Spaans leren, en daarbij het vervoegen van werkwoorden, is goed voor je hersenen.

Bij een wetenschappelijke studie onder leiding van Ping Li, een professor in psychologie en taalkunde, werden er zes weken lang intensieve cursussen Chinees aan 39 Engelssprekende studenten gegeven: onderzoekers concludeerden dat het leren van een vreemde taal niet alleen de cognitieve vaardigheden kon verbeteren, maar ook cognitieve achteruitgang vertraagt bij ouderen.

Zo Vervoeg Je Spaanse Werkwoorden

Laten we eens kijken hoe we werkwoorden in het Spaans kunnen vervoegen.

Ser en Estar

De Spaanse taal kent twee onregelmatige werkwoorden voor het werkwoord 'zijn'.

Dit betekent dat ze een onregelmatige vervoeging kennen, waarbij de klinkers veranderen in een tweeklank (combinatie van twee klinkers binnen dezelfde lettergreep).

Dit gaat als volgt:

 • De 'i' en de 'e' worden 'ie' (of ye voor het werkwoord errar (= vergissen));
 • De 'u' en de 'o' worden 'ue' (of hue voor oler (= ruiken)).

Of je Ser of Estar gebruikt, hangt af van de context van de zin. In feite kunnen deze twee werkwoorden de betekenis van een zin volledig veranderen.

Ser wordt gebruikt om iets definitiefs te beschrijven dat niet verandert, om een ​​persoon of een object te beschrijven.

Estar wordt gebruikt voor een staat van zijn, voor een stemming, gezondheid, uiterlijk, locaties van dingen en mensen, dingen die niet permanent zijn. Het wordt ook gebruikt om een ​​lopende actie op te roepen.

Dus, welk werkwoord zou je gebruiken om te zeggen 'Ik ben Engels', 'Ik ben een man', 'Deze man is jong'?

Gebruik het werkwoord ser:

Ik ben Engels: soy ingles;
Ik ben een man: soy un hombre;
Deze man is jong: Este hombre es jóven.

Aan de andere kant, om een ​​tijdelijke toestand aan te geven, gebruik je het werkwoord estar:

Ik was ziek: Estaba malo;
Ik ben het met je eens: Estoy de acuerdo contigo;
Je leest: Estas leyendo.

Je moet dan de werkwoordsuitgangen voor elke tijd leren. Een goede tip voor het leren van Spaanse werkwoordstijden is om het woord drie keer te lezen, drie keer te schrijven, drie keer te luisteren en het in drie afzonderlijke zinnen te gebruiken.

Een Korte Spaanse Cursus: De Werkwoordstijden

Leer de Spaanse werkwoorden door ze op te schrijven
Leer alle tijden van de Spaanse werkwoorden ǀ Visualhunt - Keith Williamson

In het Spaans wordt de preterite-vorm vaak gebruikt. In het Nederlands kennen we dit woord als preteritum oftewel verleden.

Het wordt gebruikt om een ​​voltooide actie in het verleden op te roepen. Spaanstaligen gebruiken dit meer dan de voltooide tijd die dichter bij het heden ligt.

In de Spaanse grammatica zijn er zo vier tijden:

 • Tegenwoordige tijd;
 • Verleden tijd (voltooid);
 • Verleden tijd (onvoltooid);
 • Toekomstige tijd (eenvoudig en toekomstig perfect).

Tegenwoordige Tijd

Deze tijd wordt gebruikt om een ​​situatie die nu plaatsvindt aan te geven: 'het huis is rood', 'jij eet een appel', 'ze leven in Mexico' (la casa es roja, comes una manzana, Ellos viven a Mexico), enzovoort.

Het is de meest gebruikte tijd, dus je zult merken dat het ook het gemakkelijkst te leren is.

Begin met het leren van de drie werkwoordgroepen en hun vervoegingen:

 • -AR werkwoorden (Andar, hablar, cantar, enzovoort): o, as, a, amos, áis, an;
 • -ER werkwoorden (Beber, conocer, nacer, comer, tener, coger, enzovoort): o, es, e, emos, éis, en;
 • -IR werkwoorden (Vivir, conducir, elegir, huir, enzovoort): o, es, e, imos, ís, en.

Vervolgens moet je de lijst van onregelmatige werkwoorden leren waar er een tweeklank of 'zwakke' klinkers zijn (wanneer de klinker 'e' 'i' wordt in de 1e, 2e en 3e persoon enkelvoud).

Toekomende Tijd

De toekomende tijd is een van de gemakkelijkst te leren tijden: het werkt hetzelfde als in het Engels - een actie die nog niet is voldaan - en wordt gevormd aan het einde van het volledige werkwoord een vaste uitgang toe te voegen: é, ás, á, emos, éis, een.

Er zijn echter twaalf Spaanse werkwoorden die onregelmatig zijn in de toekomende tijd.

Als je deze tijd gebruikt, moet het gaan om een hypothese uit het verleden of een actie die in de toekomst volledig wordt voltooid ('in juli is het schooljaar voorbij').

Dit wordt gevormd met de hulp van haber, vervoegd in de toekomende tijd + het voltooid deelwoord van het betreffende werkwoord: habrás entendido (je moest het begrijpen).

Een Spaans woordenboek kan je helpen
Gebruik een Spaans woordenboek als je niet zeker bent van een vervoeging ǀ Visualhunt - Leif (Bryne)

Doorlopend Verleden Tijd

Deze tijd wordt gebruikt om een ​​voortdurende actie uit te drukken die is begonnen in het verleden.

Om het te vormen, neem je het volledige werkwoord en voeg je aba, abas, aba, ábamos, abais, aban toe voor de AR-werkwoordgroep en voor de IR- en ER-werkwoordgroepen ía, ías, ía, íamos, íais, ían.

Drie Spaanse werkwoorden zijn onregelmatig in de onvoltooid verleden tijd: ir, ser en ver.

Voltooid Verleden Tijd

Deze tijd wordt gebruikt om een ​​voltooide actie uit het verleden aan te geven.

De vervoegingen zijn:

 • -AR werkwoorden: é, aste, ó, amos, asteis, aron;
 • -IR- en -ER-werkwoorden: í, iste, ió, imos, isteis, ieron.

Deze 10 onregelmatige werkwoorden worden vaak gebruikt: dar, ir, ser, estar, hacer, poder, poner, querer, tener en decir.

Voltooid Tegenwoordige Tijd

Deze tijd wordt gebruikt als de actie nog steeds doorloopt in het heden, of als de actie nog steeds consequenties heeft in het heden.
We zeggen bijvoorbeeld: ayer, ha nevado mucho, por eso hace frio todavia voor 'het sneeuwde gisteren veel, dus het is koud vandaag'.
Om dit te vervoegen, gebruiken we het hulpwerkwoord HABER in het heden en voegen we het voltooid deelwoord van het betreffende werkwoord toe.

Voltooid Verleden Tijd

Wordt gebruikt om een ​​actie uit te drukken die verder teruggaat. Deze vorm wordt geconstrueerd door het gebruiken de onvoltooide vorm van hulpwerkwoord HABER plus het voltooid deelwoord van het betreffende werkwoord.

HABER als onvoltooide tijd wordt zo vervoegd: había, habías, había, habíamos, habíais, habían.

Voorbeeld: 'Ik kende Maria op school" (Había conocido Maria a la escuela) of 'Ik had al alles gegeten' (Ya había comido todo).

Lezen helpt je bij het herkennen van woorden
Probeer in je vrije tijd eens een Spaans boek te lezen ǀ Visualhunt - Sam Kelly

Spaans Leren: Onvoltooid Toekomende Tijden (Conjunctief)

De zogeheten aanvoegende wijs wordt veel in het Spaans gebruikt, het stelt je in staat verlangens, wensen en omstandigheden die nog niet zijn gerealiseerd of twijfels, advies of zelfs bevelen uit te drukken.

Het heeft veel onregelmatigheden en verschillende vormen, afhankelijk van de zin, dus het kan moeilijk zijn om te leren.

Laten we de verschillende aanvoegende wijs vormen in het Spaans bekijken:

Tegenwoordige Aanvoegende Wijs

Als algemene regel geldt dat de tegenwoordige aanvoegende wijs wordt geconstrueerd met de eerste persoon huidige vorm van het werkwoord, bijvoorbeeld: Tengo (ik heb) minus de -o uitgang en plus de uitgang van de aanvoegende wijs:

 • AR-werkwoorden: e, es, e, emos, éis, en;
 • IR- en ER-werkwoorden: a, as, a, amos, áis, an.

De aanvoegende wijs komt veel voor in alledaagse gesprekken, elke keer dat een hypothetische toestand wordt uitgedrukt.

Een onregelmatigheid in de eerste persoon enkelvoud veroorzaakt dezelfde onregelmatigheid voor alle personen van de aanvoegende wijs.

Bijvoorbeeld, het werkwoord poner (= zetten): heeft de onregelmatige stam pong in de eerste persoon enkelvoud in het heden (yo pongo).

Dus je moet de rest van de aanvoegende wijsvervoegingen voor dit werkwoord gebruiken op de onregelmatige stam pong bijvoorbeeld: ponga, pongas, ponga, pongamos, pongáis, pongan, enzovoort.

Een lijst maken van veelvoorkomende onregelmatige werkwoorden is de enige manier om ze te leren.

Spaans cursus Amsterdam - vind je lessen via Superprof. 

Onvoltooid Toekomende Verleden Tijd

Als de voorwaarde of propositie in het verleden is, gebruik je de onvoltooide tijd.

Structuur:

 • Werkwoorden eindigend op AR: stam van de derde persoon meervoud + ara, aras, ara, áramos, arais, aran;
 • Werkwoorden eindigend op ER en IR: stam van derde persoon meervoud + iera, ieras, iera, iéramos, ierais, ieran.

De aanvoegende wijs wordt veel gebruikt, zelfs in gesproken Spaans, om een ​​toestand uit te drukken in een eerdere context.

Bijvoorbeeld: 'als u het wist, zou u het mij willen vertellen?' : Si lo supiera, me lo diría?

Je Spaanse leraar kan je deze vraag stellen tijdens het online Spaans leren.

Leer de Spaanse onregelmatige werkwoordvervoegingen voor 'zijn'
Leer de Spaanse werkwoordvervoegingen door veel te oefenen ǀ Visualhunt

Nog Een Spaans Les: Voorwaardelijke Tijden en De Imperatief

De laatste groep veelgebruikte tijden zijn de voorwaardelijke en de dwingende.

Voorwaardelijk

De voorwaardelijke tijd dient om een ongerealiseerde of onhaalbare actie uit te drukken.

Het wordt gevormd door de infinitief van het werkwoord plus de onvoltooide uiteinden van het hulpwoord haber te nemen: ía, ías, ía, íamos, íais, ían.

Bijvoorbeeld: 'als ik kon, zou ik een reis over de wereld maken' is in het Spaans: si lo pudiera, daría la vuelta al mundo.

Het vervoegen van onregelmatige werkwoorden in de voorwaardelijke tijd is gemakkelijk, omdat je gewoon de onregelmatigheden van de toekomende tijd neemt en je alleen het einde hoeft te wijzigen.

Voor onregelmatige werkwoorden zoals caber, decir, haber, hacer, poder, poner, querer, saber, salir, tener, valer en venir, neem je de onregelmatige stam als in de toekomende tijd en voeg de reguliere voorwaardelijke uitgangen toe.

Gebiedende Wijs

De gebiedende wijs wordt gebruikt om bevelen te geven, dit te doen, dat te doen enzovoort.

De onregelmatigheden in deze tijd zijn vergelijkbaar met die in het heden en de aanvoegende wijs.

Opmerking: wanneer een persoonlijk voornaamwoord of reflexief voornaamwoord wordt gebruikt met een gebiedende wijs, gaat het voornaamwoord achter het werkwoord.

Bijvoorbeeld, de volgorde 'geef het aan mij' wordt dámelo.

Structuur:

 • AR-werkwoorden: stem + a, e, emos, ad, en;
 • ER-werkwoorden: stem + e, a, amos, ed, an;
 • IR-werkwoorden: stem + e, a, amos, id, an.

Negatief Gebiedende Wijs

Heel eenvoudig, deze vorm van de imperatief wordt gebruikt om verdediging of verbod uit te drukken.

Het wordt gevormd door de ontkenning toe te voegen aan de huidige aanvoegende wijs. Het volgt dezelfde onregelmatigheden als die van de huidige aanvoegende wijs:

 • Kom niet binnen: no entra;
 • Kom niet: no venga;
 • Niet zingen: no cantéis;
 • Niet eten: no coma.

Spaanse les - neem lessen via Superprof.

In de negatieve tegenwoordige vorm gaan de voornaamwoorden voor het werkwoord: no me lo des ('geef het mij niet'), no me lo digas ('vertel me het niet').

Flamenco danseres
Met de kennis van de Spaanse werkwoorden kun je ook beter de cultuur begrijpen! ǀ Visualhunt - Bill Hertha

Daar ga je dan! Je hebt de basis van vervoegingen in het Spaans geleerd. Nu moet je vooral doorgaan met het herhalen van de oefeningen en je vocabulaire uitbreiden.

Probeer onze Spaanse lessen om nog meer vooruitgang te boeken!

Zie de meest voorkomende Spaanse werkwoorden.

Bekijk onregelmatige werkwoorden in het Spaans. Klik hier voor de regelmatige werkwoorden.

Heb je een leraar Spaans nodig?

Vond je dit artikel leuk?

0 vote(s)
Laden...

Joep