In de loop van de geschiedenis hebben veel wiskundigen een aantal stellingen bedacht en zijn ze erin geslaagd deze ook te bewijzen door middel van experimenten. Priemgetallen, differentiaalrekening, analytische meetkunde, algebra; de hele geschiedenis van de wiskunde loopt parallel aan de geschiedenis van de wetenschappen.  Om een professor in de wiskunde te worden moet men dus de geschiedenis van het vakgebied bestuderen en de leerlingen of studenten betrekken bij deze geschiedenis door middel van de verhalen van enkele van de beroemdste en meest succesvolle wiskundigen. Volgens vele sociologische studies die de wiskunde onderzoeken dat in het hoger onderwijs wordt onderwezen, zijn de studenten in de wiskunde vandaag de dag, zoals eeuwen geleden ook het geval was, voor de meerderheid mannen. Thales, Pythagoras, Euclides, Descartes, Newton en Archimedes; ontdek de geschiedenis van de wetenschappen en de wiskunde via de verhalen over deze grote wiskundigen. Wiskunde b uitleg op Superprof

De beste leraren Wiskunde beschikbaar
Wassim
4,9
4,9 (12 reviews)
Wassim
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ariana
5
5 (7 reviews)
Ariana
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Wout
4,9
4,9 (9 reviews)
Wout
12€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Maarten
5
5 (11 reviews)
Maarten
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Hamza
5
5 (5 reviews)
Hamza
13€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ilse
5
5 (7 reviews)
Ilse
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jari
4,9
4,9 (7 reviews)
Jari
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Hans
5
5 (7 reviews)
Hans
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Wassim
4,9
4,9 (12 reviews)
Wassim
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ariana
5
5 (7 reviews)
Ariana
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Wout
4,9
4,9 (9 reviews)
Wout
12€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Maarten
5
5 (11 reviews)
Maarten
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Hamza
5
5 (5 reviews)
Hamza
13€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ilse
5
5 (7 reviews)
Ilse
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jari
4,9
4,9 (7 reviews)
Jari
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Hans
5
5 (7 reviews)
Hans
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

De Stellingen Van Thales

Thales, een groot filosoof uit het oude Griekenland, is het meest bekend om zijn beruchte stelling die we vandaag de dag nog steeds op de middelbare school leren. Maar weten we, naast zijn beroemde werk, echt wie Thales is? Thales van Milete is geboren in wat nu deel uitmaakt van Turkije in 625 v.Chr. en wordt beschouwd als een van de Zeven wijzen van het oude Griekenland. De jonge wiskundige studeerde verschillende wetenschappen in Egypte, destijds voorbehouden aan Egyptische en Babylonische priesters. Van hen leerde Thales geometrie, astronomie en filosofie. Vaak waren de Egyptische piramides het onderwerp van de wetenschappelijke experimenten van de jonge leerling. Na deze periode keerde Thales terug naar Milete in de hoop de school van de Milesianen te kunnen oprichten. Daar werd Thales professor en begon hij alle kennis die hij in het buitenland had gedaan aan zijn leerlingen te onderwijzen, terwijl hij zijn onderzoek op verschillende gebieden voortzette. De ontdekking van de stelling die we vandaag de dag kennen, houdt volgens de legende in dat Thales de hoogte van een piramide wilde berekenen ten opzichte van de schaduw van zijn wandelstok. Het was door dit onderzoek dat Thales zijn inmiddels beroemde stelling naar buiten bracht:

"Als A, B en C verschillende punten zijn op een cirkel waar de lijn AC een diameter is, dan is de hoek ∠ABC een rechte hoek."

Thales zijn kennis strekt zich ook uit op het gebied van de astronomie, waar hij meerde ontdekkingen had:

  • Hoe hij de Kleine Beer, of Ursa Minor, kan gebruiken om zeelui in de open oceaan te begeleiden.
  • Hoe de duur van een jaar is te berekenen in relatie tot zonnewendes en equinoxen.
  • Hij bracht de baan van de zon in kaart. 

Thales stierf in ongeveer 547 v.Chr. in Milete. Wiskunde bijles Amsterdam, neem een kijkje op Superprof.

Gekleurde getallen verspreid op de grond
Thales was een wonder met getallen. | Bron: Pixabay.

De Invloed Van Pythagoras Op De Geschiedenis Van De Wiskunde

Zoals elke student zich kan herinneren, wordt ook de stelling van Pythagoras in het curriculum onderwezen. De stelling van Pythagoras, een concept dat al vroeg in de academische loopbaan van middelbare scholieren aan bod kwam, is een van de belangrijkste hoofdstukken in de geschiedenis van de wiskunde.  Pythagoras, wat zich vertaalt in "aangekondigd door Pythian", werd geboren op het eiland Samos in Griekenland aan het einde van de 6e eeuw v. Chr. De geschiedenis van de beruchte wetenschapper is afgeleid van slechts enkele werken die voor de dood van Pythagoras zijn geschreven. Pythagoras was een zeer begaafde en atletische student. Hij nam deel aan de Olympische Spelen in de categorie gevechten. Geïnteresseerd in filosofie, geschiedenis en wetenschappen, werd hij een student van Thales.  In de voetsporen van zijn professoren verliet Pythagoras zijn huis om Egyptische en Babylonische wetenschappen te leren. Na zijn studie keerde hij terug naar zijn eiland met het idee om een school te beginnen, precies zoals Thales dat had gedaan. Pythagoras kreeg echter niet dezelfde ontvangst als zijn leraar en werd daarom uit zijn geboortestad verdreven. Hij vluchtte naar Groot-Griekenland, waar hij uiteindelijk zijn school met de naam School van Pythagoras kon oprichten. Met zijn discipelen wist de wiskundige zijn inmiddels beruchte stelling te ontwikkelen:

“De som van de kwadraten van de lengtes van een rechthoekige driehoek zijn gelijk aan het kwadraat van de hypotenusa. Of a² + b² = c².”

De invloed van Pythagoras op de discipline van de wiskunde houdt daar niet op. De spiraal van Theodorus, de Tabel van Pythagoras, veranderde samen met zijn School van Pythagoras voorgoed het vakgebied van de wiskunde. Pythagoras stierf in ongeveer 500 v. Chr.

De stelling van Pythagoras
De stelling van Pythagoras behoort tot een van de meest bekende in de wiskunde. | Bron: Pixabay
De beste leraren Wiskunde beschikbaar
Wassim
4,9
4,9 (12 reviews)
Wassim
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ariana
5
5 (7 reviews)
Ariana
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Wout
4,9
4,9 (9 reviews)
Wout
12€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Maarten
5
5 (11 reviews)
Maarten
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Hamza
5
5 (5 reviews)
Hamza
13€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ilse
5
5 (7 reviews)
Ilse
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jari
4,9
4,9 (7 reviews)
Jari
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Hans
5
5 (7 reviews)
Hans
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Wassim
4,9
4,9 (12 reviews)
Wassim
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ariana
5
5 (7 reviews)
Ariana
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Wout
4,9
4,9 (9 reviews)
Wout
12€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Maarten
5
5 (11 reviews)
Maarten
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Hamza
5
5 (5 reviews)
Hamza
13€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ilse
5
5 (7 reviews)
Ilse
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jari
4,9
4,9 (7 reviews)
Jari
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Hans
5
5 (7 reviews)
Hans
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Euclides En Zijn Ontdekkingen In De Wiskunde

Het leven van Euclides en zijn ontdekkingen zijn van grote invloed geweest op het huidige wiskundeonderwijs. Trigonometrie, algebraïsche redenering, vergelijkingen, breuken, logaritmen, Euclides zijn axioma's, Euclidische deling, Euclidische meetkunde, Euclidische algoritmen; veel van de huidige wiskundecursussen hebben hun structuur te danken aan Euclides.  Euclides werd geboren in Athene rond 330 v.Chr. en werd professor aan de School van Alexandrië. Zijn wiskundige ontdekkingen werden geïnspireerd door zijn veelvuldige bezoeken aan de bibliotheek en het Museum van Alexandrië. De wiskundige wordt nu gevierd in de wetenschap voor zijn invloedrijke werk genaamd “De Elementen”, geschreven rond 300 v.Chr. Dit boek wordt beschouwd als de Bijbel van de wiskunde en wordt nu nog, net als de Bijbel, sinds de oprichting ervan verkocht. Verdeeld over dertien boeken ontwikkelt De Elementen verschillende theorieën over geometrie en de algemene rekenkunde (driehoeken, rechte hoeken, cirkels, enz.).  Door deze werken slaagde Euclides erin de stelling van Pythagoras te bewijzen en de functie van de grootste gemene deler (GGD) in de Euclidische verdelingen te ontwikkelen. Euclidische verdelingen zijn niets anders dan de eenvoudige verdelingen die op de basisschool worden aangeleerd. Deze verdeling omvat de vier hoofdelementen: een deelgetal, een deler, een quotiënt en een restgetal.  Euclides legde ook uit hoe je de grootste gemene deler (GGD) kunt vinden, een principe die inhoudt dat je het grootste aantal gemeenschappelijke getallen vindt voor twee getallen waar ze allebei deelbaar door zijn. Door het vinden van de GGD kan de deling veel gemakkelijker worden uitgevoerd.  Euclides stierf in 265 v.Chr. in Alexandrië.

Alles Over Sir Isaac Newton

Isaac Newton (1642-1727) is niet zomaar een wiskundige. Isaac Newton, arts, filosoof en astronoom, werd geboren in Woolsthorpe in Lincolnshire in het Verenigd Koninkrijk. Hij werd vooral opgevoed door zijn vader en zijn grootmoeder en werd gekenmerkt als een student die snel was afgeleid, maar ook zeer begaafd was in het bouwen van allerlei soorten machines. Toen zijn moeder besloot Newton van school te halen om op de familieboerderij te komen helpen, overtuigde een professor haar om hem aan de universiteit van Cambridge te laten inschrijven. Daar studeerde hij wiskunde, meetkunde, trigonometrie, astronomie en optica, en studeerde vervolgens af in 1665.  Isaac Newton staat er in de eerste plaats om bekend dat hij het fenomeen van de zwaartekracht heeft ontdekt. Volgens de legende heeft Isaac Newton de zwaartekracht ontdekt bij het observeren van de val van appels in een boomgaard. Op het gebied van de wiskunde introduceerde Newton zowel derivaten als binomialen, om te bewijzen dat de formule [(a+b)n] werkt ongeacht de waarde van n.  Terwijl Newton een volleerd professor werd, gebruikte hij zijn vrije tijd ook om het gedrag van het licht en, meer nog, van de optica te bestuderen. Meer specifiek bestudeerde hij het gedrag van wit licht op een transparant prisma en realiseerde hij zich dat licht zich in vele stralen en verschillende kleuren scheidt. Hij gebruikte zijn ervaringen met licht om de eerste spiegeltelescoop uit te vinden, die uiteindelijk een succes werd binnen zijn hedendaagse wetenschappelijke gemeenschap over de hele wereld. Boek een wiskunde bijles via Superprof.

Telescoop klein
Newton heeft belangrijke uitvindingen gedaan op het gebied van telescopen. | Bron: Pixabay

De Invloed Van René Descartes

Het bestuderen van René Descartes in de wiskunde is een niet te missen onderdeel bij het bestuderen van de geschiedenis van de wiskunde en, meer specifiek, de werking van vergelijkingen. René Descartes werd in 1596 in Frankrijk geboren in het dorp La Haye en werd door zijn grootmoeder opgevoed in een gezin uit de hogere klasse. Zijn vader was adviseur van het Parlement van Bretagne.  René Descartes schreef tijdens zijn carrière veel wetenschappelijke werken. Hij begon vooral met het beschrijven van veel van de fysieke verschijnselen van het dagelijks leven, waaronder de beweging van de aarde rond de zon. Zijn meest gevierde werk blijft echter "Discours de la méthode" uit 1637. Volledig in het Frans geschreven, beschreef Descartes vele wiskundige ontwikkelingen, waarvan de belangrijkste was zijn gebruik van letters om de onbekenden in een vergelijking aan te duiden. Het is vanwege dit werk dat we begonnen zijn met het gebruik van de letters x,y,z of a,b,c in vergelijkingen.  Descartes heeft deze methode ook gebruikt en toegepast om de exponenten van een variabele te gebruiken om de macht ervan weer te geven, waarbij hij de notatie veranderde van bijvoorbeeld xxxx naar x4.  Descartes heeft ook de analytische meetkunde uitgevonden, wat werd gebruikt om de relatie tussen geometrische vormen uit te drukken door middel van vergelijkingen, met behulp van zowel coördinaten als grafische voorstellingen. Zijn complexe berekeningen, Cartesiaanse vergelijkingen, en nog vele andere ontdekkingen maken Descartes een van de groten van zijn tijd. Zoek hier een wiskundeleraar.

Boeken waaronder Discours de la Méthode
Descartes zijn meest bekende werk is het Discours de la Méthode. | Bron: Pixabay

Archimedes: de Wiskundige en Mechanicus

De grote wiskundige en arts uit de oudheid, Archimedes, leefde tussen 287-212 v.Chr. Als wetenschapper staat hij het meest bekend op het gebied van het uitvinden van machines. Na zijn studie astronomie bij zijn vader, zette Archimedes zijn studie voort aan de prestigieuze School van Alexandrië. Daar kwam hij in contact met grote wetenschappers, wat hem inspireerde tot de ontwikkeling van zijn talrijke wiskundige theorieën.  De wiskunde als discipline heeft veel van zijn instrumenten te danken aan Archimedes, waarvan het getal Pi er één is. Hij berekende het verband tussen de omtrek van een cirkel en de diameter ervan en ontdekte dat het getal dat hij vond altijd hetzelfde is, ongeacht de grootte van de cirkel. Archimedes richtte zijn aandacht ook op het berekenen van oppervlakten, zoals de oppervlakte van een parabool, en andere figuren. Zijn verschillende wiskundige bijdragen houden daar niet op, de wetenschap profiteerde ook van zijn kennis en experimenten met zijn uitleg van wat vandaag de dag de "wet van Archimedes” wordt genoemd. Deze stelling geeft een verklaring voor de kracht die wordt uitgeoefend op een vast lichaam die wordt ondergedompeld in een vloeistof of gas. Dit resulteerde in de bouw van de grootste boot uit de oudheid: de Syracusia.  Archimedes beëindigde zijn carrière in dienst van de stad Syracuse om te helpen met het ontwikkelen van oorlogsmachines. Katapulten, krachtige boten; de kunst van de oorlog en de innovaties zijn allemaal beïnvloed door Archimedes. Naast al deze machines ontwikkelde hij ook de schroef, die werd gebruikt om vloeistof van een lagere hoogte naar een hoge te verplaatsen. Archimedes stierf in Syracuse tijdens de Romeinse invasie. Zijn nalatenschap bleef enkele van 's werelds grootste wetenschappers beïnvloeden, waaronder Leonardo da Vinci.

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1e les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

4,00 (2 beoordeling(en))
Laden...

Joep

Enthousiaste en gedreven persoonlijkheid met oog voor detail waarbij ik dit zo goed mogelijk in mijn teksten implementeert. Ik probeer steeds een uniek invalshoek te vinden om ieder woord optimaal naar de lezer over te brengen. Passie voor talloze onderwerpen en stellig een grote liefhebber voor het fietsen!