Dus je hebt cursussen Frans gevolgd, hebt Frans leren spreken, weet alles over de Franse cultuur en Franse etiquette en woont al een tijdje in Frankrijk. En nu zou je graag Frans staatsburger willen worden.

Het is niet echt een heel eenvoudig proces - en het is duidelijk geen optie die voor iedereen beschikbaar is. Het is alleen van toepassing op degenen die op Franse bodem zijn geboren, die zijn geboren uit Franse ouders, die vijf jaar in Frankrijk hebben gewoond, of die getrouwd zijn met een Franse echtgenoot.

Hier leiden we je door enkele van de voorwaarden die door de Franse regering zijn gesteld om te bepalen wie Frans staatsburger kan zijn - én we leiden je door het proces van het verkrijgen van de papieren die je nodig hebt.

De beste leraren Frans beschikbaar
Georgette
4,9
4,9 (10 reviews)
Georgette
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ivetta
5
5 (7 reviews)
Ivetta
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Hamza
5
5 (4 reviews)
Hamza
13€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marwan
5
5 (13 reviews)
Marwan
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Aline
Aline
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Dobrin
5
5 (3 reviews)
Dobrin
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Tatiana
5
5 (4 reviews)
Tatiana
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ibtissam
5
5 (4 reviews)
Ibtissam
13€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Georgette
4,9
4,9 (10 reviews)
Georgette
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ivetta
5
5 (7 reviews)
Ivetta
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Hamza
5
5 (4 reviews)
Hamza
13€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marwan
5
5 (13 reviews)
Marwan
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Aline
Aline
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Dobrin
5
5 (3 reviews)
Dobrin
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Tatiana
5
5 (4 reviews)
Tatiana
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ibtissam
5
5 (4 reviews)
Ibtissam
13€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Frans Staatsburger Worden Door Geboorte

Een Franse staatsburger
Deze baby werd geboren in Franrijk of heeft Franse ouders | Pixabay - smprattgo

De gemakkelijkste manier om het Franse staatsburgerschap te verkrijgen is door er geboren te worden - wat natuurlijk niet voor iedereen een optie is. Maar laten we, voor de volledigheid, de twee manieren bespreken waarop een pasgeborene een burger van Frankrijk kan worden door middel van geboorterecht. Dit kan gebeuren door geboren te worden op Franse bodem, of door geboren te worden uit Franse burgers.

Geboren Worden in Frankrijk: Jus Soli

Ten eerste heb je dus recht op het Franse staatsburgerschap als je allebei op Frans grondgebied bent geboren en aan een van de volgende voorwaarden voldoet:

 • Je bent sinds je achtste jaar permanent ingezetene van Frankrijk. In dat geval kunnen je ouders een aanvraag indienen om je een dubbele nationaliteit te geven als je dertien jaar bent. Dat betekent dat je minimaal vijf jaar in Frankrijk hebt gewoond;
 • Je bent zestien jaar en hebt sinds je elfde in totaal vijf opeenvolgende of niet-opeenvolgende jaren in Frankrijk gewoond. In dit geval heb je het recht om de staatsburgerschapsstatus aan te vragen voordat je de meerderjarige leeftijd van achttien jaar bereikt. Nogmaals, vijf jaar is het magische getal;
 • Je hebt vanaf je elfde vijf jaar in Frankrijk gewoond. Hier word je automatisch Frans staatsburger op achttienjarige leeftijd.

Dit principe van jus soli was iets dat op een bepaald moment door de meeste landen werd gehanteerd. De groei van het 'geboortetoerisme' - waarbij mensen in het buitenland zouden bevallen alleen maar om hun kind recht te laten hebben op staatsburgerschap - moedigde staten aan om hun wetten te wijzigen.

Tegenwoordig wordt elke jongere die in Frankrijk is geboren automatisch Frans staatsburger als hij of zij in het leger dient.

Geboren Worden uit Franse Ouders: Jus Sanguinis (recht van het bloed)

Iedereen die uit ten minste één Franse ouder is geboren, is automatisch Frans staatsburger. Zoals je kunt zien, is dit vrij eenvoudig.

Door de geboorteakte van het kind (met vermelding van beide ouders) en een kopie van het bewijs van staatsburgerschap van de Franse ouder in te dienen bij je consulaat of plaatselijke gemeentehuis, ontvangt je het Franse ‘livret de famille’. Als het kind in het buitenland is geboren, krijg je een Franse geboorteakte waarin eventuele huwelijken of echtscheidingen worden ingeschreven.

Minderjarige kinderen van een genaturaliseerde immigrant kunnen ook automatisch een legale permanente inwoner van Frankrijk worden.

Genaturaliseerd Worden tot Frans Staatsburger

Als je niet het geluk hebt om Frans te zijn geboren, heb je nog steeds een paar opties om een ​​burger van Frankrijk te worden.

Als je Getrouwd Bent met een Frans Staatsburger

Burgerschap door huwelijk is iets waar je alleen rekening mee moet houden als je al getrouwd bent met een Fransman of Française. Het aangaan van een nauwe relatie alleen maar om burgerschap te verwerven leidt niet vaak tot een gelukkig huwelijksleven.

Vooral omdat je minimaal vier jaar getrouwd moet zijn voordat je het staatsburgerschap door huwelijk kunt aanvragen en je echtgenoot op het moment van je huwelijk staatsburger moet zijn.

Om fraude te voorkomen, zijn verdere vereisten voor naturalisatie onder meer:

 • Als je buiten Frankrijk bent getrouwd, moet de huwelijksakte worden overgeschreven in de burgerlijke stand in Frankrijk. Dit betekent dat Frankrijk een schriftelijke vastlegging heeft van je huwelijksstatus;
 • Je dient in het bezit te zijn van een verblijfsvergunning of soortgelijk document waaruit blijkt dat je geheel of vaak in Frankrijk verblijft;
 • Als je buiten Frankrijk woont, moet je echtgeno(o)t(e) worden geregistreerd als expat. (Beroemde Franse expats zijn onder meer de Franse filosoof Albert Camus, die in Algerije werd geboren);
 • Je zou nog steeds bij je Franse echtgenoot moeten wonen - anders kan het huwelijk er een beetje verdacht uitzien;
 • Je echtgenoot zou in die tijd geen afstand hebben mogen doen van zijn of haar staatsburgerschap;
 • Je mag niet uit Frankrijk zijn gedeporteerd of de toegang tot Frankrijk worden ontzegd;
 • Je mag geen strafblad hebben;
 • Je dient voldoende kennis van de Franse taal aan te tonen.

Als je toevallig niet kunt bewijzen dat je sinds je huwelijk ten minste drie jaar een permanente inwoner van Frankrijk bent, of dat je echtgenoot zijn of haar uitwijking (naar een ander land) niet heeft geregistreerd, duurt het vijf jaar voordat je naturalisatie kunt aanvragen.

Frans leren Brussel. Twijfel niet langer en boek vandaag nog je eerste bijles met Superprof. Ontdek er snel meer over!

Een Frans paspoort verkrijgen kost veel tijd
Om een Frans paspoort te krijgen, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen | Pixabay - jackmac34

Als je Franse Afstammelingen Hebt

Een andere manier om via familie genaturaliseerd staatsburger te worden, is door kinderen te krijgen die, door geboorte of andere vereisten, Frans staatsburger zijn.

In dit geval kom je in aanmerking voor het staatsburgerschap als:

 • Je bent ouder dan 65 jaar;
 • Al minstens 25 jaar een permanente inwoner van Frankrijk bent;
 • De directe voorouder is van een Frans staatsburger (ouder of grootouder);
 • Je geen strafblad hebt.

Het is nooit te laat om het naturalisatieproces te starten! Waarom verbaas je je zakenpartner niet met je kennis van de geschiedenis van de Franse taal wanneer je solliciteert?

Verblijf in Frankrijk

Het naturalisatieproces voor een buitenlander die in Frankrijk woont, varieert enigszins, afhankelijk van welke van de volgende burgerschapsvereisten je voldoet:

 • 18 jaar of ouder zijn;
 • Je vaste verblijfplaats in Frankrijk hebben, doorgaans voor ten minste vijf jaar. Verschillende situaties (werk als ambtenaar, in het leger) kunnen de wachttijd verkorten tot twee jaar of helemaal geen tijd;
 • Je hebt een een geldig visum of een verblijfsvergunning op het moment van de aanvraag of  je bent burger van de Europese Unie;
 • Je werkt sinds je komst naar Frankrijk;
 • Toon een bepaald niveau van integratie, vastgesteld in een persoonlijk gesprek. Aan het einde daarvan word je gevraagd het handvest van rechten en plichten van elke Franse burger te lezen en te ondertekenen;
 • Je hebt een basiskennis van de Franse taal. (Verbeter het door boeken te lezen die zijn geschreven door Franse auteurs!);
 • Laat zien dat je je houdt aan de waarden van de Franse Republiek: gelijkheid, democratie en burgerlijke vrijheden;
 • Zorg dat je geen strafblad hebt.

Hoe Word je een Frans Staatsburger: Een Samenvatting

 • Geboren worden in Frankrijk - Als je in Frankrijk geboren bent en aan de verblijfsvereisten voldoet, kun je het Franse staatsburgerschap aanvragen;
 • Geboren zijn uit Franse ouders - Als ten minste één ouder Frans staatsburger is, kom je in aanmerking;
 • Trouwen met een Fransman - Als je meer dan vier jaar getrouwd bent met een Fransman, ben je welkom om je aan te melden;
 • Vijf jaar in Frankrijk wonen - Als je een vast adres in Frankrijk hebt en daar vijf jaar woont, kun je een aanvraag indienen;
 • Als je nakomelingen hebt die Franse staatsburgers zijn - Als je kind of kleinkind Frans staatsburger is, kun je je ook aanmelden.

Meervoudig Staatsburgerschap

Frankrijk vindt het over het algemeen niet erg als een vreemdeling zijn geboortenationaliteit (of nationaliteiten) wil behouden. De enige uitzondering is als ze zich aansluiten bij de strijdkrachten of het Corps Diplomatique. Als je in het leger zit of in een consulaat of ambassade werkt, moet je je trouw aan Frankrijk bewijzen door afstand te doen van andere nationaliteiten.

Soms zijn twee nationaliteiten in Frankrijk niet mogelijk
Je kunt in Frankrijk geen twee nationaliteiten hebben als je in het leger zit | Flickr.com - Jacques Panas

Een kind dat op Franse bodem is geboren en het Franse staatsburgerschap wil opgeven, moet bewijzen dat het een ander staatsburgerschap heeft, om er zeker van te zijn dat het niet zonder papieren zit. Volgens het internationaal recht kunnen mensen niet staatloos zijn - en dus kan er een verplichting voor je zijn om het staatsburgerschap aan te nemen als dit het geval is.

Hoe Kun je Burgerschap Aanvragen

Het papierwerk dat nodig is om Frans staatsburger te worden, varieert afhankelijk van hoe je ervoor in aanmerking komt. Administratiekosten zijn € 55,-.

Dit is wat je nodig hebt voor je aanvraag tot staatsburgerschap op basis van een permanent verblijf van vijf jaar of langer:

 • Eerst moet je weten welke 'préfecture' naturalisatiepapieren in je departement verwerkt; als je in het buitenland woont, dien je contact op te nemen met je consulaat of ambassade;
 • Je dient het formulier Cerfa n°12753*02 in tweevoud in te vullen;
 • Je moet bewijs overleggen van de gegevens op formulier Cerfa n°12753*02, zoals een geboorteakte, huwelijksakte en de relevante verblijfs- en werkvergunning;
 • Je moet beslissen of je wilt dat je naam en die van je kinderen worden verfranst of niet. De beroemde Franse acteur Jean Reno werd bijvoorbeeld geboren als Juan Moreno y Herrera-Jiménez van Andalusische immigranten in Marokko.

Als er iets verandert (woon- of werksituatie) nadat je je aanvraag hebt ingediend, is er een aanvullend formulier dat je moet invullen om de autoriteiten op de hoogte te stellen.

Juridisch is de prefectuur belast met het binnen zes maanden opsturen van je dossier naar het ministerie dat belast is met naturalisatie; de vertraging voor de behandeling van je verzoekschrift is achttien maanden, twaalf als je ten minste tien jaar in Frankrijk woont.

Als de beslissing gunstig is, krijg je hiervan bericht per post en wordt het naturalisatie besluit gepubliceerd in het Staatsblad. In tegenstelling tot het verkrijgen van het Amerikaanse staatsburgerschap is er, nadat je een groene kaart hebt gekregen, geen naturalisatieceremonie.

Als je aanvraag is afgewezen, heb je twee maanden de tijd om in beroep te gaan.

De beste leraren Frans beschikbaar
Georgette
4,9
4,9 (10 reviews)
Georgette
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ivetta
5
5 (7 reviews)
Ivetta
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Hamza
5
5 (4 reviews)
Hamza
13€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marwan
5
5 (13 reviews)
Marwan
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Aline
Aline
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Dobrin
5
5 (3 reviews)
Dobrin
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Tatiana
5
5 (4 reviews)
Tatiana
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ibtissam
5
5 (4 reviews)
Ibtissam
13€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Georgette
4,9
4,9 (10 reviews)
Georgette
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ivetta
5
5 (7 reviews)
Ivetta
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Hamza
5
5 (4 reviews)
Hamza
13€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marwan
5
5 (13 reviews)
Marwan
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Aline
Aline
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Dobrin
5
5 (3 reviews)
Dobrin
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Tatiana
5
5 (4 reviews)
Tatiana
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ibtissam
5
5 (4 reviews)
Ibtissam
13€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Is Er een Franse Staatsburgerschapstest?

Je moet aan een interview meedoen - zoals we eerder vermeldden - en een test maakt deel uit van dit proces. Dit zal je kennis en respect voor de waarden en cultuur van Frankrijk en zijn burgerlijk wetboek op de proef stellen. De Franse regering stelt dat deze test bedoeld is ‘om op grond van artikel 21-24 van het Burgerlijk Wetboek na te gaan of de aanvrager met name voldoende kennis heeft van de Franse geschiedenis, cultuur en samenleving.’

Sommige mensen zeggen dat dit interview uren kan duren en moeilijke vragen bevat over alles wat met Frans te maken heeft, terwijl anderen melden dat het een fluitje van een cent is. Hoe dan ook, het is heel erg belangrijk om voorbereid te zijn, omdat dit, afhankelijk van je interviewer, je aanvraag tot staatsburgerschap kan maken of breken.

Net als de oefentest die de Vlaamse regering op haar website host, heeft de Franse regering een handboek gepubliceerd voor diegenen die het Franse staatsburgerschap willen verwerven om in Frankrijk te werken of onderwijs te volgen in Frankrijk. Dit staat bekend als het Livret du Citoyen.

Dit boek behandelt de belangrijkste principes en ideeën achter de structuur van de regering van het land, en de rechten en verantwoordelijkheden die je als burger hebt.

Aan het einde van het gesprek moet je een verklaring afleggen dat je je plichten als burger hebt begrepen.

Tips voor het Aanvragen van het Franse Staatsburgerschap

Bewaar Alle Juiste Documenten

Zorg ervoor dat je, zodra je naar Frankrijk verhuist, alle gegevens bewaart waaruit blijkt dat je in dat land woont. Dit kunnen attesten zijn van inschrijving aan een universiteit of school, benoemingsbrieven van artsen, loonstroken en bewijzen van tewerkstelling of huisvestingscontracten.

Je hoeft alleen contact op te nemen met de griffier van je plaatselijke rechtbank (préfecture) om het bewijs te overleggen en je krijgt automatisch een certificaat van naturalisatie waarmee je een identiteitskaart of paspoort kunt aanvragen. Je kunt het staatsburgerschap weigeren als je kunt bewijzen dat je staatsburger bent van een ander land.

Als je geen bewijs hebt, wordt het hele proces van het aanvragen van staatsburgerschap veel moeilijker.

Vraag de Juiste Mensen om Advies

We zeiden dat je naar je plaatselijke prefectuur moet gaan om je documenten te presenteren.

Waar je rekening mee moet houden, is dat dit de mensen zijn die het het beste weten. Dus als je twijfelt over welke documenten je mogelijk nodig hebt om je geschiktheid te bewijzen, zijn dit de mensen die je moet vragen.

Zorg Ervoor dat je Goed op de Hoogte Bent van de Franse Taal

De Franse regering vereist dat je, als je hoopt te naturaliseren, op zijn minst een 'gemiddelde' beheersing van het Frans moet hebben om het staatsburgerschap te kunnen verwerven. Dit betekent dat je op B1-niveau of hoger moet zijn.

Als je aan een universiteit in Frankrijk hebt gestudeerd, zit je goed. Als je een diploma Frans hebt, ben je helemaal klaar. Maar als je van geen van beide een bewijs hebt - of bewijs van enige Franse taalvaardigheid - dan zal een deel van je burgerschapstest een taaltest zijn.

Je kunt online oefentoetsen opzoeken. Deze zullen je geruststellen over het niveau van het Frans dat je echt nodig hebt.

Sparen

Houd rekening met onvoorziene kosten
De aanvraag voor Frans staatsburgerschap kan meer kosten dan je denkt | Pixabay - FelixMittelmeier

Mensen melden dat het aanvragen van het Franse staatsburgerschap een beetje prijzig kan zijn. Dit is misschien wat verrassend, aangezien de officiële kosten van de 'timbre fiscal' voor het Franse staatsburgerschap € 55,- bedragen.

Als je echter documenten in het Nederlands hebt, moeten deze worden vertaald door een officiële vertaler. Deze kunnen oplopen tot € 60,- per pagina. Waarschijnlijk heb je er meer van dan je denkt.

Wees Geduldig

Deze dingen duren altijd iets langer dan iemand zou willen. Als je een aanvraag indient in Vlaanderen, kan dit minder dan een jaar tot maximaal twee jaar duren. Als je in Frankrijk solliciteert, verwacht dan dat het ongeveer twee jaar duurt.

Houd er dus rekening mee dat dit niet overhaast zal gebeuren.

Mensen die je met je Aanvraag Kunnen Helpen

Er zijn tal van organisaties - liefdadigheidsinstellingen, publicaties en juridische instanties, om er maar een paar te noemen - die je kunnen helpen bij je aanvraag om Frans te worden. Ze erkennen allemaal dat het een moeilijk proces is, maar meestal hebben ze veel ervaring om mensen te helpen daar te komen.

Als zodanig zal het je kansen niet schaden om ze gewoon een bericht te sturen, hun websites te bekijken of adviseurs te ontmoeten. En het is zeker goed om te weten dat, zelfs als jij met het proces worstelt, andere mensen dat ook doen. Het is altijd goed om te weten dat je in gezelschap bent.

Laten we dus een korte blik werpen op enkele nuttige bronnen.

Het Lokale Frankrijk

The Local is een Engelse website die advies en nieuws geeft voor mensen die in verschillende landen in Europa wonen of erin willen wonen. Er zijn verschillende sites voor Frankrijk, Italië, Duitsland en vele anderen, die mensen op de hoogte houden van wat er in verschillende landen gebeurt en hen helpen met dagelijkse zorgen, zoals het aanvragen van staatsburgerschap.

The Local France bevat interviews met mensen die met succes hebben gesolliciteerd, evenals stapsgewijze handleidingen over hoe je er zelf kunt komen. Ze zijn een geweldige bron - ze wijzen op dingen over het proces die je misschien niet wist, of die niet duidelijk waren uit de officiële bronnen.

Blijf in Frankrijk

Remain in France is een nieuwe organisatie die is opgericht om Britse burgers die in het land wonen te helpen in de periode na het EU-referendum. Haar voornaamste doelstellingen zijn om te pleiten voor de rechten van deze mensen en om informatie over de rechten van burgers in Frankrijk te promoten.

Het heeft echter ook veel goede informatie over hoe je het Franse staatsburgerschap kunt aanvragen. Dit omvat enquêtes over de houding ten opzichte van het aanvraagproces voor het Franse staatsburgerschap en over de kennis van het mogelijke verlies van rechten van Britse mensen die in Europa wonen.

Een zeer behulpzame - en politiek actieve - organisatie.

Dubbele Nationaliteit

Dual Citizenship is een website die diensten aanbiedt aan mensen die het staatsburgerschap van een ander land zoeken. Deze jongens hopen het proces te stroomlijnen - en ervoor te zorgen dat je niets vergeet dat je nodig hebt.

De website werkt via een centraal dashboard waarin je alle aspecten van je aanvraag ziet, waarbij alle instructies, benodigde formulieren en benodigde taken zo duidelijk mogelijk zijn weergegeven.

Deze jongens brengen echter kosten in rekening voor de service. Dus voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in dergelijke voordelen, is dit misschien je tijd niet waard.

Maisons de Justice et du Droit

Deze instellingen zijn vergelijkbaar met het Juridisch Loket voor juridische dienstverlening in Vlaanderen. Zij geven gratis en vertrouwelijk juridisch advies. Hoewel je je misschien afvraagt ​​of deze voor mensen zijn die geen burgers zijn, wees gerust dat ze dat wel zijn.

Het kan echter voorkomen dat geen van de adviseurs Engels spreekt. Als dit een probleem voor je is, neem dan iemand mee die kan vertalen - een professional of een vriend.

Dit is de optie voor degenen die al in Frankrijk zijn.

Voordelen van Frans Staatsburgerschap

Als Frans staatsburger heb je meer rechten
Als je een Frans staatsburger, met een paspoort, bent mag je ook stemmen | Pixabay - jackmac44

Je vraagt ​​je misschien af ​​of het het allemaal wel waard is, je studie of je baan staat immers garant voor een nieuwe verblijfsvergunning.

Maar het aanvragen van de Franse nationaliteit heeft zeker voordelen.

Een daarvan is dat je een EU-burger wordt - iets waar het Britse paspoort langer goed voor zal zijn.

Je kunt stemmen - als je al een EU-burger bent, mag je alleen stemmen bij lokale verkiezingen; als je eenmaal Frans staatsburger bent, mag je stemmen bij lokale en nationale verkiezingen en bij de presidentsverkiezingen.

Stemmen en belastingen zijn twee kanten van één medaille; het is aan jou of het alle administratieve rompslomp waard is.

Mocht je dan naar het buitenland verhuizen, dan komen je kinderen in aanmerking - als zij ook via jou de Franse nationaliteit hebben - om een ​​vergunning te krijgen om aan een buitenlandse Franse school te studeren - deze Lycées Français zijn te vinden in elke grote wereldstad, vasthouden aan het Franse leerplan en zijn ideaal voor mensen die veel moeten verhuizen voor hun werk.

Wat een Bijlesdocent Voor Jou Kan Doen

Misschien vind je dat je Frans een beetje opgepoetst moet worden - of je kennis van de Franse cultuur. Als er veel op het spel staat - d.w.z. wanneer het risico op mislukking nog twee jaar moet wachten - is het de moeite waard om ervoor te zorgen dat je kansen zo hoog mogelijk liggen.

Dus, als je je zorgen maakt over je niveau van Frans, vraag dan een Franse bijlesdocent om je zenuwen te kalmeren. En als je Lodewijk XII niet van Lodewijk XIV kunt onderscheiden, is het misschien de moeite waard om lessen te volgen bij een docent Franse geschiedenis.

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1e les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Joep

Enthousiaste en gedreven persoonlijkheid met oog voor detail waarbij ik dit zo goed mogelijk in mijn teksten implementeert. Ik probeer steeds een uniek invalshoek te vinden om ieder woord optimaal naar de lezer over te brengen. Passie voor talloze onderwerpen en stellig een grote liefhebber voor het fietsen!