Nederlandse grammatica is vrij complex op sommige vlakken, maar in vergelijking met de buurlanden is het een stuk gemakkelijker. Denk hierbij maar aan de Naamvallen in het Duits, deze bestaan gelukkig niet in het Nederlands. In deze blogpost gaan we vier onderwerpen bespreken, waaronder het correcte gebruik van grammatica in het Nederlands. Dit houdt in: Het gebruik van de lidwoorden (articles in het engels ), gecombineerde naamwoorden, Verkleinwoorden in het Nederlands en de verschillende tijds verwijzingen. 

Vlag van Nederland
Leer alles over de Nederlandse grammatica dankzij Superprof

Deze zijn niet noodzakelijk gecompliceerd, maar ze zijn belangrijk om correct te kunnen spreken, schrijven en lezen in het Nederlands. Tot nu toe hebben we altijd geprobeerd om de equivalente vormen in het engels bij de onderwerpen te houden. We hebben geprobeerd om ze zo eenvoudig mogelijk voor jou uit te leggen. Hopelijk kan de uitleg jou helpen! 

Wil je weten wat de grootste verschillen tussen het Engels en het Nederlands zijn, lees dan hier verder

De beste leraren Nederlands NT2 beschikbaar
Nikolas
5
5 (5 reviews)
Nikolas
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Sofia
5
5 (1 reviews)
Sofia
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Femke
5
5 (2 reviews)
Femke
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Saar
5
5 (4 reviews)
Saar
45€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Dea
5
5 (2 reviews)
Dea
24€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Renata
5
5 (3 reviews)
Renata
26€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Olesya
5
5 (2 reviews)
Olesya
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Halid
Halid
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Nikolas
5
5 (5 reviews)
Nikolas
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Sofia
5
5 (1 reviews)
Sofia
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Femke
5
5 (2 reviews)
Femke
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Saar
5
5 (4 reviews)
Saar
45€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Dea
5
5 (2 reviews)
Dea
24€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Renata
5
5 (3 reviews)
Renata
26€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Olesya
5
5 (2 reviews)
Olesya
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Halid
Halid
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Het gebruik van lidwoorden (articles) in het Nederlands 

Lidwoorden, of “Articles” in het engels , zijn relatief gemakkelijk in het Nederlands. Er zijn geen naamvallen, zoals in het Duits, die het moeilijker maken. Er zijn drie lidwoorden in het Nederlands namelijk: De, Het en een. 

Deze staan apart in bepaald en onbepaald ( in het engels, determined en undetermined. In het algemeen gelden volgende regels: “De” wordt gebruikt voor mannelijke en vrouwelijke woorden, “Het” wordt gebruikt voor onzijdige woorden. Dit is gemakkelijker in het Engels, daar gebruiken ze namelijk enkel “the”.

De lidwoorden “De” en “Het” zijn beide bepaalde lidwoorden, “Een” is het enige onbepaalde lidwoord. Het kan voor elk woord geplaatst worden en het duidt geen specifieke persoon of ander woord aan, het creëert een algemeen, niet-kenmerkende groep van woorden. 

We kunnen dit uitleggen met het volgende voorbeeld: “De man loopt over straat” in het Engels is dit: “The man is walking over the street.”. “Een man loopt over de straat “ in het Engels: “A man walks over the street”. We kunnen dus eigenlijk concluderen dan “a” en “an” de Engelse varianten zijn van het lidwoord “Een” 

Dus, waarom is het zo belangrijk om te weten of het woord een “de” of “het” woord is? Het is belangrijk omdat de spelling van het bijvoeglijk naamwoord kan veranderen wanneer een “het” woord wordt aangepast naar een “een” woord. 

Dit laten we zien door het volgende voorbeeld: “Het grote raam” ( in het engels: the big window) - “Een groot raam” (in het engels: a big window). Bij een “de” woord verandert er niets aan de manier van spellen, dit laten we zien in het volgende voorbeeld: “De grote stoel” (in het engels: The big chair) - “een grote stoel” ( in het engels: A big chair).

Ongeveer 1 op 3 woorden zijn “het” woorden in het Nederlands. We geven je een aantal voorbeelden van woordsoorten die meestal “het” woorden zijn:

 • Alle verkleinwoorden ( deze worden verder besproken in dit artikel) 
 • Alle werkwoorden die gebruikt worden als naamwoorden 

Er bestaan ook nog een aantal andere categorieën, maar deze hebben zoveel verschillende uitzonderingen dat we deze niet in deze blogpost bespreken. 

Indien je meer wilt weten over de syntax van het Nederlands, dan kan je deze blogpost lezen!

letteren alfabet
Alles over de Nederlandse grammatica lees je hier

Gecombineerde naamwoorden

De Nederlandse taal heet een uitzonderlijk hoog aantal aan gecombineerde naamwoorden.  In het Engels, zouden de meeste van deze woorden uit twee verschillende woorden bestaan. Kijk maar naar de volgende voorbeelden:

Engels  Nederlands
Account Number  Rekeningnummer 
Computer Games  Computerspelletjes 
Health Center Gezondheidscentrum

Ontkennen heeft geen zin. Dit maakt het Nederlands niet makkelijker om te lezen of om te begrijpen. De enige oplossing is deze woorden van buiten leren. Wanneer je een lang woord in het Nederlands tegenkomt, kan je het gemakkelijker voor je maken door het in verschillende kleinere woorden op te splitsen.

windmolen in nederland
Nederlands is minder moeilijk als je zou denken
De beste leraren Nederlands NT2 beschikbaar
Nikolas
5
5 (5 reviews)
Nikolas
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Sofia
5
5 (1 reviews)
Sofia
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Femke
5
5 (2 reviews)
Femke
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Saar
5
5 (4 reviews)
Saar
45€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Dea
5
5 (2 reviews)
Dea
24€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Renata
5
5 (3 reviews)
Renata
26€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Olesya
5
5 (2 reviews)
Olesya
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Halid
Halid
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Nikolas
5
5 (5 reviews)
Nikolas
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Sofia
5
5 (1 reviews)
Sofia
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Femke
5
5 (2 reviews)
Femke
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Saar
5
5 (4 reviews)
Saar
45€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Dea
5
5 (2 reviews)
Dea
24€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Renata
5
5 (3 reviews)
Renata
26€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Olesya
5
5 (2 reviews)
Olesya
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Halid
Halid
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Verkleinwoorden in het Nederlands

We hebben de verkleinwoorden in het Nederlands verdeeld in zes groepen. Deze zullen we nu een voor een bespreken

 • Eindigend op “-etje” zoals: gummetje, kinnetje, gangetje, balletje. Dit geldt voor alle woorden die eindigen op de letters: m, n, ng of l en waar de laatste klinker voor de laatste medeklinker een korte klinker is. Voorbeelden hiervan zijn: bommetje en cd-rommetjes. de normale woorden zouden hier bom en cd-rom zijn. Of bijvoorbeeld tongetje en kringetje waar de normale woorden tong en kring zouden zijn. Als er een medeklinker na 1 klinker voor de “etje” komt wordt die medeklinker verdubbeld zoals bij parasolletje, hier is het originele woord parasol.
 • Woorden die eindigen op “-ing” en waar de nadruk niet op de lettergreep ervoor ligt krijgen ook de toevoeging “-etje” bijvoorbeeld: lievelingetje - het originele woord is hier lieveling. Wandelingetje is nog zo een voorbeeld, hier is het originele woord wandeling.
 • Woorden die eindigen op een r en maar 1 lettergreep en een korte klinker heeft  hebben krijgen ook de toevoeging “-etje” . Zo wordt kar, karretje. Andere voorbeelden zijn barretje (bar), porretje. Dit geldt ook voor woordcombinaties zoals minibarretje (minibar)
 • Woorden die eindigen op “m”, “lm” of “rm” met een lange klank ervoor krijgen “-pje” als toevoeging, voorbeelden hiervan zijn: Boompje, riempje,
 • Woorden met meerdere lettergrepen, eindigend op ing en de nadruk ligt op de lettergreep net voor “-ing” krijgen de toevoeging “-kje”. De “g” op het einde van dit woord wordt hierbij ook weggelaten: beloning wordt beloninkje en bestelling wordt bestellinkje.
 • Woorden die eindigen op “p”,”t”,”k”,”d”,”s” or “f” krijgen als toevoeging “je” bijvoorbeeld: popje (pop) of potje (pot). Dit is de meest eenvoudige variatie. 

Wij zijn de laatste die zullen ontkennen dat dit een super complex concept is. Voor de Nederlandse mensen is dit automatisme. Als je deze taal wilt leren zit er niks anders op dan deze regeltjes van buiten te leren.

De verschillende tijds verwijzingen in de Nederlandse Grammatica

in het Nederlands heb je 8 verschillende tijds verwijzingen. Dit zijn er een paar meer dan in de Engelse taal. vier van deze tijden zijn voltooide tijden en onvoltooide tijden. voltooid betekent dat de taak al was uitgevoerd op het moment dat je de zin schrijft. 

De voltooide tijd in het Nederlands heeft altijd het werkwoord “zijn” of “hebben” in de zin. de onvoltooide tijd wordt gebruikt wanneer een bepaalde actie nog niet voltooid is, deze tijd wordt ook gebruikt wanneer het niet relevant is of de actie al dan niet voltooid is. 

We bespreken eerst de onvoltooide tijden:

 • OTT: De onvoltooide tegenwoordige tijd - wanneer we dit zouden vertalen naar het Engels krijgen we de imperfect present tense. Onze voorbeeldzin is: Jan slaat de hond. ( In het engels: Jan is beating the dog). Dit betekend dat Jan op dat moment de hond is aan het slaan en nog niet klaar is.
 • OVT: De onvoltooid verleden tijd - wanneer we dit zouden vertalen naar het Engels krijgen we de Imperfect past tense. onze voorbeeldzin is: Jan sloeg de hond. ( In het engels: Jan was beating the dog) dit toont aan dat Jan de hond was aan het slaan en nog niet klaar was.
 • OTTT: Onvoltooid tegenwoordige toekomende tijd - wanneer we dit zouden vertalen naar het engels krijgen we de imperfect present-future tense. onze voorbeeldzin is: Jan zal de hond slaan ( in het engels: Jan will beat the dog). Dit is een onvoltooide taak, die nog niet begonnen is maar zal plaatsvinden in de toekomst.
 • OVTT: Onvoltooid verleden toekomende tijd - Wanneer we dit zouden vertalen naar het engels krijgen we de imperfect past future tense. De voorbeeldzin is: Jan zou de hond slaan ( in het engels: Jan would hit the dog) 

Hopelijk ben je nog steeds van de partij, hier komt namelijk de Voltooide tijden:

 • VTT: voltooid tegenwoordige tijd - Wanneer we dit zouden vertalen naar het Engels krijgen we de perfect present tense. We gaan verder met het vorige voorbeeld: Jan heeft de hond geslagen ( in het engels: Jan has beaten the dog ). Deze actie werd gestart in het heden en is klaar.
 • VVT: Voltooid Verleden tijd - wanneer we dit zouden vertalen naar het Engels krijgen we de perfect past tense. De voorbeeldzin is: Jan had de hond geslagen ( in het engels Jan had beaten the dog). Deze actie begon in het verleden en is voltooid.
 • VTTT: Voltooid tegenwoordige toekomende tijd - Wanneer we dit zouden vertalen naar het engels krijgen we de perfect future tense. Onze voorbeeldzin is: Jan zal de hond geslagen hebben ( in het engels: Jan would have beaten the dog). De actie zou voltooid zijn in de toekomst.
 • VVTT: Voltooid verleden toekomende tijd: - Wanneer we dit zouden vertalen naar het engels zouden we de perfect past future tense krijgen. Onze voorbeeldzin is: Jan zou de hond geslagen hebben ( in het engels: Jan would have beaten the dog)

Lees hier verder hoe je de werkwoorden in verschillende tijden moet vervoegen!

Als laatste geven we je nog een paar tips omtrent het vorige onderwerp.

 • Gebruik altijd Maar één tijd in een zin. 
 • Je kan de tijd herkennen in een zin, op basis van de werkwoorden die in de zin staan. De voltooide tijd zal altijd een vorm van hebben of zijn in de zin hebben. de toekomstige tijd heeft altijd een vorm van het werkwoord zullen in de zin staan. 

We hebben besloten om het zo eenvoudig mogelijk te houden en nog niet de vervoegingen van de werkwoorden in de verschillende tijden uit te leggen. Om meer te leren over de Nederlandse werkwoordsvervoegingen, klik op de link. 

Conclusie

Onze conclusie over dit onderwerp

We hebben geprobeerd om de inhoud van de blog zowel complex als eenvoudig te houden door verschillende onderwerpen in de Nederlandse grammatica. De gecombineerde woorden zijn grammaticaal niet zo moeilijk, ze maken de taal gewoon moeilijker om te lezen. De manier waarop deze woorden gevormd worden is vrij uniek in het Nederlands. Deze woorden kan je best in een keer allemaal van buiten leren, dit zal het gemakkelijkste zijn. 

Tijds verwijzingen en verkleinwoorden zijn dan weer een heel ander verhaal, aangezien ze een groot aantal uitzonderingen hebben. We kunnen dit vereenvoudigen tot een bepaald niveau. Het enige probleem hierbij is, dat om een of andere bizarre reden, de Nederlandse mensen alle uitzonderingen automatisch kennen. Nederlands sprekende mensen zijn meestal zeer goed in hun eigen grammatica. 

Blijf zoveel mogelijk oefenen, lezen helpt een groot deel bij het begrijpen van de grammatica en het verre van onmogelijk. Uiteindelijk zijn er gratis testen beschikbaar die je online kan afnemen om je niveau van Nederlands te oefenen. 

Moeite om Nederlands voor anderstaligen cursus te vinden? Ontdek nu Superprof en vind vandaag nog je eigen gekozen privéleraar.

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1e les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Imanu

SEO specialist, Ik heb een grote passie voor het schrijven van interessante content over vrijwel alle onderwerpen. Mijn andere interesses zijn: Reizen, technologie en computers en ik heb een grote liefde voor honden!