Engels is wereldwijd de meest onderwezen taal. Het is een officiële taal in 53 landen, voor bijna 1,5 miljard mensen. Hoewel meer mensen over de hele wereld Chinees spreken als moedertaal, volgt Engels vlak daarachter op de tweede plek.

Tegenwoordig willen steeds meer mensen Engels leren online om een werkgerelateerde reden, vooral in de digitale sector.

De Engelse taal bestaat al ongeveer sinds het jaar 700 na Christus. De ontwikkeling van de Engelse taal gebeurde in drie fases: Oudengels veranderde door de invloed van Germaanse stammen, Middelengels had meer Franse invloeden na het jaar 1066, en Modern Engels ontwikkelde zich vanaf ongeveer 1500 na Christus tot de moderne taal die we tegenwoordig allemaal kennen.

De beste leraren Engels beschikbaar
1e les gratis!
Leyla
5
5 (2 reviews)
Leyla
17€
/u
1e les gratis!
Arthur
Arthur
20€
/u
1e les gratis!
Amélie
Amélie
12€
/u
1e les gratis!
Kristel
Kristel
25€
/u
1e les gratis!
Patrick
Patrick
13€
/u
1e les gratis!
Emma
Emma
13€
/u
1e les gratis!
Arnout
Arnout
12€
/u
1e les gratis!
Ava
Ava
15€
/u
1e les gratis!
Leyla
5
5 (2 reviews)
Leyla
17€
/u
1e les gratis!
Arthur
Arthur
20€
/u
1e les gratis!
Amélie
Amélie
12€
/u
1e les gratis!
Kristel
Kristel
25€
/u
1e les gratis!
Patrick
Patrick
13€
/u
1e les gratis!
Emma
Emma
13€
/u
1e les gratis!
Arnout
Arnout
12€
/u
1e les gratis!
Ava
Ava
15€
/u
1ste les gratis>

Oudengels: een Geschiedenis van de Engelse Taal

Voor het jaar 700, waren de Germaanse stammen constant in strijd om territorium. Ze kwamen aan in Groot-Brittannië, dat toen Britannia heette, en verjoegen de Keltische stammen. Sommige moesten zelfs naar het vasteland van Europa vluchten en trokken naar Armorica (wat we vandaag de dag kennen als Bretagne in Frankrijk).

De Germaanse stammen spraken talen als Oudnoords, Frankisch, Fries, Saksisch en Angels: allemaal talen die vergelijkbaar zijn met Germaanse dialecten en de vroege stadia van de Engelse taal die nog niet bestond.

De afkomst van Oudengels houdt een direct verband met de migratie stromen van de Germaanse stammen naar de Britse eilanden, zoals de Angelen, de Saksen, de Juten en de Friezen. De Angelen bedachten de begrippen ‘Engeland’ en ‘Engels’.

De Germaanse dialecten veranderden het Oudengels van 700 tot 1100 na Christus. Het werd eerst in het Runische alfabet geschreven, maar later in het Latijnse. De taalkunde was formeel: vanuit een fonetisch perspectief was het gelijk aan de Oudfriese taal, en sommige taalkundigen spraken zelfs Anglo-Fries.

De taal werd beschouwd als een saaie taal en liet belangrijke woorden weg, zoals ‘him’, ‘he’ en daarvan afgeleide woorden.

De evolutie van de vroege Engelse taal is gerelateerd aan het verhaal van de invasies in Groot-Brittannië van de 8e en 9e eeuw door vooral de Vikingen die Oudnoords (of Oudiers) spraken. Dit dialect lag ten grondslag aan sommige woorden die nu nog steeds gebruikt worden, zoals ‘take’, ‘give’ en ‘skin’.

De Oudierse taal is terug te zien in het Engels in bepaalde fundamentele grammatica-constructies, zoals ‘they’, ‘them’ en ‘their’ van de derde persoon (enkelvoud).

Het verleden vertelt ons hoe het komt dat Engels de meest geleerde taal is wereldwijd
De ontwikkeling van de Engelse taal hangt nauw samen met de veldslagen in de geschiedenis | Bron: Visualhunt

Engelse Les: Middelengels

Het Engels ontwikkelde zich verder vanaf de 11e eeuw, als gevolg van de verovering van de Normandiërs bij de slag bij Hastings in 1066 en de groei van de katholieke kerk.

Middelengels was een combinatie van Latijnse talen, zoals Normandisch Frans, en Germaanse talen, zoals Oudscandinavisch, met betrekking tot de zinsbouw en de woord volgorde zoals waar in een zin het werkwoord wordt geplaatst. De structuur van Engelse zinnen is vergelijkbaar met die in het Deens en Iers, die afstammen van Germaanse talen.

We moeten teruggaan naar de overwinning van Willem de Veroveraar om de invloed van de Latijnse talen te kunnen begrijpen. Na zijn overwinning in 1066 en zijn benoeming tot Koning in de Abbey van Westminster, vestigde Willem de 1e van Engeland zich in Groot-Brittannië.

Normandisch was de taal die gesproken werd in wat nu Noordoost-Frankrijk is, terwijl in het zuiden van Frankrijk de Occitaanse taal werd gesproken. Franse diplomaten waren in die tijd verplicht om Engelse les te volgen met een bijlesleraar Engels.

De Normandische taal leidde tot serieuze taalkundige veranderingen in het Engels, dat de taal van de rechterlijke macht werd. Het introduceerde veel diversiteit in het Middelengelse vocabulaire.

In veel gevallen werden er twee woorden gebruikt om naar hetzelfde voorwerp te verwijzen. Er was dan een Saksisch woord voor, dat oorspronkelijk uit het Germaans kwam, en een woord dat uit het Normandisch kwam. Het Saksische begrip werd gebruikt door het volk, terwijl het Normandische begrip gebruikt werd door de adel.

Voorbeelden van dit soort woorden zijn ‘pig’ en ‘pork’ (wat allebei varken betekent) of ‘ox’ en ‘beef’ (wat allebei rund kan betekenen).

Er zijn veel woorden overgenomen van de Normandische taal, zoals ‘table’ (tafel), ‘authority’ (gezag), ‘government’ (overheid), ‘pardon’ (pardon), ‘battle’ (strijd), ‘cream’ (room), ‘vinegar’ (azijn), ‘anatomy’ (anatomie), ‘nature’ (natuur) en ‘honour’ (eer).

Voor veel mensen die niet vanaf hun geboorte maar pas later Engels leren, is het lastig om de bekende ‘th’-klank uit te spreken tijdens de Engelse les. Het waren de Normandische schriftgeleerden die dit diagram (zoals het samenvoegen van twee letters wordt genoemd, bijvoorbeeld ‘ch’, ‘sh’ en ‘gh’, maar ook de letter ‘w’) in de Engelse taal introduceerden (cursus Engels spreken).

De Honderdjarige Oorlog (1337-1453) vormde een keerpunt in de Engelse taal. Deze oorlog tussen Frankrijk en Brittannië benadrukte de noodzakelijkheid van een afzonderlijke Engelse identiteit, die ook de taal beïnvloedde.

Toen de oorlog aanbrak, sprak alle adel Frans en waren de edelen nauw verbonden met het vasteland doordat ze daar bepaalde titels of stukken land bezaten. Frans was de taal van de monarchie en de aristocraten, ten nadelen van het Engels, dat werd gesproken door de ‘normale’ mensen.

Maar in 1362 erkende het Engelse parlement Engels als de officiële taal van het gerechtshof. Hoewel koning Henry de vierde van Engeland die toen op de kroon zat, Frans nog wel als zijn moedertaal gebruikte en Engels als een tweede taal, begonnen volgende generaties officiële documenten in het Engels te schrijven.

Klik hier voor Engelse les voor beginners

Achter Engels leren spreken gaat een hele geschiedenis schuil
Vanaf de 14e eeuw werden de eerste officiële documenten in het Engels geschreven | Bron: Pixabay

Modern Engels Leren

Vanaf de 16e eeuw begon Modern Engels zich te ontwikkelen en de taal verandert nu nog steeds. We delen de ontwikkeling van de Moderne Engelse taal op in twee perioden:

  • vroeg Modern Engels, dat gekenmerkt werd door de ideeën van de Renaissance van 1500 tot 1750
  • laat Modern Engels, dat opkwam gedurende de 19e en 20e eeuw

Tegenwoordig hebben we het over ‘Contemporary English’ (Hedendaags Engels), ‘Basic English’ (Basis Engels) en ‘Business English’ (Zakelijk Engels).

Vroeg Modern Engels markeert het begin van de structuur van spelling en grammatica zoals we die nu kennen, waardoor we bijvoorbeeld teksten van Shakespeare kunnen begrijpen. Deze ontwikkeling wordt ook gekenmerkt door de toenemende aanwezigheid van klinkers.

Het Engels blijft zich daarna ontwikkelen door invloeden vanuit het Latijn en Grieks. Engelse schrijvers schrijven literaire teksten, terwijl wetenschappelijk onderzoek (zoals teksten over geneeskunde of recht) in het Latijn wordt geschreven. Dit verklaart waarom sommige woorden, zoals ‘maternity’ (moederschap), ‘atmosphere’ (sfeer) en ‘skeleton’ (skelet) geleend zijn uit het Latijn.

Het Grieks heeft ook een stempel gedrukt op het Engels met bepaalde woorden, zoals ‘anthropology’ (antropologie), archaeology (archeologie) en ‘geography’ (geografie). Zoals je ziet aan de vertalingen geldt dit ook voor het Nederlands.

Tijdens de Renaissance werd de Latijnse taal als superieur gezien aan woorden die uit het Anglo-Saksisch of Germaans kwamen. De groei en belangrijkheid van andere Europese landen tijdens de Renaissance, zoals Italië, lieten ook hun sporen na met woorden als ‘opera’, ‘carnaval’ en ‘tarot’. De Spaanse invloeden mogen ook niet worden vergeten, want Elizabeth I van Engeland sprak die taal.

De tijd van Europese ontdekkingen en het kolonialisme dat daarop volgde, werd gekenmerkt door veel handel en reizen. Engels begon woorden te lenen van veel verschillende talen van onder de hele wereld:

  • Nederlandse woorden, zoals ‘yacht’ (jacht) en ‘wagon’ (wagen)
  • Arabische woorden, zoals ‘admiral’ (admiraal), ‘cotton’ (katoen), ‘elixir’ (elixer), ‘alcohol’ (alcohol), ‘algebra’ (algebra) en ‘apricot’ (abrikoos)
  • Hindi woorden, zoals ‘curry’ (curry) en ‘arsenic’ (rattengif)
  • Perzische woorden, zoals ‘bazar’ (bazaar)
  • Turkse woorden, zoals ‘coffee’ (koffie) en ‘caviar’ (kaviaar)
  • Inheems Amerikaanse woorden, zoals ‘canoe’ (kano), ‘lama’ (lama), ‘tobacco’ (tabak) en ‘chocolate’ (chocola)
Het woord 'chocolate' is een voorbeeld van een leenwoord uit een andere taal
Wie had gedacht dat er zo veel woorden, zoals chocola, in het Engels vanuit andere talen kwamen? | Bron: Visualhunt

Over de loop van de 18e en 19e eeuw werd laat Modern Engels steeds meer beïnvloed door het Latijn. Waarom? Er werden tijdens deze industriële periode van vooruitgang meer technische en wetenschappelijke woorden gebruikt, zoals ‘album’, ‘minimum’, ‘status’, ‘stimulus’, ‘maximum’, ‘ultimatum’, ‘duplex’ en ‘sanatorium’.

Moderne talen, zoals Frans en Italiaans, hebben het Engels altijd beïnvloed (Engels leren groep 7). Sommige schrijvers hebben zelfs geprobeerd campagnes op te zetten om de Engelse taal zuiverder te maken, maar dit is nooit gelukt.

Pas in de 18e eeuw draaiden de rollen zich om en begon Engels de belangrijkste plaats in te nemen in internationale handel.

De uitbreiding van het Engels had te maken met de kolonisatie en de groei van het Britse Rijk. De Engelse taal breidde zich uit naar Ierland, waar de helft van de bevolking nog steeds Iers sprak aan het eind van de 18e eeuw. Tegenwoordig gebruikt 98% van de Ierse bevolking Engels als hun moedertaal.

In Noord-Amerika (Canada en de Verenigde Staten), werd het Engels nog verder uitgebreid door kolonisatie. Brits Engels veranderde in Amerikaans Engels, met een verschillende uitspraak en een ander vocabulaire. Deze verschillen zijn te zien in Engelstalige media, film en literatuur.

De kolonisatie van Zuid-Afrika en Australië leidde ook tot introductie van de taal daar. In Australië leenden de inwoners ook wat worden van de inheemse taal, zoals ‘boomerang’, ‘kangaroo’ en ‘wombat’.

In 1940 wilde Churchill het Basis Engels creëren, met slechts 580 woorden, om Engels de meest unieke taal wereldwijd te maken.

Churchill was een inspiratie voor velen door zijn bekende Engelse quotes

Een voorbeeld daarvan is “You have enemies? Good. That means you’ve stood up for something, sometime in your life” (Heb je vijanden? Goed zo. Dat betekent dat je ooit bent opgestaan voor iets in je leven).

Churchill had veel bekende oneliners
Winston Churchill stond bekend om zijn Engelse uitspraken | Bron: Visualhunt - skeeze

Sinds het begin van de 20e eeuw tot aan nu, wordt er Hedendaags Engels gesproken met een vocabulaire van bijna een miljoen woorden.

De internationale invloed van de Engelse taal is zo groot dat het de belangrijkste taal is geworden voor zowel zakendoen als voor cultuur.

Heb je een leraar Engels nodig?

Vond je dit artikel leuk?

0 waardering(en)
Laden...

Joep