Frankrijk, gelegen in het midden van West-Europa, is een land met een fascinerende geschiedenis gevormd door verovering, conflict en revolutie.

Van de vorming van de natie in de middeleeuwen tot de afschaffing van de monarchie tot zijn rol in de Tweede Wereldoorlog, is de geschiedenis van Frankrijk rijk en gevarieerd.

Welke historische gebeurtenissen zijn het belangrijkst? En welke hebben hun stempel gedrukt op het hedendaagse Frankrijk?

Frankrijk heeft honderden tijdperk bepalende gebeurtenissen gezien, evenals een schat aan belangrijke figuren. Als het gaat om het oprichten van een republiek, is het eerlijk om te zeggen dat Frankrijk geen gemakkelijke tijd heeft gehad. Meer informatie over het verleden van een land is een geweldige manier om inzicht te krijgen in de vooruitzichten en tradities van de bevolking.

De overwinningen en ontberingen die de Franse natie heeft gezien, zijn niet alleen belangrijk in de geschiedenis van Frankrijk, maar ook in de geschiedenis van Europa.

Laten we dus eens kijken naar tien van de belangrijkste momenten in de geschiedenis van Frankrijk!

Bijles Frans gezocht? Twijfel niet langer, ontdek alle privéleraren Frans van Superprof.

De beste leraren Frans beschikbaar
Georgette
4,9
4,9 (10 reviews)
Georgette
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Hamza
5
5 (4 reviews)
Hamza
13€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marwan
5
5 (13 reviews)
Marwan
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ivetta
5
5 (5 reviews)
Ivetta
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Aline
Aline
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Raphaël
5
5 (4 reviews)
Raphaël
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Sophie
5
5 (5 reviews)
Sophie
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Pierre
Pierre
21€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Georgette
4,9
4,9 (10 reviews)
Georgette
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Hamza
5
5 (4 reviews)
Hamza
13€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marwan
5
5 (13 reviews)
Marwan
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ivetta
5
5 (5 reviews)
Ivetta
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Aline
Aline
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Raphaël
5
5 (4 reviews)
Raphaël
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Sophie
5
5 (5 reviews)
Sophie
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Pierre
Pierre
21€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

1. 481 - 511: De Regering van Clovis

Clovis I stichtte het Koninkrijk Frankrijk door alle Frankische stammen onder één kroon te verenigen.

Oorspronkelijk was de koning van een Frankische stam onder anderen bekend als de Saksische Franken, werd Clovis geboren in een heidense familie maar verkende het Arianisme (een christelijke ketterij) voordat hij later in het leven in de katholieke kerk werd gedoopt. Hij werd gedoopt in een kleine kerk die zich bevond op of naast de plaats van de kathedraal van Reims, dé plaats waar de meeste Franse koningen gekroond zouden worden.

Clovis breidde zijn domein uit over wat bijna de hele oude Romeinse provincie Gallië was. Deze provincie kwam grofweg overeen met het territorium van het moderne Frankrijk. Hij maakte nadien Parijs tot hoofdstad van het rijk.

Zijn veranderingen in het politieke systeem, van welk elke stam zijn eigen heerser had, naar een waar ze allemaal werden geregeerd door een koning, homogeniseerde het Frankische koninkrijk en zorgde ervoor dat de kroon zou worden doorgegeven aan zijn nakomelingen.

Vanwege dit wordt Clovis I beschouwd als de stichter van de Merovingische dynastie, die meer dan 200 jaar heeft overleefd.

Bijles Frans Antwerpen - vind je les via Superprof.

2. 800: Karel de Grote wordt Heilige Romeinse Keizer

Karel, ook bekend als Karel de Grote, erfde samen met zijn broer Karloman de Frankische kroon na de dood van hun vader, Pepijn de Korte.

De machtsverdeling over het koninkrijk zorgde voor een hevige rivaliteit tussen de broers en Karel de Grote sloot zoveel allianties als hij kon om zijn positie als heerser veilig te stellen.

Toen Karloman echter in 771 plotseling en onverwacht stierf, bleef Karel de Grote achter als heerser van het Frankische koninkrijk.

De Frankische traditie dicteerde dat als koning van de Franken, Karel de Grote een oorlogskoning was, wiens plicht het was om zijn troepen naar de overwinning over andere gebieden te leiden, op dezelfde manier als zijn Merovingische voorgangers hadden gedaan.

Karel de Grote
Karel de Grote werd uiteindelijk keizer van Frankrijk ǀ Visualhunt - eutouring

De militaire vaardigheid van Karel de Grote werd erkend door paus Leo III toen hij hem in het jaar 800 tot Heilige Romeinse keizer kroonde. In zijn positie over het grootste deel van Europa was Karel de Grote in staat het christendom in het Westen in leven te houden.

Karel de Grote reorganiseerde het Frankenrijk ook intern. Het rijksbestuur werd overgedragen aan de hofclerus en een nieuw opgerichte dienstadel. De uitvoering van het bestuur van het rijk lag in de handen van de graven. Door de ambten en lenen aan leidende adellijke families over te dragen, verzekerde Karel zich van hun loyaliteit en stichtte zo de nieuwe rijksaristocratie. De graafschapsinrichting werd het belangrijkste instrument om de eenheid van het rijk te bewaren.

Daarnaast werd de zilveren denarius ingevoerd als valuta die over het gehele rijk gold. Zo werd het zwaar uiteenlopende geldwezen hervormd.

Na een 47-jarige heerschappij stierf Karel de Grote in Aken nadat hij een hevige koorts had opgelopen. Hij leed sinds 810 aan koortsaanvallen en maakte in 811 zijn persoonlijk testament op. Na zijn dood volgde Lodewijk de Vrome, zijn zoon, hem op.

3. 843: Ondertekening van het Verdrag van Verdun

Na de dood van Lodewijk de Vrome (zoon van Karel de Grote), was het Karolingische rijk verdeeld in drie gebieden - een voor elk van de overlevende zonen van Lodewijk.

De oudste zoon van Lodewijk, Lotharius I, was niet blij met de hoeveelheid macht die zijn vader aan hem had nagelaten, en daarom probeerde hij zijn broer Lodewijk de Duitser en halfbroer Karel de Kale te overrulen om controle over het geheel te krijgen rijk.

Als vergelding voor de hebzucht van Lotharius verklaarden Lodewijk en Karel de oorlog aan hun broer.

De ondertekening van het Verdrag van Verdun maakte een einde aan de Karolingische burgeroorlog en verdeelde het rijk van Karel de Grote in drie secties: West-Francië, Centraal-Francië en Oost-Francië, die werden geregeerd door respectievelijk Karel de Kale, Lotharius en Lodewijk de Duitser.

De ondertekening van dit verdrag is vooral belangrijk omdat het de basis heeft gelegd voor de moderne Europese landen. De latere delingen van het Frankische Rijk lagen aan de basis van de eeuwenlange Frans-Duitse rivaliteit in Europa. De vele oorlogen zijn uiteindelijk hierop terug te leiden.

Dit verdrag leidde tot de verdeling van West-Europa in vijf grote delen. Het Middenrijk werd weldra opgeslokt door het Duitse Keizerrijk. Dit Middenrijk zou later Nederland, België, Luxemburg, de Elzas, Zwitserland en Italië worden.

4. 1461-1483: De Regering van Lodewijk XI

Koning Lodewijk XI was de koning die een einde maakte aan de Honderdjarige oorlog met de ondertekening van het Verdrag van Picquigny in 1475.

Na de dood van zijn vader, Karel VII, in 1461, werd het aan Lodewijk overgelaten om te regeren over het Koninkrijk Frankrijk.

De relatie van Lodewijk met zijn vader zorgde echter voor een ingewikkelde situatie na zijn dood.

Hoewel Lodewijk tijdens het bewind van zijn vader de macht over de regio Dauphiné had gekregen, was hij enigszins een rebel. Ondanks de vergeving van zijn vader, vestigde hij zijn eigen politieke systeem in zijn regio, waardoor zijn vader tot actie overging.

De troepen van Karel VII kwamen echter aan in Dauphiné om te ontdekken dat Lodewijk naar Bourgondië was gevlucht, waar hij werd ontvangen door de hertog van Bourgondië.

Bij de dood van koning Karel liet Lodewijk de Bourgondiërs de controle over het Koninkrijk Frankrijk overnemen, maar dit was niet het einde van het conflict voor Lodewijk.

Toen de volgende hertog van Bourgondië, een vijand van Lodewijk, probeerde te rebelleren, scheidde Lodewijk hem van de Engelse troepen (waarmee de Bourgondiërs verbonden waren) met de ondertekening van het Verdrag van Picquigny. Dit verdrag verklaarde de vrede tussen Engeland en Frankrijk.

Je kunt Lodewijk XI beschouwen als de grondlegger van de Franse eenheidsstaat en de voorloper van de absolute monarchie. Hij wist het Franse territorium aanzienlijk uit te breiden, niet door oorlog te voeren, maar door zijn streken. Hij bevorderde ook de handel en de nijverheid in het koninkrijk.

5. 1661 Centralisatie van de macht in Frankrijk door Lodewijk XIV

Lodewijk XIV, ook bekend als de ‘Zonnekoning’ regeerde van 1643 tot 1715. Na de dood van zijn vader, Lodewijk XIII, werd hij al op vierjarige leeftijd koning. Kardinaal Mazarin leidde de Franse politiek tijdens de jeugdjaren van Lodewijk, die uiteindelijk op 16-jarige leeftijd werd gekroond.

Hij is het meest opmerkelijk voor het letterlijk onder één dak brengen van de koninklijke en politieke centra van Frankrijk in zijn huis, het paleis van Versailles. Door de hervormingen raakte de adel een aanzienlijk deel van hun macht kwijt, in ruil voor een plaats aan het hof.

Het verblijf van de 'Zonnekoning'
Het paleis van Versailles werd gebouwd door Lodewijk XIV (Bron: Unsplash.com)

Lodewijk bereikte dit in de eerste plaats door zichzelf te verklaren als goddelijke heerser van het Koninkrijk Frankrijk na de dood van kardinaal Mazarin, zijn eerste minister. Hoewel deze beweging strikt tegen de Franse politieke en koninklijke traditie was, was Lodewijk overtuigd van zijn goddelijke recht om als dictator over het koninkrijk te regeren.

Tijdens zijn tijd als heerser van Frankrijk zag Lodewijk het als zijn plicht om de problemen aan te pakken die werden veroorzaakt door de adel, die meestal verscheen in de vorm van burgeroorlogen. Hij slaagde erin dingen te doen door evenementen te organiseren voor de aristocratie, het parlement en andere leden van de koninklijke familie in Versailles.

Terwijl dit het politieke en koninklijke leven verenigde, betekende het ook dat Lodewijk een middel had om de edelen in de gaten te houden.

Door oorlogen te voeren met Spanje, het Duitse Rijk en de Nederlanden kon Lodewijk Frankrijk nog verder uitbreiden op Duits, Nederlands en Spaans grondgebied. De Franse staat raakte daardoor nagenoeg bankroet. Het financiële beleid van Lodewijk XIV was een ramp en hij liet bij zijn dood een begrotingstekort van 2,5 miljoen na. Daardoor was Frankrijk nu arm.

Veel geld werd gespendeerd aan de verdere centralisatie van de macht in Frankrijk. De sociale structuur die hij had gecreëerd zou heel lang standhouden en uiteindelijk bij de Franse revolutie worden afgebroken.

Lodewijk was echter ook een beschermheer van de kunsten, in deze periode floreerden Franse kunstenaars als Racine, Rigaud, Lully en Le Nôtre.

De Franse driekleur
De Franse driekleur (Bron: Unsplash.com)
De beste leraren Frans beschikbaar
Georgette
4,9
4,9 (10 reviews)
Georgette
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Hamza
5
5 (4 reviews)
Hamza
13€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marwan
5
5 (13 reviews)
Marwan
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ivetta
5
5 (5 reviews)
Ivetta
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Aline
Aline
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Raphaël
5
5 (4 reviews)
Raphaël
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Sophie
5
5 (5 reviews)
Sophie
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Pierre
Pierre
21€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Georgette
4,9
4,9 (10 reviews)
Georgette
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Hamza
5
5 (4 reviews)
Hamza
13€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marwan
5
5 (13 reviews)
Marwan
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ivetta
5
5 (5 reviews)
Ivetta
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Aline
Aline
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Raphaël
5
5 (4 reviews)
Raphaël
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Sophie
5
5 (5 reviews)
Sophie
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Pierre
Pierre
21€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

6. 1789: De Franse Revolutie

De Franse revolutie was een scharnierpunt in de geschiedenis van Frankrijk. De absolute monarchie die Frankrijk drie eeuwen had bestuurd werd met geweld afgeschaft en zo werd de eerste Franse Republiek opgericht.

De oude ideeën van absolutisme, artistocratie en de macht van de Kerk werden vervangen door principes die zijn vervat in de alomgekende slogan Liberté, égalité, fraternité. De Franse Revolutie bracht sterke en blijvende veranderingen in Frankrijk, die zich nadien verspreidden over heel Europa.

Beginnend met de rellen door een ontevreden Derde Stand (bestaande uit boeren), en eindigend met de afschaffing van de Franse monarchie, zag de Franse revolutie veel bloedige veldslagen, executies en triomfen voor de rebellen.

De Franse Revolutie staat gekend als één van de eerste geslaagde revoluties in de geschiedenis die politiek geleid werd. Boerenopstanden werden doorgaans spontaan georganiseerd, waarbij wel onvrede werd geuit, maar absoluut geen sprake was van een duidelijk politiek programma. Een factor daarbij was de mogelijkheid tot het verspreiden van pamfletten die in de 18de eeuw hevig toenamen, dankzij de ontwikkeling van de drukpers en het verzet tegen censuur. Het is dus geen verrassing dat één van de belangrijkste gevolgen van de revolutie de vrijheid van de drukpers was.

Er waren veel oorzaken voor de revolutie. Bijvoorbeeld, een financiële crisis en een forse schuld dwongen koning Lodewijk XVI op zoek te gaan naar een manier om fondsen te werven. Toen hij de Staten-Generaal samenbracht in een poging de kwestie op te lossen, werd zijn voorgestelde belastingheffing op de traditioneel vrijgestelde edelen helaas afgewezen.

Dit ging echter niet volgens plan en de Derde Stand verklaarde zich soeverein heerser over Frankrijk na afscheiding van de Staten-Generaal.

De revolutie culmineerde in de executie van de royalty en iedereen die ervan werd verdacht een contrarevolutie te plannen door Maximilien Robespierre.

De Franse Revolutie wordt beschouwt als één van de belangrijkste gebeurtenissen in de menselijke geschiedenis. De revolutie wordt ook vaak aanzien als de dageraad van de moderne tijd.
De revolutie verlamde permanent de macht van de aristocratie en ontnam eigendommen van de Kerk, maar de beide instellingen herstelden uiteindelijk van de schade die ze geleden hadden.

Na de val van het eerste keizerrijk in 1815 verloor het Franse publiek de rechten en privileges die ze tijdens de revolutie hadden verworven, maar herinnerde zich de participatieve politiek. Historici beweren dat het Franse volk tijden de revolutie een fundamentele transformatie onderging in hun eigen identiteit. Dat blijkt uit de eliminatie van de privileges en de rechten die daarvoor in de plaats kwamen.

Ondanks de mislukkingen verspreidde de revolutie de democratische idealen over heel Europa en uiteindelijk de hele wereld. Ze had een grote invloed op onder andere de Russische Revolutie en de ideeën inspireerden Mao Zedong om in China een communistische staat uit te bouwen.

Met Superprof kan je Frans leren Brussel, Brugge, Antwerpen, Leuven of in ieder stad dicht bij jou in de buurt om meer te weten te komen over de Franse Revolutie.

7. 1789: Verklaring van de Rechten van de Mens en de Burger uit 1789

De opstelling van de Verklaring van de Rechten van de Mens en de Burger uit 1789 was een belangrijk punt in de Franse revolutie toen deze werd aangenomen door de Nationale Constituerende Vergadering als onderdeel van de oprichting van een nieuwe Franse grondwet.

Het document bestaat uit zeventien artikelen over de rechten van de mens in de context van een nieuw Frankrijk. De Verklaring roept bijvoorbeeld op om een ​​einde te maken aan feodalisme en dus aan aristocratische macht over land en de mensen die erop werken, evenals het Franse volk soevereiniteit over hun land te verlenen.

Het is een fundamentele en enigszins abstracte tekst die berust op denkbeelden uit de Verlichting, de wortels liggen bij ideeën van Verlichtingsfilosofen John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Charles de Montesquieu. Ook de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring zou van enige invloed zijn geweest.

Koning Lodewijk XVI weigerde aanvankelijk de Verklaring af te kondigen. Op 5 oktober hielden vrouwen een Mars op Versailles onder begeleiding van markies de La Fayette en de Nationale Garde om de koninklijke familie terug te brengen naar Parijs. Diezelfde dag nog verleende Lodewijk XVI de koninklijke afkondiging.

Deze verklaring werd naast de Magna Carta gebruikt als inspiratie voor de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties in 1948.

8. 1940-1944: Het Vichy Regiem

Tijdens de Tweede Wereldoorlog verdeelde de ondertekening van een wapenstilstand tussen Frankrijk en Duitsland in 1940 Frankrijk in twee zones: de Noordelijke zone die werd bezet door Duitse troepen en het onbezette zuidelijke deel van het land dat bekend staat als de 'Vrije Zone'.

Hoewel het leek alsof de Franse staat zou proberen door te gaan zoals normaal, had zijn leider, maarschalk Pétain andere ideeën. Pétain vestigde een regime waarvan de waarden in Nazi-Duitsland werden gevolgd. De daaropvolgende overeenkomst van Pétain om samen te werken met Duitsland stuitte op protest en het Vichy-regime eindigde in 1944 toen Frankrijk werd bevrijd door de geallieerden.

Wist je dat Superprof-docenten online Franse lessen aanbieden (bv. Franse les Gent), waar je deze gebeurtenissen diepgaand kunt bespreken?

9. 1959: Verklaring van de Vijfde Republiek

De Vijfde Republiek is een regeringssysteem dat werd opgesteld door president Charles de Gaulle en later werd goedgekeurd door het Franse volk in een referendum.

Het belangrijkste verschil tussen de vierde en de vijfde republieken is dat de president meer gezag heeft gekregen ten koste van de Nationale Vergadering, die nu de Tweede Kamer is.

Een relatief nieuwe vorm van regering, is de Vijfde Republiek nog steeds aanwezig met Emmanuel Macron als president.

Frans feest op straat
De Fransen komen graag op straat, of het nu voor protest of feest is. (Bron: Unsplash.com)

10. 1968: Rellen van Mei ’68

De gebeurtenissen van mei 1968 markeerden het leven van een generatie Franse studenten.

De jaren zestig zorgden voor veel politieke onrust voor Frankrijk. Algerijnse onafhankelijkheid, de Verklaring van de Vijfde Republiek en de oorlog in Vietnam betekende dat er genoeg te bespreken was, en met de aanzienlijke groei van het aantal jonge mensen dat naar de universiteit in Frankrijk ging, hadden studenten een eigen stem.

Moe van een land dat zich bezighield met oude waarden van imperialisme en traditionalisme, werd de minachting van de studenten voor de manier waarop het land werd geleid aangewakkerd door een geschil over de aanwezigheid van mannen en vrouwen in dezelfde universitaire slaapzalen.

Dit argument leidde tot een sneeuwbaleffect dat leidde tot de gevangenschap van studenten, de bouw van barricades en de sluiting van de Sorbonne-universiteit.

De vakbonden sloten zich aan bij de studenten en al gauw lag heel Frankrijk plat. Even leek het erop dat er een revolutie zou uitbreken. De Gaulle wist echter de gemoederen te bedaren en won daarop de parlementsverkiezingen.

De regering was even dicht bij een ineenstorting, maar de situatie verdween net zo snel als ze gekomen was. De arbeiders gingen weer aan het werk en de Gaullisten kwamen sterker uit de verkiezingen.

Mei 1968 wordt herinnerd als een demonstratie van anti-autoritarisme en de afwijzing van conservatieve waarden in Frankrijk. De manifestaties waren uniek omdat ze niet uitgingen van een bepaalde bevolkingsgroep, maar omdat ze etniciteit, cultuur, klasse en leeftijd overstegen.

Zelfs internationaal hadden de protesten een weerklank: onder de Franse invloed waren er manifestaties in de Verenigde Staten, Mexico, de Praagse Lente in Tsjecho-Slowakije en in België.

Je leert misschien niet over deze gedenkwaardige gelegenheden tijdens de lessen Frans in Nederland, maar je krijgt zeker de kans om een ​​beetje te begrijpen over de Franse cultuur en, natuurlijk, de taal.

Een leraar Frans nodig? Klik hier voor een online cursus Frans.

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1e les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Joep