Als je Duits wilt leren, moet je wennen aan het feit dat Duits een vreemde taal is. Aangezien je een geletterd iemand bent, lijkt dit misschien voor de hand te liggen, maar toch heeft menig taalstudent het al opgegeven omdat ze niet beseften hoeveel werk taalcursussen inhouden.

Het is niet alleen een kwestie van woordenschat leren - de grammatica verschilt eveneens.

Dingen die in het Nederlands vanzelfsprekend lijken - zoals de volgorde van woorden in een zin - zijn in het Duits opeens heel anders. Hier volgen enkele voorbeelden om je op weg te helpen, én een paar tips voor boeken over het leren van de Duitse taal. Maar je kunt ook online Duits leren.

Zoek naar een taalcursus Duits.

De beste leraren Duits beschikbaar
Georgette
4,9
4,9 (6 reviews)
Georgette
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Nico
5
5 (8 reviews)
Nico
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Anke
5
5 (2 reviews)
Anke
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Xenia
5
5 (2 reviews)
Xenia
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Zoë
5
5 (2 reviews)
Zoë
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lisa
5
5 (3 reviews)
Lisa
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Katelijn
Katelijn
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Dirk
Dirk
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Georgette
4,9
4,9 (6 reviews)
Georgette
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Nico
5
5 (8 reviews)
Nico
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Anke
5
5 (2 reviews)
Anke
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Xenia
5
5 (2 reviews)
Xenia
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Zoë
5
5 (2 reviews)
Zoë
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lisa
5
5 (3 reviews)
Lisa
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Katelijn
Katelijn
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Dirk
Dirk
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Contrasterende Nederlandse en Duitse grammatica

Wanneer ze Duits leren, worden Nederlandstaligen geconfronteerd met alle verschillen tussen de twee talen. Sommige daarvan zijn relatief onbeduidend - het Duits geeft bijvoorbeeld alle zelfstandige naamwoorden een hoofdletter, en kan deze ook combineren tot enorme woorden, zoals "Schulausflugteilnahmegenehmigung" (een toestemming om aan een schoolreisje deel te nemen).

Andere zijn iets meer frustrerend. Sommige tijden ontbreken of worden anders gebruikt. Zo kent de Duitse grammatica geen continue tijden om een handeling uit te drukken die nog aan de gang is op het moment dat je aan het praten bent. Ze gebruikt in plaats daarvan de eenvoudige tegenwoordige tijd. Dit is minder een probleem voor Nederlandstaligen die Duits leren dan voor Duitssprekenden die Nederlands willen leren, want zij moeten leren hoe ze een tijdsvorm moeten gebruiken die in hun taal niet bestaat.

Eén leuk verschil tussen het Nederlands en het Duits is het relatief gebrek aan uitzonderingen in het Duits. Er zijn een paar uitzonderingen in de verbuiging ("zwakke" mannelijke woorden) en vervoeging (werkwoorden die eindigen op "-ieren"), enkele voorvoegsels die afgesplitst kunnen worden, en er zijn een paar bijvoeglijke naamwoorden die een tikkeltje eigenaardig worden als ze worden verbogen.
Een paar van de overige verschillen worden hieronder geschetst.

Lees hier in welke mate de Nederlandse en Duitse grammatica op elkaar lijken of verschillen.

Duits leren: geslachten en naamvallen

In het Duits zijn bestaan er drie geslachten, die overeenkomen met het Nederlands, en vier naamvallen, wat we in het Nederlands niet kennen.

Welke geslachten zijn er in het Duits?

De Duitse taal kent 3 geslachten
Het Duits heeft drie geslachten: mannelijk, vrouwelijk en onzijdig. (Bron: Unsplash.com)

Als vooruitstrevende taal heeft het Duits drie geslachten: mannelijk, vrouwelijk en onzijdig. Maar hoewel je logischerwijs zou verwachten dat vrouwen en vrouwelijke dieren vrouwelijk zijn, mannen en mannelijke dieren mannelijk, en alles wat levenloos is onzijdig, is dit toch niet het geval. Net zoals talen met twee geslachten, zoals het Frans en het Italiaans, geslachten toekennen aan levenloze voorwerpen, doen de Duitsers dat ook.

Er zijn enkele regels waarmee je kunt bepalen wat het geslacht van een zelfstandig naamwoord is - woorden die bepaalde specifieke dingen aanduiden (kalenderwoorden of de windstreken, bijvoorbeeld), of woorden met specifieke uitgangen krijgen allemaal hetzelfde lidwoord. Maar voor de rest is er geen andere keus dan samen met het woord zelf ook het lidwoord uit het hoofd te leren (mannelijk "der", vrouwelijk "die" of onzijdig "das").

Volg je Duits bijles met een privéleraar!

Naamvallen in Duitse grammatica

Naamvallen zijn handig om te bepalen welk deel van de zin functioneert als zelfstandig naamwoord. De nominatieve naamval wordt gebruikt voor het onderwerp en het voorwerp van werkwoorden als "sein" (zijn) en "werden" (worden). De accusatief wordt gebruikt voor het lijdend voorwerp, de datief voor het indirecte voorwerp. De genitief is de bezittelijke naamval.

Bovendien nemen bepaalde voorzetsels specifieke naamvallen aan, en plaatsgebonden voorzetsels nemen ofwel de accusatief (als er beweging is), ofwel de datief (als er geen is) aan.

Lees hier meer over de Duitse naamvallen.

De beste leraren Duits beschikbaar
Georgette
4,9
4,9 (6 reviews)
Georgette
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Nico
5
5 (8 reviews)
Nico
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Anke
5
5 (2 reviews)
Anke
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Xenia
5
5 (2 reviews)
Xenia
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Zoë
5
5 (2 reviews)
Zoë
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lisa
5
5 (3 reviews)
Lisa
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Katelijn
Katelijn
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Dirk
Dirk
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Georgette
4,9
4,9 (6 reviews)
Georgette
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Nico
5
5 (8 reviews)
Nico
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Anke
5
5 (2 reviews)
Anke
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Xenia
5
5 (2 reviews)
Xenia
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Zoë
5
5 (2 reviews)
Zoë
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lisa
5
5 (3 reviews)
Lisa
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Katelijn
Katelijn
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Dirk
Dirk
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Hoe beheers je de Duitse zinsbouw

Op het eerste gezicht lijkt de Duitse zinsbouw op die van het Nederlands. De normale Duitse woordvolgorde is hetzelfde:

Onderwerp + Werkwoord + Indirect (datief) Voorwerp + Lijdend (accusatief) Voorwerp

Het Duits kan echter elk onderdeel van de zin, inclusief bijwoorden, naar de eerste plaats verhuizen, en het onderwerp naar de derde plaats schuiven, na het werkwoord. Door het gebruik van naamvallen is het dan nog steeds duidelijk wat hun rol in de zin is. Het werkwoord komt op de tweede plaats, ongeacht de rest.

Het werkwoord komt in ieder geval op de tweede plaats in hoofdzinnen, en als de werkwoordsvorm een hulpwerkwoord nodig heeft, komt het hulpwerkwoord op de tweede plaats, terwijl de infinitief of het deelwoord aan het eind van de zin komt te staan:

Onderwerp + Hulpwerkwoord + Indirect Voorwerp + Lijdend Voorwerp + Infinitief of Deelwoord.

Volg vandaag nog een taalcursus Duits.

De naamvallen bepalen de woordvolgorde van de zin in het Duits
De naamvallen in de Duitse taal maken het mogelijk om de woordvolgorde in een Duitse zin door elkaar te halen. (Bron: Unsplash.com)

Zinsbouw van Duitse bijzinnen

In bijzinnen komt het werkwoord aan het eind, met eventuele hulpwerkwoorden helemaal aan het eind :

Voegwoord + Onderwerp + Indirect Voorwerp + Lijdend Voorwerp + Infinitief of Deelwoord + Hulpwerkwoord

De Duitse gebiedende wijs

De volgorde van de woorden in Duitse gebiedende zinnen is enigszins anders.

Om meer nadruk te leggen op het werkwoord, komt het op de eerste plaats:

Lasse mich los!
Lerne dein Vokabel!

Woordvolgorde in Duitse vragen

Bij vragen hangt de Duitse zinsbouw er helemaal van af of de vraag met ja of nee beantwoord kan worden, of niet. In vragen die een vraagwoord nodig hebben, komt het vraagwoord op de eerste plaats, en het werkwoord op de tweede plaats.

Bij vragen die met ja of nee beantwoord kunnen worden, komt het werkwoord eerst, dan het onderwerp, en dan de rest:

Kennst du die richtige Wortfolge für diesen Satz?

Dit is hoe de zinsbouw en woordvolgorde in het Duits werkt.

Duitse werkwoordstijden

De Duitse tijden geven je de kans om het verleden en de toekomst uit te drukken
Met de Duitse tijden kun je acties uitdrukken die op verschillende tijdstippen ten opzichte van elkaar plaatsvinden. (Bron: Unsplash.com)

Zoals eerder vermeld, hebben Duitse werkwoorden geen continue tijden, maar wel een eenvoudige tegenwoordige tijd, eenvoudige verleden tijd, een toekomende tijd en voltooide tijden voor alle drie.

Het heden uitdrukken in het Duits

Als je iets wilt uitdrukken dat op dit ogenblik gebeurt, of een herhaalde handeling die in het verleden heeft plaatsgevonden en zal blijven plaatsvinden, gebruik je de eenvoudige tegenwoordige tijd:

Ich dusche mich. = Ik neem een douche.
Ich gehe jeden Tag in die Schule. = Ik ga elke dag naar school.

Duitse tijden voor het verleden

De eenvoudige verleden tijd wordt meestal gebruikt in de geschreven taal, en vertelt over een voorbije handeling die niet meer plaats vindt. Deze actie kan eenmalig of herhaaldelijk zijn:

Ich duschte Gestern. = Ik douchte me gisteren.
Als Kind ging ich jeden Tag in die Schule. = Als kind ging ik iedere dag naar school.

De voltooid tegenwoordige tijd wordt gevormd door het hulpwerkwoord "haben" of "sein" in de tegenwoordige tijd + een voltooid deelwoord.

Het wordt net als de eenvoudige verleden tijd gebruikt en heeft die dan ook in de dagelijkse omgang grotendeels vervangen.

Ich habe geduscht. = Ik heb gedoucht.
Als Kind bin ich jeden Tag in die Schule gegangen. = Als kind ben ik elke dag naar school gegaan.

De voltooid verleden tijd wordt gevormd door het hulpwerkwoord "haben" of "sein" in de verleden tijd + een voltooid deelwoord

Het wordt gebruikt om een actie uit het verleden aan te geven die plaatsvindt vóór een andere actie die ook in het verleden ligt.

Bevor ich aus dem Haus ging, hatte ich geduscht. = Ik had gedoucht voordat ik het huis verliet.

Bevor ich zur Universität ging, war ich zur Schule gegangen. = Ik was naar school gegaan voordat ik naar de universiteit ging.

Hoe drukt Duits de toekomst uit?

Eén manier om toekomstige handelingen in het Duits uit te drukken is de eenvoudige tegenwoordige tijd. Deze wordt gebruikt voor handelingen die in de nabije toekomst plaatsvinden, zolang de context duidelijk maakt dat het niet onmiddellijk gebeurt. Dit komt overeen met één van de manieren waarop de tegenwoordige tijd in het Nederlands wordt gebruikt:
Ich dusche jetzt, dann gehe ich ins Kino. = Ik ben aan het douchen, en ga dan naar de bioscoop.

Morgen gehe ich wieder in die Schule. = Morgen ga ik terug naar school.

Maar het Duits heeft ook een eigen toekomende tijd voor handelingen die verder in de toekomst liggen of in gevallen waarin het onduidelijk zou kunnen zijn. Het wordt gevormd door
de tegenwoordige tijd van het werkwoord "werden" + de infinitief

Nächste Woche werde ich ins Kino gehen. = Ik ga volgende week naar de bioscoop.

Wenn ich wieder gesund bin, werde ich in die Schule gehen. = Wanneer ik weer gezond ben, ga ik weer naar school.

En ja, er is een voltooid toekomende tijd, en die bestaat uit
de tegenwoordige tijd van het werkwoord "worden" + het deelwoord van het hoofdwerkwoord + de infinitief van "haben" of "sein".

Deze wordt gebruikt voor toekomstige gebeurtenissen waarvan men verwacht dat ze zullen plaatsvinden of voor gebeurtenissen in het verleden waarvan men vermoedt dat ze op het moment van schrijven voorbij zijn:

Irgendwann werden alle Filme in 3-D gedreht sein. = Ooit zullen alle films in 3-D zijn opgenomen.

Er ist nicht zur Schule gekommen, er wird krank gewesen sein. = Hij is niet naar school gekomen, hij is vast ziek.

Hier lees je hoe je online Duits kunt leren.

Enkele boeken die je helpen bij je cursus Duits

Duits leren met een boek
Duits leren uit boeken is niet de ideale manier, maar boeken over grammatica en woordenschat kunnen je wel helpen de leerstof uit je online cursussen Duits te bekrachtigen. (Bron: Unsplash.com)

De meeste boeken om Duits te leren zijn gericht op gesprekken, met als doel het opbouwen van de woordenschat en grammatica via een reeks situaties - zoals de "Idiot's Guide To Learning German" of de eerste twee "Duits voor Dummies". Deze zijn geschikt voor beginners in een vreemde taal.

Als je een naslagwerk over Duitse grammatica zoekt, bieden "Duits voor Dummies", "The Everything Essential German Book" en "Collins Easy Learning Complete German" allemaal hoofdstukken die ingedeeld zijn volgens de verschillende onderdelen van de taal.

Voor meer visueel leerplezier zijn kinderboeken en geïllustreerde woordenboeken een echte aanrader, bijvoorbeeld de Usborne-taalreeks of Gisela Specht en Juliane Forßmann's "Bildwörterbuch Deutsch". Er zijn zelfs enkele geïllustreerde flashcards van Berlitz.

In dit artikel geven we je enkele van de beste boeken om duits te leren.

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1e les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Joep