Wiskunde bestaat al sinds mensenheugenis, zo blijkt uit de ontdekking van het Lebombo-beentje, afkomstig van een baviaan die meer dan 35.000 jaar oud is. Het is misschien de eerste berekening van de kalender, want het is een kerfstok met 29 tekens erop. Het kan ook het bewijs zijn van de eerste kennis van priemgetallen en vermenigvuldiging.

Wiskunde zal voor velen van ons altijd een mysterie blijven. Er bestaan namelijk veel lastige wIiskundige concepten zoals de vierkantswortel, negatieve getallen, differentiaalvergelijkingen, breuken, exponenten, logaritme, complexe getallen, wiskundig modelleren, etc. Veel wiskundigen zien dit als een essentiële manier om onze wereld te begrijpen en te analyseren.

Het leren van wiskunde vereist soms een zekere mate van inschatting, maar het is ook vaak gebaseerd op stellingen die gebruik maken van logica. De resultaten ervan kunnen objectief als juist worden bestempeld, zelfs als ze vreemd zijn. Dit geldt met name voor meetkunde, trigonometrie, rekenkunde, algebra of calculus: onze hersenen hebben soms moeite om veel van de concepten van deze getallen te begrijpen. Maar ze klinken vaak ingewikkelder dan ze in werkelijkheid zijn, zoals het optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen dat vroeger onmogelijk leek op de basisschool. Met de tijd kun je alle wiskundevragen leren begrijpen en beantwoorden.

Vandaag introduceren we enkele van de meest unieke getallen van onze tijd. We introduceren de nul, het getal e, het getal i, pi, de gulden snede, priemgetallen en perfecte getallen!

Vind een wiskundeleraar voor een wiskunde a cursus bij jou in de buurt die je zal helpen om sneller wiskunde te leren.

Letters kleurplaat
Probeer spelletjes te bedenken om je wiskunde lessen leuker te maken! | Bron: Pixabay
De beste leraren Wiskunde beschikbaar
Wout
4,9
4,9 (8 reviews)
Wout
12€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Wassim
4,9
4,9 (11 reviews)
Wassim
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ilse
5
5 (7 reviews)
Ilse
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ariana
5
5 (4 reviews)
Ariana
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Hamza
5
5 (5 reviews)
Hamza
13€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marthe
5
5 (8 reviews)
Marthe
16€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lucas
5
5 (6 reviews)
Lucas
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Eda
Eda
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Wout
4,9
4,9 (8 reviews)
Wout
12€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Wassim
4,9
4,9 (11 reviews)
Wassim
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ilse
5
5 (7 reviews)
Ilse
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ariana
5
5 (4 reviews)
Ariana
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Hamza
5
5 (5 reviews)
Hamza
13€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marthe
5
5 (8 reviews)
Marthe
16€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lucas
5
5 (6 reviews)
Lucas
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Eda
Eda
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Inleiding Tot Nul In De Wiskunde!

Het eenvoudige getal nul heeft een enorme en lange geschiedenis die in de loop der eeuwen is ontwikkeld. Het kwam van wiskundigen uit India en vond zijn weg naar Europa, waar het door de kerk werd verboden uit angst voor de duivel. Langzaam werd het gebruikt door kooplieden op straat en al snel groeide het uit tot de nul die we vandaag de dag kennen en gebruiken.

Hoe nul bekend werd als nul

 • In het Hindoe, was het bekend als Shunya
 • Daarna stond het in het Arabisch bekend als Sifr
 • In het Latijn werd het Zephirum genoemd
 • En later werd het woord nul geboren

Nul, de incarnatie van leegte, de afwezigheid van kwantiteit, heeft vele culturele, populaire en filosofische componenten. Zowel positief als negatief, nul is neutraal en is het enige gehele getal dat bij vermenigvuldiging met een andere waarde het resultaat nul oplevert!

Hier zijn verschillende symbolen van deze waarde:

 • Het ontbreken van waarde, het vrije
 • De volledigheid (100%)
 • Vernieuwing (vandaar de uitdrukking "opnieuw beginnen")
 • Het ei: vruchtbaarheid, vrouwelijkheid, de foetus
 • De cyclus, enz

Nul, met zijn perfecte afmetingen en vorm, zou je de symmetrie en schoonheid van de wiskunde kunnen noemen.

Inleiding Tot Het Getal E In de Wiskunde

Het getal e heeft 400 jaar geschiedenis in de wiskunde! Het getal e is een irrationaal getal, dat geschreven wordt met een oneindig aantal decimalen zonder logische opeenvolging. E wordt gebruikt wanneer we een exponentiële waarde willen schatten.

 • De verhouding 2/7 bijvoorbeeld, is gelijk aan 0,285714285714285714 …
  • Van alle decimalen na de komma wordt in de weergave de terugkerende reeks 285714 tot oneindig weergegeven.
 • E echter, is gelijk aan = 71828182845904523536028747135266249775724709369995957 …
  • Er zijn meer dan 8.000 miljard mogelijke decimalen die geen logische volgorde hebben.
Grafiek beeldscherm
Pi komt terug in veel van onze dagelijkse handelingen. | Bron: Pixabay

Inleiding Tot Het Getal I In De Wiskunde

De zoektocht naar de vierkantswortels van negatieve getallen heeft geleid tot de uitvinding van complexe getallen zoals i. Het getal i is een zuiver imaginair getal en werd uitgevonden om wetenschappers en wiskundigen te helpen vergelijkingen op te lossen wanneer de oplossing niet bestond. Het getal i maakt het dus mogelijk om de vierkantswortel te berekenen van een reëel getal: de wortel van -4 = 2i.

Men beschouwt een verzameling complexe getallen als een uitbreiding van de verzameling reële getallen die een imaginair getal bevatten, aangeduid met i. Exponent (a; b), zodat i = vierkantswortel van -1 en i² = -1, met het kwadraat van ( - i) als -1. Het principe is dat elk getal kan worden geschreven in de vorm a + i b, waarbij a en b reële, negatieve of positieve getallen zijn. De vierkantswortel van -4 is dus gelijk aan 2 i.

 • Elk getal van de vorm b i, waarbij b anders is dan 0, is een zuiver imaginair getal.
 • Daarom zijn de getallen "vierkantswortel van -4 = 2 i", "vierkantswortel van -16 = 4 i" enz. imaginaire getallen.
 • Indien de vierkantswortel van -1 niet bestaat, kunnen wij geen exacte of benaderende decimalen schatten zoals wij doen voor de wortels van positieve getallen (voorbeeld, de vierkantswortel van 5 = 2,236).
 • Het getal i is dus een concept dat toelaat een hele familie van vierkantswortels van negatieve getallen te berekenen.

Inleiding Tot Het Getal Pi In De Wiskunde

Pi, ook bekend als de constante van Archimedes, is een irrationaal getal. De Griekse letter π werd gekozen uit de Griekse naam περίμετρος wat omtrek betekent, waarmee π het symbool is geworden voor pi. De eenvoudige definitie van het getal Pi is de verhouding tussen de omtrek (c) van een cirkel en zijn diameter (d). c/d=pi

Pi wordt al duizenden jaren bestudeerd.

 • De Oostenrijkse astronoom C. Grienberger ontdekte pi tot op 38 cijfers nauwkeurig (3,1415926535897932384626433832795028841).
 • De Britse wis- en natuurkundige Isaac Newton en de Duitse wiskundige Gottfried Wilhelm Leibniz veranderden de berekeningsmethode en ontdekten pi tot op 15 cijfers nauwkeurig met behulp van de oneindige reeksen van de calculus (3,14159265358979).
 • De Britse wiskundige Abraham Sharp ontdekte pi in 1699 op 71 cijfers nauwkeurig (3,1415926535897932384626433832795028841971693993751058209749445923078164).
 • De Britse astronoom John Machin ontdekte pi tot op 100 cijfers nauwkeurig in 1706 (3,1415926535897932384626433832795028841971693993751058209749445923078164062862089986280348253421170679).

Bijles wiskunde Amsterdam, vind jouw leraar op Superprof

Boekenkasten in bibliotheek
Je kan vaak in een bibliotheek bij jou in de buurt leuke wiskundeboeken vinden! | Bron: Pixabay
De beste leraren Wiskunde beschikbaar
Wout
4,9
4,9 (8 reviews)
Wout
12€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Wassim
4,9
4,9 (11 reviews)
Wassim
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ilse
5
5 (7 reviews)
Ilse
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ariana
5
5 (4 reviews)
Ariana
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Hamza
5
5 (5 reviews)
Hamza
13€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marthe
5
5 (8 reviews)
Marthe
16€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lucas
5
5 (6 reviews)
Lucas
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Eda
Eda
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Wout
4,9
4,9 (8 reviews)
Wout
12€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Wassim
4,9
4,9 (11 reviews)
Wassim
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ilse
5
5 (7 reviews)
Ilse
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ariana
5
5 (4 reviews)
Ariana
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Hamza
5
5 (5 reviews)
Hamza
13€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marthe
5
5 (8 reviews)
Marthe
16€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lucas
5
5 (6 reviews)
Lucas
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Eda
Eda
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Plezier Met Het Leren Onthouden Van Pi

Als je wilt proberen indruk te maken op je vrienden door het reciteren van bijvoorbeeld 75 decimalen van π, dan zijn er verschillende methoden, waaronder het onthouden van eenvoudige gedichten. Deze gedichten komen overeen met het aantal letters van elk cijfer waardoor een opeenvolging van getallenreeksen ontstaan, en wanneer je ze samenvoegt de Pi-getallen tot een bepaald decimaal kan reciteren.

Nu zal het reciteren van 75 decimalen van Pi je niet vereeuwigen in de recordboeken, maar het is genoeg om indruk te maken op anderen met je verbazingwekkende wiskundige vaardigheden. Deel het, en mensen zouden kunnen denken dat je wiskundig begaafd bent, inclusief je medeleerlingen in de wiskundeles of een wiskundeleraar die je een privécursus wiskunde geeft.

Je kan online beginnen met het leren van wiskunde bij Superprof.

Inleiding Tot De Gulden Snede

De gulden snede is een irrationeel getal dat ongeveer gelijk is aan 1,61803, dat wordt weergegeven met de Griekse letter φ. Het getal creëert een zeer specifieke vergelijking om de gulden snede te bepalen.

 • a+b/a=a/b =φ

Uit deze vergelijking kan de gulden spiraal worden opgebouwd. Dat is een logaritmische spiraal die je in de natuur terug kunt vinden. Deze spiraal duikt zelfs zo vaak op in de geschiedenis, de natuur en zelfs in ons DNA, dat sommige wiskundigen denken dat de gulden snede een goddelijk getal is.

Inleiding Tot De Perfecte Getallen In De Wiskunde

Wanneer alle factoren van een getal, behalve het getal zelf, optellen tot datzelfde getal, wordt het een perfect getal genoemd. Factoren zijn de getallen lager dan dat getal die er gelijkmatig in gedeeld kunnen worden. Een perfect getal is een zeer zeldzaam getal, tot op heden zijn er slechts 51 van gevonden.

Bijvoorbeeld:

 • 6 is het eerste perfecte getal.
 • 6 kan gelijk gedeeld worden door 4 factoren: 1, 2, 3 en 6.
 • Om te weten of 6 een perfect getal is, tellen we alle getallen op die kleiner zijn dan het getal zelf: 1+2+3=6.
 • 6 is een volmaakt getal.

Ze komen zeer weinig voor in het gehele getallenstelsel, met 6, 28 en 496 als de enige drie perfecte getallen die kleiner zijn dan 1000. Elk jaar worden er nieuwe getallen ontdekt. Misschien vind jij er een en haal je de recordboeken?

Inleiding Tot De Priemgetallen In Wiskunde

Een priemgetal is een getal dat alleen kan worden gedeeld (gelijkmatig zonder decimalen te maken of af te ronden) door 1 en zichzelf. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 en 29 zijn voorbeelden van priemgetallen.

Bijvoorbeeld:

 • 2 is een priemgetal omdat de factoren van 2, 1 en 2 zijn
 • 1/2 
 • 2/2

Enkele feiten:

 • Het enige even priemgetal is 2.
 • Geen enkel priemgetal groter dan 5 eindigt op een 5.
 • Nul en 1 zijn geen aanvaarde priemgetallen.

Hoe Onthoud Je Getallenreeksen

Ezelsbruggetjes zijn eenvoudige geheugentechnieken die het gemakkelijker maken om dingen te onthouden die anders niet gemakkelijk te onthouden zijn. Ze kunnen bijvoorbeeld een spel zijn met interactieve wiskunde, wat wiskunde leuk kan maken. Ze kunnen ook worden gebruikt om complexe getallen of reeksen gemakkelijker te onthouden. Het kan je ook helpen bij het leren van wiskunde, het onthouden van een boodschappenlijstje of telefoonnummers.

Wiskunde bijles te vinden op Superprof

Als je een visueel geheugen hebt, kan je getallen associëren met voorwerpen of tekens:

 • 0 aan een rondje
 • 1 aan een potlood
 • 2 aan een zwaan
 • 3 aan een zeepaardje of een kameel
 • 4 aan een zeilboot
 • 5 aan een slang
 • 6 aan een slak
 • 7 aan een klif
 • 8 aan een zandloper
 • 9 aan een ballon die aan een touwtje hangt

Laten we eens kijken wat het voorbeeld ons geeft:

 • Zwaan zeepaard slang klif = 2, 3, 5, 7.
 • Als je dit herhaalt, dan heb je een fantastisch geheugensteuntje gecreëerd dat je kunt gebruiken voor elke getallenreeks in wiskunde.
 • Je kunt de reeks afmaken tot 100+, of je kunt zeggen 2 potloden om 20 te maken. Je kunt het bedenken zoals je zelf wilt.

Door je studieprogramma op te splitsen, kan je de wiskundige onderwerpen waar je moeite mee hebt beter onthouden. Je kunt wiskunde samenvattingen gebruiken, creatief zijn en je eigen getallenstelsel gebruiken, puzzels maken, quizzen, leuke wiskunde feiten leren, etc.

De stelling van Pythagoras
De stelling van Pythagoras behoort tot een van de meest bekende in de wiskunde. | Bron: Pixabay

Ideeën Voor Het Leren Van Wiskunde

 • Ga naar een online wiskunde website en download samenvattingen.
 • Leer getalpatronen op een leuke manier zoals hierboven beschreven.
 • Zoek eenvoudige spelletjes voor kinderen en los zo moeilijkere wiskundeproblemen op.
 • Koop boeiende tekstboeken met veel oefeningen.
 • Neem deel aan gratis studiegroepen wiskunde.
 • Bekijk wiskunde video's en oefen met het oplossen van wat je leert.
 • Vraag je wiskundeleraar naar de belangrijkste onderwerpen en vraag om hulp specifiek voor het onderdeel waar je moeite mee hebt.

Als leerling moet je leren herkennen hoe je het liefst leert en welke methoden je de beste resultaten geven. Wiskunde op de middelbare school is een uitdaging, en het is geen basiswiskunde zoals vermenigvuldigen, delen, optellen en aftrekken. Hoe meer je oefent, hoe groter de kans dat je wiskunde onder de knie krijgt.

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1ste les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Joep