De meeste scholieren leren Engels als tweede taal op school. Niet al hun ouders zijn echter in staat om hen hierbij te ondersteunen. Dit vanwege het simpele feit dat sommige ouders geen of weinig Engels kunnen spreken.

Ouders waarderen het als ze een oogje kunnen houden op hun kinderen zodat ze geholpen kunnen worden met overhoringen en proefwerkvoorbereiding. Dit kan echter moeilijk zijn als je door een gebrekkige beheersing van het Engels niet in staat bent om de fouten van je kind te corrigeren.

Of dat nu gekomen is omdat ze nooit de gelegenheid hebben gehad om Engels te leren of doordat ze alles wat ze geleerd hebben zijn vergeten, in beide gevallen is het van belang dat de ouders in staat zijn om hun kind voldoende te ondersteunen.

Kinderen beginnen met Engelse lessen in de eerste groepen van de basisschool. Eerst gaat het om het leren van getallen, kleuren, dierennamen en de dagen van de week.

Jonge kinderen willen graag laten zien wat ze al met Engels kunnen. Ook al kunnen de ouders maar een deel verstaan van wat ze zeggen, toch is het belangrijk dat de kinderen kunnen worden aangemoedigd om te volharden.

Als het kind echter het gevoel krijgt dat de ouders niet geïnteresseerd zijn in wat ze leren dan kunnen ze zelf ook hun passie om te leren kwijtraken. Daarom is het van groot belang dat ouders en kinderen samen Engels leren online. Een manier om dat te bereiken is door bijlessen te nemen.

Bijles Engels in Brugge is mogelijk dankzij Superprof. Waar wacht je nog op om je eerste les te boeken?

De beste leraren Engels beschikbaar
Georgette
4,9
4,9 (6 reviews)
Georgette
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Giselle
5
5 (5 reviews)
Giselle
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Nikolas
5
5 (5 reviews)
Nikolas
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Arthur
Arthur
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Yousra
5
5 (10 reviews)
Yousra
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Iris
Iris
5€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Eline
5
5 (4 reviews)
Eline
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Robbe
5
5 (5 reviews)
Robbe
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Georgette
4,9
4,9 (6 reviews)
Georgette
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Giselle
5
5 (5 reviews)
Giselle
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Nikolas
5
5 (5 reviews)
Nikolas
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Arthur
Arthur
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Yousra
5
5 (10 reviews)
Yousra
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Iris
Iris
5€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Eline
5
5 (4 reviews)
Eline
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Robbe
5
5 (5 reviews)
Robbe
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Gelijktijdig Engels Leren Als Ouders en Kinderen

Met een beetje wilskracht kunnen ouders bijblijven met de voortgang van hun kinderen wat betreft Engels leren. De ouders kunnen bijvoorbeeld helpen met huiswerk en vocabulaire leren ook al zijn ze niet aanwezig bij de schoollessen.

Het is maar één van de manieren waarop een ouder hun achterstand in Engels kunnen omzetten in een kracht. Ze zijn daardoor in staat om op hetzelfde tempo als hun kind de voordelen zich eigen te maken van het leren van een nieuwe taal.

Vader en dochter staan in de tuin
Samen Engels leren kan heel leuk zijn! | bron: pixabay

Het niet kunnen spreken van Engels zal niet altijd carrièreplannen in de weg zitten. Toch kan het tot op een zeker niveau leren van de taal de ouders helpen om begripsproblemen te overwinnen, zoals in het geval van werken met IT.

Aan het begin van hun reguliere middelbare schoolopleiding worden scholieren platgegooid met woordenlijsten en vervoegingen zowel als de beruchte lijsten met onregelmatige werkwoorden. En alles moet uit het hoofd geleerd te worden. Hier is wat hulp altijd welkom!

Moedig je Kind aan om Engels met je te Spreken

Kinderen hebben de neiging om al hun leerenergie in het schrijven te stoppen als hun ouders geen Engels spreken. Het maken van notities kan wellicht helpen tijdens overhoringen, maar het werkt niet voor iedereen. Ze kunnen in hoofdaspecten van het leren van een taal zoals spreek- en luistervaardigheden achterop raken .

En wat stillere scholieren betreft is er altijd het risico dat ze te verlegen zijn om hardop in de lessen te spreken. Als gevolg daarvan zullen ze minder voordeel uit de lessen halen. Als de ouders van zulke kinderen geen Engels spreken dan wordt het nog moeilijker voor hen om te oefenen.

En zo komen we in een vicieuze cirkel terecht. Het kind worstelt vanwege gebrek aan oefening om de Engelse uitspraak te beheersen en als gevolg daarvan raken ze achter op hun klasgenoten.

Het kind zou een ontspannen en natuurlijke houding moeten hebben als het gaat om de uitspraak zodat ze vorderingen kunnen maken met spreekvaardigheid. Er moet een vrijheid zijn om te experimenteren met uitspraak en intonatie. Dat kan niet alleen maar met pen en papier (Engels leren groep 7).

Hoe Engels te Leren Door Middel van Rolwisseling

Laat het kind de leraar zijn die de ouder les geeft. Het kan een enorm effectieve methode zijn! In plaats van het opzeggen van rijtjes woorden en werkwoord vervoegingen kan de scholier zijn of haar kennis versterken door grammatica regels met hun beste Engelse accent uit te leggen aan hun ouders!

Er is helderheid in hun eigen begrip nodig om dingen uit te leggen aan een beginneling. Daarnaast moeten ze doeltreffende methoden vinden om zeker te weten dat de leerling, in dit geval hun ouder, het begrijpt.

Als een kind worstelt om uit te leggen wat ze zelf geleerd hebben is dit een teken dat ze niet goed hebben begrepen waar het om gaat. Rolwisseling is daarom een manier waardoor ouders de voortgang van hun kind in de gaten kunnen houden terwijl ze zelf kennis opdoen.

Privéles Engels kan je in talloze Vlaamse steden terugvinden dankzij Superprof. Mechelen, Leuven, Gent, of zelfs in Antwerpen: Bijles Engels 

Vertaal Engels niet Woord voor Woord

Engels is net zoals iedere moderne taal vol van zijn eigen idioom-uitdrukkingen. Bijzonder gebruik van woorden betekent dat je de betekenis verliest als je woord-voor-woord vertaalt.

grafische weergave raining cats and dogs
Het gebruik van idioom-uitdrukkingen zoals "It's raining cats and dogs!" zal meer vertrouwen geven als Engelse spreker| bron: Pixabay-OpenClipart-Vectors

Er zijn in iedere taal uitdrukkingen die identiek in betekenis zijn maar in een vertaalde vorm niet op elkaar lijken.

In het Frans betekent bijvoorbeeld “tu rigoles” "je houdt me voor de gek" ook al betekent het woord-voor-woord "je lacht". Er zijn duidelijk veel zichtbare verschillen tussen deze twee uitdrukkingen zoals het aantal woorden en de toevoeging 'houden' die in het Frans er niet zijn.

Ouderen hebben de neiging om het leren van een taal te logisch te benaderen. Ze leunen teveel op de vertaling van ieder woord in plaats van dat ze de bedoeling begrijpen. Een Engelse leraar moedigt kinderen aan om in het Engels te denken zodat ze uiteindelijk zich op een spontanere manier zullen kunnen uitdrukken.

Er zijn allerlei leuke kanten aan de Engelse taal in bijvoorbeeld tongbrekers, jargon, grapjes en woordspelingen. Al deze opties kunnen kinderen gemotiveerd houden terwijl ze Engels leren.

Hoe Muziek Kinderen kan Helpen om Engels te Leren

Engelse muziek is overal. Als je je kind vraagt naar zijn lievelingssong kan het best zijn dat de woorden in het Engels zijn. En zonder naar de letterlijke tekst te vragen kunnen je vragen wat het betekent.

Het kind heeft waarschijnlijk wel de belangrijkste woorden en uitdrukkingen begrepen. Ze zullen ze in hun alledaagse Engels weer kunnen toepassen.

Hierdoor kan ook hun uitspraak worden beïnvloed. Misschien ontwikkelen ze wel een Britse of een Amerikaanse uitspraak door hun lievelingsmuziek!

Man zingt lied
Meezingen met Engelstalige muziek is erg behulpzaam om de taal te leren| bron: Austin Neill op Unsplash

Maak een Afspraak met de Engelse leraar van je Kind

Ontmoetingen met de leraar van je kind kunnen heel behulpzaam zijn. Zij geven de ouders de gelegenheid om de voortgang van hun kind te bespreken en advies te vragen hoe ze hen het beste kunnen ondersteunen.

Engelse lessen overhoren met hun kinderen komt niet meteen bij de ouders op als een mogelijkheid. Ze zijn vaak bang dat ze niet de goede uitspraak zullen gebruiken. Ook de angst dat ze een kind iets verkeerds leren maakt het bijna onmogelijk voor hen om ermee te beginnen.

Nu is de Engelse taal best een beetje lastig. De 'th'-klank in bijvoorbeeld het woord 'the' is lastig uit te spreken door Nederlandstaligen. De plaatsing van de tong en de klankvorming is ongewoon. Denk dus ook eens aan een cursus Engels spreken.

In de klas werken kinderen met tekstboeken en spraakopnamen die erop gericht zijn hun accent en intonatie te verbeteren. Meestal verdeelt de leraar zijn lestijden in lees- en schrijfvaardigheidsoefeningen, grammatica en luistertesten.

Leraren en bijlesleraren zijn daarom zeer goed in staat om CDs, DVDs en MP3 bestanden aan te bevelen die kunnen bijdragen in het ontwikkelen van een goede spreek en luistervaardigheid.

Investeer in Leermiddelen

Engels wordt steeds meer als internationale taal gebruikt. Het is daarom van groot belang dat scholieren zoveel mogelijk aan hun Engelse taalvaardigheid werken. Dan kunnen ze in de schoolles nieuwe dingen leren in plaats van de reeds behandelde stof te overhoren.

Als een kind moeite heeft met schrijfvaardigheid en daardoor het schoolcijfer voor Engels laag is kunnen ze hun kind extra steun geven door voor hen Engelse werkboeken van het juiste niveau aan te schaffen. Op deze wijze kunnen kinderen punt voor punt door de onderwerpen heenwerken totdat ze het concept volledig begrijpen.

Dit soort werkboeken en oefenschriften zijn betaalbaar. De antwoorden zijn erbij inbegrepen. Een ouder hoeft zich daarom niet afzijdig te houden ook al spreekt hij of zij geen Engels! En net als met hun huiswerk voor school kan een kind zijn of haar werk tonen aan de bijlesleraar en vragen stellen over fouten die ze niet begrijpen.

Abonneer je op Engelse Leermiddelen

Er is een ruime hoeveelheid Engels leesmateriaal voor scholieren voorhanden. Apps zoals Duolingo en Speakingpal zijn heel nuttig.

Tijdschriften, kranten en zelfs spelletjes kunnen kinderen een schitterend inzicht geven in de Engelstalige cultuur en zijn tradities.

Er zijn ook veel websites die kinderen en ouders op een plezierige manier kunnen helpen met het leren van Engels. De vaardigheden die ze hiermee opdoen zullen hen gedurende hun hele leven van nut zijn.

Online Engelse cursussen voor ouders

Het slagen van een kind in het leren van Engels is het gevolg van een gezamenlijke inspanning van de leerling, hun ouders en de bijlesleraar. Zorg daarom voor de juiste bijlesleraar Engels. Online sites zoals Superprof kunnen daarbij van grote waarde zijn.

Bijles Engels in Gent is eveneens een optie dankzij Superprof. Talloze leraren staan bereid om je les te geven. Waar wacht je nog op?

vrouw luistert aandachtig naar bijlesleraar
Ouders kunnen door online of 's avonds Engelse lessen te nemen zichzelf in staat stellen om hun kinderen te helpen | bron: rawpixel op Unsplash

Als je in staat bent om zowel mondeling als schriftelijk goed in het Engels te kunnen communiceren geeft dat je een sociaal voordeel. Het zal daarbij ook van nut zijn op de arbeidsmarkt.

Ouders kunnen zich opgeven voor avondcursussen of online lessen en daarmee hun kinderen zo goed mogelijk helpen. Deze leermogelijkheden zijn zowel betaalbaar als doelmatig in het leren van Engels.

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1e les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Joep

Enthousiaste en gedreven persoonlijkheid met oog voor detail waarbij ik dit zo goed mogelijk in mijn teksten implementeert. Ik probeer steeds een uniek invalshoek te vinden om ieder woord optimaal naar de lezer over te brengen. Passie voor talloze onderwerpen en stellig een grote liefhebber voor het fietsen!