economie-keuzes
Economie is keuzes maken: als ik een auto koop, kan ik niet op vakantie gaan.
>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1ste les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Geraldine

Copywriter, leraar en allround curieuzeneus. Als fulltime taaladdict en parttime geluksridder ga ik telkens op zoek naar interessante invalshoeken en verfrissende methodes, om de wereld net dat tíkje anders te zien. Met woorden die naast het hoofd ook het hart masseren. www.geraldinedewart.com